Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fliegl

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fliegl στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fliegl Skate 150
4
ΝΈΑ Fliegl Skate 150
Κοπροδιανομείς, 4715611 4715611
  86405 Erlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
22.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Ballentransportgabel Dreipunkt
2
ΝΈΑ Fliegl Ballentransportgabel Dreipunkt
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4715253 4715253
  39264 Nutha, Γερμανία
550 €
Δείτε αγγελία
Fliegl
3
Fliegl
Εργαλεία φορτωτή, 4714908 4714908
  92355 Velburg, Γερμανία
Περόνη παλέτας
1.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Gigant ASW 268
17
Fliegl Gigant ASW 268
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4713723 4713723
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ελαστικά: 710/50 R26,5
22.583,56 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Mischmeister Garant 802 SS
Fliegl Mischmeister Garant 802 SS
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4713653 4713653
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.689,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl DUNG-UND SILAGESCHAUFEL
2
Fliegl DUNG-UND SILAGESCHAUFEL
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς, 4709637 4709637
  82395 Obersöchering, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 261 FOX GIGANT
6
Fliegl ASW 261 FOX GIGANT
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4709618 4709618
  82395 Obersöchering, Γερμανία
30.672 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 271
5
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 271
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4707230 4707230
  29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl Cambridgewalze
4
Fliegl Cambridgewalze
Κύλινδροι, 4707141 4707141
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Προσαρτώμενο μπροστά, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Ρολό Κέιμπριτζ
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW Gigant 270
17
Fliegl ASW Gigant 270
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4706892 4706892
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Συνολικό βάρος: 27.00 t, Ελαστικά: 710-50 R26 40 %
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
8
Fliegl Abschiebewagen Gigant ASW 391 Tridem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4706661 4706661
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 32.00 t, Ελαστικά: 600-55 R26,5
79.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Profi-Combi
3
Fliegl Profi-Combi
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4704766 4704766
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl ULW 25
4
Fliegl ULW 25
Όχημα πλευρικής φόρτωσης, 4704598 4704598
  64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³
32.999,47 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 160
7
Fliegl TDK 160
Ανατρεπόμενο, 4704592 4704592
  64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Συνολικό βάρος: -1.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί
16.034,95 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl ADS 120
4
Fliegl ADS 120
Κοπροδιανομείς, 4704571 4704571
  64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης
34.626,20 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl DK 180 MULTIPLEX FOX
4
Fliegl DK 180 MULTIPLEX FOX
Ανατρεπόμενο, 4703663 4703663
  91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 18.90 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 385/65R22,5, Επιφάνεια φόρτωσης: 12.58
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl Gigant ASW 388
9
Fliegl Gigant ASW 388
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4703396 4703396
  67319 Wattenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Χάλυβας, ...
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl DPW 210 BL
3
Fliegl DPW 210 BL
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4701305 4701305
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Ελαστικά: 445/45 R 19.5
29.995 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ZPW 120B-8100mm
2
Fliegl ZPW 120B-8100mm
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4701303 4701303
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αερόφρενο, Ελαστικά: 445/45R-19.5
13.403,36 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl DPW 180B-11100mm
3
Fliegl DPW 180B-11100mm
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4701302 4701302
  53881 Euskirchen, Γερμανία
16.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Vakkum Faßaufbau 22.000 LIter Wechselsystem
6
Fliegl Vakkum Faßaufbau 22.000 LIter Wechselsystem
Βυτία κοπριάς, 4701258 4701258
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 22000.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Schwergutschaufel 2.200 mm verzinkt (Aufnahme Kramer 750)
5
Fliegl Schwergutschaufel 2.200 mm verzinkt (Aufnahme Kramer 750)
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4699266 4699266
  94551 Lalling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.168,07 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 271
8
Fliegl ASW 271
Βαγόνι ζωοτροφών, 4698313 4698313
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ελαστικά: 650/55 R 26,5
37.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 50 Breitreifen Auflaufbremse
5
Fliegl EDK 50 Breitreifen Auflaufbremse
Ανατρεπόμενο, 4698203 4698203
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 2.50 m³, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 15.0/55-17 AW., Επιφάνεια φόρτωσης: L.3500 x B.1800 x H.400
5.546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 160 Gigant
10
Fliegl ASW 160 Gigant
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4697063 4697063
  92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Συνολικό βάρος: 16.00 t
20.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 469