Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fella

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fella στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fella TH7706
7
ΝΈΑ Fella TH7706
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4456231
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
5.361,78 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella TH680D Hydro
8
ΝΈΑ Fella TH680D Hydro
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455994
  6035 AC Ospel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.80 m, Αριθμός ρότορων: 6
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fella TH 410
8
ΝΈΑ Fella TH 410
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4455926
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.10 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
550 €
Δείτε αγγελία
Fella SM 320
5
ΝΈΑ Fella SM 320
Θεριστικές, 4455790
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.563,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella Sanos 11008 trans
4
ΝΈΑ Fella Sanos 11008 trans
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4453537
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 10.20 m, Αριθμός ρότορων: 8, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fella TS 801
3
ΝΈΑ Fella TS 801
Χορτοσυλλεκτική, 4453527
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fella TS 880
3
ΝΈΑ Fella TS 880
Χορτοσυλλεκτική, 4453510
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 8.10 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fella TS 880 PRO
3
ΝΈΑ Fella TS 880 PRO
Χορτοσυλλεκτική, 4453507
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 8.10 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fella TH540
6
ΝΈΑ Fella TH540
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4453447
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella KN 310
6
ΝΈΑ Fella KN 310
Θεριστικές, 4453105
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella Heuer 13010 Trans Neu
8
ΝΈΑ Fella Heuer 13010 Trans Neu
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4453017
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 12.70 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fella SM 260 FP-S
9
ΝΈΑ Fella SM 260 FP-S
Θεριστικές, 4452997
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
4.867,26 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fella Schwader Juras 351 DS
9
ΝΈΑ Fella Schwader Juras 351 DS
Χορτοσυλλεκτική, 4452964
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fella Schwader Juras 671
8
ΝΈΑ Fella Schwader Juras 671
Χορτοσυλλεκτική, 4452921
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 6.60 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fella Mähwerk Ramos 260 FK Neu
8
ΝΈΑ Fella Mähwerk Ramos 260 FK Neu
Θεριστικές, 4452920
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fella Heuer Sanos 601 DN
8
ΝΈΑ Fella Heuer Sanos 601 DN
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4452906
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.70 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fella Mähwerk Ramos 260 FP-S Neu
8
ΝΈΑ Fella Mähwerk Ramos 260 FP-S Neu
Θεριστικές, 4452878
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fella SM 4080 TL
5
ΝΈΑ Fella SM 4080 TL
Θεριστικές, 4452446
  91177 Thalmässing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
6.775,07 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella SM 300F2
7
ΝΈΑ Fella SM 300F2
Θεριστικές, 4452416
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
4.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella TS 12555 pro hark
5
Fella TS 12555 pro hark
Χορτοσυλλεκτική, 4452117
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
28.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella SM 300 FZ
6
Fella SM 300 FZ
Θεριστικές, 4451888
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
1.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella TH 800
4
Fella TH 800
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4451866
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Κιβώτιο ταχυτήτων χορτοσυλλεκτικής, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
2.650 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella SM 991 TL
8
Fella SM 991 TL
Θεριστικές, 4451264
  28790 Brundorf-Schwanewede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella SM 310 FP
2
Fella SM 310 FP
Θεριστικές, 4451263
  28790 Brundorf-Schwanewede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella TH 13010 TRANS
3
Fella TH 13010 TRANS
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4451262
  28790 Brundorf-Schwanewede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 542