Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fendt

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fendt στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fendt 2600 V
3
ΝΈΑ Fendt 2600 V
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456262
  24200 SARLAT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
11.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 250 v
7
ΝΈΑ Fendt 250 v
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4456250
  3945 CD Cothen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 17.01.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
9.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 724 PROFI PLUS
7
ΝΈΑ Fendt 724 PROFI PLUS
Τρακτέρ, 4456205
  57070 METZ BORNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 176 kW, Ώρες λειτουργίας: 3310 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
114.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 720 S4 PROFI PLUS
4
ΝΈΑ Fendt 720 S4 PROFI PLUS
Τρακτέρ, 4456194
  76270 CALLENGEVILLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
115.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 722 VARIO SCR PROFI PLUS
2
ΝΈΑ Fendt 722 VARIO SCR PROFI PLUS
Τρακτέρ, 4456192
  16350 BENEST, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
92.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 722 VARIO SCR PROFI PLUS
7
ΝΈΑ Fendt 722 VARIO SCR PROFI PLUS
Τρακτέρ, 4456191
  45270 LADON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
106.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 410 VARIO
3
ΝΈΑ Fendt 410 VARIO
Τρακτέρ, 4456164
  03160 FRANCHESSE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 420/70r24 / 420/70r24, ...
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 720 PROFI PLUS SCR
2
ΝΈΑ Fendt 720 PROFI PLUS SCR
Τρακτέρ, 4456160
  45270 LADON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 2150 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
103.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 820 Vario TMS
13
ΝΈΑ Fendt 820 Vario TMS
Τρακτέρ, 4456086
  7931 TC Fluitenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 13400 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
38.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 312
8
ΝΈΑ Fendt 312
Τρακτέρ, 4456080
  21-307 Ulan- Majorat, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
14.226,74 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 818 VARIO
10
ΝΈΑ Fendt 818 VARIO
Τρακτέρ, 4456039
  4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005
35.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 936 Vario S4 Profi Plus
5
ΝΈΑ Fendt 936 Vario S4 Profi Plus
Τρακτέρ, 4456022
  39171 Langenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 269 kW, Ώρες λειτουργίας: 324 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
215.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 828 VARIO PROFI PLUS
19
ΝΈΑ Fendt 828 VARIO PROFI PLUS
Τρακτέρ, 4456017
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 12153 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
58.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 828 Power
13
ΝΈΑ Fendt 828 Power
Τρακτέρ, 4456008
  1746 CL Dirkshorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 828 VARIO SCP PROFI PLUS
18
ΝΈΑ Fendt 828 VARIO SCP PROFI PLUS
Τρακτέρ, 4456007
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 3767 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
87.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Favorit 824
20
ΝΈΑ Fendt Favorit 824
Τρακτέρ, 4455996
  4624 RB Bergen op Zoom, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 15000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 516 Power
16
ΝΈΑ Fendt 516 Power
Τρακτέρ, 4455989
  1746 CL Dirkshorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 6630 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 714 VARIO Allrad Traktor
8
ΝΈΑ Fendt 714 VARIO Allrad Traktor
Τρακτέρ, 4455778
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 112 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
32.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 5250 AL
10
ΝΈΑ Fendt 5250 AL
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455642
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.50 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1619 h
39.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 936 Profi
9
ΝΈΑ Fendt 936 Profi
Τρακτέρ, 4455481
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 5511 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, ...
85.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 1042 Vario S4 Profi Plus RÜFA
9
ΝΈΑ Fendt 1042 Vario S4 Profi Plus RÜFA
Τρακτέρ, 4455454
  31655 Stadthagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 323 kW, Ώρες λειτουργίας: 595 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
269.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 516 Vario S4
9
ΝΈΑ Fendt 516 Vario S4
Τρακτέρ, 4455434
  01665 Käbschütztal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 250 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
109.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 816
6
ΝΈΑ Fendt 816
Τρακτέρ, 4455223
  25560 Schenefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 14500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 828 Profi Plus Tractor - £99,950 +vat
4
ΝΈΑ Fendt 828 Profi Plus Tractor - £99,950 +vat
Τρακτέρ, 4454951
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
112.823,12 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 720 Vario
4
ΝΈΑ Fendt 720 Vario
Τρακτέρ, 4454595
  94154 Neukirchen v. Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
109.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3045