Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Slurry separators
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ford

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ford στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Ford 8210
10
ΝΈΑ Ford 8210
Τρακτέρ, 4763063 4763063
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 14,9R28, ...
9.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford 7840 SLE 4WD TRACTOR
7
ΝΈΑ Ford 7840 SLE 4WD TRACTOR
Τρακτέρ, 4761531 4761531
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
13.421,25 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford A VENDRE PIECES DETACHEES DE TRACTEUR FORD 6700
2
ΝΈΑ Ford A VENDRE PIECES DETACHEES DE TRACTEUR FORD 6700
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4760517 4760517
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Τύπος: Λοιπά
5.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford 7740 A POWERSTAR SLE
5
ΝΈΑ Ford 7740 A POWERSTAR SLE
Τρακτέρ, 4757175 4757175
  94554 Moos-Langenisarhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 06.09.1994, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ford 4600
9
Ford 4600
Τρακτέρ, 4756365 4756365
  7741 NR Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 45 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ford 5000
4
Ford 5000
Τρακτέρ αντίκες, 4755197 4755197
  9635ta noordbroek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ford Ranger Wildtrack
Ford Ranger Wildtrack
Φορτηγό, 4753195 4753195
  RH9 8DE Godstone, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τετρακίνητο, ABS, Πλήρες ιστορικό service, Cruise control, Ζάντες αλουμινίου, Ημερομηνία εγγραφής: 14.06.2019, Απόσταση σε μίλια: 35500 km, Κιβώτιο: Αυτόματη μετάδοση, Τύπος καυσίμου: Diesel, ...
19,85 €
Δείτε αγγελία
Ford 8240 SLE
10
Ford 8240 SLE
Τρακτέρ, 4745434 4745434
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7562 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
9.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford 1910 Tractor (ST4819)
17
Ford 1910 Tractor (ST4819)
Τρακτέρ, 4744617 4744617
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
4.194,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford Zugpendel
5
Ford Zugpendel
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4742134 4742134
  34414 Daseburg, Γερμανία
70 €
Δείτε αγγελία
Ford 6710 4WD Tractor
11
Ford 6710 4WD Tractor
Τρακτέρ, 4739797 4739797
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
14.484,97 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford (B) 3600
6
Ford (B) 3600
Τρακτέρ, 4739300 4739300
  72818 Trochtelfingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 5237 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: 6.00-19, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ford 7740
9
Ford 7740
Τρακτέρ, 4738635 4738635
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
13.911,47 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford 4600 COUNTY
6
Ford 4600 COUNTY
Τρακτέρ, 4735611 4735611
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
7.550,08 €
Δείτε αγγελία
Ford 7840 SLE
3
Ford 7840 SLE
Τρακτέρ, 4734400 4734400
  LT39305 Joniškėlis, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, Ελαστικά μπροστά: 340 / 85R28, Ελαστικά πίσω: 16.9R38
12.900 €
Δείτε αγγελία
Ford 8210 4WD Tractor
13
Ford 8210 4WD Tractor
Τρακτέρ, 4731595 4731595
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
9.619,36 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford 6610
6
Ford 6610
Τρακτέρ, 4729012 4729012
  3994 MD Houten, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ford 5600
8
Ford 5600
Τρακτέρ, 4728891 4728891
  25004 Lerida, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 6, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 2, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
2.800 €
Δείτε αγγελία
Ford 7840
3
Ford 7840
Τρακτέρ, 4728253 4728253
  57392 Schmallenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Ανάρτηση καμπίνας, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
13.000 €
Δείτε αγγελία
Ford 5610 4wd.
6
Ford 5610 4wd.
Τρακτέρ, 4726330 4726330
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 12.01.1983
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford 5610 2wd.
7
Ford 5610 2wd.
Τρακτέρ, 4726329 4726329
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 03.12.1984
6.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford 6640 Powerstar SLE
5
Ford 6640 Powerstar SLE
Τρακτέρ, 4724434 4724434
  8544 Nagem, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 6860 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
9.950 €
Δείτε αγγελία
Ford 8340 4wd Tractor
5
Ford 8340 4wd Tractor
Τρακτέρ, 4723292 4723292
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ford 4610 2wd
6
Ford 4610 2wd
Τρακτέρ, 4722964 4722964
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 6428 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 750-16, Ελαστικά πίσω: 13.6R36
5.592,65 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford 5610 4WD LOADER TRACTOR
6
Ford 5610 4WD LOADER TRACTOR
Τροχοφόρος φορτωτής, 4719450 4719450
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
10.065,66 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 269