Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Slurry separators
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fiat 80.90.110.90 160.90
9
Fiat 80.90.110.90 160.90
Τρακτέρ, 4755954 4755954
  16-300 Augustów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1997
10.000 €
Δείτε αγγελία
Fiat 60-88 DT
7
Fiat 60-88 DT
Τρακτέρ, 4752873 4752873
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 4915 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: / 320/85R24, Ελαστικά πίσω: 16.9-30 / 16.9-30
16.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fiat 60-88 DT
10
Fiat 60-88 DT
Τρακτέρ, 4751597 4751597
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 4915 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
14.159,29 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat F 56-66 DT
5
Fiat F 56-66 DT
Τρακτέρ, 4751476 4751476
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 9999 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat F 110
11
Fiat F 110
Τρακτέρ, 4750990 4750990
  77743 Neuried- Altenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 9488 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
10.388,44 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat Someca Som 615 Tractor
20
Fiat Someca Som 615 Tractor
Τρακτέρ, 4750745 4750745
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 2840 h, Κενό βάρους: 2.00 t, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 7, Κύλινδρος: 4
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Fiat 880DT
6
Fiat 880DT
Τρακτέρ, 4750606 4750606
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ώρες λειτουργίας: 7519 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat R 450
Fiat R 450
Τρακτέρ, 4749571 4749571
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ελαστικά μπροστά: 7,50-20, Ελαστικά πίσω: 14,9-30
5.500 €
Δείτε αγγελία
Fiat 55-66 F DT
11
Fiat 55-66 F DT
Τρακτέρ, 4748805 4748805
  73560 Böbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 2483 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 35 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
9.999 €
Δείτε αγγελία
Fiat 450 DT
10
Fiat 450 DT
Τρακτέρ, 4748375 4748375
  88239 Wangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κύλινδρος: 3, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο
4.621,85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat F-100
3
Fiat F-100
Τρακτέρ, 4745637 4745637
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fiat 88-94 DT
6
Fiat 88-94 DT
Τρακτέρ, 4745587 4745587
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
14.453,48 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat WINNER F 115
10
Fiat WINNER F 115
Τρακτέρ, 4745421 4745421
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 4690 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 80-90 DT mit Frontlader
7
Fiat 80-90 DT mit Frontlader
Τρακτέρ, 4745223 4745223
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 5587 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 25.09.1987, ...
15.300 €
Δείτε αγγελία
Fiat Hitachi W230
7
Fiat Hitachi W230
Τροχοφόροι φορτωτές, 4741827 4741827
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 174 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Κενό βάρους: 22.00 t
15.261,08 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 65-90 DT
16
Fiat 65-90 DT
Τρακτέρ, 4739974 4739974
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 7590 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, ...
15.752,21 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 65-90 DT
17
Fiat 65-90 DT
Τρακτέρ, 4739922 4739922
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 4422 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 35 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 25 %, ...
14.601,77 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat DT 100-90
3
Fiat DT 100-90
Τρακτέρ, 4739864 4739864
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Τετρακίνητο
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 80-90 DT
7
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, 4737485 4737485
  52031 Anghiari, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 10600 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
13.500 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fiat L 75
4
Fiat L 75
Τρακτέρ, 4737334 4737334
  62010 Piediripa, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
15.500 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fiat 45-66v
8
Fiat 45-66v
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4734805 4734805
  4041WC Kesteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540, ...
4.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat 80-88 DT
4
Fiat 80-88 DT
Τρακτέρ, 4730883 4730883
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 9200 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 5.30 t, Κενό βάρους: 3.70 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, ...
11.900 €
Δείτε αγγελία
Fiat 80-90 DT
4
Fiat 80-90 DT
Τρακτέρ, 4730868 4730868
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 5.30 t, Κενό βάρους: 3.80 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, ...
12.900 €
Δείτε αγγελία
Fiat Frontgewichte Einhängegewichte
3
Fiat Frontgewichte Einhängegewichte
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4729053 4729053
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινά βάρη
40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiat Ducato
10
Fiat Ducato
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4725205 4725205
  52119 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 145