Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Brantner

Αγοράστε μεταχειρισμένα Brantner στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Brantner TA 23065 PT
5
Brantner TA 23065 PT
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4853429 4853429
  38468 Ehra, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 14.06.2012, Όγκος φόρτωσης: 33.60 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 59 km/h, Συνολικό βάρος: 23000 kg, ...
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 11045 XXL
12
Brantner TA 11045 XXL
Ανατρεπόμενο, 4854645 4854645
  98634 Wasungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 30.07.2002, Όγκος φόρτωσης: 9.90 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 11000 kg, ...
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner Z 18050 XXL B  Winterpreis !!
13
Brantner Z 18050 XXL B Winterpreis !!
Ανατρεπόμενο, 4820526 4820526
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2003, Όγκος φόρτωσης: 20.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner E 4530
5
Brantner E 4530
Ανατρεπόμενο, 4814209 4814209
  67821 Oberndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 2.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 3.35 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 4500 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 18053 POWER TUBE "Black-Edition"
8
Brantner TA 18053 POWER TUBE "Black-Edition"
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4735030 4735030
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60R 22,5 FL 630 BKT
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Brantner 5-Tonnen-Anhänger
5
Brantner 5-Tonnen-Anhänger
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4721864 4721864
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
1.946,90 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 21053 Halfpipe
7
Brantner TA 21053 Halfpipe
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4492991 4492991
  30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 13.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/50 R 26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Brantner TA 23071 PowerPush + Abschiebewagen
3
Brantner TA 23071 PowerPush + Abschiebewagen
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4456032 4456032
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
40.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner E 6035 EURO-LINE Neuwertig
20
Brantner E 6035 EURO-LINE Neuwertig
Ανατρεπόμενο, 4462480 4462480
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Στρεφόμενα πλαϊνά, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 16.12.2013, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 6000 kg, ...
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner Z 1805 xxl AUSF: A
10
Brantner Z 1805 xxl AUSF: A
Ανατρεπόμενο, 4446691 4446691
  26197 Großenkneten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
14.453,48 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner T A 2 3 0 7 1 POWER-PUSH-PLUS - NEU
11
Brantner T A 2 3 0 7 1 POWER-PUSH-PLUS - NEU
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4692285 4692285
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Brantner Z 18051 G Multiplex
11
Brantner Z 18051 G Multiplex
Ανατρεπόμενο, 4272289 4272289
  30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.25 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.20 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
24.820 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 24070 Power Tube plus+ - POTATO mit verlängertem Überhang
6
Brantner TA 24070 Power Tube plus+ - POTATO mit verlängertem Überhang
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4272284 4272284
  30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 23.70 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
37.765 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 21053 PT  - 5,3 m Mulde - 2 KippZylinder - 21 to - abklappbare Aufsatzwände - 560er Profi-Räder
5
Brantner TA 21053 PT - 5,3 m Mulde - 2 KippZylinder - 21 to - abklappbare Aufsatzwände - 560er Profi-Räder
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4033083 4033083
  30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 21000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
24.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner E 6040 Premium
10
Brantner E 6040 Premium
Ανατρεπόμενο, 3884191 3884191
  Niedersach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4050.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 6000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, ...
7.398 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 14053
10
Brantner TA 14053
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4078312 4078312
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
11.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner TA 1 4 0 4 5 XXL AKTION
7
Brantner TA 1 4 0 4 5 XXL AKTION
Ανατρεπόμενο, 4814205 4814205
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 13900 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Brantner TA 13045 XXL
-15%
7
Brantner TA 13045 XXL
Ανατρεπόμενο, 4844137 4844137
  57439 Attendorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2002, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 13000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
13.150 €
15.500 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner Z8045 XXL Neu 40km/H
6
Brantner Z8045 XXL Neu 40km/H
Ανατρεπόμενο, 3511607 3511607
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Brantner TA 20053 Half-Pipe 40 km/h
11
Brantner TA 20053 Half-Pipe 40 km/h
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4716724 4716724
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26,5 169D FL 630 BKT
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Brantner E 7538 Dreiseitenkipper - TOP -
10
Brantner E 7538 Dreiseitenkipper - TOP -
Ανατρεπόμενο, 4894178 4894178
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 7500 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 355/60 R 18 MPT 16 CONTINENTAL, ...
5.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Brantner E 6030 EUROLINE - NEU -
9
Brantner E 6030 EUROLINE - NEU -
Ανατρεπόμενο, 4813698 4813698
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 6000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 11.5/80-15.3 10PR, ...
5.453,78 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Brantner TA20051 XXL STABILATOR
7
Brantner TA20051 XXL STABILATOR
Ανατρεπόμενο, 4643429 4643429
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Στρεφόμενα πλαϊνά, υδραυλική πόρτα καρότσας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Brantner Z 15045 PowerFlex + Rollplane
4
Brantner Z 15045 PowerFlex + Rollplane
Ανατρεπόμενο, 4033150 4033150
  27624 Lintig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 15000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 385/65 R 22,5, ...
16.385,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brantner Z  18051 G Plane NEU 2018 sofort lieferbar
4
Brantner Z 18051 G Plane NEU 2018 sofort lieferbar
Ανατρεπόμενο, 4033123 4033123
  30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
20.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 154