Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Case

Αγοράστε μεταχειρισμένα Case στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case Quadtrac STX 450 nur 4092 h
9
ΝΈΑ Case Quadtrac STX 450 nur 4092 h
Τρακτέρ, 4590935
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 369 kW, Ώρες λειτουργίας: 4092 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
125.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case 745
6
ΝΈΑ Case 745
Τρακτέρ, 4590534
  Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 15.06.1989, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κύλινδρος: 4, ...
12.400 €
Δείτε αγγελία
Case Magnum 340 SCR GPS RTK
11
ΝΈΑ Case Magnum 340 SCR GPS RTK
Τρακτέρ, 4588319
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 276 kW, Ώρες λειτουργίας: 1259 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
116.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case CVX 175
4
Case CVX 175
Τρακτέρ, 4587843
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
28.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case PUMA 215
11
Case PUMA 215
Τρακτέρ, 4586548
  YO7 2BP, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 6735 h
41.745,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case MX 100c
5
Case MX 100c
Τρακτέρ, 4584837
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 5970 h
16.347,88 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case PUMA 210 TRACTOR (ST3107)
20
Case PUMA 210 TRACTOR (ST3107)
Τρακτέρ, 4584292
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
47.875,94 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Farmall 115U Tractor (ST3608)
13
Case Farmall 115U Tractor (ST3608)
Τρακτέρ, 4580521
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
32.637,38 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Quadtrac 9370
10
Case Quadtrac 9370
Τρακτέρ, 4580479
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 11471 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case MX 150 Maxxum
8
Case MX 150 Maxxum
Τρακτέρ, 4580476
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 7913 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case CT 5080
6
Case CT 5080
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4580329
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 4686 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case CT 5070
5
Case CT 5070
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4580318
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 4347 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case JXU 1100U
6
Case JXU 1100U
Τρακτέρ, 4580283
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3706 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case CS94 C/W Mailleux MX100 Loader
13
Case CS94 C/W Mailleux MX100 Loader
Τρακτέρ, 4580160
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
18.624,91 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Axial-flow 2188 combine
13
Case Axial-flow 2188 combine
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4580156
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
16.347,88 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case CS 150
10
Case CS 150
Τρακτέρ, 4580131
  YO7 2BP, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h
12.260,91 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Case 745XL
Τρακτέρ, 4580037
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case Puma 160
6
Case Puma 160
Τρακτέρ, 4579533
  54336 Kauno r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 2741 h
50.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Puma 180
5
Case IH Puma 180
Τρακτέρ, 4579504
  54336 Kauno r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 134 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
49.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case MX 110
17
Case MX 110
Τρακτέρ, 4579173
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 9700 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Case MXU 135
12
Case MXU 135
Τρακτέρ, 4578900
  9311 TD Nieuw Roden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6110 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, ...
23.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case 280 MAGNUM TRACTOR (ST3108)
19
Case 280 MAGNUM TRACTOR (ST3108)
Τρακτέρ, 4578222
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
44.956,68 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Magnum 250
17
Case Magnum 250
Τρακτέρ, 4576653
  8316 GB Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 19, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Κύλινδρος: 6
37.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Hydraulikfilter 431145A1
Case Hydraulikfilter 431145A1
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4576519
  18-305 Szumowo, Πολωνία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 431145A1
23,75 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Motorölfilter New holland Same 84221215, 98432642
Case Motorölfilter New holland Same 84221215, 98432642
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4576410
  18-305 Szumowo, Πολωνία
Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 84221215, 98432642
6,75 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 447