Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Deutz-Fahr

Αγοράστε μεταχειρισμένα Deutz-Fahr στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Deutz-Fahr 4507
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr 4507
Τρακτέρ, 5078999 5078999
  59439 Holzwickede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 6411 h, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Κενό βάρους: 2.17 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
6.599 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr
Ζαντολάστιχα, 5078977 5078977
  71282 Hemmingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 10.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Βάθος: 260 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 140 mm, ...
1.650 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr BACKENDHOUSING/ACHTERBRUGHUIS
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr BACKENDHOUSING/ACHTERBRUGHUIS
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5078720 5078720
  8314 RD Bant NL, Ολλανδία
Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: 0.900.1588.9
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr MANIFOLD/SPRUITSTUK
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr MANIFOLD/SPRUITSTUK
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5078719 5078719
  8314 RD Bant NL, Ολλανδία
Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: 04515786
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr MANIFOLD/SPRUITSTUK
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr MANIFOLD/SPRUITSTUK
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5078718 5078718
  8314 RD Bant NL, Ολλανδία
Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: 04255838
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr FRONTLIFT/PTO
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr FRONTLIFT/PTO
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5078717 5078717
  8314 RD Bant NL, Ολλανδία
Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: FRONT LIFT SAUTER
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6.21
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6.21
Τρακτέρ, 5078551 5078551
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 9300 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Deutz 4006
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr Deutz 4006
Τρακτέρ, 5078550 5078550
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
3.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5080D ecoline
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5080D ecoline
Τρακτέρ, 5078505 5078505
  29690 Gilten/Norddrebber, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 110 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 10, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON M 640
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON M 640
Τρακτέρ, 5078412 5078412
  42799 Leichlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 6656 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
31.008,40 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokid 230
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrokid 230
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5078360 5078360
  24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 6 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
23.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Frontladerkonsolen Deutz-Fahr Agrotron 85, 90, 100, usw. Deutz
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr Frontladerkonsolen Deutz-Fahr Agrotron 85, 90, 100, usw. Deutz
Τροχοφόρος φορτωτής, 5078349 5078349
  27419 Hamersen, Γερμανία
Τύπος: Εμπρόσθιο τμήμα μεταφοράς φορτωτή
1.200 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus 70 Keyline
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 70 Keyline
Λοιπά, 5078346 5078346
  27419 Hamersen, Γερμανία
25.000 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Deutz 6206 Hinterrad mit Frontlader, Deutz-Fahr
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr Deutz 6206 Hinterrad mit Frontlader, Deutz-Fahr
Τροχοφόρος φορτωτής, 5078347 5078347
  27419 Hamersen, Γερμανία
6.000 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Kabinentür, rechts, Deutz DX, Kabine, Schlepper
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr Kabinentür, rechts, Deutz DX, Kabine, Schlepper
Τρακτέρ, 5078323 5078323
  57489 Drolshagen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 9340 TTV Warrior
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr 9340 TTV Warrior
Τρακτέρ, 5078186 5078186
  24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 255 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus 70
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 70
Τρακτέρ, 5078182 5078182
  34431 Marsberg-Meerhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 30, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 30, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
16.386,55 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON TTV 620 Allrad Traktor **FKH & FZW**
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON TTV 620 Allrad Traktor **FKH & FZW**
Τρακτέρ, 5078134 5078134
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 124 kW, Ώρες λειτουργίας: 9500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
24.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5100 G
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5100 G
Τρακτέρ, 5077996 5077996
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 420/70R24, Ελαστικά πίσω: 480/70R34
46.991,15 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON 6140
11
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON 6140
Τρακτέρ, 5077716 5077716
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 2018 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
74.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5080 D Ecoline
10
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5080 D Ecoline
Τρακτέρ, 5077454 5077454
  86675 Buchdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 30, ...
32.689,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr FEEDMASTER 3600 T
13
ΝΈΑ Deutz-Fahr FEEDMASTER 3600 T
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5077378 5077378
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
12.556 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K 550    # 617
16
ΝΈΑ Deutz-Fahr K 550 # 617
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5077368 5077368
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
1.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6040
3
Deutz-Fahr 6040
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5077304 5077304
  06188 Landsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 1190 h, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Τρέιλερ κεφαλής, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr SwatMaster 4221
4
Deutz-Fahr SwatMaster 4221
Χορτοσυλλεκτική, 5077108 5077108
  33449 Langenberg, Γερμανία
4.155,37 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 3038