Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fliegl

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fliegl στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fliegl Planierschild Eigenbau
4
ΝΈΑ Fliegl Planierschild Eigenbau
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4359542
  87746 Erkheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Heckschaufel hydraulisch "small" 1500mm + Aufbau 250mm
5
ΝΈΑ Fliegl Heckschaufel hydraulisch "small" 1500mm + Aufbau 250mm
Εργαλεία φορτωτή, 4359471
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λοιπά
1.800 €
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 273 FOX Alpha
5
ΝΈΑ Fliegl TMK 273 FOX Alpha
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4359289
  48496 Hopsten, Γερμανία
Ελαστικά: 710/50R26,5
36.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Skate 150
ΝΈΑ Fliegl Skate 150
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4359288
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
25.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 60 FOX
ΝΈΑ Fliegl EDK 60 FOX
Ανατρεπόμενο, 4359287
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χάλυβας
5.798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fliegl EDK 25
Ανατρεπόμενο, 4359286
  48496 Hopsten, Γερμανία
Χάλυβας, Ελαστικά: 10/75-15
4.286 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 80 FOX
4
ΝΈΑ Fliegl TDK 80 FOX
Ανατρεπόμενο, 4359285
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χάλυβας
10.840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 160 Fox
2
ΝΈΑ Fliegl TMK 160 Fox
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4359282
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
20.084 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 140 FOX
ΝΈΑ Fliegl TMK 140 FOX
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4359284
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
16.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fliegl EDK 40
Ανατρεπόμενο, 4359283
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χάλυβας
4.622 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 130 FOX
ΝΈΑ Fliegl TDK 130 FOX
Ανατρεπόμενο, 4359281
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χάλυβας
13.025 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TMK 256 FOX
ΝΈΑ Fliegl TMK 256 FOX
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4359280
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
25.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TSA 118
8
ΝΈΑ Fliegl TSA 118
Ανατρεπόμενο, 4358743
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Όγκος φόρτωσης: 5.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.50 t, Συνολικό βάρος: 11.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίδυμο σασί, Χάλυβας, ...
17.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 100,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Fliegl SILOVERTEILER
4
ΝΈΑ Fliegl SILOVERTEILER
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4358076
  8770 St. Michael, Αυστρία
1.150 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK-50
2
ΝΈΑ Fliegl EDK-50
Ανατρεπόμενο, 4357967
  4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
5.742 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK-60
2
ΝΈΑ Fliegl EDK-60
Ανατρεπόμενο, 4357939
  4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
6.242 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl AbschiebeDungstreuer ADS 120
4
ΝΈΑ Fliegl AbschiebeDungstreuer ADS 120
Λιπασματοδιανομείς, 4357817
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
35.714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Zwischenadapter-Euro
2
ΝΈΑ Fliegl Zwischenadapter-Euro
Εργαλεία φορτωτή, 4357161
  73278 Schlierbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Λοιπά
970 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl HKL 29 Tridem
9
Fliegl HKL 29 Tridem
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4356596
  91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συνολικό βάρος: 30.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl Ballengabel COMBI RBZ 1000mm verzinkt
2
Fliegl Ballengabel COMBI RBZ 1000mm verzinkt
Εργαλεία φορτωτή, 4356275
  24860 Böklund, Γερμανία
Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne NIEDRIG
13
Fliegl Arbeitsbühne NIEDRIG
Εργαλεία φορτωτή, 4356265
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.57 m, Τύπος: Arbeitskorb
960 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Heckschaufel hydraulisch, verzinkt  (2,00m)
7
Fliegl Heckschaufel hydraulisch, verzinkt (2,00m)
Εργαλεία φορτωτή, 4356263
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λοιπά
1.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Heckschaufel mechanisch, verzinkt (1,20m)
7
Fliegl Heckschaufel mechanisch, verzinkt (1,20m)
Εργαλεία φορτωτή, 4356256
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Λοιπά
630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Kehrmaschine 2,30m (Typ 500)
16
Fliegl Kehrmaschine 2,30m (Typ 500)
Σαρωτικές μηχανές, 4356255
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Χωρητικότητα δοχείου: 130.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Kehrmaschine Kommunal 1,35m
17
Fliegl Kehrmaschine Kommunal 1,35m
Σαρωτικές μηχανές, 4356254
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Χωρητικότητα δοχείου: 76.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 455