Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Claas

Αγοράστε μεταχειρισμένα Claas στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas VOLTO 1100
8
Claas VOLTO 1100
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4890241 4890241
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 11.00 m, Αριθμός ρότορων: 10
10.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas CORTO 280 D, Scheibenmähwerk mit hydraulischer Hochstellung
7
Claas CORTO 280 D, Scheibenmähwerk mit hydraulischer Hochstellung
Θεριστικές, 4896168 4896168
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas conspeed 6-75 fc
4
Claas conspeed 6-75 fc
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4898449 4898449
  5836 dombegyház, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 450.00 m, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
29.358,85 €
Δείτε αγγελία
Claas PICK UP PU 300 HD L PRO für JAGUAR 800 – 900
5
Claas PICK UP PU 300 HD L PRO für JAGUAR 800 – 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4899260 4899260
  49696 Molbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συλλέκτης
5.882,35 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Laikiklis svoriams
3
ΝΈΑ Claas Laikiklis svoriams
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4903733 4903733
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2000
450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Vikšrai kombainui Claas Lexion
8
ΝΈΑ Claas Vikšrai kombainui Claas Lexion
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών, 4903784 4903784
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2010
17.500 €
Δείτε αγγελία
Claas Liner 2800
6
ΝΈΑ Claas Liner 2800
Χορτοσυλλεκτική, 4901717 4901717
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 8.20 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
19.990 €
logo
Δείτε αγγελία
Claas PICK UP PU 300 HD L für JAGUAR 800 – 900
5
Claas PICK UP PU 300 HD L für JAGUAR 800 – 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4899164 4899164
  26655 Westerstede, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συλλέκτης
4.621,85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas RU 600 Xtra CONTOUR, 8-reiher, für CLAAS JAGUAR 800 / 900
9
Claas RU 600 Xtra CONTOUR, 8-reiher, für CLAAS JAGUAR 800 / 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4900692 4900692
  49696 Molbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
10.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas PICK UP PU 300 HD für JAGUAR 800 – 900
4
Claas PICK UP PU 300 HD für JAGUAR 800 – 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4899059 4899059
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συλλέκτης
2.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ORBIS 600 AC AUTO CONTOUR, 8-reiher, für CLAAS JAGUAR 800 / 900
7
Claas ORBIS 600 AC AUTO CONTOUR, 8-reiher, für CLAAS JAGUAR 800 / 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4899132 4899132
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
32.773,11 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas PICK UP PU 300 PRO T für JAGUAR 800 – 900
4
Claas PICK UP PU 300 PRO T für JAGUAR 800 – 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4900362 4900362
  49696 Molbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συλλέκτης
7.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ORBIS 750 AC AUTO CONTOUR TS, 10-reiher, für CLAAS JAGUAR 800 / 900
4
Claas ORBIS 750 AC AUTO CONTOUR TS, 10-reiher, für CLAAS JAGUAR 800 / 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4900353 4900353
  49696 Molbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
32.773,11 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Zugpendel Ares
5
Claas Zugpendel Ares
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4896590 4896590
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Τύπος: Μπαράκι έλξης/σύνδεσμος/μπίλια
252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Corto 3100N
13
Claas Corto 3100N
Θεριστικές, 4895656 4895656
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas PU 300
3
Claas PU 300
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4892501 4892501
  28355 Bremen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συλλέκτης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Corto 270 S
6
Claas Corto 270 S
Θεριστικές, 4893373 4893373
  92237 Sulzbach Rosenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, ...
750 €
Δείτε αγγελία
Claas Disco 8550 Plus
12
Claas Disco 8550 Plus
Θεριστικές, 4895103 4895103
  86453 Dasing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 8.10 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas DIRECT DISC 610 mit TW
20
ΝΈΑ Claas DIRECT DISC 610 mit TW
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4903437 4903437
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Τύπος: Μονάδα κοπής με GPS
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Hyd.-Satz Arion 400
9
ΝΈΑ Claas Hyd.-Satz Arion 400
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4903400 4903400
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
725 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto77
8
Claas Volto77
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4898093 4898093
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
7.389,38 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas VOLTO 65
13
ΝΈΑ Claas VOLTO 65
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4902232 4902232
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
7.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas VOLTO 700
7
ΝΈΑ Claas VOLTO 700
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4902230 4902230
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.70 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
8.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Conspeed 8-75 FC-HR zum LEXION "NE TT O"
13
Claas Conspeed 8-75 FC-HR zum LEXION "NE TT O"
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4897678 4897678
  59302 Oelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
29.500 €
Δείτε αγγελία
Claas RU 450
4
Claas RU 450
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4892613 4892613
  28355 Bremen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 5501