Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Caterpillar

Αγοράστε μεταχειρισμένα Caterpillar στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Caterpillar TH62
10
Caterpillar TH62
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5150167 5150167
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 9190 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
16.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar Challenger MT775E (2239 BStunden) 16/4 Powershift 40 km/h Getr., 76 cm Laufbaender, gef. Fahrwerk, Autotrac Vorbereitung
Βίντεο
20
Caterpillar Challenger MT775E (2239 BStunden) 16/4 Powershift 40 km/h Getr., 76 cm Laufbaender, gef. Fahrwerk, Autotrac Vorbereitung
Τρακτέρ, 5149672 5149672
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 322 kW, Ώρες λειτουργίας: 2239 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, AdBlue, ...
134.200 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Caterpillar Challenger MT765C (2948 BStunden) 16/4 Powershift, 40 km/h, gef. Fahrwerk, 76 cm breite Laufbaender, aut. Lenkung Vorbereitung
Βίντεο
20
Caterpillar Challenger MT765C (2948 BStunden) 16/4 Powershift, 40 km/h, gef. Fahrwerk, 76 cm breite Laufbaender, aut. Lenkung Vorbereitung
Τρακτέρ, 5149650 5149650
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 235 kW, Ώρες λειτουργίας: 2948 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, ...
89.500 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Caterpillar 908H2
17
Caterpillar 908H2
Τροχοφόροι φορτωτές, 5148830 5148830
  59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7380 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
33.000 €
Δείτε αγγελία
Caterpillar D6T
3
Caterpillar D6T
Ερπύστριες, 5148823 5148823
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 11302 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar 365BL
4
Caterpillar 365BL
Εκσκαφείς, 5148824 5148824
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 10869 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar D8
4
Caterpillar D8
Λοιπά, 5148819 5148819
  55140 Rigni Saint Martin, Γαλλία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar
4
Caterpillar
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 5148820 5148820
  55140 RIGNY SAINT MARTIN, Γαλλία
Τύπος: Φτυάρι
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar Challenger MT 835 (17050 BStunden) 16/4 Powershift Getriebe, 40 km/h, 11,9L Caterpillar Motor, , 4 Paar DWe, breite Laufbaender
Βίντεο
20
Caterpillar Challenger MT 835 (17050 BStunden) 16/4 Powershift Getriebe, 40 km/h, 11,9L Caterpillar Motor, , 4 Paar DWe, breite Laufbaender
Τρακτέρ, 5148412 5148412
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 279 kW, Ώρες λειτουργίας: 17050 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
44.200 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Caterpillar 375 - ERSATZTEILSPENDER!
4
Caterpillar 375 - ERSATZTEILSPENDER!
Εκσκαφείς, 5148074 5148074
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Caterpillar 6015
2
Caterpillar 6015
Λοιπά, 5147675 5147675
  76506 Kiviõli, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2015
279.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 444 E
11
Caterpillar 444 E
Εκσκαφείς, 5147673 5147673
  LV-1063 Rīga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 10590 h, Τύπος: Φορτωτής με πτύο
33.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 950K
Caterpillar 950K
Εκσκαφείς, 5147157 5147157
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3490 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
106.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Caterpillar 950K
Caterpillar 950K
Εκσκαφείς, 5147156 5147156
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4292 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
112.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Caterpillar 930K
Caterpillar 930K
Εκσκαφείς, 5147154 5147154
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 8300 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
66.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Caterpillar D6R2
4
Caterpillar D6R2
Ερπύστριες, 5146804 5146804
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 988 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar 990 Series II
4
Caterpillar 990 Series II
Τροχοφόροι φορτωτές, 5146794 5146794
  1430 Bierghes, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 28075 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar 775E
3
Caterpillar 775E
Φορτηγό, 5146799 5146799
  4790 Lillesand, Νορβηγία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Ανατρεπόμενο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar 320DL
4
Caterpillar 320DL
Εκσκαφείς, 5146791 5146791
  5140 Aspres Sur Buech, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 8691 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar 305 E 2
6
Caterpillar 305 E 2
Εκσκαφείς, 5145873 5145873
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 1807 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
36.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 6015
11
Caterpillar 6015
Εκσκαφείς, 5145635 5145635
  76506 Saue, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 521 kW, Ώρες λειτουργίας: 12775 h
275.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Caterpillar Teleskoplader TH 408 D
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5144949 5144949
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 250 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Ελαστικά: 15.5/80-24 16 PR
59.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar
6
Caterpillar
Τροχοφόροι φορτωτές, 5143653 5143653
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
69.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar Challenger MT 865B
8
Caterpillar Challenger MT 865B
Τρακτέρ, 5143612 5143612
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 380 kW, Ώρες λειτουργίας: 9244 h, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Μπροστινά βάρη, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Caterpillar 775F
4
Caterpillar 775F
Φορτηγό, 5143578 5143578
  65623 Hahnstätten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Ανατρεπόμενο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 262