Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Claas

Αγοράστε μεταχειρισμένα Claas στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Lexion 560 Terra Trac 4WD Winterpreis !!
17
Claas Lexion 560 Terra Trac 4WD Winterpreis !!
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4930138 4930138
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 264 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, ...
65.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Maispflücker Ziegler Cornpower 8 rhg. starr, Bj. 2014, passend an Claas Lexion, inkl. Wagen
20
Claas Maispflücker Ziegler Cornpower 8 rhg. starr, Bj. 2014, passend an Claas Lexion, inkl. Wagen
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4934138 4934138
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Οχήματα μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 1550 Twin Prof
9
Claas Liner 1550 Twin Prof
Χορτοσυλλεκτική, 4935495 4935495
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Quadrant 2200 RC
19
Claas Quadrant 2200 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4929703 4929703
  49419 Wagenfeld-Ströhen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, ηλεκτρονική επιτήρηση, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Χορτοδετικό, Ημερομηνία εγγραφής: 03.07.2005, ...
33.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CORTO 310 F
7
Claas CORTO 310 F
Θεριστικές, 4920574 4920574
  34414 Warburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο
9.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas MP8-75FC Lexion
8
Claas MP8-75FC Lexion
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4925573 4925573
  1771 RP Wieringerwerf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
16.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Orbis 750
10
Claas Orbis 750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4927024 4927024
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas DISCO 8550 C
10
Claas DISCO 8550 C
Θεριστικές, 4921714 4921714
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 8.10 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 750 AC 3T M
10
Claas Orbis 750 AC 3T M
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4921196 4921196
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
39.900 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas V1230
8
Claas V1230
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4919692 4919692
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 12.30 m, ...
49.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 580 Top Zustand
20
Claas Lexion 580 Top Zustand
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4925438 4925438
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 333 kW, Ώρες λειτουργίας: 2105 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, ...
99.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Claas Schneidwerk für Lexion 480/580 ( Typ 716)
6
Claas Claas Schneidwerk für Lexion 480/580 ( Typ 716)
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4928803 4928803
  08626 Eichigt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ORBIS 450 TF
12
Claas ORBIS 450 TF
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4925264 4925264
  9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Arion 420 CIS
-7%
11
Claas Arion 420 CIS
Τρακτέρ, 4926952 4926952
  33100 Paderborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 1573 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
51.000 €
55.000 €

Δείτε αγγελία
Claas Corto 290F
9
Claas Corto 290F
Θεριστικές, 4926897 4926897
  91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 2.90 m, Τύπος: Λοιπά, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.121,50 €
χωρίς 7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Disco 8400 C contour
8
Claas Disco 8400 C contour
Θεριστικές, 4919763 4919763
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 8.10 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
22.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas V930
10
Claas V930
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4908391 4908391
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, ...
37.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas
5
Claas
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4912332 4912332
  32469 Petershagen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Cerio 770
8
Claas Cerio 770
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4909981 4909981
  7141 VJ Groenlo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Abstützung FH Aigner
4
Claas Abstützung FH Aigner
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4904526 4904526
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Λοιπά
425 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ORBIS 600 AC AUTO CONTOUR 3T, 8-reiher, für CLAAS JAGUAR 800 / 900
10
Claas ORBIS 600 AC AUTO CONTOUR 3T, 8-reiher, für CLAAS JAGUAR 800 / 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4922478 4922478
  49696 Molbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
33.529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Disco 3050
5
Claas Disco 3050
Θεριστικές, 4917254 4917254
  91717 Kunde, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.700,99 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas DISCO 3600 Contour
5
Claas DISCO 3600 Contour
Θεριστικές, 4910846 4910846
  94116 Hutthurm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.40 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
9.160 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LASERPILOT LIKS RECHTS NEU
5
Claas LASERPILOT LIKS RECHTS NEU
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4910840 4910840
  94116 Hutthurm, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas 7035 Variopower
20
Claas 7035 Variopower
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4919161 4919161
  06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
45.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 5481