Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Case IH

Αγοράστε μεταχειρισμένα Case IH στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case IH Puma 155 Tractor (ST5068)
20
ΝΈΑ Case IH Puma 155 Tractor (ST5068)
Τρακτέρ, 4808697 4808697
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
26.179,05 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH LB 433
8
ΝΈΑ Case IH LB 433
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808513 4808513
  97456 Holzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Εκτοξευτής δεματίων, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.40 m, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
44.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Puma 180 CVX
14
ΝΈΑ Case IH Puma 180 CVX
Τρακτέρ, 4808483 4808483
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 5593 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH Magnum 7210 Pro
Τρακτέρ, 4808461 4808461
  24340 Eckernförde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 6100 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Ελαστικά μπροστά: 480/70R30, Ελαστικά πίσω: 650/65R42
18.899,16 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Puma 155
9
ΝΈΑ Case IH Puma 155
Τρακτέρ, 4808432 4808432
  94330 Salching bei Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 2507 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
58.626,92 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH JXU 1100 U
9
ΝΈΑ Case IH JXU 1100 U
Τρακτέρ, 4808319 4808319
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6267 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
30.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 5140
16
ΝΈΑ Case IH 5140
Τρακτέρ, 4808244 4808244
  34508 Willingen - Usseln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5321 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
21.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MAXUM
6
ΝΈΑ Case IH MAXUM
Τρακτέρ, 4808183 4808183
  BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
25.566,35 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MXU 110 PRO Allrad Traktor
11
ΝΈΑ Case IH MXU 110 PRO Allrad Traktor
Τρακτέρ, 4808179 4808179
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 101 kW, Ώρες λειτουργίας: 7240 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
23.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH CS 150
6
ΝΈΑ Case IH CS 150
Τρακτέρ, 4808146 4808146
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 112 kW, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
26.196,93 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 145 CVX
5
ΝΈΑ Case IH Maxxum 145 CVX
Τρακτέρ, 4807847 4807847
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 22 h, Ελαστικά μπροστά: 540/65 R28, Ελαστικά πίσω: 650/65 R38
85.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH RB 465
2
ΝΈΑ Case IH RB 465
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807841 4807841
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/55-20
25.210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MAGNUM225
6
ΝΈΑ Case IH MAGNUM225
Τρακτέρ, 4807793 4807793
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 165 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...
41.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CS130
3
ΝΈΑ Case IH CS130
Τρακτέρ, 4807791 4807791
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 9644 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
13.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 845
7
ΝΈΑ Case IH 845
Ζάντες, 4807758 4807758
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
230 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 7210
3
ΝΈΑ Case IH 7210
Τρακτέρ, 4807665 4807665
  23936 Upahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 15000 h, Μπροστινά βάρη, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Ελαστικά μπροστά: 480/70 R 30, Ελαστικά πίσω: 710/70 R 38
14.411,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH 2366E
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4807499 4807499
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999
25.065,05 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH PUMA CVX 175
Τρακτέρ, 4807452 4807452
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 600/65R28, Ελαστικά πίσω: 650/65R42
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 844AS
3
ΝΈΑ Case IH 844AS
Δασικά τρακτέρ, 4807450 4807450
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ώρες λειτουργίας: 15500 h
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX80C Digger (ST2424)
20
ΝΈΑ Case IH CX80C Digger (ST2424)
Εκσκαφείς, 4807060 4807060
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
38.990,07 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH RB 344
7
ΝΈΑ Case IH RB 344
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4806623 4806623
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH International 1455XL
10
ΝΈΑ Case IH International 1455XL
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4806584 4806584
  8561 GJ Balk, Ολλανδία
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH International 1455XL
8
ΝΈΑ Case IH International 1455XL
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4806583 4806583
  8561 GJ Balk, Ολλανδία
900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH International 1455XL
7
ΝΈΑ Case IH International 1455XL
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4806582 4806582
  8561 GJ Balk, Ολλανδία
200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH IH CVX 175 Puma
Τρακτέρ, 4806568 4806568
  8314 RD Bant (N.O.P), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 1750 h, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Κύλινδρος: 6
79.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1843