Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα EURO-Jabelmann

Αγοράστε μεταχειρισμένα EURO-Jabelmann στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
EURO-Jabelmann V 2100 EKK
4
EURO-Jabelmann V 2100 EKK
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5073469 5073469
  38474 Tülau-Voitze, Γερμανία
613,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann V 2100 EKK
4
EURO-Jabelmann V 2100 EKK
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4893367 4893367
  29378 Wittingen, Γερμανία
613,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Arbeitsbühne V 1500 AB
3
EURO-Jabelmann Arbeitsbühne V 1500 AB
Λοιπά, 5019736 5019736
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann gebr. Seitenabkippband, Abkippband JAB 5000, Band unten 5000 mm,
9
EURO-Jabelmann gebr. Seitenabkippband, Abkippband JAB 5000, Band unten 5000 mm,
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4818466 4818466
  49847 Itterbeck, Γερμανία
6.550 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Sortiermaschine V1
6
EURO-Jabelmann Sortiermaschine V1
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4257847 4257847
  41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förderband V 2900 / V 2900 K, NEU
12
EURO-Jabelmann Förderband V 2900 / V 2900 K, NEU
Τεχνολογία μεταφοράς, 1809162 1809162
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
3.025 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förderband V 2400 / V 2400 K, NEU
12
EURO-Jabelmann Förderband V 2400 / V 2400 K, NEU
Τεχνολογία μεταφοράς, 1809158 1809158
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
2.495 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Info
7
EURO-Jabelmann Info
Λοιπά, 2130311 2130311
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Doppelter Spiralwalzenenterder mit Austragebänder, NEU
10
EURO-Jabelmann Doppelter Spiralwalzenenterder mit Austragebänder, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 1722471 1722471
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τύπος: Διαχωριστής χώματος για πατάτες
19.875 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Zwiebelentschloter, Sichel, NEU
-13%
Βίντεο
11
EURO-Jabelmann Zwiebelentschloter, Sichel, NEU
Λοιπά, 1841271 1841271
  49847 Itterbeck, Γερμανία
6.950 €
7.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Sturzbunker V 45120 Maxi, NEU
Βίντεο
20
EURO-Jabelmann Sturzbunker V 45120 Maxi, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 1963623 1963623
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τύπος: Χοάνες πατάτας
28.635 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Schlepperhubgerüst Agropol, Hubhöhe 2700 mm, NEU
11
EURO-Jabelmann Schlepperhubgerüst Agropol, Hubhöhe 2700 mm, NEU
Λοιπά, 3672577 3672577
  49847 Itterbeck, Γερμανία
1.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Palettengabelträger, NEU
15
EURO-Jabelmann Palettengabelträger, NEU
Εργαλεία φορτωτή, 3834154 3834154
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Περόνη παλέτας
525 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Einfachpacker, 14 Ringe, 900 mm, 2,55 m Arbeitsbreite, NEU
16
EURO-Jabelmann Einfachpacker, 14 Ringe, 900 mm, 2,55 m Arbeitsbreite, NEU
Συμπιεστές εδάφους, 2398393 2398393
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.55 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
3.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Förderband/Sacktransportband, NEU, eigene Herstellung
9
EURO-Jabelmann Förderband/Sacktransportband, NEU, eigene Herstellung
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 2245124 2245124
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τύπος: Ταινιομεταφορείς
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Kistenkippgerät auf Podest mit Vorratsbunker, NEU,
Βίντεο
9
EURO-Jabelmann Kistenkippgerät auf Podest mit Vorratsbunker, NEU,
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 2245117 2245117
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Förderband/Steilfördere, 2 - 25 m, NEU, eigene Herstellung
8
EURO-Jabelmann Förderband/Steilfördere, 2 - 25 m, NEU, eigene Herstellung
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 2245091 2245091
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τύπος: Ταινιομεταφορείς
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Wäsche/Trockner/Verlesetisch/Fördermand/Fallsegel, NEU
9
EURO-Jabelmann Wäsche/Trockner/Verlesetisch/Fördermand/Fallsegel, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 2245084 2245084
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Bunkeranlage, eigene Herstellung, NEU, Made in Germany
9
EURO-Jabelmann Bunkeranlage, eigene Herstellung, NEU, Made in Germany
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 2245074 2245074
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Absackwaage mit Vorratsbunker, NEU
8
EURO-Jabelmann Absackwaage mit Vorratsbunker, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 2245069 2245069
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förderbänder mit gebogenem Ablauf, NEU
5
EURO-Jabelmann Förderbänder mit gebogenem Ablauf, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 2245057 2245057
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τύπος: Ταινιομεταφορείς
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Sternenterder 5510 mit Steigband, NEU
17
EURO-Jabelmann Sternenterder 5510 mit Steigband, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 3046837 3046837
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τύπος: Διαχωριστής χώματος για πατάτες
5.375 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann V15/900, Doppelpacker, 3-Punkt,
15
EURO-Jabelmann V15/900, Doppelpacker, 3-Punkt,
Συμπιεστές εδάφους, 3421552 3421552
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.98 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
3.162 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förderband Muldenband V 18000-1000, 18 m, NEU, Kundenwunsch
19
EURO-Jabelmann Förderband Muldenband V 18000-1000, 18 m, NEU, Kundenwunsch
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 3125304 3125304
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τύπος: Ταινιομεταφορείς
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förderband Zubringeband, 2,00 m, NEU
11
EURO-Jabelmann Förderband Zubringeband, 2,00 m, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 3125289 3125289
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τύπος: Ταινιομεταφορείς
1.375 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 151