Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Case IH

Αγοράστε μεταχειρισμένα Case IH στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case IH CX 100
6
ΝΈΑ Case IH CX 100
Τρακτέρ, 4724369 4724369
  1681 NP Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 6726 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, ...
11.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MAXXUM 110 MC
7
ΝΈΑ Case IH MAXXUM 110 MC
Τρακτέρ, 4724368 4724368
  07300 PLATS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 380/85R28 / 380/85R28, Ελαστικά πίσω: 460/85R38 / 460/85R38
45.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH CVX 1190
5
ΝΈΑ Case IH CVX 1190
Τρακτέρ, 4724280 4724280
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 141 kW, Ώρες λειτουργίας: 11117 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH MAXXUM 100
20
ΝΈΑ Case IH MAXXUM 100
Τρακτέρ, 4724246 4724246
  26-008 Górno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 760 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Χαμηλή καμπίνα, ...
36.014,68 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH RB 464 RC
8
ΝΈΑ Case IH RB 464 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724203 4724203
  25578 Daegeling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
14.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 844 + Frontlader
5
ΝΈΑ Case IH 844 + Frontlader
Τρακτέρ, 4724082 4724082
  27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7200 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 12.10.1984, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
12.900 €
Δείτε αγγελία
Case IH MX 170
9
ΝΈΑ Case IH MX 170
Τρακτέρ, 4724077 4724077
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 11180 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
19.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH PR 63 T
Άροτρα, 4723963 4723963
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CS 150
9
ΝΈΑ Case IH CS 150
Τρακτέρ, 4723953 4723953
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 9300 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
16.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MX90C
4
ΝΈΑ Case IH MX90C
Τρακτέρ, 4723942 4723942
  62136 LESTREM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 7300 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 2388 X-CLUSIVE - 2008 ROK
2
ΝΈΑ Case IH 2388 X-CLUSIVE - 2008 ROK
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4723776 4723776
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος κεφαλής: 6.70 m
56.500 €
Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 140
ΝΈΑ Case IH Maxxum 140
Τρακτέρ, 4723746 4723746
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5780 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 6, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 19, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
47.058,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH Puma 160 CVX
7
ΝΈΑ Case IH Puma 160 CVX
Τρακτέρ, 4723475 4723475
  46459 Rees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
57.813,91 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MX150 Tractor (ST4472)
20
ΝΈΑ Case IH MX150 Tractor (ST4472)
Τρακτέρ, 4723428 4723428
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
15.292,25 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 540 Quaderballenpresse
18
ΝΈΑ Case IH 540 Quaderballenpresse
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723126 4723126
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Εκτοξευτής δεματίων, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Χορτοδετικό, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH D-324
4
ΝΈΑ Case IH D-324
Τρακτέρ, 4723064 4723064
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Ισχύς κινητήρα: 18 kW
3.800 €
Δείτε αγγελία
Case IH STX 530 quadtrac
10
ΝΈΑ Case IH STX 530 quadtrac
Τρακτέρ, 4722962 4722962
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 8662 h, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 762, Ελαστικά πίσω: 762
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH RBX 344 RC
8
ΝΈΑ Case IH RBX 344 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722811 4722811
  28876 Oyten, Γερμανία
Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Ευρυγώνιος άξονας pto, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 125
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH 7140
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4722754 4722754
  39606 Flessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 305 kW, Ώρες λειτουργίας: 200 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή
229.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 7140
5
ΝΈΑ Case IH 7140
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4722753 4722753
  39606 Flessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 305 kW, Ώρες λειτουργίας: 200 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή
229.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH JXU 1090
6
ΝΈΑ Case IH JXU 1090
Τρακτέρ, 4722671 4722671
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 4400 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
30.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA 145
7
ΝΈΑ Case IH PUMA 145
Τρακτέρ, 4722583 4722583
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
48.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH 2188
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4722580 4722580
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 2710 h, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 6.10 m
37.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 423
3
ΝΈΑ Case IH 423
Τρακτέρ, 4722338 4722338
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
3.571,43 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA 210 MC Allrad Traktor
12
ΝΈΑ Case IH PUMA 210 MC Allrad Traktor
Τρακτέρ, 4721983 4721983
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 178 kW, Ώρες λειτουργίας: 7900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
28.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2044