Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Deutz-Fahr

Αγοράστε μεταχειρισμένα Deutz-Fahr στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Deutz-Fahr
12
ΝΈΑ Deutz-Fahr
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4645649 4645649
  48465 Isterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 17, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
3.200 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON M410
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON M410
Τρακτέρ, 4645635 4645635
  88120 JULIENRUPT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Τετρακίνητο, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 16.9R24 / 16.9R24, Ελαστικά πίσω: 18.4R38 / 18.4R38
36.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K100
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr K100
Τρακτέρ, 4645624 4645624
  16350 BENEST, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8217 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 420/85R24 / 420/85R24, ...
26.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON 165.7
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON 165.7
Τρακτέρ, 4645622 4645622
  36500 BUZANCAIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 7300 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 480/70R28 / 480/70R28, ...
29.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON TTV 630
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON TTV 630
Τρακτέρ, 4645593 4645593
  53100 MAYENNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 600/70R30 / 600/70R30, Ελαστικά πίσω: 620/70R42 / 620/70R42
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 165
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 165
Τρακτέρ, 4645569 4645569
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 6940 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
39.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr DX 3.70
10
ΝΈΑ Deutz-Fahr DX 3.70
Τρακτέρ, 4645564 4645564
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D7006 4wd Tractor
20
ΝΈΑ Deutz-Fahr D7006 4wd Tractor
Τρακτέρ, 4645482 4645482
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 100 06 Allrad / D 10006 Allrad
16
ΝΈΑ Deutz-Fahr D 100 06 Allrad / D 10006 Allrad
Τρακτέρ, 4645358 4645358
  53227 Bonn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.1972, Συνολικό βάρος: 6.50 t, Κενό βάρους: 4.20 t, ...
17.700 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON K 430 profiline in Vollausstattung
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON K 430 profiline in Vollausstattung
Τρακτέρ, 4645343 4645343
  42799 Leichlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 94 kW, Ώρες λειτουργίας: 3348 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
32.689,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON 180.7 profiline mit Frontlader
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON 180.7 profiline mit Frontlader
Τρακτέρ, 4645341 4645341
  42799 Leichlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 131 kW, Ώρες λειτουργίας: 7380 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
38.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON 6150.4 TTV   TOP !!!
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON 6150.4 TTV TOP !!!
Τρακτέρ, 4645340 4645340
  42799 Leichlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 108 kW, Ώρες λειτουργίας: 1634 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
75.546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 6.20 S
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 6.20 S
Τρακτέρ, 4645233 4645233
  35415 Pohlheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 4850 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
28.000 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr CondiMaster 6821
14
ΝΈΑ Deutz-Fahr CondiMaster 6821
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4644870 4644870
  34414 Daseburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.80 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
1.999 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K 7.36 ganz wenig gelaufen - mit hydraulisch-klappbarem Dürrfutteraufbau
20
ΝΈΑ Deutz-Fahr K 7.36 ganz wenig gelaufen - mit hydraulisch-klappbarem Dürrfutteraufbau
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4644848 4644848
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
10.915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 1x100kg Grundgewicht
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr 1x100kg Grundgewicht
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4644751 4644751
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5100 C DT GS
Τρακτέρ, 4644718 4644718
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr SWATMASTER 6952 EVO
Χορτοσυλλεκτική, 4644711 4644711
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON 180.7
Τρακτέρ, 4644704 4644704
  30890 Barsinghausen-Göxe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 6572 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
34.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron M 640
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron M 640
Τρακτέρ, 4644263 4644263
  94249 Bodenmais, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 6165RC Shift
17
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 6165RC Shift
Τρακτέρ, 4644255 4644255
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 1040 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
72.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr KM 190
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr KM 190
Θεριστικές, 4644246 4644246
  91809 Wellheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.90 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.150 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr VARIO 80120 PRESSE
10
ΝΈΑ Deutz-Fahr VARIO 80120 PRESSE
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4644143 4644143
  96142 Hollfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Swatmaster 7131
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr Swatmaster 7131
Χορτοσυλλεκτική, 4644072 4644072
  83556 Griesstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 7.10 m
5.630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr DX 6.31
20
ΝΈΑ Deutz-Fahr DX 6.31
Τρακτέρ, 4644058 4644058
  71154 Nufringen, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
15.966,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2508