Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Berthoud

Αγοράστε μεταχειρισμένα Berthoud στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Claas Fendt New Holland Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Berthoud Tenor 43-46
7
Berthoud Tenor 43-46
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4925621 4925621
  GL539QY CHELTENHAM, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, υποστηριζόμενη με αέρα διασπορά, Σύστημα παρακολούθησης, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Berthoud Tenor 45-46 DP Tronic
7
Berthoud Tenor 45-46 DP Tronic
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4912407 4912407
  GL539QY CHELTENHAM, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Berthoud Tenor 55-60
5
Berthoud Tenor 55-60
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 2481272 2481272
  06729 Elsteraue-Bornitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 5.50 l, ...
29.327,73 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud Tenor 4300
10
Berthoud Tenor 4300
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4311974 4311974
  9430 Drebach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, Απόδοση: 400 l/min, ...
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud RACER 2500
10
Berthoud RACER 2500
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4933746 4933746
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
11.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud Tenor 45-46
6
Berthoud Tenor 45-46
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4830775 4830775
  GL539QY CHELTENHAM, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Berthoud RACER 2400
9
Berthoud RACER 2400
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4929728 4929728
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα δοχείου: 2400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud MAJOR 32
10
Berthoud MAJOR 32
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4931910 4931910
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
12.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud Major, MAXE 40 AX 30 D.P. Tronic - SONDERPREIS
19
Berthoud Major, MAXE 40 AX 30 D.P. Tronic - SONDERPREIS
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4827978 4827978
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Berthoud MAXOR40
5
Berthoud MAXOR40
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4495630 4495630
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
17.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud 2400L
5
Berthoud 2400L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4768708 4768708
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1988, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud Major 3200
8
Berthoud Major 3200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4798020 4798020
  89-100 Bielawy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
6.480,72 €
logo
Δείτε αγγελία
Berthoud Racer 3200
7
Berthoud Racer 3200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4209155 4209155
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud Mack 400 PA
3
Berthoud Mack 400 PA
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4276098 4276098
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud 3200 Liter
4
Berthoud 3200 Liter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4276083 4276083
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Φράγμα πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
8.039,75 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Berthoud Tracker 3200
17
Berthoud Tracker 3200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4515883 4515883
  59-225 Chojnów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
34.840,28 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud RAPTOR 5240
8
Berthoud RAPTOR 5240
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4156273 4156273
  76-220 GŁÓWCZYCE, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 33.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
114.980,58 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Berthoud Standamatic
4
Berthoud Standamatic
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4842053 4842053
  91575 Windsbach, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 10.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
722,67 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud 700 l
3
Berthoud 700 l
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4467969 4467969
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Χωρητικότητα δοχείου: 700.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Τύπος: Λοιπά
670 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud 800 Ltr.
4
Berthoud 800 Ltr.
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3585021 3585021
  91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
767,84 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud 600 Liter 12m Gestänge
3
Berthoud 600 Liter 12m Gestänge
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4798576 4798576
  85131 Pollenfeld, Γερμανία
Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
894,31 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud Tenor TENT 43 AX 27
12
Berthoud Tenor TENT 43 AX 27
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4468068 4468068
  04319 Leipzig / Engelsdorf, Arnoldplatz 55, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud PORTE BUSE QUADRIX D. 25 (BERTHOUD)
Berthoud PORTE BUSE QUADRIX D. 25 (BERTHOUD)
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3678248 3678248
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλήθος: 30, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 30540056
17 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud QUADRIX DÜSENHALTER D.20 CARUELLE
Berthoud QUADRIX DÜSENHALTER D.20 CARUELLE
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3678246 3678246
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Πλήθος: 30, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 30540057
18 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud RACA 32 SX 28  #538
8
Berthoud RACA 32 SX 28 #538
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4647491 4647491
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
4.118 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 95