Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Bogballe

Αγοράστε μεταχειρισμένα Bogballe στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Bogballe EX 1600
-14%
6
Bogballe EX 1600
Λιπασματοδιανομείς, 4586943 4586943
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.100 €
2.436,97 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bogballe M2W Plus
12
Bogballe M2W Plus
Λιπασματοδιανομείς, 4519109 4519109
  3255 MB Oude-Tonge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 06.02.2010, Πλάτος εργασίας: 42.00 m, ...
8.000 €
Δείτε αγγελία
Bogballe L 1Plus
6
Bogballe L 1Plus
Λιπασματοδιανομείς, 4728884 4728884
  64380 Roßdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1150.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.613,37 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe EXW 10001 Fahrgestell
10
Bogballe EXW 10001 Fahrgestell
Λιπασματοδιανομείς, 3212253 3212253
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe KUNSTMESTSTROOIER EXW TREND
6
Bogballe KUNSTMESTSTROOIER EXW TREND
Λιπασματοδιανομείς, 2821000 2821000
  6691 EX Gendt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Διάταξη διανομής σε σειρές, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, ...
4.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bogballe M2W plus quadro
11
Bogballe M2W plus quadro
Λιπασματοδιανομείς, 4850020 4850020
  29574 Ebstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2550.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
4.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bogballe M3W 2800 Wiegestreuer
20
Bogballe M3W 2800 Wiegestreuer
Λιπασματοδιανομείς, 4924398 4924398
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 03.04.2004, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, ...
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe EX 1600 S
8
Bogballe EX 1600 S
Λιπασματοδιανομείς, 4923093 4923093
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l
2.068,65 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe Wiegezellenstreuer EXW Trend 1000
14
Bogballe Wiegezellenstreuer EXW Trend 1000
Λιπασματοδιανομείς, 4797475 4797475
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
5.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bogballe M2W Plus
7
Bogballe M2W Plus
Λιπασματοδιανομείς, 4813174 4813174
  94339 Leiblfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σετ καλίμπρας, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M35W
6
Bogballe M35W
Λιπασματοδιανομείς, 4799991 4799991
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l
14.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe L2W Plus Calibrator Zurf
13
Bogballe L2W Plus Calibrator Zurf
Λιπασματοδιανομείς, 4799802 4799802
  63667 Nidda / Ober-Widdersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 1150.00 l, ...
8.319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bogballe M 3 W
8
Bogballe M 3 W
Λιπασματοδιανομείς, 4794631 4794631
  94424 Arnstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3300.00 l
6.176,47 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Bogballe M3 Q
5
Bogballe M3 Q
Λιπασματοδιανομείς, 4911354 4911354
  LV-3321 Deksne, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2009, Κάλυμμα δοχείου, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
3.700 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M2 W
8
Bogballe M2 W
Λιπασματοδιανομείς, 4779610 4779610
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 20.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2675.00 l
8.130,08 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe BL 600
4
Bogballe BL 600
Λιπασματοδιανομείς, 4554275 4554275
  90568 Fürth, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l
579,83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe L1 PLUS mit Randstreueinrichtung
4
Bogballe L1 PLUS mit Randstreueinrichtung
Λιπασματοδιανομείς, 4597415 4597415
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
4.065,04 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe BL 600
5
Bogballe BL 600
Λιπασματοδιανομείς, 4391407 4391407
  7312 Horitschon , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
796,46 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M2 Base
7
Bogballe M2 Base
Λιπασματοδιανομείς, 4538724 4538724
  77966 Kappel-Grafenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2350.00 l
4.957,98 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M2W BASE
4
Bogballe M2W BASE
Λιπασματοδιανομείς, 4468776 4468776
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2675.00 l
10.388,44 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe L1 plus *Lagermaschine*
8
Bogballe L1 plus *Lagermaschine*
Λιπασματοδιανομείς, 4420466 4420466
  21769 Lamstedt, Γερμανία
Σύστημα διασποράς ορίων, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 700.00 l
3.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M2W Base
8
Bogballe M2W Base
Λιπασματοδιανομείς, 4647507 4647507
  77966 Kappel-Grafenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2675.00 l
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M 2 base 1250 l
4
Bogballe M 2 base 1250 l
Λιπασματοδιανομείς, 3024468 3024468
  73433 Attenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1250.00 l
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M3W plus Qudro 3300 Liter
9
Bogballe M3W plus Qudro 3300 Liter
Λιπασματοδιανομείς, 3212247 3212247
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3300.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M3W Plus
9
Bogballe M3W Plus
Λιπασματοδιανομείς, 4611887 4611887
  77966 Kappel-Grafenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4050.00 l
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 131