Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Bobcat

Αγοράστε μεταχειρισμένα Bobcat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bobcat Kompaktlader BOBCAT S 130 - Zusatzhydr. vgl. 753 763 S150
20
Bobcat Kompaktlader BOBCAT S 130 - Zusatzhydr. vgl. 753 763 S150
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4853275 4853275
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
18.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat S650
9
Bobcat S650
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4912790 4912790
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2012
30.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat S650
16
Bobcat S650
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4912788 4912788
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2013
31.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat Kompaktlader BOBCAT S 175 - HIGH FLOW - TÜR
19
Bobcat Kompaktlader BOBCAT S 175 - HIGH FLOW - TÜR
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4824630 4824630
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
19.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat E14 mit SW
9
Bobcat E14 mit SW
Εκσκαφείς, 4925879 4925879
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 711 h, Συνολικό βάρος: 1378 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
12.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat s160 HighFlow
9
Bobcat s160 HighFlow
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4911032 4911032
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2006
22.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat 773
13
Bobcat 773
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4917287 4917287
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat S 130
9
Bobcat S 130
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4917955 4917955
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
14.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bobcat S130
10
Bobcat S130
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4907857 4907857
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2013
20.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat S 450 E
8
Bobcat S 450 E
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4779715 4779715
  84174 Eching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
26.470,59 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat S 450 E
10
Bobcat S 450 E
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4723122 4723122
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bobcat S 70
3
Bobcat S 70
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4538729 4538729
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
17.563,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat E 20
8
Bobcat E 20
Εκσκαφείς, 4675834 4675834
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 1902 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
21.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat 323
7
Bobcat 323
Εκσκαφείς, 4289173 4289173
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Συνολικό βάρος: 1658 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat E35
7
Bobcat E35
Εκσκαφείς, 3489499 3489499
  96-515 Teresin k Sochaczewa, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Συνολικό βάρος: 3500 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
21.602,41 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat Pallettengabel
7
Bobcat Pallettengabel
Λοιπά μηχανήματα έργων, 3480860 3480860
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.512,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat Greiferschaufel
7
Bobcat Greiferschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 3480854 3480854
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Πτύο
3.277,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat TLS Leichtgutschaufel
5
Bobcat TLS Leichtgutschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 3480853 3480853
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Πτύο
2.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat S175
14
Bobcat S175
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4920610 4920610
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2006
14.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat 470 HF       Winterpreis !!
15
Bobcat 470 HF Winterpreis !!
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4907207 4907207
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 89 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Αποσβεστήρας κραδασμών, ...
25.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat TL 43.80 HF AGRI
4
Bobcat TL 43.80 HF AGRI
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4864194 4864194
  04617 Starkenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 60 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Αποσβεστήρας κραδασμών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bobcat S160 SKID STEER
9
Bobcat S160 SKID STEER
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4417301 4417301
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
17.126,85 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat E 17
9
Bobcat E 17
Εκσκαφείς, 4917853 4917853
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Bobcat E 17
6
Bobcat E 17
Εκσκαφείς, 4779701 4779701
  84174 Eching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Συνολικό βάρος: 1807 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
19.495,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat E19
14
Bobcat E19
Εκσκαφείς, 4746128 4746128
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
25.430 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 123