Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fliegl

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fliegl στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fliegl TSK 115
6
ΝΈΑ Fliegl TSK 115
Ανατρεπόμενο, 4807124 4807124
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 100%
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl Stalldunggabel 1,65 m  9 Zinken
3
ΝΈΑ Fliegl Stalldunggabel 1,65 m 9 Zinken
Τροχοφόρος φορτωτής, 4806327 4806327
  25436 Uetersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Stalldunggabel 2,05 m 11 Zinken
3
ΝΈΑ Fliegl Stalldunggabel 2,05 m 11 Zinken
Τροχοφόρος φορτωτής, 4806291 4806291
  25436 Uetersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
749,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Stalldunggabel 1,45 m 8 Zinken
3
ΝΈΑ Fliegl Stalldunggabel 1,45 m 8 Zinken
Τροχοφόρος φορτωτής, 4806276 4806276
  25436 Uetersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
438,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schwergutschaufel Standard 2,40 m
4
ΝΈΑ Fliegl Schwergutschaufel Standard 2,40 m
Τροχοφόρος φορτωτής, 4806258 4806258
  25436 Uetersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
765,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Ballengabel Combi RBZ
4
ΝΈΑ Fliegl Ballengabel Combi RBZ
Εργαλεία φορτωτή, 4806239 4806239
  25436 Uetersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Aufstiegsbühne für Kipper
2
ΝΈΑ Fliegl Aufstiegsbühne für Kipper
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4806222 4806222
  25436 Uetersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
178,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl VTL 15000
14
ΝΈΑ Fliegl VTL 15000
Βυτία κοπριάς, 4806159 4806159
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ημερομηνία εγγραφής: 26.03.2010, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/40 22,5
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl DK 80 FOX
3
ΝΈΑ Fliegl DK 80 FOX
Ανατρεπόμενο, 4805643 4805643
  49586 Neuenkirchen/ Bramsche, Γερμανία
Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
9.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fliegl HUCKEPACK
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4805580 4805580
  4320 Perg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
707,96 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl DK 180-88 Maxum Fox
10
ΝΈΑ Fliegl DK 180-88 Maxum Fox
Ανατρεπόμενο, 4805506 4805506
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
17.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl SFW 20000 Tridem
20
ΝΈΑ Fliegl SFW 20000 Tridem
Βυτία κοπριάς, 4804791 4804791
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 26.00 t, Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης
36.555 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl FRONTPACKER PWXFLA 2600
7
ΝΈΑ Fliegl FRONTPACKER PWXFLA 2600
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4804788 4804788
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
1.891 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 268
9
ΝΈΑ Fliegl ASW 268
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4804636 4804636
  49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 710/50R26
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Cambridgewalze
4
Fliegl Cambridgewalze
Κύλινδροι, 4803631 4803631
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Προσαρτώμενο μπροστά, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl Ballenzange
Fliegl Ballenzange
Λοιπά, 4803414 4803414
  36304 Alsfeld, Γερμανία
280 €
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 80A-88VR
5
Fliegl TDK 80A-88VR
Ανατρεπόμενο, 4802681 4802681
  65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Στρεφόμενα πλαϊνά, Συνολικό βάρος: 8000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 15/55-17 10PR, ...
7.395 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl 460D
2
Fliegl 460D
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4800919 4800919
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.428,57 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Woodking Classic
5
Fliegl Woodking Classic
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4797012 4797012
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl HKL 22       # 441
10
Fliegl HKL 22 # 441
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4794556 4794556
  83104 Schönau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Fliegl DPW 180
Fliegl DPW 180
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4794325 4794325
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 500/50-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 9,90mx2,42m
16.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ZPW 120
Fliegl ZPW 120
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4794316 4794316
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 340/65R18, Επιφάνεια φόρτωσης: 6,90mx2,48m
12.995 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl DK 160 Fox
6
Fliegl DK 160 Fox
Ανατρεπόμενο, 4794304 4794304
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 14.60 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
16.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271 Fox
6
Fliegl ASW 271 Fox
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4794240 4794240
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 650/55R26,5
39.930 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 281 Fox
7
Fliegl ASW 281 Fox
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4793667 4793667
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 710/50R26,5
49.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 483