Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Fortschritt

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fortschritt στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Fortschritt Förderband 13 Meter mit elektr. Höhenverstellung
19
Fortschritt Förderband 13 Meter mit elektr. Höhenverstellung
Τεχνολογία μεταφοράς, 5050236 5050236
  49824 Laar, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 13.00 m, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
5.475 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80 mit Schwergutaufbau
4
Fortschritt HW 80 mit Schwergutaufbau
Ανατρεπόμενο, 4930148 4930148
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Αερόφρενο, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2019, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, ...
8.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt Förderband 6 meter mit Mitnehmer AKTION 16m Gurt bis 16.02. gratis
17
Fortschritt Förderband 6 meter mit Mitnehmer AKTION 16m Gurt bis 16.02. gratis
Τεχνολογία μεταφοράς, 4915944 4915944
  49824 Laar, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 6.00 m, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt Schneidwerk E 721
5
Fortschritt Schneidwerk E 721
Θεριστικές, 5087403 5087403
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
Βίντεο
3
Fortschritt HW 80
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4821587 4821587
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 27.07.2019, Μήκος Πλατφόρμας: 5000.00 m, Πλήθος δεματίων: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, ...
15.487 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 625 € ανά μήνα
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt ZT 300 Kabine
12
Fortschritt ZT 300 Kabine
Τρακτέρ αντίκες, 4775584 4775584
  64347 Griesheim, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.02.1979, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 65 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 75 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
2.100 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt Schwadlüfter E 318
5
Fortschritt Schwadlüfter E 318
Χορτοσυλλεκτική, 4064075 4064075
  87650 Baisweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Πλευρικό θεριστικό, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
1.800 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80 / HW 60
22
Fortschritt HW 80 / HW 60
Ανατρεπόμενο, 3258552 3258552
  14793 Rottstock, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Επεκτάσεις, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 12500 kg, ...
7.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt Schwadlüfter E 318
8
Fortschritt Schwadlüfter E 318
Χορτοσυλλεκτική, 4583060 4583060
  01609 Wülknitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Τύπος: Πλευρικό θεριστικό, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
4.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
5
Fortschritt HW 80
Ανατρεπόμενο, 4484161 4484161
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1974, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, ...
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt 304
5
Fortschritt 304
Θεριστικές, 4984083 4984083
  01609 Wülknitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 5.10 m, Τύπος: Αυτοκινούμενη χορτοκοπτική, ...
19.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80
7
Fortschritt HW 80
Ανατρεπόμενο, 4915226 4915226
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, ...
9.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 60
4
Fortschritt HW 60
Ανατρεπόμενο, 3063918 3063918
  18334 Eixen, Γερμανία
Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Συνολικό βάρος: 8500 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 12.5-20, ...
1.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt W50 mit D038
3
Fortschritt W50 mit D038
Λιπασματοδιανομείς, 4408387 4408387
  39175 Woltersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt E 281-C
9
Fortschritt E 281-C
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 2579732 2579732
  01609 Wülknitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Αυτόματος κοτσαδόρος, Βελτιωτικό, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλάτος κεφαλής: 4.20 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 4, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
3.500 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt T 157
4
Fortschritt T 157
Λοιπά μηχανήματα έργων, 1826212 1826212
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
2.490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW 80 - Aufbau
5
Fortschritt HW 80 - Aufbau
Ανατρεπόμενο, 4795669 4795669
  16845 Sieversdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 14.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
5.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt E303
5
Fortschritt E303
Θεριστικές, 5121065 5121065
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος εργασίας: 5.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortschritt E 303
6
Fortschritt E 303
Θεριστικές, 5052948 5052948
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος εργασίας: 5.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortschritt Adapter New Holland
6
Fortschritt Adapter New Holland
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 2925306 2925306
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
1.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt E303
5
Fortschritt E303
Θεριστικές, 4002810 4002810
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος εργασίας: 5.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt TO 088
3
Fortschritt TO 088
Κοπροδιανομείς, 4524533 4524533
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1980, Υδραυλική εγκατάσταση, Ωφέλιμο φορτίο: 12.40 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά
3.278 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt T 157
4
Fortschritt T 157
Λοιπά μηχανήματα έργων, 1830530 1830530
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
2.490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt E-512,514,517 MDW 527,524,525
6
Fortschritt E-512,514,517 MDW 527,524,525
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 2179469 2179469
  73-110 Stargard Szczecinski (Polen, Πολωνία
Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα
2 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt Hochdruckpresse K434 *NEU*
Βίντεο
5
Fortschritt Hochdruckpresse K434 *NEU*
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4765101 4765101
  09487 Schlettau, Γερμανία
Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης, Ελαστικά: 10.0/75-15,3, Διαστάσεις δεματίων: 36x46 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 160