Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Case IH

Αγοράστε μεταχειρισμένα Case IH στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case IH RB 465
6
ΝΈΑ Case IH RB 465
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456256
  31230 L'ISLE EN DODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH RB 464
7
ΝΈΑ Case IH RB 464
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456255
  82000 MONTAUBAN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
17.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA CVX 230
7
ΝΈΑ Case IH PUMA CVX 230
Τρακτέρ, 4456214
  08400 VOUZIERS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 7100 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
45.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA CVX 130 + T 414 neuf
6
ΝΈΑ Case IH PUMA CVX 130 + T 414 neuf
Τρακτέρ, 4456213
  08400 VOUZIERS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
69.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH CVX 195
7
ΝΈΑ Case IH CVX 195
Τρακτέρ, 4456208
  64190 NARP, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
46.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH 5150
ΝΈΑ Case IH 5150
Τρακτέρ, 4456202
  44130 Blain, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 9996 h, Τετρακίνητο, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420/70r28 / 420/70r28, Ελαστικά πίσω: 520/70r38 / 520/70r38
12.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH MAGNUM 260
3
ΝΈΑ Case IH MAGNUM 260
Τρακτέρ, 4456183
  64190 NARP, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 3336 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, ...
76.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH 844+ Frontlader
5
ΝΈΑ Case IH 844+ Frontlader
Τρακτέρ, 4455932
  27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κύλινδρος: 4, ...
9.579,83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA 220 SCR
8
ΝΈΑ Case IH PUMA 220 SCR
Τρακτέρ, 4455749
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 1172 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
85.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH PUMA 220 SCR
Τρακτέρ, 4455748
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 1172 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
85.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH STX 385 HD STEIGER
8
ΝΈΑ Case IH STX 385 HD STEIGER
Τρακτέρ, 4455743
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 276 kW, Ώρες λειτουργίας: 3822 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, ...
77.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH RB 463
10
ΝΈΑ Case IH RB 463
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455615
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 21000 Stk.
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MXU 100
20
ΝΈΑ Case IH MXU 100
Τρακτέρ, 4455509
  7775 AV Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 12839 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 24, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, ...
11.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH JX90
Τρακτέρ, 4455464
  97944 Boxberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
24.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 1455 XL
8
ΝΈΑ Case IH 1455 XL
Τρακτέρ, 4455442
  84155 Bodenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 5960 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 17.01.2019, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 6, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 21 F
2
ΝΈΑ Case IH 21 F
Τροχοφόροι φορτωτές, 4455430
  18337 Marlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1070 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 06.06.2016, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.80 m³, ...
31.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 1055
14
ΝΈΑ Case IH 1055
Τρακτέρ, 4455201
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 26.02.1988, Συνολικό βάρος: 6.50 t, Κενό βάρους: 4.75 t, Μέγιστη ταχύτητα: 29 km/h, ...
7.500 €
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum 370 CVX
4
ΝΈΑ Case IH Magnum 370 CVX
Τρακτέρ, 4454208
  99713 Ebeleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης
97.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 1056 XL
15
ΝΈΑ Case IH 1056 XL
Τρακτέρ, 4454200
  85391 Allershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 7327 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
13.550,14 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH AXIAL-FLOW 7088
7
ΝΈΑ Case IH AXIAL-FLOW 7088
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4454061
  80700 ROYE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 732.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2 h, ...
85.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH MXM140
7
ΝΈΑ Case IH MXM140
Τρακτέρ, 4454059
  40500 Saint Severs, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 6856 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
23.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH 021F
5
ΝΈΑ Case IH 021F
Τροχοφόροι φορτωτές, 4454018
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 46 h
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Case IH Puma 230 CVX
7
ΝΈΑ Case IH Puma 230 CVX
Τρακτέρ, 4454012
  51230 Connantre, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 1700 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
80.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH Quadtrac STX 450
6
ΝΈΑ Case IH Quadtrac STX 450
Τρακτέρ, 4454007
  32300 Berdoues, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 331 kW, Ώρες λειτουργίας: 9098 h, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 750 / 750, Ελαστικά πίσω: 750 / 750
56.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH cvx170
6
ΝΈΑ Case IH cvx170
Τρακτέρ, 4453996
  91150 MORIGNY CHAMPIGNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 7400 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
27.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1855