Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fliegl

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fliegl στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fliegl DTL 300 24to/30to - 40 km/h Österreich
13
ΝΈΑ Fliegl DTL 300 24to/30to - 40 km/h Österreich
Επίπεδη ρυμούλκα, 4454600
  6830 Rankweil, Αυστρία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 24.00 t
22.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl STONE-MASTER 252 PRO
9
ΝΈΑ Fliegl STONE-MASTER 252 PRO
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4454025
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 16000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 650/55R26.5 ALLIANCE
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 168
6
ΝΈΑ Fliegl ASW 168
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4453752
  36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 22,5
17.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Mammut Duplex 300
7
ΝΈΑ Fliegl Mammut Duplex 300
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4452837
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.290 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 130 Fox
Fliegl TDK 130 Fox
Ανατρεπόμενο, 4452368
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl
4
Fliegl
Κοπροδιανομείς, 4451833
  31227 MARJANČACI, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ελαστικά: 28L-26R3
15.000 €
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW
5
Fliegl ASW
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4450826
  48267 Orehovec, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Άξονας διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2016, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 35.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
21.000 €
Δείτε αγγελία
Fliegl 20/40
7
Fliegl 20/40
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4449407
  19077 Lübesse, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
13.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fliegl PFW 16000
Λοιπά, 4449400
  04626 (K)Schmölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 200 21 t
5
Fliegl TMK 200 21 t
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4449106
  92533 Wernberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
15.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 + Profi V2
5
Fliegl ASW 271 + Profi V2
Κοπροδιανομείς, 4449043
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55-22.5
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl DPW 180 B
3
Fliegl DPW 180 B
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4449024
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Φωτισμός, Δίδυμο σασί, Αερόφρενο, Ελαστικά: 445/45R19.5
17.223 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Silogreifschaufel
3
Fliegl Silogreifschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4448999
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Τύπος:
4.160 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne hoch
7
Fliegl Arbeitsbühne hoch
Εργαλεία φορτωτή, 4448989
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Τύπος:
1.260 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Heckschaufel 2200
Fliegl Heckschaufel 2200
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4448987
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Λοιπά
795 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ADS 120/15
6
Fliegl ADS 120/15
Κοπροδιανομείς, 4448975
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 5300.00 t, Δίκυκλa, Ελαστικά: 650/55R26.5
33.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 160 Fox
2
Fliegl TMK 160 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4448973
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60R22.5
20.164 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 100 VR Fox
6
Fliegl TDK 100 VR Fox
Ανατρεπόμενο, 4448968
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ωφέλιμο φορτίο: 2200.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 15.0/70-18
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 60 Fox
7
Fliegl EDK 60 Fox
Ανατρεπόμενο, 4448966
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ωφέλιμο φορτίο: 1000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Ελαστικά: 15/55-17 10PR
5.878 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 248 S Tandem
6
Fliegl ASW 248 S Tandem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4448963
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 Gigant
9
Fliegl ASW 271 Gigant
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4448961
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 Gigant
9
Fliegl ASW 271 Gigant
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4448955
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60R22.5
34.874 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl FlexCut 2000 rechts
6
Fliegl FlexCut 2000 rechts
Λοιπή δασική τεχνολογία, 4448949
  53881 Euskirchen, Γερμανία
8.235 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Ballenzange
Fliegl Ballenzange
Εργαλεία φορτωτή, 4448947
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Τύπος:
950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 248
4
Fliegl ASW 248
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4446828
  7667 SE Reutum / Niederland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: Xs 24 x 20,5
21.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 394