Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fendt

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fendt στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fendt F 250 GTS
8
Fendt F 250 GTS
Τρακτέρ, 4925773 4925773
  92256 Hahnbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 6376 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 06.09.1972, Κενό βάρους: 2.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, ...
12.000 €
Δείτε αγγελία
Fendt 1400 kg frontgewicht
3
Fendt 1400 kg frontgewicht
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4935628 4935628
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
2.100 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 1800 kg FENDT frontgewicht
4
Fendt 1800 kg FENDT frontgewicht
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4935625 4935625
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
2.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Former 12545
13
Fendt Former 12545
Χορτοσυλλεκτική, 4638321 4638321
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 12.50 m, Τύπος: Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
40.336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Mähkombi Cutter-Slicer
3
Fendt Mähkombi Cutter-Slicer
Θεριστικές, 4642193 4642193
  3250 Wieselburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
24.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Achsteile Fendt Vario 936,933,930,926,924,922
3
Fendt Achsteile Fendt Vario 936,933,930,926,924,922
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4604147 4604147
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt Unbekannt
4
Fendt Unbekannt
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4548144 4548144
  29664 Walsrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
2.499,16 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Fendt GT 275 Hackprofi
11
Fendt Fendt GT 275 Hackprofi
Τρακτέρ, 4565147 4565147
  4492 Hofkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 7552 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 30.03.1981, Κενό βάρους: 2140.00 t, ...
27.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt
7
Fendt
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4718835 4718835
  97529 Sulzheim OT Alitzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Κοτσαδόρος
499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Oppikhaak 900 serie S4
3
Fendt Oppikhaak 900 serie S4
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4698783 4698783
  8316 GB Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Frontladerkonsolen zum Fendt 700 Vario SCR
5
Fendt Frontladerkonsolen zum Fendt 700 Vario SCR
Τροχοφόρος φορτωτής, 4713201 4713201
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Τύπος: Εμπρόσθιο τμήμα μεταφοράς φορτωτή, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Former 671
3
Fendt Former 671
Χορτοσυλλεκτική, 4626558 4626558
  01665 Käbschütztal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Δίδυμος άξονας, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.60 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 250V
17
Fendt 250V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4602801 4602801
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 9965 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
17.500 €
Δείτε αγγελία
Fendt Fendt Xylon - 524- Vorderachsbock- Vorderachsrahmen - Deehgelenk
9
Fendt Fendt Xylon - 524- Vorderachsbock- Vorderachsrahmen - Deehgelenk
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4903232 4903232
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Πλήθος: 1, Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: Drehgelenk v Fendt Xylon- auch Fronhydraulik möglich
50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Frontladeradapter - Konsole - von 500 er Fendt
12
Fendt Frontladeradapter - Konsole - von 500 er Fendt
Τροχοφόρος φορτωτής, 4903229 4903229
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Τύπος: Εμπρόσθιο τμήμα μεταφοράς φορτωτή, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt FT 20
4
Fendt FT 20
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4892314 4892314
  28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
19.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 820 Vario TMS
3
Fendt 820 Vario TMS
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4892309 4892309
  28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt Slicer 2870 ISL
5
Fendt Slicer 2870 ISL
Θεριστικές, 4894125 4894125
  01665 Käbschütztal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.82 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt SLICER 4080 TL
5
Fendt SLICER 4080 TL
Θεριστικές, 4894944 4894944
  25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
8.739,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt SCHNEIDWERK POWER FLOW 5,50 M
16
Fendt SCHNEIDWERK POWER FLOW 5,50 M
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4890808 4890808
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt SCHNEIDWERK POWER FLOW 6,80 M
16
Fendt SCHNEIDWERK POWER FLOW 6,80 M
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4890810 4890810
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Fronthydraulik Frontzapfwelle
4
Fendt Fronthydraulik Frontzapfwelle
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4886290 4886290
  94163 Saldenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Μπροστινός μηχ. ανύψωσης
3.300 €
Δείτε αγγελία
Fendt 240,250,260,275,280 SA
4
Fendt 240,250,260,275,280 SA
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4864083 4864083
  94163 Saldenburg, Γερμανία
403,36 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 204 VA
19
Fendt 204 VA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4865098 4865098
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.28 m, Μέγιστη ταχύτητα: 26 km/h, ...
17.500 €
Δείτε αγγελία
Fendt Oppikhaak 300 serie
6
Fendt Oppikhaak 300 serie
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4921276 4921276
  9005 XS Wergea, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2973