Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Fendt

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fendt στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fendt 824 Vario S4 Profi Plus
5
ΝΈΑ Fendt 824 Vario S4 Profi Plus
Τρακτέρ, 4724290 4724290
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 174 kW, Ώρες λειτουργίας: 2330 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
139.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 824 Vario S4 Profi Plus
5
ΝΈΑ Fendt 824 Vario S4 Profi Plus
Τρακτέρ, 4724287 4724287
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 174 kW, Ώρες λειτουργίας: 1750 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
151.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 826 Vario Profi Plus
Τρακτέρ, 4724283 4724283
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 188 kW, Ώρες λειτουργίας: 7392 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
85.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 260 VA
3
ΝΈΑ Fendt 260 VA
Τρακτέρ, 4724241 4724241
  75031 Eppingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 9290 h, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 15 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
17.073,17 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 205/2
6
ΝΈΑ Fendt 205/2
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4724234 4724234
  21382 Brietlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2930 h, Ημερομηνία εγγραφής: 18.12.1990
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Favorit 614 LSA
ΝΈΑ Fendt Favorit 614 LSA
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4724211 4724211
  4013 CP Kapel-Avezaath, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 936 Vario Scheckheft gepflegt
20
ΝΈΑ Fendt 936 Vario Scheckheft gepflegt
Τρακτέρ, 4724200 4724200
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 6621 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
79.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 722 Vario SCR Profi
20
ΝΈΑ Fendt 722 Vario SCR Profi
Τρακτέρ, 4724156 4724156
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 163 kW, Ώρες λειτουργίας: 4630 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
85.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt FARMER 311
5
ΝΈΑ Fendt FARMER 311
Τρακτέρ, 4724061 4724061
  68640 Muespach-le-Haut, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 4950 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 480/70R24, ...
31.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 714 VARIO
10
ΝΈΑ Fendt 714 VARIO
Τρακτέρ, 4724015 4724015
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 6080 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
32.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 924 VARIO TMS
10
ΝΈΑ Fendt 924 VARIO TMS
Τρακτέρ, 4724012 4724012
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 11300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Διάταξη οπισθοπορείας, ...
37.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 8350
Βίντεο
16
ΝΈΑ Fendt 8350
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4723917 4723917
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 279 kW, Ώρες λειτουργίας: 656 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 203V
5
ΝΈΑ Fendt 203V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4723763 4723763
  55270 Zornheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %
10.388,44 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 818
8
ΝΈΑ Fendt 818
Τρακτέρ, 4723737 4723737
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 7970 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 25 %, Ελαστικά μπροστά: 600/65 R28, Ελαστικά πίσω: 710/70 R38
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt Favorit 509 C
8
ΝΈΑ Fendt Favorit 509 C
Τρακτέρ, 4723617 4723617
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 9050 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
29.911,50 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 516 Profi Tractor - £73,000 +vat
4
ΝΈΑ Fendt 516 Profi Tractor - £73,000 +vat
Τρακτέρ, 4723603 4723603
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
82.691,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt Mähdrescher 5255L
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4723477 4723477
  24629 Kisdorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 179 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 5.50 m
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 826 VARIO SCR PROFI PLUS
Τρακτέρ, 4723464 4723464
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 188 kW, Ώρες λειτουργίας: 6966 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανίχνευση φορτίου, ...
83.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt FARMER 311 E
Τρακτέρ, 4723459 4723459
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 13500 h, Πνευματικό σύστημα, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
19.747,90 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 718 VARIO S4 PROFI
15
ΝΈΑ Fendt 718 VARIO S4 PROFI
Τρακτέρ, 4723455 4723455
  48477 Hörstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 133 kW, Ώρες λειτουργίας: 2145 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
129.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 2 x 600 kg wheel weights
2
ΝΈΑ Fendt 2 x 600 kg wheel weights
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4723432 4723432
  NG32 2LX Barnack, Stamford, PE93DW, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.115,09 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 208 VOA
Τρακτέρ, 4723153 4723153
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 818 Vario TMS
6
ΝΈΑ Fendt 818 Vario TMS
Τρακτέρ, 4723143 4723143
  93055 Regensburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 10300 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
40.198,74 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 716 Favorit
ΝΈΑ Fendt 716 Favorit
Τρακτέρ, 4723137 4723137
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 6406 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 722 Vario SCR
Τρακτέρ, 4723098 4723098
  34613 Schwalmstadt - Ziege, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2805 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, 540/750/1000, Ελαστικά μπροστά: VF600/60R30, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3137