Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Slurry separators
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Holder

Αγοράστε μεταχειρισμένα Holder στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Holder IS 800
Λοιπά, 4762473 4762473
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder IS 1000
9
ΝΈΑ Holder IS 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4760973 4760973
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Holder IN365
6
ΝΈΑ Holder IN365
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4760329 4760329
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Holder IS 1000
6
Holder IS 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4756742 4756742
  48480 Spelle, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Holder N 250
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4755567 4755567
  37287 Wehretal - Hoheneiche, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holder AM 2
13
Holder AM 2
Τρακτέρ, 4750383 4750383
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: 6.00-16 90 %, Ελαστικά πίσω: 6.00-16 90 %
4.426,38 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holder C 270
6
Holder C 270
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4749930 4749930
  37191 Katlenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 702 h, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 27.04.2016, Ελαστικά μπροστά: 205/70 R15 C, Ελαστικά πίσω: 205/70 R15 C
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder 1500L
8
Holder 1500L
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4749496 4749496
  67376 Harthausen, Γερμανία
600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C 270
8
Holder C 270
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4747754 4747754
  75365 Calw, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 1862 h
35.000 €
Δείτε αγγελία
Holder C 245
6
Holder C 245
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4747740 4747740
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto
21.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder L560 ALLRAD Traktor Schlepper FRONTLADER FRONTKRAFTHEBER
18
Holder L560 ALLRAD Traktor Schlepper FRONTLADER FRONTKRAFTHEBER
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4747706 4747706
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 1340 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 11.01.2010, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
41.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holder Cultitrac
8
Holder Cultitrac
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4745529 4745529
  4190 Bad Leonfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
18.300 €
Δείτε αγγελία
Holder
2
Holder
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4745290 4745290
  52457 Aldenhoven, Γερμανία
Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.50 m, Απόδοση: 70 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
400 €
Δείτε αγγελία
Holder C 2.42 Multi Park
8
Holder C 2.42 Multi Park
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4742701 4742701
  74076 Heilbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 6450 h
8.500 €
Δείτε αγγελία
Holder IN 250-50
13
Holder IN 250-50
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4736561 4736561
  85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
2.227 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A 30 Schmalspurtraktor Allrad Weinbergtraktor Knicklenker
17
Holder A 30 Schmalspurtraktor Allrad Weinbergtraktor Knicklenker
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4727705 4727705
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
6.850 €
Δείτε αγγελία
Holder IS 1000 - 12m
Holder IS 1000 - 12m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4726099 4726099
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
1.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A30
3
Holder A30
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4725336 4725336
  14100 Lisieux, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 123 h, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 24.05.1978, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
4.000 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Holder A30
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4724206 4724206
  14100 Lisieux, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Μετάδοση pto, Ημερομηνία εγγραφής: 23.05.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 0 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 0 %, Ταχύτητα pto: 540
4.000 €
Δείτε αγγελία
Holder IN 250
8
Holder IN 250
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4723877 4723877
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Απόδοση: 320 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C250 mit Wave Sensor Series
3
Holder C250 mit Wave Sensor Series
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4723638 4723638
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
115.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C20
4
Holder C20
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4718554 4718554
  24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 2724 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
8.900 €
Δείτε αγγελία
Holder Holder IS 61
4
Holder Holder IS 61
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4718419 4718419
  92339 Beilngries, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holder AS 600
2
Holder AS 600
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4712881 4712881
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder IS 1000 15M
5
Holder IS 1000 15M
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4710151 4710151
  59399 Olfen, Γερμανία
Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 183