Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Claas

Αγοράστε μεταχειρισμένα Claas στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Nectis 257 F
5
ΝΈΑ Claas Nectis 257 F
Τρακτέρ, 4724395 4724395
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, ...
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Volto 64
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4724288 4724288
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
3.613,37 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Arion 640 Cebis
8
ΝΈΑ Claas Arion 640 Cebis
Τρακτέρ, 4724196 4724196
  29378 Ohrdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
50.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas ARION 640 CEBIS
18
ΝΈΑ Claas ARION 640 CEBIS
Τρακτέρ, 4724193 4724193
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 6447 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas DirectDisc 600 mit Wagen
6
ΝΈΑ Claas DirectDisc 600 mit Wagen
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4724153 4724153
  31028 Gronau (Leine), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Μονάδα κοπής με GPS
70.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Volto 1100 T
8
ΝΈΑ Claas Volto 1100 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4724139 4724139
  58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 10.70 m, Αριθμός ρότορων: 10, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
13.865,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Ballenzange
2
ΝΈΑ Claas Ballenzange
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4724128 4724128
  24582 Bordesholm, Γερμανία
450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570
2
ΝΈΑ Claas Lexion 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4724093 4724093
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 2041 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Θεριστική μηχανή, ...
87.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 840 + RU 450 + PU 300
9
ΝΈΑ Claas Jaguar 840 + RU 450 + PU 300
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4724092 4724092
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 268 kW, Ώρες λειτουργίας: 6355 h, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετα βάρη, Αυτόματος πιλότος, Πλάτος κεφαλής: 4.50 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas RU 600
11
ΝΈΑ Claas RU 600
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4724088 4724088
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Pick up 300 HD
5
ΝΈΑ Claas Pick up 300 HD
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4724085 4724085
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συλλέκτης
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas GPS Adapter für Jaguar 8 er Serie
6
ΝΈΑ Claas GPS Adapter für Jaguar 8 er Serie
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4724083 4724083
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Μονάδα κοπής με GPS
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950
19
ΝΈΑ Claas Jaguar 950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4724067 4724067
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 1757 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas QUADRANT 2200
10
ΝΈΑ Claas QUADRANT 2200
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724038 4724038
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas QUADRANT 2200
10
ΝΈΑ Claas QUADRANT 2200
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724037 4724037
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 370
10
ΝΈΑ Claas VARIANT 370
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724020 4724020
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, Πλήθος δεματίων: 7800 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
18.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas GPS EGNOS
2
ΝΈΑ Claas GPS EGNOS
Λοιπά, 4724004 4724004
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
3.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 42
5
ΝΈΑ Claas ROLLANT 42
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723989 4723989
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος συλλέκτη: 1.50 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 960
10
ΝΈΑ Claas JAGUAR 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4723977 4723977
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2350 h
139.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas DISCO 3050 TC
8
ΝΈΑ Claas DISCO 3050 TC
Θεριστικές, 4723973 4723973
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Dominator 86
9
ΝΈΑ Claas Dominator 86
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4723935 4723935
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, Ώρες λειτουργίας: 3752 h, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Τρέιλερ κεφαλής, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Ημερομηνία εγγραφής: 23.05.2019, Πλάτος κεφαλής: 4.10 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas CORTO 3100 NC mower conditioner
ΝΈΑ Claas CORTO 3100 NC mower conditioner
Θεριστικές, 4723892 4723892
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
6.230,18 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570
5
ΝΈΑ Claas Lexion 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4723886 4723886
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 1686 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Περιστροφικός φανός, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Dominator 88 SL
5
ΝΈΑ Claas Dominator 88 SL
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4723782 4723782
  41410 sevilla, Ισπανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 450
4
ΝΈΑ Claas LEXION 450
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4723764 4723764
  41410 sevilla, Ισπανία
Πλάτος κεφαλής: 7.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 6753