Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Case IH

Αγοράστε μεταχειρισμένα Case IH στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case IH Maxxum 5140 AV
13
Case IH Maxxum 5140 AV
Τρακτέρ, 4897706 4897706
  89584 Rißtissen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 12.09.1996, Συνολικό βάρος: 7500.00 t, Κενό βάρους: 5155.00 t, ...
19.700 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Case IH WX145
8
ΝΈΑ Case IH WX145
Εκσκαφείς, 4902901 4902901
  Riga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 89 kW, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, Συνολικό βάρος: 16.80 t, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
24.000 €
Δείτε αγγελία
Case IH Quadtrac CNH 600
10
ΝΈΑ Case IH Quadtrac CNH 600
Λοιπά, 4902019 4902019
  39171 Altenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
163.025,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum 370 CVX
10
ΝΈΑ Case IH Magnum 370 CVX
Λοιπά, 4902018 4902018
  39171 Altenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
75.630,25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Laikikliai svoriams
11
ΝΈΑ Case IH Laikikliai svoriams
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4903732 4903732
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2000
50 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH FARMALL 115 Allrad Traktor
13
Case IH FARMALL 115 Allrad Traktor
Τρακτέρ, 4900637 4900637
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 83 kW, Ώρες λειτουργίας: 6320 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, ...
22.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH FM 750 RTK
8
Case IH FM 750 RTK
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4899190 4899190
  79288 Gottenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA CVX 230
20
Case IH PUMA CVX 230
Τρακτέρ, 4865926 4865926
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 5550 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
65.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX 26 C
6
Case IH CX 26 C
Εκσκαφείς, 4803180 4803180
  23628 Klempau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Συνολικό βάρος: 2.56 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
29.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX 18 C
9
Case IH CX 18 C
Εκσκαφείς, 4803181 4803181
  23628 Klempau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 65 h, Συνολικό βάρος: 1.80 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH IH SoilXplorer
4
Case IH IH SoilXplorer
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4824891 4824891
  5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH LBX 421
13
Case IH LBX 421
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4887378 4887378
  02627 Radibor- Luttowitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 1474 h, Εκτοξευτής δεματίων, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Άξονας διεύθυνσης, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Κεντρική λίπανση, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Χορτοδετικό, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH combina
Βίντεο
9
Case IH combina
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4887522 4887522
  400620 CLUJ-NAPOCA, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 209 kW, Ώρες λειτουργίας: 2850 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
30.000 €
Δείτε αγγελία
Case IH Case Magnum MX 270
8
Case IH Case Magnum MX 270
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/Οχήματα αποσυναρμολόγησης, 4890295 4890295
  16356 Blumberg, Γερμανία
10,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum MX 240 270 285
13
Case IH Magnum MX 240 270 285
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4890274 4890274
  16356 Blumberg bei Berlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
5,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH IH MX gewichtendrager
4
Case IH IH MX gewichtendrager
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4826494 4826494
  5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH IH Puma fronthef leiding set
6
Case IH IH Puma fronthef leiding set
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4826492 4826492
  5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH MX Getriebeteile
6
Case IH MX Getriebeteile
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4785871 4785871
  57339 Erndtebrück, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH IH CVX gewichtendrager
5
Case IH IH CVX gewichtendrager
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4770448 4770448
  5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH IH Puma, vooras drager
4
Case IH IH Puma, vooras drager
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4770445 4770445
  5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH / New Holland Rowcrops
7
Case IH / New Holland Rowcrops
Λοιπά, 4705106 4705106
  LN8 3RH Lincolnshire, Μεγ. Βρετανία
2.994,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Raupenlaufwerk f. CASE IH 7240-9240
6
Case IH Raupenlaufwerk f. CASE IH 7240-9240
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4750966 4750966
  93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 744AS
6
Case IH 744AS
Τρακτέρ, 4635601 4635601
  49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 10941 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 27.09.1976, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 733 A
7
Case IH 733 A
Τρακτέρ, 4631015 4631015
  29386 Obernholz OT Steimke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 9010 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 07.09.1982, ...
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH A VENDRE PIECES DETACHEES MOISSONNEUSE BATTEUSE 1660
5
Case IH A VENDRE PIECES DETACHEES MOISSONNEUSE BATTEUSE 1660
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών, 4499458 4499458
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1853