Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Claas

Αγοράστε μεταχειρισμένα Claas στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas 4,50 m
8
Claas 4,50 m
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5115350 5115350
  84539 Ampfing, Γερμανία
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas PU 300 HD
9
Claas PU 300 HD
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών, 5086140 5086140
  92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
8.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas DISCO 8500 C Contour + 3200 FC Profil
4
Claas DISCO 8500 C Contour + 3200 FC Profil
Θεριστικές, 5102244 5102244
  19073 Stralendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 8.10 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, ...
47.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Disco 3100C Contur
6
Claas Disco 3100C Contur
Θεριστικές, 5090723 5090723
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, ...
5.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Volto 670
4
Claas Volto 670
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5090717 5090717
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.70 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
4.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Div. Getriebe zu Jaguar  820 - 880
14
Claas Div. Getriebe zu Jaguar 820 - 880
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5090647 5090647
  2811 Wiesmath, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Disco 8600C+3100FC
10
Claas Disco 8600C+3100FC
Θεριστικές, 5090632 5090632
  93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 8.60 m, Τύπος: Λοιπά
28.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 3600
13
Claas Liner 3600
Χορτοσυλλεκτική, 5130046 5130046
  19348 Quitzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Τύπος: Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
19.500 €
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 670
Βίντεο
5
Claas Lexion 670
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5131253 5131253
  31535 Neustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 320 kW, Ώρες λειτουργίας: 180 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
285.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 650/660/670 Spreuverteiler wurde auf einem Claas Lexion 650 installiert, hergestellt von Talleres Tort
4
Claas Lexion 650/660/670 Spreuverteiler wurde auf einem Claas Lexion 650 installiert, hergestellt von Talleres Tort
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5115087 5115087
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014
745 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Liner 370T
5
Claas Liner 370T
Χορτοσυλλεκτική, 5115083 5115083
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Τύπος: Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
3.700 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas ENGINE/ MOTOR PARTS
3
Claas ENGINE/ MOTOR PARTS
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5097050 5097050
  8314 RD Bant NL, Ολλανδία
Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: R502436
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Claas Mähwerk 270
9
Claas Mähwerk 270
Θεριστικές, 5128109 5128109
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
530,97 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Corto 275 F Profil
6
Claas Corto 275 F Profil
Θεριστικές, 5088101 5088101
  92331 Parsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.109,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas DISCO 3900 CONTOUR
5
Claas DISCO 3900 CONTOUR
Θεριστικές, 5088060 5088060
  96142 Hollfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.90 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
6.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas PU 300 HD
20
Claas PU 300 HD
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών, 5088056 5088056
  92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 1550 Twin Prof
9
ΝΈΑ Claas Liner 1550 Twin Prof
Χορτοσυλλεκτική, 5161610 5161610
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas K80 W390  AXION
7
ΝΈΑ Claas K80 W390 AXION
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5161392 5161392
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Κοτσαδόρος
880 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas 9300 C + 3100 FC
5
Claas 9300 C + 3100 FC
Θεριστικές, 5150556 5150556
  24983 Handewitt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Ρύθμιση ύψος κοπής, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 9.10 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
24.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas DISCO 9300 C / 3100 FC
10
Claas DISCO 9300 C / 3100 FC
Θεριστικές, 5150858 5150858
  08527 Plauen-Oberlosa, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 9.10 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
12.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas R03.0170 SCHUTZBÜGEL AUßEN, H
5
Claas R03.0170 SCHUTZBÜGEL AUßEN, H
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5148957 5148957
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Disco 3900 Contour
6
Claas Disco 3900 Contour
Θεριστικές, 5150425 5150425
  89281 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.40 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
4.890 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Liner 2800
6
Claas Liner 2800
Χορτοσυλλεκτική, 5085239 5085239
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 8.20 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
19.990 €
logo
Δείτε αγγελία
Claas Disco 8550 C-Plus
17
Claas Disco 8550 C-Plus
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5085691 5085691
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
7.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Disco 9100 C Contour
7
Claas Disco 9100 C Contour
Θεριστικές, 5085689 5085689
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 8.90 m, Τύπος: Λοιπά
15.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 5887