Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fiat

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fiat στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fiat 680 DTH mit Frontlader
7
ΝΈΑ Fiat 680 DTH mit Frontlader
Τρακτέρ, aat3664732
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 8558 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, ...
10.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 5980
6
Fiat 5980
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3653457
26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Συσκευασία σε δίχτυ, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Ευρυγώνιος άξονας pto, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 19.0/45-17
7.249 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.092 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat F130
10
Fiat F130
Τρακτέρ, aat3650373
23867 Sülfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 9927 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
17.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.706 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 45-66 DT
8
Fiat 45-66 DT
Τρακτέρ, aat3648629
46459 Rees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 6399 h, Βηματική ταχύτητα, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 20, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 466
Fiat 466
Τρακτέρ, aat3641379
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
5.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat Zapfwellenstummel Serie G / TG
Fiat Zapfwellenstummel Serie G / TG
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3622380
83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
200 EUR
με 19% ΦΠΑ
168 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 750
7
Fiat 750
Τρακτέρ, aat3618430
97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 11.2R24, Ελαστικά πίσω: 16.9R34
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 80-88 DT wie 80-90 D T - Allrad - Frontlader - 40km/h
8
Fiat 80-88 DT wie 80-90 D T - Allrad - Frontlader - 40km/h
Τρακτέρ, aat3615902
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 9207 h, Χαμηλή καμπίνα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 5.30 t, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2, ...
13.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.723 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat
4
Fiat
Ζαντολάστιχα, amt3612735
34439 Willebadessen , Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 200 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 150 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 8.3 R42
300 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 400
10
Fiat 400
Τρακτέρ, aat3612734
76437 Rastatt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο
3.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 980 DT
9
Fiat 980 DT
Τρακτέρ, aat3612584
34439 Willebadessen-Peckelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 7715 h, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 5.90 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1, ...
11.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.664 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 35-66
6
Fiat 35-66
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3610892
59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.10.1990, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 466
4
Fiat 466
Τρακτέρ, aat3608147
7345 DE Wenum Wiesel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 7281 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Κύλινδρος: 3, Συγχρονιζέ κιβώτιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 540 DT-S  Frontlader
6
Fiat 540 DT-S Frontlader
Τρακτέρ, aat3600110
58802 Balve, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 10602 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, υδραυλικό τιμόνι, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 8.3-24, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fiat 110 / 90
8
Fiat 110 / 90
Τρακτέρ, aat3599718
49835 Wietmarschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...
15.000 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 640 DT 4x4
11
Fiat 640 DT 4x4
Τρακτέρ, aat3598669
76437 Rastatt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 250-85R24, Ελαστικά πίσω: 16,9-30
8.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 680 dt
6
Fiat 680 dt
Τρακτέρ, aat3589626
49326 Melle, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 9700 h, Ημερομηνία εγγραφής: 06.01.1983, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 15 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %
7.200 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat Winner 130
4
Fiat Winner 130
Τρακτέρ, aat3574299
27442 Glinstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
13.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
12.195 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat F 130 DT
6
Fiat F 130 DT
Τρακτέρ, aat3570749
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 8282 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 20, ...
23.562 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat FR 160
11
Fiat FR 160
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3569911
07907 Schleiz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 137 kW, Ώρες λειτουργίας: 10123 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Χωρητικότητα φτυαριού: 3.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 23.5 -25
17.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 82-94 DT Allrad
8
Fiat 82-94 DT Allrad
Τρακτέρ, aat3569412
49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινά βάρη, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 24, ...
19.040 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 60-86DTV
11
Fiat 60-86DTV
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3566640
4041WC Kesteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, 540/750, Συγχρονιζέ κιβώτιο
11.193 EUR
με 21% ΦΠΑ
9.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat F 100 DT
6
Fiat F 100 DT
Τρακτέρ, aat3559522
93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 6850 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Τετρακίνητο, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
16.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
14.905 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat Alllis FR10 B
8
Fiat Alllis FR10 B
Λοιπά, yat3559403
96-515 Teresin k Sochaczewa, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990
11.324 EUR
με 23% ΦΠΑ
9.206 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiat 450
Fiat 450
Τρακτέρ, aat3557940
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 26 km/h, Κύλινδρος: 3, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
4.500 EUR

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 90