Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Claas

Αγοράστε μεταχειρισμένα Claas στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Arion 420
10
ΝΈΑ Claas Arion 420
Τρακτέρ, 4591505
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 2510 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas DISCO 3100 FC Profil
5
ΝΈΑ Claas DISCO 3100 FC Profil
Θεριστικές, 4591480
  46499 Hamminkeln, Γερμανία
Προετοιμαστής, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
5.871,73 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 470 APS (339/501 BStunden)
20
ΝΈΑ Claas Tucano 470 APS (339/501 BStunden)
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591469
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 239 kW, Ώρες λειτουργίας: 501 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Τρέιλερ κεφαλής, ...
139.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 750
15
ΝΈΑ Claas Lexion 750
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591458
  23758 Oldenburg i. H, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 1110 h, Τρέιλερ κεφαλής, Πλάτος κεφαλής: 9.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 830 h, Ελαστικά μπροστά: IF 800/70-R32 Michelin, Ελαστικά πίσω: VF 620/70R26 Michelin
155.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 420 EVOLUTION
18
ΝΈΑ Claas LEXION 420 EVOLUTION
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591411
  Dessau Heidestrasse 441, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 5327 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Μέτρηση απώλειας, ...
41.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 770 TT
10
ΝΈΑ Claas Lexion 770 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591369
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 368 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 258 h, Ελαστικά μπροστά: Raupenlaufwerk, Ελαστικά πίσω: 500/85R30
335.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 830
10
ΝΈΑ Claas Jaguar 830
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591365
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 236 kW, Ώρες λειτουργίας: 4852 h, Ελαστικά μπροστά: 650/75R32, Ελαστικά πίσω: 540/65R24
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 620
10
ΝΈΑ Claas Lexion 620
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591352
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 224 kW, Ώρες λειτουργίας: 1248 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 735 h, Ελαστικά μπροστά: 800/70R32, Ελαστικά πίσω: 500/70R24
149.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000 Trac VC
10
ΝΈΑ Claas Xerion 4000 Trac VC
Τρακτέρ, 4591343
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 320 kW, Ώρες λειτουργίας: 3957 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 710/85R38, Ελαστικά πίσω: 710/85R38
179.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas FL 120
5
ΝΈΑ Claas FL 120
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4591342
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Λοιπά
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Axion 940
10
ΝΈΑ Claas Axion 940
Τρακτέρ, 4591341
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 282 kW, Ώρες λειτουργίας: 1370 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 710/60R34, ...
161.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Axion 920 SCR
10
ΝΈΑ Claas Axion 920 SCR
Τρακτέρ, 4591338
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 4475 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
89.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Variant 360 RC Pro
10
ΝΈΑ Claas Variant 360 RC Pro
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591336
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
23.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 1050 T
10
ΝΈΑ Claas Volto 1050 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4591333
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
4.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Variant 380 RC Pro
10
ΝΈΑ Claas Variant 380 RC Pro
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591330
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
18.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Arion 650 CMatic
10
ΝΈΑ Claas Arion 650 CMatic
Τρακτέρ, 4591328
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1910 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
85.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 740 Tier4
10
ΝΈΑ Claas Lexion 740 Tier4
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591326
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 300 kW, Ώρες λειτουργίας: 394 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
219.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 Trac VC
10
ΝΈΑ Claas Xerion 3800 Trac VC
Τρακτέρ, 4591327
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 279 kW, Ώρες λειτουργίας: 4666 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
114.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 750 Tier 4i
10
ΝΈΑ Claas Lexion 750 Tier 4i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591325
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 320 kW, Ώρες λειτουργίας: 595 h, Ελαστικά μπροστά: 800/70R32, Ελαστικά πίσω: 500/85R24
219.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 750
8
ΝΈΑ Claas Lexion 750
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591320
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 320 kW, Ώρες λειτουργίας: 826 h, Πλάτος κεφαλής: 9.30 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 492 h, Ελαστικά μπροστά: 800/70R32, Ελαστικά πίσω: 600/65R28
219.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Quadrant 2200
9
ΝΈΑ Claas Quadrant 2200
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591317
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεντρική λίπανση, Χορτοδετική πρέσα, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
49.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Quadrant 5200 FC mit Ballenwaage
3
ΝΈΑ Claas Quadrant 5200 FC mit Ballenwaage
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591315
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Rotocut, Πλάτος συλλέκτη: 2.35 m, Πλήθος δεματίων: 10950 τεμ., ...
109.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Arion 640 CIS
10
ΝΈΑ Claas Arion 640 CIS
Τρακτέρ, 4591314
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 8455 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
38.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 770
9
ΝΈΑ Claas Volto 770
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4591309
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 7.70 m
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570
10
ΝΈΑ Claas Lexion 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591305
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 291 kW, Ώρες λειτουργίας: 2041 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
99.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 6562