Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fliegl

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fliegl στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Fliegl TDK 80A-88 VR FOX
8
ΝΈΑ Fliegl TDK 80A-88 VR FOX
Ανατρεπόμενο, 5152568 5152568
  88317 Aichstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
10.075,63 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 60 FOX
8
ΝΈΑ Fliegl EDK 60 FOX
Ανατρεπόμενο, 5150790 5150790
  88317 Aichstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
5.630,25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl 1800 mm
3
ΝΈΑ Fliegl 1800 mm
Λοιπά, 5150773 5150773
  88317 Aichstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
714,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 80 FOX
4
ΝΈΑ Fliegl TDK 80 FOX
Ανατρεπόμενο, 5150620 5150620
  48496 Hopsten, Γερμανία
Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
10.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 60 FOX
2
ΝΈΑ Fliegl EDK 60 FOX
Ανατρεπόμενο, 5150619 5150619
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
6.638,66 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Skate 120
ΝΈΑ Fliegl Skate 120
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 5150612 5150612
  48496 Hopsten, Γερμανία
21.764,71 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 20
3
ΝΈΑ Fliegl EDK 20
Ανατρεπόμενο, 5150613 5150613
  48496 Hopsten, Γερμανία
Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 10/75-15
3.697,48 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Stone-Master 252 Pro
ΝΈΑ Fliegl Stone-Master 252 Pro
Ανατρεπόμενο, 5150611 5150611
  48496 Hopsten, Γερμανία
Αερόφρενο, Τύπος: Ανατρεπόμενο φορτηγό, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
39.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ASW 281 Tandem
5
ΝΈΑ Fliegl ASW 281 Tandem
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 5150607 5150607
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο
49.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl 550/60-22,5
3
ΝΈΑ Fliegl 550/60-22,5
Ζαντολάστιχα, 5150609 5150609
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Τροχός
2.260,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 130 Fox
3
ΝΈΑ Fliegl TDK 130 Fox
Ανατρεπόμενο, 5150604 5150604
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
10.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Siliergabel
3
ΝΈΑ Fliegl Siliergabel
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5150603 5150603
  48496 Hopsten, Γερμανία
630,25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl VFW 18000
7
ΝΈΑ Fliegl VFW 18000
Βυτία κοπριάς, 5150578 5150578
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης
23.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl EDK 50 Fox mit Breitreifen
7
Fliegl EDK 50 Fox mit Breitreifen
Ανατρεπόμενο, 5149646 5149646
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 2.60 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 5 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 15.0/55-17 AW., ...
5.546,22 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl
5
Fliegl
Βυτία κοπριάς, 5148590 5148590
  75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, Διανομέας: Πτερύγιο, Κοτσαδόρος: Επάνω μέρος
12.521,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Einfütterschaufel 1500-NEU
12
Fliegl Einfütterschaufel 1500-NEU
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 5148035 5148035
  4906 Eberschwang, Αυστρία
3.490 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl KEHRMASCHINE KEHPRO1500
5
Fliegl KEHRMASCHINE KEHPRO1500
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς, 5147411 5147411
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.040 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Scheibenschlitzgerät
4
Fliegl Scheibenschlitzgerät
Μπεκ λυμμάτων, 5146983 5146983
  94167 Tettenweis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.80 m
15.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 100 Fox verzinktes Chassi u.Breitreifen
7
Fliegl TDK 100 Fox verzinktes Chassi u.Breitreifen
Ανατρεπόμενο, 5146575 5146575
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 10 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17 AW., ...
12.268,91 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl TDK 130 Fox verzinktes Chassi u.Breitreifen
7
Fliegl TDK 130 Fox verzinktes Chassi u.Breitreifen
Ανατρεπόμενο, 5146564 5146564
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 13000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
13.613,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl Stone-Master 252
3
Fliegl Stone-Master 252
Ανατρεπόμενο, 5144759 5144759
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο φορτηγό
36.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl 156
4
Fliegl 156
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 5144150 5144150
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 16000 kg
17.256,64 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl DPW 180 B 40 km mit Breitreifen
7
Fliegl DPW 180 B 40 km mit Breitreifen
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 5142649 5142649
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Μήκος Πλατφόρμας: 11.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Φρένα: Αερόφρενο, Ελαστικά: 500/50-17 AW., ...
15.630,25 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl VFW 16000 Tandem Zwangslenkung
8
Fliegl VFW 16000 Tandem Zwangslenkung
Βυτία κοπριάς, 5142627 5142627
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15500.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, Συνολικό βάρος: 23000 kg, ...
71.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl ADS 120 Abschiebedungstreuer
5
Fliegl ADS 120 Abschiebedungstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 5142608 5142608
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
31.932,77 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 444