Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fendt

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fendt στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 712 Vario
Τρακτέρ, 4808778 4808778
  41569 Rommerskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 8747 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 611
4
ΝΈΑ Fendt 611
Τρακτέρ, 4808777 4808777
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ώρες λειτουργίας: 8650 h, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Ελαστικά μπροστά: 15.0/70 - 18, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 612 LS
8
ΝΈΑ Fendt 612 LS
Τρακτέρ, 4808776 4808776
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ώρες λειτουργίας: 13200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Ελαστικά μπροστά: 14.9 R26, Ελαστικά πίσω: 18.4 R38
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 380 GTA
6
ΝΈΑ Fendt 380 GTA
Τρακτέρ, 4808775 4808775
  56642 Kruft, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 16050 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Ελαστικά μπροστά: 380/70 R24, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 210 Vario
5
ΝΈΑ Fendt 210 Vario
Τρακτέρ, 4808772 4808772
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 820 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
68.907,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 310 Vario Power
4
ΝΈΑ Fendt 310 Vario Power
Τρακτέρ, 4808771 4808771
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 461 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
68.067,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 828 VARIO S4 PROFI PLUS
6
ΝΈΑ Fendt 828 VARIO S4 PROFI PLUS
Τρακτέρ, 4808724 4808724
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 211 kW, Ώρες λειτουργίας: 400 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Διάταξη οπισθοπορείας, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Fendt 824 Favorit
15
ΝΈΑ Fendt 824 Favorit
Τρακτέρ, 4808510 4808510
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 9100 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
32.688,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 1250 kg Frontgewicht
3
ΝΈΑ Fendt 1250 kg Frontgewicht
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4808485 4808485
  29355 Beedenbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.756,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 722
10
ΝΈΑ Fendt 722
Τρακτέρ, 4808464 4808464
  21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 5390 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
88.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt FL CARGO PROFI 4X/75
12
ΝΈΑ Fendt FL CARGO PROFI 4X/75
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4808425 4808425
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.866 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt FL CARGO 4X/75 DW
15
ΝΈΑ Fendt FL CARGO 4X/75 DW
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4808424 4808424
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.130 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 5220 E
10
ΝΈΑ Fendt 5220 E
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4808396 4808396
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 340 h, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, ...
75.210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 930 Profi Plus
20
ΝΈΑ Fendt 930 Profi Plus
Τρακτέρ, 4808282 4808282
  5611CA Eindhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 2305 h, Τετρακίνητο, Κενό βάρους: 11.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Κύλινδρος: 6
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 6335 C
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4808238 4808238
  17098 Friedland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 246 kW, Ώρες λειτουργίας: 303 h, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 7.70 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 138 h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 718Vario SCR
5
ΝΈΑ Fendt 718Vario SCR
Τρακτέρ, 4808226 4808226
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 6545 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
75.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 720
13
ΝΈΑ Fendt 720
Τρακτέρ, 4808169 4808169
  5527JS Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 2226 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 308 lsa
3
ΝΈΑ Fendt 308 lsa
Τρακτέρ, 4808008 4808008
  49809 Lingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 720 Vario S4
15
ΝΈΑ Fendt 720 Vario S4
Τρακτέρ, 4807889 4807889
  05-306 Jędrzejów Nowy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 3997 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
89.000 €
Δείτε αγγελία
Fendt 714 VARIO
10
ΝΈΑ Fendt 714 VARIO
Τρακτέρ, 4807721 4807721
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 6080 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
32.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 927 Vario
ΝΈΑ Fendt 927 Vario
Τρακτέρ, 4807572 4807572
  39624 Kalbe OT Brunau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 194 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
57.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 308 LSA
16
ΝΈΑ Fendt Farmer 308 LSA
Τρακτέρ, 4807506 4807506
  7775 AV Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 816 Favorit TURBOSHIFT
7
ΝΈΑ Fendt 816 Favorit TURBOSHIFT
Τρακτέρ, 4807428 4807428
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 10200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 309 LSA
ΝΈΑ Fendt 309 LSA
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4807363 4807363
  94163 Saldenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Τύπος: Λοιπά
1.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 828 Vario Profi Plus
7
ΝΈΑ Fendt 828 Vario Profi Plus
Τρακτέρ, 4807130 4807130
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 211 kW, Ώρες λειτουργίας: 2617 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
129.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3045