Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Deutz-Fahr

Αγοράστε μεταχειρισμένα Deutz-Fahr στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Deutz-Fahr DX 3.30 Frontlader+Niedrigkabine
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr DX 3.30 Frontlader+Niedrigkabine
Τρακτέρ, 4765190 4765190
  27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 19.09.1985, ...
13.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokit 230 DT mit Kabine
19
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrokit 230 DT mit Kabine
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4765149 4765149
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.06.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 1124 Schneidwerk 5,40m
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr 1124 Schneidwerk 5,40m
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4765109 4765109
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr TTV 7250 Allrad Traktor
14
ΝΈΑ Deutz-Fahr TTV 7250 Allrad Traktor
Τρακτέρ, 4765066 4765066
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 190 kW, Ώρες λειτουργίας: 6250 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
48.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 165.7
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 165.7
Τρακτέρ, 4765054 4765054
  28816 Stuhr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 8480 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokid 210
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrokid 210
Τρακτέρ, 4764776 4764776
  5950 Itzig, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 864 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Συνολικό βάρος: 2400.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 4, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
13.000 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr
ΝΈΑ Deutz-Fahr
Τρακτέρ, 4764476 4764476
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON M 625
Τρακτέρ, 4764192 4764192
  36088 Hünfeld-Michelsrombach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 5749 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ...
47.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr 4 cil pompset+Leben LBR 65/250/3A
Αντλίες άρδευσης, 4763843 4763843
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
3.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr M 2580
20
ΝΈΑ Deutz-Fahr M 2580
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4763808 4763808
  92724 Trabitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 2129 h, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1912 h, ...
14.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr Schwader KS 85 DW
Χορτοσυλλεκτική, 4763749 4763749
  21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr SWAT MASTER 6531   #280
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr SWAT MASTER 6531 #280
Χορτοσυλλεκτική, 4763700 4763700
  86492 Egling a. d. Paar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
4.160 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 6190 P  mit Stoll Frontlader FZ 60.1
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 6190 P mit Stoll Frontlader FZ 60.1
Τρακτέρ, 4763623 4763623
  37124 Rosdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 3715 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
54.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 40.9 AGROVECTOR - 2012 ROK
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr 40.9 AGROVECTOR - 2012 ROK
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4763495 4763495
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4 kg
21.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrostrar 6.31
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrostrar 6.31
Τρακτέρ, 4763491 4763491
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 9660 h, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
17.478,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 6150.4 TTV
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 6150.4 TTV
Τρακτέρ, 4763473 4763473
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
64.588,98 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM 3.23 S
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr KM 3.23 S
Θεριστικές, 4763448 4763448
  26169 Thüle, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
2.899,16 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Intrac 2003 40km/h
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr Intrac 2003 40km/h
Τρακτέρ, 4763403 4763403
  77694 Kehl/Bodersweier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 6265 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
9.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus 100
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 100
Τρακτέρ, 4763171 4763171
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 380/70r28, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON 150
10
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON 150
Τρακτέρ, 4763087 4763087
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 6905 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
22.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 30 - 06
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr 30 - 06
Τρακτέρ, 4763070 4763070
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %
3.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 6.215 TTV
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 6.215 TTV
Τρακτέρ, 4763020 4763020
  53909 Zülpich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 166 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr DX 4.30+ Frontlader
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr DX 4.30+ Frontlader
Τρακτέρ, 4762961 4762961
  27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 06.12.1984, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κύλινδρος: 4, ...
13.109,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr M 922
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr M 922
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4762875 4762875
  95666 Mitterteich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ώρες λειτουργίας: 2360 h, Πλάτος κεφαλής: 2.75 m, Ελαστικά μπροστά: 18.4/15-26 AS, Ελαστικά πίσω: 10.0/75-15 6 PLY
4.968,38 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 85
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 85
Τρακτέρ, 4762855 4762855
  4013 CP Kapel-Avezaath, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2571