Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Amazone

Αγοράστε μεταχειρισμένα Amazone στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone RE300
5
Amazone RE300
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 5083894 5083894
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
831,93 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone UG 3000 NOVA
11
Amazone UG 3000 NOVA
Λοιπά, 5093003 5093003
  89407 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
27.091,24 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Grenzstreueinrichtung Limiter links
4
Amazone Grenzstreueinrichtung Limiter links
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 5098405 5098405
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone Profihopper PH 125
6
Amazone Profihopper PH 125
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5085390 5085390
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZG-B 10001
8
Amazone ZG-B 10001
Λιπασματοδιανομείς, 5071922 5071922
  14778 Beetzsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2001, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, ...
10.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone Cataya 3000 Super
8
Amazone Cataya 3000 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5064973 5064973
  25927 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ISOBUS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
27.200 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UF1201
8
Amazone UF1201
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5142314 5142314
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 1300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 210 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας, Τελευταίος έλεγχος: 2019
14.000 €
Δείτε αγγελία
Amazone Düngerförderstrecke Cenius TX
12
Amazone Düngerförderstrecke Cenius TX
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 5127064 5127064
  07426 Königsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
380 €
Δείτε αγγελία
Amazone KX 3000
7
Amazone KX 3000
Περιστροφικές σβάρνες, 5151912 5151912
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
11.583,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-V 2000 Control Sp
9
Amazone ZA-V 2000 Control Sp
Λοιπά, 5141438 5141438
  52511 Geilenkirchen-Prummern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
8.151,26 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone Horsehopper GH 02 135
4
Amazone Horsehopper GH 02 135
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5116134 5116134
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
5.294,12 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone EDX 6000T
Βίντεο
8
Amazone EDX 6000T
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5113265 5113265
  31535 Neustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ...
28.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone E+S 751
9
Amazone E+S 751
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4809460 4809460
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
4.158,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone CATROS + 6001-2 mit VOGELSANG ECL, Gülle - Scheibenegge
8
Amazone CATROS + 6001-2 mit VOGELSANG ECL, Gülle - Scheibenegge
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4785599 4785599
  49696 Molbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
19.327,73 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Aufsammelmäher 150
9
Amazone Aufsammelmäher 150
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4809037 4809037
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
4.070,80 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone E+S 751
9
Amazone E+S 751
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4809166 4809166
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
4.991,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 3001
11
Amazone Catros 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4976487 4976487
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 29.09.2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 500 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
4.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone E+S 750
6
Amazone E+S 750
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4989925 4989925
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone KE303 mit D8-30
10
Amazone KE303 mit D8-30
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4973958 4973958
  89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 26.10.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
6.890,76 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Ultra profiS Hydro 3000 +1200 l Aufsatz / Wiegestreuer
10
Amazone ZAM Ultra profiS Hydro 3000 +1200 l Aufsatz / Wiegestreuer
Λιπασματοδιανομείς, 5023807 5023807
  32351 Stemwede-Dielingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, ...
8.991,60 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M noviS 1500Ltr
8
Amazone ZA-M noviS 1500Ltr
Λιπασματοδιανομείς, 5022698 5022698
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
1.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Amazone E+S751
4
Amazone E+S751
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5023046 5023046
  41516 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
5.983,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone AD 303 mit KE 303 und Keilringwalze 302/50
20
Amazone AD 303 mit KE 303 und Keilringwalze 302/50
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5020610 5020610
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, ...
11.653,12 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone EDX 9000-T
3
Amazone EDX 9000-T
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5003766 5003766
  39264 Dobritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2010, ...
33.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UF 1200
8
Amazone UF 1200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5016751 5016751
  49152 Bad Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1350.00 l, ...
3.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1746