Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Case IH

Αγοράστε μεταχειρισμένα Case IH στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case IH 743 XL
6
ΝΈΑ Case IH 743 XL
Τρακτέρ, 4591658
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 6780 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Συγχρονιζέ κιβώτιο
3.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH IH Maxxum 125
11
ΝΈΑ Case IH IH Maxxum 125
Τρακτέρ, 4591620
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 105 h, Τετρακίνητο
69.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH IH Maxxum 125
ΝΈΑ Case IH IH Maxxum 125
Τρακτέρ, 4591609
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6
31.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH IH 845 XL
9
ΝΈΑ Case IH IH 845 XL
Τρακτέρ, 4591586
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 11158 h, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 4
8.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH IH Puma 230 CVX
4
ΝΈΑ Case IH IH Puma 230 CVX
Τρακτέρ, 4591580
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Κύλινδρος: 6
58.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 1455 XL
5
ΝΈΑ Case IH 1455 XL
Τρακτέρ, 4591546
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
28.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH Puma 185 CVX
19
ΝΈΑ Case IH Puma 185 CVX
Τρακτέρ, 4591451
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH MX 135
10
ΝΈΑ Case IH MX 135
Τρακτέρ, 4591410
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
27.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MX 100 C
10
ΝΈΑ Case IH MX 100 C
Τρακτέρ, 4591408
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6105 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
25.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum 280
10
ΝΈΑ Case IH Magnum 280
Τρακτέρ, 4591363
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 10400 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Ελαστικά μπροστά: 540/65R34, ...
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH AF7130
9
ΝΈΑ Case IH AF7130
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591223
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 260 kW, Ώρες λειτουργίας: 762 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Τρέιλερ κεφαλής, ...
160.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Magnum 310
ΝΈΑ Case IH Magnum 310
Τρακτέρ, 4591220
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 7100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH RB464
8
ΝΈΑ Case IH RB464
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591214
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Κεφαλή, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 480/45-17
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MXM 155
10
ΝΈΑ Case IH MXM 155
Τρακτέρ, 4591115
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 7476 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
23.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 845 XL
6
ΝΈΑ Case IH 845 XL
Τρακτέρ, 4591112
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 7714 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 9.5R28, ...
10.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 845 XL
10
ΝΈΑ Case IH 845 XL
Τρακτέρ, 4591113
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 5771 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 12.4R24, Ελαστικά πίσω: 16.9R34
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MX 230
10
ΝΈΑ Case IH MX 230
Τρακτέρ, 4591109
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 7820 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 600/70R30, ...
22.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CVX 120
10
ΝΈΑ Case IH CVX 120
Τρακτέρ, 4591107
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 6303 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 420/85R26, ...
26.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CVX 1145
6
ΝΈΑ Case IH CVX 1145
Τρακτέρ, 4591076
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 13200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
19.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Case IH CVX 195
10
ΝΈΑ Case IH CVX 195
Τρακτέρ, 4591021
  31603, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 946S
9
ΝΈΑ Case IH 946S
Τρακτέρ, 4590934
  Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 3872 h, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1973, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 5, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
7.400 €
Δείτε αγγελία
Case IH 6 Koffergewichte
ΝΈΑ Case IH 6 Koffergewichte
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4590858
  37186 Moringen, Γερμανία
Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 433
20
ΝΈΑ Case IH 433
Τρακτέρ, 4590578
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 2171 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, 540, Ελαστικά μπροστά: 6,50x16, Ελαστικά πίσω: 14,9x24
8.407,08 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX22B Digger (ST1998)
12
ΝΈΑ Case IH CX22B Digger (ST1998)
Εκσκαφείς, 4590153
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
10.801,28 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 844 XL
4
ΝΈΑ Case IH 844 XL
Τρακτέρ, 4589819
  96132 Schlüsselfeld-Elsend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ώρες λειτουργίας: 5820 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Ελαστικά μπροστά: 11.2-24 /6PR, ...
15.356,82 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1914