Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα BvL

Αγοράστε μεταχειρισμένα BvL στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
BvL Topstar 195
6
BvL Topstar 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4934076 4934076
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix 24-2S Plus voermengwagen
8
BvL V-Mix 24-2S Plus voermengwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4837565 4837565
  9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
19.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL Wendepacker mit Croscilnachläufer
4
BvL Wendepacker mit Croscilnachläufer
Συμπιεστές εδάφους, 4852669 4852669
  24638 Schmalensee, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
850 €
Δείτε αγγελία
BvL TU 170
6
BvL TU 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4861678 4861678
  28876 Oyten, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL Megastar 170 H DW
5
BvL Megastar 170 H DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4915987 4915987
  49626 Berge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
4.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL Tostar 170 D
4
BvL Tostar 170 D
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4902774 4902774
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
836,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BvL Topstar 145 HEW
5
BvL Topstar 145 HEW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4829237 4829237
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V-LOAD CUTTER TOPSTAR 195
5
BvL V-LOAD CUTTER TOPSTAR 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4626470 4626470
  26849 Filsum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
6.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL 8 LS voermengwagen
8
BvL 8 LS voermengwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4767481 4767481
  9422 CX Smilde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
8.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix Plus 12L
10
BvL V-Mix Plus 12L
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4699738 4699738
  9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL BLOCKSCHNEIDER
4
BvL BLOCKSCHNEIDER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4723454 4723454
  59399 Olfen, Γερμανία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL TOP STAR 195 DW
8
BvL TOP STAR 195 DW
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4570345 4570345
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
5.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix Plus 20-2S
9
BvL V-Mix Plus 20-2S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4525097 4525097
  9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
7.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL TOPSTAR 170 DW
8
BvL TOPSTAR 170 DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4317497 4317497
  28876 Oyten, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL 140 HT Siloblockschneider mit Hubgerüst und in gutem Zustand
20
BvL 140 HT Siloblockschneider mit Hubgerüst und in gutem Zustand
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4290079 4290079
  88279 Amtzell, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 m³, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
790 €
Δείτε αγγελία
BvL 170 DW
3
BvL 170 DW
Αυτόματες ταϊστρες, 4302400 4302400
  5531 AH Bladel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BvL V-Mix Plus 20-2S  Demo voermengwagen
7
BvL V-Mix Plus 20-2S Demo voermengwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4466999 4466999
  9883 PD Oldehove, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
BvL Megastar 145
9
BvL Megastar 145
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3435014 3435014
  LV4729 Smiltene, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 2.15 m³, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
5.446,28 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL 170dw
3
BvL 170dw
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3535846 3535846
  47574 Goch, Γερμανία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL Topstar 170DW
14
BvL Topstar 170DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3140135 3140135
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 2.50 m³, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BvL B-Max 1700 Einstreugerät
4
BvL B-Max 1700 Einstreugerät
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 2977535 2977535
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.995 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL UNI STAR AT
10
BvL UNI STAR AT
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 2257057 2257057
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
BvL Schneidbügel 1.90m
6
BvL Schneidbügel 1.90m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 2338257 2338257
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BvL Schneidbügel Topstar
5
BvL Schneidbügel Topstar
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 1620968 1620968
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 61452
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BvL V Load Shear 180
16
BvL V Load Shear 180
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4904750 4904750
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 240