Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Caterpillar

Αγοράστε μεταχειρισμένα Caterpillar στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Caterpillar
3
Caterpillar
Εργαλεία φορτωτή, 5087923 5087923
  A-4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Τύπος: Πτύο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Caterpillar M 315 D
16
Caterpillar M 315 D
Εκσκαφείς, 5077293 5077293
  48317 Drensteinfurt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 108 kW, Ώρες λειτουργίας: 6278 h, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 26.09.2013, Συνολικό βάρος: 15900 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
71.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar M318
9
Caterpillar M318
Εκσκαφείς, 5135056 5135056
  A-4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 98 kW, Ώρες λειτουργίας: 9611 h, Συνολικό βάρος: 18500 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Caterpillar Caterpillar 769D
11
Caterpillar Caterpillar 769D
Λοιπά μηχανήματα έργων, 5134154 5134154
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Caterpillar DP 70
17
Caterpillar DP 70
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4814711 4814711
  41500 Sevilla, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2000
24.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar H160
5
Caterpillar H160
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 4814670 4814670
  41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla, Ισπανία
10.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar Kompaktlader CAT 216-B - Zusatzhydraulik, vgl. 226 246
18
Caterpillar Kompaktlader CAT 216-B - Zusatzhydraulik, vgl. 226 246
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4853427 4853427
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
21.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 730
6
Caterpillar 730
Λοιπά μηχανήματα έργων, 5027195 5027195
  A-4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Caterpillar 4x 20.5 R 25 BKT
4
Caterpillar 4x 20.5 R 25 BKT
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ανταλλακτικά, 5019767 5019767
  39171 Langenweddingen, Γερμανία
9.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 329E LN
6
Caterpillar 329E LN
Εκσκαφείς, 5014797 5014797
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ώρες λειτουργίας: 7257 h, Συνολικό βάρος: 29520 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
94.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 140m  AWD
7
Caterpillar 140m AWD
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4912789 4912789
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2009
93.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar Kompaktlader CAT 226-B3 Zusatzhydr. vgl. 216 246
19
Caterpillar Kompaktlader CAT 226-B3 Zusatzhydr. vgl. 216 246
Φορτωτάκια, 4829147 4829147
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 1647 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.71 m, Ύψος κατασκευής: 2.08 m, Ύψος ανύψωσης: 2.85 m, Κενό βάρους: 2815.00 t, ...
19.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 375
9
Caterpillar 375
Εκσκαφείς, 5101802 5101802
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 319 kW, Ώρες λειτουργίας: 26350 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
55.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Caterpillar 320 EL
11
ΝΈΑ Caterpillar 320 EL
Εκσκαφείς, 5154911 5154911
  76506 Tartu Avesco CATERPILLAR esindus, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 112 kW, Ώρες λειτουργίας: 8114 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
82.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 312 E L
13
ΝΈΑ Caterpillar 312 E L
Εκσκαφείς, 5154910 5154910
  76506 Tartu Avesco CATERPILLAR esindus, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 6579 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
62.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 312  S
10
Caterpillar 312 S
Εκσκαφείς, 5087465 5087465
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 3987 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
66.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 301.6 / kein 301.7
13
Caterpillar 301.6 / kein 301.7
Εκσκαφείς, 5064943 5064943
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
22.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar M315C - Caterpillar M 315C
14
Caterpillar M315C - Caterpillar M 315C
Εκσκαφείς, 5043659 5043659
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 17000 h, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
28.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Caterpillar M318D
9
Caterpillar M318D
Εκσκαφείς, 5026071 5026071
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 11129 h, Συνολικό βάρος: 19150 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
61.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 320 DL
11
Caterpillar 320 DL
Εκσκαφείς, 5027209 5027209
  A-4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 9750 h, Συνολικό βάρος: 22900 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Caterpillar LEH Steingreifer
3
Caterpillar LEH Steingreifer
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4592472 4592472
  56288 Kastellaun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Λοιπά
1.260,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 321
18
Caterpillar 321
Εκσκαφείς, 4609070 4609070
  07-130 Łochów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 25000 kg
45.653 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar TH336AG Klima
10
Caterpillar TH336AG Klima
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5131323 5131323
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 3396 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, ...
34.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar TH62 AG - 8600H
11
Caterpillar TH62 AG - 8600H
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007971 5007971
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.08.1995, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, Ύψος κατασκευής: 2.45 m, Ύψος ανύψωσης: 7.60 m, ...
15.618 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar Schaufel GP 1,3m³
5
Caterpillar Schaufel GP 1,3m³
Λοιπά, 4212682 4212682
  24629 Kisdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 256