Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Deutz-Fahr

Αγοράστε μεταχειρισμένα Deutz-Fahr στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Deutz-Fahr Deutz Motor BF6L913
3
Deutz-Fahr Deutz Motor BF6L913
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4833865 4833865
  30916 Isernhagen FB, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM3.29FS
6
Deutz-Fahr KM3.29FS
Θεριστικές, 4835942 4835942
  19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 2.95 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
3.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Deutz Motor F6L912
4
Deutz-Fahr Deutz Motor F6L912
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4838013 4838013
  30916 Isernhagen FB, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KH 450
8
Deutz-Fahr KH 450
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4863045 4863045
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1980, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
600 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM 4.27 FS
7
Deutz-Fahr KM 4.27 FS
Θεριστικές, 4879391 4879391
  86911 Diessen, Γερμανία
Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrofarm 410
7
Deutz-Fahr Agrofarm 410
Τρακτέρ, 4893049 4893049
  75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 1930 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM 22
5
Deutz-Fahr KM 22
Θεριστικές, 4909972 4909972
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
985 €
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron M625 PL
15
Deutz-Fahr Agrotron M625 PL
Τρακτέρ, 4902763 4902763
  25364 Hörnerkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 119 kW, Ώρες λειτουργίας: 6530 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
56.000 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr DX 4.70
6
Deutz-Fahr DX 4.70
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4918935 4918935
  54636 Niederweiler, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινό pto
1.300 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokid 210
7
Deutz-Fahr Agrokid 210
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4903162 4903162
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 16.11.2016, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
18.487,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Radgewichte Serie 5 G TB
3
Deutz-Fahr Radgewichte Serie 5 G TB
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4903261 4903261
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Τύπος: Βάρη τροχών
584,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr CONDIMASTER 6821
8
Deutz-Fahr CONDIMASTER 6821
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4907502 4907502
  96142 Hollfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 6.80 m, Αριθμός ρότορων: 6
1.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Einhänggewichte Deutz Fahr
10
Deutz-Fahr Einhänggewichte Deutz Fahr
Βάρη, 4917815 4917815
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Τύπος:
550 €
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 6206
6
Deutz-Fahr D 6206
Τρακτέρ, 4941933 4941933
  72124 Gniebel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 6313 h, Ημερομηνία εγγραφής: 16.10.2019, Κενό βάρους: 2060.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
6.450 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr 6155.4
13
Deutz-Fahr 6155.4
Τρακτέρ, 4900799 4900799
  58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 850 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Intrac 2004 A-S
20
Deutz-Fahr Intrac 2004 A-S
Τρακτέρ, 4914188 4914188
  36167 Nüsttal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 10701 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 30.11.1978, ...
16.399 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr C 6205 H TS
18
Deutz-Fahr C 6205 H TS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4938071 4938071
  75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 183 kW, Ώρες λειτουργίας: 102 h, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Αναστροφέας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokid 220
6
Deutz-Fahr Agrokid 220
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4939549 4939549
  49586 Merzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2019, Εξωτερικό πλάτος: 1.69 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, ...
18.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6165
3
Deutz-Fahr 6165
Τρακτέρ, 4939421 4939421
  15926 Luckau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 353 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
79.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Condimaster 6821
5
Deutz-Fahr Condimaster 6821
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4934441 4934441
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.80 m, Αριθμός ρότορων: 6
3.477,87 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 40 kva
8
Deutz-Fahr 40 kva
Λοιπά, 4930595 4930595
  6270 Tønder, Δανία
8.700 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Frontkraftheber passend für Agrokid 210 220 230
3
Deutz-Fahr Frontkraftheber passend für Agrokid 210 220 230
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4923008 4923008
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινός μηχ. ανύψωσης
668,07 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Swadmaster 15041
8
Deutz-Fahr Swadmaster 15041
Χορτοσυλλεκτική, 4803976 4803976
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
17.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM 327
6
Deutz-Fahr KM 327
Θεριστικές, 4708187 4708187
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο
2.787,61 €
εξ. 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr SM 5.32
19
Deutz-Fahr SM 5.32
Θεριστικές, 4709081 4709081
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλατύς διανομέας, Διάταξη ανύψωσης, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, ...
3.794,04 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2470