Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Berthoud

Αγοράστε μεταχειρισμένα Berthoud στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Claas Fendt New Holland Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Berthoud ALBA VOLUX V25B
8
ΝΈΑ Berthoud ALBA VOLUX V25B
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4806096 4806096
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1982, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud TENOR 55-60 42m alu
8
Berthoud TENOR 55-60 42m alu
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4804218 4804218
  10140 AMANCE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 5500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 42.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Berthoud UT 88
9
Berthoud UT 88
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4804157 4804157
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 2600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
9.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud DP TRONIC MACK 10 RS 15
6
Berthoud DP TRONIC MACK 10 RS 15
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4804153 4804153
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud BOXER 2020 UT89
10
Berthoud BOXER 2020 UT89
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4804013 4804013
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Berthoud ELYTE 1200 DPTR
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4801355 4801355
  47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
17.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Berthoud FORCE 8
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4801338 4801338
  47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
4.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud Major 3200
9
Berthoud Major 3200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4798020 4798020
  89-110 Śmielin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
6.558,15 €
logo
Δείτε αγγελία
Berthoud MAJOR 32
10
Berthoud MAJOR 32
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4797856 4797856
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
12.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud MOUNTED SPRAYER
3
Berthoud MOUNTED SPRAYER
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4796729 4796729
  PE22 7LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Berthoud RACER 32
9
Berthoud RACER 32
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4795768 4795768
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
3.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud RACER 2400
7
Berthoud RACER 2400
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4788562 4788562
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα δοχείου: 2400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud Vanatge
8
Berthoud Vanatge
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4782849 4782849
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 5500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 33.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Berthoud Major, MAXE 40 AX 30 D.P. Tronic - SONDERPREIS
19
Berthoud Major, MAXE 40 AX 30 D.P. Tronic - SONDERPREIS
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4779072 4779072
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Berthoud Radmotor für Berthoud Boxer 3000
2
Berthoud Radmotor für Berthoud Boxer 3000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4774110 4774110
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud 400 Liter
2
Berthoud 400 Liter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4773490 4773490
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Πλάτος μοχλικού συστήματος: 10.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud BOXER II 3000R
7
Berthoud BOXER II 3000R
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4773236 4773236
  1120 DAGNEUX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
23.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Berthoud Tenor 35 37 27m
7
Berthoud Tenor 35 37 27m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4773233 4773233
  77160 POIGNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
16.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Berthoud Raptor 4240FC
6
Berthoud Raptor 4240FC
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4772586 4772586
  GL539QY CHELTENHAM, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υποστηριζόμενη με αέρα διασπορά, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Berthoud 3200
6
Berthoud 3200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4768746 4768746
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
3.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud 2400L
5
Berthoud 2400L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4768708 4768708
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1988, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud ELYTE1200 MULTI
6
Berthoud ELYTE1200 MULTI
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4747380 4747380
  47240 CASTELCULIER, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
10.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Berthoud MAJOR 32
7
Berthoud MAJOR 32
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4747372 4747372
  76890 ST OUEN DU BREUIL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
10.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Berthoud MAJOR 2500 TELEVOLUX
7
Berthoud MAJOR 2500 TELEVOLUX
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4747365 4747365
  37370 NEUVY LE ROI, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
10.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Berthoud ELYTE 1600
5
Berthoud ELYTE 1600
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4747363 4747363
  31660 BESSIERES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
11.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 112