Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα BvL

Αγοράστε μεταχειρισμένα BvL στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
BvL 195 DW
8
BvL 195 DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5067034 5067034
  29690 Gilten/Norddrebber, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.300 €
logo
Δείτε αγγελία
BvL V-MIX PLUS 15N-2S
6
BvL V-MIX PLUS 15N-2S
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 5071400 5071400
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
30.168,07 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V Load Shear 180
16
BvL V Load Shear 180
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4904750 4904750
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix Plus 25-2S
6
BvL V-Mix Plus 25-2S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4966806 4966806
  8701 MC Bolsward, Ολλανδία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BvL V-Load Topstar 195 NIEUW
3
BvL V-Load Topstar 195 NIEUW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4966801 4966801
  8701 MC Bolsward, Ολλανδία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BvL V-MIX Drive Maximus 17-1S zelfrijdende voermengwagen
7
BvL V-MIX Drive Maximus 17-1S zelfrijdende voermengwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4954167 4954167
  9422 CX Smilde, Ολλανδία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BvL V-MIX Plus 20-2S voermengwagen
5
BvL V-MIX Plus 20-2S voermengwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4954166 4954166
  9422 CX Smilde, Ολλανδία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BvL Topstar 195
6
BvL Topstar 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4934076 4934076
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL VMix Plus 30-2S
5
BvL VMix Plus 30-2S
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4938067 4938067
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BvL Topstar 145 HEW
5
BvL Topstar 145 HEW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5019319 5019319
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL 8 LS voermengwagen
8
BvL 8 LS voermengwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4767481 4767481
  9422 CX Smilde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
8.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix Plus 12L
10
BvL V-Mix Plus 12L
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4699738 4699738
  9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL TU 170
6
BvL TU 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4861678 4861678
  28876 Oyten, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix Plus 20-2S  Demo voermengwagen
7
BvL V-Mix Plus 20-2S Demo voermengwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4466999 4466999
  9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BvL TOP STAR 195 DW
8
BvL TOP STAR 195 DW
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4570345 4570345
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
5.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BvL V-LOAD CUTTER TOPSTAR 195
5
BvL V-LOAD CUTTER TOPSTAR 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4626470 4626470
  26849 Filsum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
6.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix Plus 20-2S
9
BvL V-Mix Plus 20-2S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4525097 4525097
  9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
7.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL 140 HT Siloblockschneider mit Hubgerüst und in gutem Zustand
20
BvL 140 HT Siloblockschneider mit Hubgerüst und in gutem Zustand
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4290079 4290079
  88279 Amtzell, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 m³, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
790 €
Δείτε αγγελία
BvL Topstar 170DW
14
BvL Topstar 170DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3140135 3140135
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 2.50 m³, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
BvL UNI STAR AT
10
BvL UNI STAR AT
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 2257057 2257057
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
BvL Schneidbügel 1.90m
6
BvL Schneidbügel 1.90m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 2338257 2338257
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BvL Schneidbügel Topstar
5
BvL Schneidbügel Topstar
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 1620968 1620968
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 61452
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BvL V-LOAD MEGASTAR 170
4
BvL V-LOAD MEGASTAR 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5065918 5065918
  27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
7.521,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V-MIX 12 LS voermengwagen
8
BvL V-MIX 12 LS voermengwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5013939 5013939
  7751 BG Dalen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
18.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL BvLRübenschnitzler Rübenschneider 3 Punktschlepperanbau mit Schnecken & seitlichem Austrag
Βίντεο
9
BvL BvLRübenschnitzler Rübenschneider 3 Punktschlepperanbau mit Schnecken & seitlichem Austrag
Τεμαχιστής γογγυλιών, 4816765 4816765
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 206