Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Amazone

Αγοράστε μεταχειρισμένα Amazone στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Amazone AD-P 303 Spezial + KG3000 Spezial
7
Amazone AD-P 303 Spezial + KG3000 Spezial
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4687703 4687703
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone AD 3000 Super
7
Amazone AD 3000 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4728818 4728818
  49134 Wallenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone V-ringwals 58 cm (bandenrol)
4
Amazone V-ringwals 58 cm (bandenrol)
Περιστροφικές σβάρνες, 4666649 4666649
  9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3000.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M profiS Hydro Control
9
Amazone ZA-M profiS Hydro Control
Λιπασματοδιανομείς, 4934255 4934255
  23795 Weede Ot. Söhren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2001, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
3.500 €
Δείτε αγγελία
Amazone RPD 301
12
Amazone RPD 301
Λοιπά, 4933318 4933318
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
4.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UF1801
14
Amazone UF1801
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4925436 4925436
  32130 Enger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
26.950 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KE Super / Cataya Special
6
Amazone KE Super / Cataya Special
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4610406 4610406
  49134 Wallenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 650.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
30.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Chisel Amazone Genius 3002
4
Amazone Chisel Amazone Genius 3002
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4573998 4573998
  50700 Caspe (Zaragoza), Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2019
6.990 €
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-U Streuscheiben-Normal-/S3 u. B.-Streuschaufeln
8
Amazone ZA-U Streuscheiben-Normal-/S3 u. B.-Streuschaufeln
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4538220 4538220
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
210 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Grenzstreuscheiben TS 5-9, TS 10-14, TS15-18
4
Amazone Grenzstreuscheiben TS 5-9, TS 10-14, TS15-18
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4538210 4538210
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
140 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 3000 Ultra Profis
18
Amazone ZA-M 3000 Ultra Profis
Λιπασματοδιανομείς, 4566598 4566598
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Διάταξη διανομής σε σειρές, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, ISOBUS, ...
10.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KX 3000
7
Amazone KX 3000
Περιστροφικές σβάρνες, 4552839 4552839
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
11.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone
4
Amazone
Λιπασματοδιανομείς, 4525650 4525650
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
720,08 €
Δείτε αγγελία
Amazone KE 3000 Super
3
Amazone KE 3000 Super
Περιστροφικές σβάρνες, 4459097 4459097
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone KE 3000 Special
3
Amazone KE 3000 Special
Περιστροφικές σβάρνες, 4448228 4448228
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone CIRRUS 6003-2 DEMO!!!
5
Amazone CIRRUS 6003-2 DEMO!!!
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4490350 4490350
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
72.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 3000 Ultra Hydro Profis
8
Amazone ZA-M 3000 Ultra Hydro Profis
Λιπασματοδιανομείς, 4488738 4488738
  89-100 Bielawy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 48.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
4.622,45 €
logo
Δείτε αγγελία
Amazone UG 3000 SUPER ISOBUS
10
Amazone UG 3000 SUPER ISOBUS
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4753217 4753217
  54636 Brecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
43.360,43 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Profihopper SmartLine PH 1250 4WD
12
Amazone Profihopper SmartLine PH 1250 4WD
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4681170 4681170
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
34.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZGB 8200 DRIVE
14
Amazone ZGB 8200 DRIVE
Λιπασματοδιανομείς, 4625238 4625238
  24214 Gettorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 8200.00 l, ...
30.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M Hydrotron
10
Amazone ZA-M Hydrotron
Λιπασματοδιανομείς, 4636094 4636094
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.899,16 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Maiszaaimachine ED 452 K Amazone
4
Amazone Maiszaaimachine ED 452 K Amazone
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4645321 4645321
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ημερομηνία εγγραφής: 19.04.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone Kompaktscheibenegge
4
Amazone Kompaktscheibenegge
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4652342 4652342
  9131 Grafenstein, Αυστρία
10.575 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Düngerstreueraufsatz 2000Ltr. Edelstahl
6
Amazone Düngerstreueraufsatz 2000Ltr. Edelstahl
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4588104 4588104
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone ZA M II
10
Amazone ZA M II
Λιπασματοδιανομείς, 4629781 4629781
  60388 Frankfurt am Main, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.100 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1684