Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fliegl

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fliegl στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fliegl Typ. 500
9
ΝΈΑ Fliegl Typ. 500
Σαρωτικές μηχανές, 4583253
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.35 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl DPW 180 B
2
ΝΈΑ Fliegl DPW 180 B
Ανατρεπόμενο, 4582594
  48496 Hopsten, Γερμανία
Χάλυβας
15.546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 256 FOX
2
ΝΈΑ Fliegl TMK 256 FOX
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4582592
  48496 Hopsten, Γερμανία
25.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 130 FOX
ΝΈΑ Fliegl TDK 130 FOX
Ανατρεπόμενο, 4582593
  48496 Hopsten, Γερμανία
Χάλυβας
13.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl UW 20
5
ΝΈΑ Fliegl UW 20
Λοιπά, 4580377
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl Silagegabel Gabel Radlader Lader
8
ΝΈΑ Fliegl Silagegabel Gabel Radlader Lader
Τροχοφόρος φορτωτής, 4579983
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
9.998,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Hochkippschaufel
2
ΝΈΑ Fliegl Hochkippschaufel
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4579291
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Λοιπά
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl
3
ΝΈΑ Fliegl
Εργαλεία φορτωτή, 4578805
  92355 Velburg, Γερμανία
Περόνη παλέτας
1.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schleppschuhverteiler Typ SVGFLA 12,0 m
10
Fliegl Schleppschuhverteiler Typ SVGFLA 12,0 m
Κοπροδιανομείς, 4577624
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW Gigant 270
17
Fliegl ASW Gigant 270
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4577562
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 27.00 t, Ελαστικά: 710-50 R26 40 %
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
8
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4577517
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 32.00 t, Ελαστικά: 600-55 R26,5
79.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Vakkum Faßaufbau 22.000 LIter Wechselsystem
6
Fliegl Vakkum Faßaufbau 22.000 LIter Wechselsystem
Βυτία κοπριάς, 4577518
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 22000.00 l
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl
5
Fliegl
Ανατρεπόμενο, 4576070
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2008, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.50 t, Συνολικό βάρος: 11.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Ελαστικά: 355/60 R18, ...
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 140 Fox
5
Fliegl TMK 140 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4575844
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/45-22,5 16 Pr.
15.882,35 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Abschiebedungstreuer ADS 120
5
Fliegl Abschiebedungstreuer ADS 120
Λιπασματοδιανομείς, 4575837
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
35.714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ZPW 120B
5
Fliegl ZPW 120B
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4574841
  91257 Pegnitz-Bronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο
12.268,91 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 256 Fox
10
Fliegl TMK 256 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4573560
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R22,5
23.529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 268
5
Fliegl ASW 268
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4572473
  52152 Simmerath, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 600/55 R 26.5
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl DK 80 FOX
3
Fliegl DK 80 FOX
Ανατρεπόμενο, 4571563
  91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 9.90 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 12,5/80-18 14 PR, Επιφάνεια φόρτωσης: 9.9
9.663,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 80A-88 VR FOX
9
Fliegl TDK 80A-88 VR FOX
Ανατρεπόμενο, 4570563
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 19.0/45.17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl HKL 22
5
Fliegl HKL 22
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4569195
  26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
36.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 80 Tandemkipper Breitreifen Auflaufbremse
7
Fliegl TDK 80 Tandemkipper Breitreifen Auflaufbremse
Ανατρεπόμενο, 4569011
  69124, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 10.20 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, Ελαστικά: 15/55-17, ...
8.500 €
Δείτε αγγελία
Fliegl DK 80 FOX
8
Fliegl DK 80 FOX
Ανατρεπόμενο, 4567789
  82395 Obersöchering, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ελαστικά: 15.0/55-17 BKT
9.664 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Einstreuschaufel ESSF 15  #919
8
Fliegl Einstreuschaufel ESSF 15 #919
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4567726
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
8.581,75 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 256
6
Fliegl TMK 256
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4567601
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60R22,5
24.285,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 417