Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Deutz-Fahr

Αγοράστε μεταχειρισμένα Deutz-Fahr στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Deutz-Fahr 5080 D EcoLine
5
Deutz-Fahr 5080 D EcoLine
Τρακτέρ, 4844449 4844449
  75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 66 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 07.08.2018, Συνολικό βάρος: 5.20 t, Κενό βάρους: 3.30 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, ...
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Topliner 8xl
9
Deutz-Fahr Topliner 8xl
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4842494 4842494
  88630 Pfullendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, ...
48.000 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Frontkraftheber passend für Agrokid 210 220 230
3
Deutz-Fahr Frontkraftheber passend für Agrokid 210 220 230
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4841797 4841797
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινός μηχ. ανύψωσης
735,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM 2.27 F
7
Deutz-Fahr KM 2.27 F
Θεριστικές, 4839557 4839557
  82387 Antdorf, Γερμανία
Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM3.29FS
6
Deutz-Fahr KM3.29FS
Θεριστικές, 4835942 4835942
  19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 2.95 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Deutz Motor F6L912
4
Deutz-Fahr Deutz Motor F6L912
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4838013 4838013
  30916 Isernhagen FB, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 40 kva
8
Deutz-Fahr 40 kva
Λοιπά, 4841012 4841012
  6270 Tønder, Δανία
8.713,12 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr C 9206 TS
6
Deutz-Fahr C 9206 TS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4778217 4778217
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Ώρες λειτουργίας: 508 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Τρέιλερ κεφαλής, ...
149.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Swat Master 4622 Pro Line  N E U
4
Deutz-Fahr Swat Master 4622 Pro Line N E U
Χορτοσυλλεκτική, 4769163 4769163
  29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Τύπος: Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
6.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr DrumMaster 493
7
Deutz-Fahr DrumMaster 493
Θεριστικές, 4609018 4609018
  21516 Woltersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
9.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM 5.30 FZ
7
Deutz-Fahr KM 5.30 FZ
Θεριστικές, 4562230 4562230
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.105,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr CONDIMASTER 9021
8
Deutz-Fahr CONDIMASTER 9021
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4551018 4551018
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
5.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM 3.27F
5
Deutz-Fahr KM 3.27F
Θεριστικές, 4491607 4491607
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο
3.319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON  K 430  K 410 | 420 | 610 | for breaking części ładowacz stoll silnik most zwolnica tryb skrzynia obudowa podnosnik silownik
4
Deutz-Fahr AGROTRON K 430 K 410 | 420 | 610 | for breaking części ładowacz stoll silnik most zwolnica tryb skrzynia obudowa podnosnik silownik
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4498225 4498225
  62-001 Goleczewo, Πολωνία
25,34 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON K 430 K 410 | 420 | 610 | for breaking części ładowacz stoll silnik most zwolnica tryb skrzynia obudowa podnosnik
4
Deutz-Fahr AGROTRON K 430 K 410 | 420 | 610 | for breaking części ładowacz stoll silnik most zwolnica tryb skrzynia obudowa podnosnik
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4498213 4498213
  62-001 Goleczewo, Πολωνία
Τύπος: Λοιπά
4.722,36 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrostar 6.31 tryb zwolnica ladowacz ramiona silnik wał os części wom for breaking parts
3
Deutz-Fahr Agrostar 6.31 tryb zwolnica ladowacz ramiona silnik wał os części wom for breaking parts
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4498162 4498162
  62-001 Goleczewo, Πολωνία
230,36 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr SwatMaster 7132 EVO
3
Deutz-Fahr SwatMaster 7132 EVO
Χορτοσυλλεκτική, 4633568 4633568
  78086 Brigachtal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.10 m, Τύπος: Πλευρικό θεριστικό, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr C 7205 TSB
14
Deutz-Fahr C 7205 TSB
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4400926 4400926
  91757 Treuchtlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 502 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, ...
139.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Mähwerk KM 3.18
8
Deutz-Fahr Mähwerk KM 3.18
Θεριστικές, 4452879 4452879
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο
1.592,92 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Deutz Motor BF6L913
3
Deutz-Fahr Deutz Motor BF6L913
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4833865 4833865
  30916 Isernhagen FB, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM 4.27 FS
7
Deutz-Fahr KM 4.27 FS
Θεριστικές, 4814519 4814519
  86911 Diessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr KS 1.50
-31%
6
Deutz-Fahr KS 1.50
Χορτοσυλλεκτική, 4821732 4821732
  21445 Wulfsen, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Τύπος: Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
999 €
1.450 €

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron K420
5
Deutz-Fahr Agrotron K420
Τρακτέρ, 4810267 4810267
  65594 Runkel-Ennerich, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Ώρες λειτουργίας: 2930 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
31.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Hark  KS 90 DN
11
Deutz-Fahr Hark KS 90 DN
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4812071 4812071
  5927ph Venlo, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Αριθμός ρότορων: 1, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
650 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Swadmaster 15041
8
Deutz-Fahr Swadmaster 15041
Χορτοσυλλεκτική, 4803976 4803976
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
17.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2331