Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Bressel und Lade

Αγοράστε μεταχειρισμένα Bressel und Lade στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bressel und Lade Großvolumschaufel 1,4m - 2,6m
5
Bressel und Lade Großvolumschaufel 1,4m - 2,6m
Εργαλεία φορτωτή, 4929492 4929492
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.40 m
1.350 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Großvolumschaufel 1,4m - 2,6m
5
Bressel und Lade Großvolumschaufel 1,4m - 2,6m
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4929489 4929489
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.350 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Kehrbesen 2500
3
Bressel und Lade Kehrbesen 2500
Σαρωτικές μηχανές, 4934994 4934994
  25855 Haselund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.512,61 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Greifschaufel 1,98m
10
Bressel und Lade Greifschaufel 1,98m
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4904606 4904606
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.709,12 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Ballenschneider HV
4
Bressel und Lade Ballenschneider HV
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4894009 4894009
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
2.203,54 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade SSZ 241
5
Bressel und Lade SSZ 241
Εργαλεία φορτωτή, 4997189 4997189
  32469 Raderhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.41 m, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.420,17 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Sammelschaufel 900 HV
6
Bressel und Lade Sammelschaufel 900 HV
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4825698 4825698
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.333,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Ballenzange 2 Zylinder
3
Bressel und Lade Ballenzange 2 Zylinder
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4822562 4822562
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
958,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade W0 5 Schiebebesen 2500mm
5
Bressel und Lade W0 5 Schiebebesen 2500mm
Σαρωτικές μηχανές, 4772120 4772120
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Λοιπά
1.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade SPF 3,00 m
4
Bressel und Lade SPF 3,00 m
Εργαλεία φορτωτή, 4855086 4855086
  06686 Zorbau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Palettengabel mit Euro / Weidemann HV
6
Bressel und Lade Palettengabel mit Euro / Weidemann HV
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4809119 4809119
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
575 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Niederhalter für PG
3
Bressel und Lade Niederhalter für PG
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4809578 4809578
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
574,34 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Vario-Schneeschild 1750mm
6
Bressel und Lade Vario-Schneeschild 1750mm
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4809450 4809450
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
3.958,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Ballenhubstapler B30 mit 3 Zinken
7
Bressel und Lade Ballenhubstapler B30 mit 3 Zinken
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4809370 4809370
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
2.450 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Poltergabel 1450mm MV
6
Bressel und Lade Poltergabel 1450mm MV
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4809204 4809204
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Schaufel 2600mm mit WM HV
9
Bressel und Lade Schaufel 2600mm mit WM HV
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4809231 4809231
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Silagebeißschaufel
4
Bressel und Lade Silagebeißschaufel
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4731885 4731885
  25364 Westerhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.025,21 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Silagebeißschaufel
3
Bressel und Lade Silagebeißschaufel
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4731884 4731884
  25364 Westerhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.445,38 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade BALLENSCHNEIDSCHAUFEL
4
Bressel und Lade BALLENSCHNEIDSCHAUFEL
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4596207 4596207
  57368 Lennestadt-Elspe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Reisiggabel mit Oberzange
4
Bressel und Lade Reisiggabel mit Oberzange
Εργαλεία φορτωτή, 4704303 4704303
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 20.00 m
4.000 €
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Polterschild mit Dreipunkt
4
Bressel und Lade Polterschild mit Dreipunkt
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4694928 4694928
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.083,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Big Bag Träger
3
Bressel und Lade Big Bag Träger
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4694922 4694922
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Variopflug 1750mm oder 1500mm
6
Bressel und Lade Variopflug 1750mm oder 1500mm
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4694911 4694911
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 17.50 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
3.958,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Silobeisschaufel 2000mm mit Euro
12
Bressel und Lade Silobeisschaufel 2000mm mit Euro
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4694901 4694901
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
2.566,37 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Beisschaufel 1350mm
8
Bressel und Lade Beisschaufel 1350mm
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4694890 4694890
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
2.041,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 161