Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Case

Αγοράστε μεταχειρισμένα Case στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case Quadtrac 620 (5093 BStunden)
19
ΝΈΑ Case Quadtrac 620 (5093 BStunden)
Τρακτέρ, 4765076 4765076
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 456 kW, Ώρες λειτουργίας: 5093 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, AdBlue, Ανάρτηση καμπίνας, Ράβδος ζεύξης, ...
150.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Maxxum 125 (4864 BStunden)
20
ΝΈΑ Case Maxxum 125 (4864 BStunden)
Τρακτέρ, 4765067 4765067
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 4864 h, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Ανάρτηση καμπίνας, Ράβδος ζεύξης, Συνολικό βάρος: 9.00 t, Κενό βάρους: 6.00 t, ...
43.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Magnum 310 (6299 BStunden)
20
ΝΈΑ Case Magnum 310 (6299 BStunden)
Τρακτέρ, 4765040 4765040
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 228 kW, Ώρες λειτουργίας: 6299 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, ...
45.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case STX 375/440 Quadtrac
20
ΝΈΑ Case STX 375/440 Quadtrac
Τρακτέρ, 4764341 4764341
  06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 323 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
50.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case JX 90
5
ΝΈΑ Case JX 90
Τρακτέρ, 4763004 4763004
  27607 Geestland OT Neuenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
15.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case CS 68 A Schlepper
6
Case CS 68 A Schlepper
Τρακτέρ, 4760740 4760740
  46395 Bocholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 7988 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.01.1998, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
19.421,86 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case 5150 MaxxumPRO
13
Case 5150 MaxxumPRO
Τρακτέρ, 4760687 4760687
  26197 Großenkneten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 102 kW, Ώρες λειτουργίας: 10400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
18.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Maxxum 140 MC Profi
10
Case Maxxum 140 MC Profi
Τρακτέρ, 4760272 4760272
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 102 kW, Ώρες λειτουργίας: 1700 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Maxxum 5140
8
Case Maxxum 5140
Τρακτέρ, 4756272 4756272
  01906 Burkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 9202 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Magnum 310
3
Case Magnum 310
Τρακτέρ, 4756238 4756238
  01906 Burkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 229 kW, Ώρες λειτουργίας: 7550 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
39.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case CVX 175
5
Case CVX 175
Τρακτέρ, 4756012 4756012
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 10175 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
28.533 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case DB 1690 mit Servolenkung
20
Case DB 1690 mit Servolenkung
Τρακτέρ, 4755847 4755847
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 76 kW, Ώρες λειτουργίας: 4034 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 14.10.1980, Συνολικό βάρος: 7.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
6.990 €
Δείτε αγγελία
Case Mitnehmer für Knüpfer, Art.Nr. 206608510
3
Case Mitnehmer für Knüpfer, Art.Nr. 206608510
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4755370 4755370
  34414 Daseburg, Γερμανία
90 €
Δείτε αγγελία
Case CASE MAGNUM MX 255 - 2006 ROK
3
Case CASE MAGNUM MX 255 - 2006 ROK
Τρακτέρ, 4753895 4753895
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006
15.500 €
Δείτε αγγελία
Case cvx 175
11
Case cvx 175
Τρακτέρ, 4753033 4753033
  5527JS Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 7889 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, ...
34.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case Quadtrac 500
7
Case Quadtrac 500
Τρακτέρ, 4751836 4751836
  01906 Burkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 374 kW, Ώρες λειτουργίας: 516 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case Maxxum 5140 Pro
9
Case Maxxum 5140 Pro
Τρακτέρ, 4748138 4748138
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 87 kW, Ώρες λειτουργίας: 9102 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
15.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case CVX 110
12
Case CVX 110
Τρακτέρ, 4747842 4747842
  72813 Sankt Johann, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 960 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, AdBlue, ...
68.907,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case CVX 380 Magnum
5
Case CVX 380 Magnum
Τρακτέρ, 4745879 4745879
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 3330 h
105.594,25 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case 5150
5
Case 5150
Τρακτέρ, 4745607 4745607
  01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, ...
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case CS58
4
Case CS58
Τρακτέρ, 4745564 4745564
  08541 Mechelgrün, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case MX 120
3
Case MX 120
Τρακτέρ, 4745280 4745280
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 14900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Case MXU 110 Pro
19
Case MXU 110 Pro
Τρακτέρ, 4743394 4743394
  71334 Waiblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 9100 h, Ημερομηνία εγγραφής: 06.01.2004, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, ...
24.900 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Case
4
Case
Τρακτέρ, 4743384 4743384
  30855 Langenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 5970 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, υδραυλικό τιμόνι, ...
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case MX270
3
Case MX270
Τρακτέρ, 4741853 4741853
  57-200 Ząbkowice Śląskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 270 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, ...
24.607,45 €
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 347