Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fortschritt

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fortschritt στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fortschritt HW 80 mit Schwergutaufbau
4
Fortschritt HW 80 mit Schwergutaufbau
Ανατρεπόμενο, 4930148 4930148
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Αερόφρενο, υδραυλική πόρτα καρότσας, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2019, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, ...
8.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt  Schwadmäher E 303
4
Fortschritt Schwadmäher E 303
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4932412 4932412
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
Βίντεο
3
Fortschritt HW 80
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4821587 4821587
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 27.07.2019, Μήκος Πλατφόρμας: 5000.00 m, Πλήθος δεματίων: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, ...
15.487 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 995,00 €
ανά μήνα
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
7
Fortschritt HW 80
Ανατρεπόμενο, 4915226 4915226
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, ...
9.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80 mit Schwergutaufbau
4
Fortschritt HW 80 mit Schwergutaufbau
Ανατρεπόμενο, 4916127 4916127
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 990,00 €
ανά μήνα
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt Förderband 6 meter mit Mitnehmer
14
Fortschritt Förderband 6 meter mit Mitnehmer
Τεχνολογία μεταφοράς, 4915944 4915944
  49824 Laar, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 6.00 m, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt ZT 300 Kabine
12
Fortschritt ZT 300 Kabine
Τρακτέρ αντίκες, 4775584 4775584
  64347 Griesheim, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.02.1979, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 65 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 75 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
2.100 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt Kipprücke mit SHA
5
Fortschritt Kipprücke mit SHA
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4627509 4627509
  39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt Schwadlüfter E 318
8
Fortschritt Schwadlüfter E 318
Χορτοσυλλεκτική, 4583060 4583060
  01609 Wülknitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Τύπος: Πλευρικό θεριστικό, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
5
Fortschritt HW 80
Ανατρεπόμενο, 4484161 4484161
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1974, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, ...
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt W50 mit D038
3
Fortschritt W50 mit D038
Λιπασματοδιανομείς, 4408387 4408387
  39175 Woltersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80 / HW 60
22
Fortschritt HW 80 / HW 60
Ανατρεπόμενο, 3258552 3258552
  14793 Rottstock, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 12500 kg, ...
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt E296
11
Fortschritt E296
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4404205 4404205
  16559 LIebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Οχήματα μεταφοράς, Ελαστικά, Πλάτος εργασίας: 5.20 m, Τύπος: Μονάδα κοπής με GPS
1.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 60.11
5
Fortschritt HW 60.11
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4321256 4321256
  17209 Leizen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978
2.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt Schwadmäher E303
5
Fortschritt Schwadmäher E303
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4723771 4723771
  09217 Burgstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80 mit Ballentransportaufbau
5
Fortschritt HW 80 mit Ballentransportaufbau
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4935192 4935192
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Μήκος Πλατφόρμας: 6000.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Φρένα: Αερόφρενο, ...
8.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 550,00 €
ανά μήνα
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 60.11
5
Fortschritt HW 60.11
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4380283 4380283
  17209 Leizen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978
2.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 60
4
Fortschritt HW 60
Ανατρεπόμενο, 3063918 3063918
  18334 Eixen, Γερμανία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Συνολικό βάρος: 8500 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 12.5-20, ...
1.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt Hochdruckpresse K434 *NEU*
Βίντεο
5
Fortschritt Hochdruckpresse K434 *NEU*
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4765101 4765101
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης, Ελαστικά: 10.0/75-15,3, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt K 434
Βίντεο
7
Fortschritt K 434
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4711100 4711100
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ευρυγώνιος άξονας pto, Χορτοδετικό, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, θάλαμος χορτόδεσης: Ημι-μεταβλητός θάλαμος χορτόδεσης, Ελαστικά: 10.0/75-15,3, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortschritt E 304
3
Fortschritt E 304
Θεριστικές, 4744741 4744741
  01609 Wülknitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Φωτισμός, Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενη χορτοκοπτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
19.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt K 434
Βίντεο
7
Fortschritt K 434
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4711116 4711116
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ευρυγώνιος άξονας pto, Χορτοδετικό, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, θάλαμος χορτόδεσης: Ημι-μεταβλητός θάλαμος χορτόδεσης, Ελαστικά: 10.0/75-15,3, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortschritt E 281-C
9
Fortschritt E 281-C
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 2579732 2579732
  01609 Wülknitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Αυτόματος κοτσαδόρος, Βελτιωτικό, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλάτος κεφαλής: 4.20 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 4, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
3.500 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt T 157
4
Fortschritt T 157
Λοιπά μηχανήματα έργων, 1826212 1826212
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
2.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80 - Aufbau
5
Fortschritt HW 80 - Aufbau
Ανατρεπόμενο, 4795669 4795669
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 14.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
5.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 184