Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Claas

Αγοράστε μεταχειρισμένα Claas στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LINER 470 S
Χορτοσυλλεκτική, 4456314
  71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LINER 470 S
Χορτοσυλλεκτική, 4456313
  71850 CHARNAY LES MACON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas TUCANO 470 & V600
10
ΝΈΑ Claas TUCANO 470 & V600
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456312
  03800 GANNAT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 1070 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas 860
3
ΝΈΑ Claas 860
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456310
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 2437 h
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas AXION 820CVT TRACTEUR AXION 820 CMATIC
2
ΝΈΑ Claas AXION 820CVT TRACTEUR AXION 820 CMATIC
Τρακτέρ, 4456309
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 139 kW, Ώρες λειτουργίας: 5980 h, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
47.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas AXOS 330 AXOS 330 CX RELEVAGE AVANT
3
ΝΈΑ Claas AXOS 330 AXOS 330 CX RELEVAGE AVANT
Τρακτέρ, 4456306
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 3650 h, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
29.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ARION 520CIS TRACTEUR ARION 520 CIS
8
ΝΈΑ Claas ARION 520CIS TRACTEUR ARION 520 CIS
Τρακτέρ, 4456308
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 2527 h, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
56.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ARION 510CIS TRACTEUR ARION 510 CIS
4
ΝΈΑ Claas ARION 510CIS TRACTEUR ARION 510 CIS
Τρακτέρ, 4456302
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 420/70/28, ...
45.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ARION 610CIS TRACTEUR ARION 610 CIS
5
ΝΈΑ Claas ARION 610CIS TRACTEUR ARION 610 CIS
Τρακτέρ, 4456307
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
36.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas AXION 810CBI TRACTEUR AXION 810 CEBIS
ΝΈΑ Claas AXION 810CBI TRACTEUR AXION 810 CEBIS
Τρακτέρ, 4456303
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 540/65/30, ...
54.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas AXOS 330 AXOS 330 CX CABINE
Τρακτέρ, 4456305
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 3820 h, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 380/70R24, Ελαστικά πίσω: 16.9X34
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LEXION 750
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456304
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 422 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas DISCO 260 C
2
ΝΈΑ Claas DISCO 260 C
Θεριστικές, 4456301
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas QUADRANT 2200 RC
ΝΈΑ Claas QUADRANT 2200 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456263
  76440 Mauquenchy, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
16.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas 480 RF
ΝΈΑ Claas 480 RF
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456261
  76440 Mauquenchy, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
26.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 375 UNIWRAP
6
ΝΈΑ Claas ROLLANT 375 UNIWRAP
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456258
  60000 BEAUVAIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
18.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas 860
3
ΝΈΑ Claas 860
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456252
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 2437 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 780 TT
7
ΝΈΑ Claas LEXION 780 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456248
  60000 BEAUVAIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 622 h, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 1230.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 440 h, ...
309.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas DOMINATOR 118 SL
3
ΝΈΑ Claas DOMINATOR 118 SL
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456245
  29610 PLOUIGNEAU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, Ώρες λειτουργίας: 3990 h, Πλάτος κεφαλής: 4.50 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 6, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
34.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas 770
4
ΝΈΑ Claas 770
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4456230
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
5.474,66 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 Trac VC
9
ΝΈΑ Claas Xerion 3800 Trac VC
Τρακτέρ, 4456216
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 279 kW, Ώρες λειτουργίας: 4666 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
119.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas AXION 820 CEBIS
5
ΝΈΑ Claas AXION 820 CEBIS
Τρακτέρ, 4456201
  02120 Guise, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
47.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas ARION 510CIS TRACTEUR ARION 510 CIS
4
ΝΈΑ Claas ARION 510CIS TRACTEUR ARION 510 CIS
Τρακτέρ, 4456196
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420/70/28 / 420/70/28, Ελαστικά πίσω: 520/70/38 / 520/70/38
45.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas AXOS 330 AXOS 330 CX RELEVAGE AVANT
3
ΝΈΑ Claas AXOS 330 AXOS 330 CX RELEVAGE AVANT
Τρακτέρ, 4456193
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 3650 h, Τετρακίνητο, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 340/85/24 / 340/85/24, Ελαστικά πίσω: 340/85/38 / 340/85/38
29.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas ARION 420 T3
7
ΝΈΑ Claas ARION 420 T3
Τρακτέρ, 4456189
  31230 L'ISLE EN DODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420.70R28 / 420.70R28, ...
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 6407