Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Case IH

Αγοράστε μεταχειρισμένα Case IH στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH ENGINE/ MOTOR PARTS
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5152626 5152626
  8314 RD Bant NL, Ολλανδία
Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: 3144702R92
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Case IH IH CS 120
4
ΝΈΑ Case IH IH CS 120
Τρακτέρ, 5152491 5152491
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 5600 h, Τετρακίνητο, Κύλινδρος: 6
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA 145
18
ΝΈΑ Case IH PUMA 145
Τρακτέρ, 5152463 5152463
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 5357 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
38.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MX 285
6
ΝΈΑ Case IH MX 285
Τρακτέρ, 5152456 5152456
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 10350 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, ...
24.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH AF 2166E
20
ΝΈΑ Case IH AF 2166E
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5152346 5152346
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 188 kW, Ώρες λειτουργίας: 3542 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
29.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH LB433
3
ΝΈΑ Case IH LB433
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5152295 5152295
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
48.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 2366 AXIAL FLOW
10
ΝΈΑ Case IH 2366 AXIAL FLOW
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5152180 5152180
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 4883 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.50 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 3330 h
22.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 745XLA  GEPFLEGT!! mit Industriefrontlader
9
ΝΈΑ Case IH 745XLA GEPFLEGT!! mit Industriefrontlader
Τρακτέρ, 5152083 5152083
  90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
21.500 €
Δείτε αγγελία
Case IH 856 XL
17
ΝΈΑ Case IH 856 XL
Τρακτέρ, 5152045 5152045
  89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 2950 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
23.200 €
Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 5140, 110 AG
11
ΝΈΑ Case IH Maxxum 5140, 110 AG
Τρακτέρ, 5151288 5151288
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1996
13.500 €
Δείτε αγγελία
Case IH Maximum 155
6
ΝΈΑ Case IH Maximum 155
Τρακτέρ, 5151031 5151031
  54336 Ķekavas novads, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2004
14.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 821 toe tip bucket
4
ΝΈΑ Case IH 821 toe tip bucket
Εργαλεία φορτωτή, 5150902 5150902
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Πτύο
5.686 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH wheeled loader bucket
4
ΝΈΑ Case IH wheeled loader bucket
Εργαλεία φορτωτή, 5150901 5150901
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.773 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 844
7
ΝΈΑ Case IH 844
Τρακτέρ, 5150892 5150892
  94486 Osterhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4583 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, ...
8.908 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 1135 CVX
14
ΝΈΑ Case IH 1135 CVX
Τρακτέρ, 5150891 5150891
  92237 Sulzbach-Rosenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 5750 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
44.715 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 844 S
10
ΝΈΑ Case IH 844 S
Τρακτέρ, 5150868 5150868
  48301 Nottuln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Κύλινδρος: 4, Ελαστικά μπροστά: 11.5/80-15-3, Ελαστικά πίσω: 16.9 R 34
5.462,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Farmall 95 U
16
ΝΈΑ Case IH Farmall 95 U
Τρακτέρ, 5150825 5150825
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 2860 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
33.193,28 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH RBX453
7
ΝΈΑ Case IH RBX453
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5150748 5150748
  40500 Saint Severs, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
12.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Case IH LUXXUM 100
7
ΝΈΑ Case IH LUXXUM 100
Τρακτέρ, 5150728 5150728
  79240 L'Absie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA 170 CVX
7
ΝΈΑ Case IH PUMA 170 CVX
Τρακτέρ, 5150727 5150727
  79240 L'Absie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Case IH CS 105 PRO
7
ΝΈΑ Case IH CS 105 PRO
Τρακτέρ, 5150726 5150726
  79240 L'Absie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 6250 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Case IH MAGNUM 335 AFS Allrad Traktor mit Fahrsystem
11
ΝΈΑ Case IH MAGNUM 335 AFS Allrad Traktor mit Fahrsystem
Τρακτέρ, 5150569 5150569
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 246 kW, Ώρες λειτουργίας: 9750 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
39.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH MX 110
8
ΝΈΑ Case IH MX 110
Τρακτέρ, 5150437 5150437
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 9631 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
16.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH 7220 MAGNUM  PRO
18
ΝΈΑ Case IH 7220 MAGNUM PRO
Τρακτέρ, 5150362 5150362
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 8472 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
22.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CS 94
13
Case IH CS 94
Τρακτέρ, 5149626 5149626
  7711 DB Nieuwleusen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 3664