Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Becker

Αγοράστε μεταχειρισμένα Becker στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Κορυφαία προσφορά
Becker Aeromat DTE e-motion
9
Becker Aeromat DTE e-motion
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5079070 5079070
  27628 Wulsbüttel - Lehnstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ...
25.745,26 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker
4
Becker
Συνδυασμοί σπορείων, 4812649 4812649
  97280 Remlingen, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Συρόμενα δίχαλα
600 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker EG 4-11
4
Becker EG 4-11
Καλλιεργητής, 4084340 4084340
  61169 Friedberg, Γερμανία
Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm, Τύπος: , Βοηθητικό: Λοιπά, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat 8S
8
Becker Aeromat 8S
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4621651 4621651
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
15.966,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Becker Aeromat
5
Becker Aeromat
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4619879 4619879
  88699 Frickingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 450.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
2.499 €
Δείτε αγγελία
Becker Rübendrille Centra 2000 "E-Motion"
7
Becker Rübendrille Centra 2000 "E-Motion"
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4538247 4538247
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Απόσταση σειρών: 45 cm, Αριθμός σειρών: 12, Είδη σπόρων: Τεύτλο, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
23.529,41 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker 12 x 75  cm Aeromat auch für SOJA
3
Becker 12 x 75 cm Aeromat auch für SOJA
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4483809 4483809
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Becker 12 rijig
4
Becker 12 rijig
Φυτευτικές μηχανές, 4301431 4301431
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
3.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat SPD 12
5
Becker Aeromat SPD 12
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 2806904 2806904
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
9.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Rational S Saatbeetkombination
9
Becker Rational S Saatbeetkombination
Συνδυασμοί σπορείων, 2242199 2242199
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Δίχαλο σε σχήμα ποδιού χήνας, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Τραπεζοειδής περιστρεφόμενος κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Becker
9
Becker
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 1813702 1813702
  62-025 Kostrzyn Wlkp., Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1994, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Becker Siewnik do kukurydzy
5
Becker Siewnik do kukurydzy
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 1798702 1798702
  62-025 Kostrzyn Wlkp., Πολωνία
ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat 8
20
Becker Aeromat 8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4632662 4632662
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Ημερομηνία εγγραφής: 04.04.1994, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
2.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat T 6
6
Becker Aeromat T 6
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5114281 5114281
  33039 Nieheim, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
4.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Becker Kongskilde Becker Aeromat Maxi-line
9
Becker Kongskilde Becker Aeromat Maxi-line
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4432964 4432964
  5708BD Helmond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ...
34.900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat T6
3
Becker Aeromat T6
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5026314 5026314
  4694 Ohlsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Σύστημα αναδίπλωσης, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Απόσταση σειρών: 70 cm, ...
4.900 €
Δείτε αγγελία
Becker Saatbettkombination
8
Becker Saatbettkombination
Συνδυασμοί σπορείων, 4258236 4258236
  21769 Lamstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
831,93 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Kombination 3,00m
3
Becker Kombination 3,00m
Συνδυασμοί σπορείων, 5008234 5008234
  94315 Straubing, Γερμανία
Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
350 €
Δείτε αγγελία
Becker Centra 12 Reihig
6
Becker Centra 12 Reihig
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4248823 4248823
  06449 Aschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ιχνηθέτης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.1988, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Απόσταση σειρών: 45 cm, Αριθμός σειρών: 12, Είδη σπόρων: Τεύτλο, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat 4 Reihig
5
Becker Aeromat 4 Reihig
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5153209 5153209
  32351 Stemwede-Dielingen, Γερμανία
Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
1.092,44 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker AEROMAT E-MOTION 12 DTE
13
Becker AEROMAT E-MOTION 12 DTE
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5131672 5131672
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
32.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat 6 T
10
Becker Aeromat 6 T
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4796699 4796699
  48683 Ahaus, Γερμανία
Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6
4.471,54 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat P8ZG DTE
14
Becker Aeromat P8ZG DTE
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4765123 4765123
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8
22.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker MAISLEGER
6
Becker MAISLEGER
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5027956 5027956
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8
8.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker AEROMAT HKP 8, 8-reiher
8
Becker AEROMAT HKP 8, 8-reiher
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4606536 4606536
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8
14.705,88 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 124