Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Slurry separators
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Challenger

Αγοράστε μεταχειρισμένα Challenger στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Challenger MT 875 B Powrshift
11
ΝΈΑ Challenger MT 875 B Powrshift
Τρακτέρ, 4762940 4762940
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 425 kW, Ώρες λειτουργίας: 6670 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger MT 765
ΝΈΑ Challenger MT 765
Τρακτέρ, 4762270 4762270
  NG32 2LX Whaplode, PE12 6NT, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 227 kW, Ώρες λειτουργίας: 6442 h, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 45 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 45 %, ...
45.859,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger LB34B
8
ΝΈΑ Challenger LB34B
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4757062 4757062
  1138 Sofia, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger RoGator 344
4
ΝΈΑ Challenger RoGator 344
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4756942 4756942
  89150 Laichingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Challenger MT775E
4
ΝΈΑ Challenger MT775E
Τρακτέρ, 4756922 4756922
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3196 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Challenger MT765
8
Challenger MT765
Τρακτέρ, 4753927 4753927
  1138 Sofia, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 243 kW, Ώρες λειτουργίας: 12955 h, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 55 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 55 %
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger MT 845 mit nur 5194h PTO
3
Challenger MT 845 mit nur 5194h PTO
Τρακτέρ, 4751739 4751739
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 304 kW, Ώρες λειτουργίας: 5194 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
79.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Rogator 655B
7
Challenger Rogator 655B
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4749136 4749136
  SO41 0TH Lymington, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, υποστηριζόμενη με αέρα διασπορά, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, ...
91.719,52 €
Δείτε αγγελία
Challenger MT 755 C nur 4368
11
Challenger MT 755 C nur 4368
Τρακτέρ, 4749029 4749029
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 232 kW, Ώρες λειτουργίας: 4368 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
86.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT 765D
9
Challenger MT 765D
Τρακτέρ, 4748906 4748906
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 261 kW, Ώρες λειτουργίας: 4431 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
89.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT 765B
8
Challenger MT 765B
Τρακτέρ, 4748897 4748897
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 246 kW, Ώρες λειτουργίας: 5832 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
57.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT 855B
20
Challenger MT 855B
Τρακτέρ, 4746592 4746592
  YO7 2BP, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 338 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h
72.704,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT765C
7
Challenger MT765C
Τρακτέρ, 4742991 4742991
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 243 kW, Ώρες λειτουργίας: 7550 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205
18
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4741778 4741778
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205 - SONDERPREIS
20
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205 - SONDERPREIS
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4741774 4741774
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger MT 865 B
5
Challenger MT 865 B
Τρακτέρ, 4741670 4741670
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 380 kW, Ώρες λειτουργίας: 6920 h, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger MT 775 E
3
Challenger MT 775 E
Τρακτέρ, 4739828 4739828
  NG32 2LX Shefford, SG175QB, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 296 kW, Ώρες λειτουργίας: 2252 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 30" Tracks, ...
143.171,93 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Rogator RG635
Challenger Rogator RG635
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4734412 4734412
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
85.567,60 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT775E
10
Challenger MT775E
Τρακτέρ, 4734384 4734384
  NG20 0EP Mansfield, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1593 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2015
167.220,34 €
Δείτε αγγελία
Challenger MT 865 B
4
Challenger MT 865 B
Τρακτέρ, 4733235 4733235
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 375 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger Rogator RG 618S, 36m, 5.000 Liter
17
Challenger Rogator RG 618S, 36m, 5.000 Liter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4730471 4730471
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Απόδοση: 400 l/min, ...
65.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT775E
15
Challenger MT775E
Τρακτέρ, 4725520 4725520
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 400 kW, Ώρες λειτουργίας: 3394 h
136.460,75 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger SPRITZE SPRA-COUPE 4400
3
Challenger SPRITZE SPRA-COUPE 4400
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4719235 4719235
  04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger ROGATOR 655C
6
Challenger ROGATOR 655C
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4715676 4715676
  04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ημερομηνία εγγραφής: 08.09.2014, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, ...
185.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT 865 B
7
Challenger MT 865 B
Τρακτέρ, 4715132 4715132
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 380 kW, Ώρες λειτουργίας: 6950 h, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
79.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 132