Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Challenger

Αγοράστε μεταχειρισμένα Challenger στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Claas Fendt New Holland Kuhn
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Challenger Rogator 655B
7
Challenger Rogator 655B
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4749136 4749136
  SO41 0TH Lymington, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, υποστηριζόμενη με αέρα διασπορά, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, ...
81.491,04 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Rogator 655
6
Challenger Rogator 655
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4869144 4869144
  SY13 4QU Cheshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, υποστηριζόμενη με αέρα διασπορά, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
84.886,50 €
Δείτε αγγελία
Challenger Rogator RG 618S, 36m, 5.000 Liter
17
Challenger Rogator RG 618S, 36m, 5.000 Liter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4730471 4730471
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Απόδοση: 400 l/min, ...
65.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger ROGATOR 618  mit  30 mtr. hydraulische Spur 1,8 -2,25
13
Challenger ROGATOR 618 mit 30 mtr. hydraulische Spur 1,8 -2,25
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3837114 3837114
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger ROGATOR 618  27 mtr.
9
Challenger ROGATOR 618 27 mtr.
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 1920684 1920684
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Τροχός βάθους, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Challenger MT765D GPS Topcon
20
Challenger MT765D GPS Topcon
Τρακτέρ, 4517855 4517855
  48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 261 kW, Ώρες λειτουργίας: 1582 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
114.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Challenger MT765C
19
Challenger MT765C
Τρακτέρ, 4597377 4597377
  99-314 Kutno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 261 kW, Ώρες λειτουργίας: 7552 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
56.921,65 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT 765
12
Challenger MT 765
Τρακτέρ, 4398235 4398235
  49593 Bersenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 246 kW, Ώρες λειτουργίας: 9860 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Rogator 655
4
Challenger Rogator 655
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4819017 4819017
  PE15 0AZ March, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
73.568,30 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Rogator RG655B
3
Challenger Rogator RG655B
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4627885 4627885
  32490 MONFERRAN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 4800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger Rogator RG 655 D
5
Challenger Rogator RG 655 D
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4565110 4565110
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
249.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger SpraCoupe 7460
4
Challenger SpraCoupe 7460
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4321546 4321546
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 2750.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT765B nur 5832 h
8
Challenger MT765B nur 5832 h
Τρακτέρ, 4892831 4892831
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 246 kW, Ώρες λειτουργίας: 5832 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
57.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT 875 B Powrshift
11
Challenger MT 875 B Powrshift
Τρακτέρ, 4762940 4762940
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 425 kW, Ώρες λειτουργίας: 6670 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger MT 765D PTO, Klima
9
Challenger MT 765D PTO, Klima
Τρακτέρ, 4890140 4890140
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 261 kW, Ώρες λειτουργίας: 4431 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
88.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT 755 C mit nur 4368 h
11
Challenger MT 755 C mit nur 4368 h
Τρακτέρ, 4890085 4890085
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 232 kW, Ώρες λειτουργίας: 4368 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
84.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Typ 55
10
Challenger Typ 55
Τρακτέρ, 4867267 4867267
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 200 kW, Ώρες λειτουργίας: 4775 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Rogator 635
10
Challenger Rogator 635
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4571597 4571597
  31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 4400.00 l, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
124.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Rogator 635 B
10
Challenger Rogator 635 B
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4544387 4544387
  31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
136.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT 765 B
10
Challenger MT 765 B
Τρακτέρ, 4473087 4473087
  NG32 2LX Whaplode, PE126NT, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 238 kW, Ώρες λειτουργίας: 5818 h, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
71.021,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger RG 344
9
Challenger RG 344
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4061125 4061125
  01665 Käbschütz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
76.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205
20
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4896242 4896242
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger MT 775 E
3
Challenger MT 775 E
Τρακτέρ, 4739828 4739828
  NG32 2LX Shefford, SG175QB, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 296 kW, Ώρες λειτουργίας: 2252 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 30" Tracks, ...
144.872,96 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT 765 E
9
Challenger MT 765 E
Τρακτέρ, 4856600 4856600
  NG32 2LX Horncastle, LN9 6JN, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 279 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Ελαστικά μπροστά: 25" Extreme Ag Track, ...
82.566,27 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger MT 765 B
5
Challenger MT 765 B
Τρακτέρ, 4593983 4593983
  NG32 2LX Horncastle, LN9 6JN, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 279 kW, Ώρες λειτουργίας: 5670 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 30" Tracks, ...
67.343,29 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 105