Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Holder

Αγοράστε μεταχειρισμένα Holder στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Holder Trägerplatte für elektrische Ventile Holder IS
5
Holder Trägerplatte für elektrische Ventile Holder IS
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4896221 4896221
  34414 Daseburg, Γερμανία
10 €
logo
Δείτε αγγελία
Holder IS 1000
7
Holder IS 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4909332 4909332
  26197 Großenkneten, Γερμανία
Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 158 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας, ...
2.500 €
Δείτε αγγελία
Holder N250
20
Holder N250
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4915083 4915083
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, ...
2.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder IN252
6
Holder IN252
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4141409 4141409
  35112 Hassenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
3.900 €
Δείτε αγγελία
Holder A 50
14
Holder A 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4000765 4000765
  76889 Schweigen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.1983, Εξωτερικό πλάτος: 1.07 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
9.800 €
Δείτε αγγελία
Holder C250 mit Wave Sensor Series
3
Holder C250 mit Wave Sensor Series
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4723638 4723638
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
115.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Holder A550S
10
Holder A550S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4295453 4295453
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1999, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
14.400 €
Δείτε αγγελία
Holder A440S
7
Holder A440S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4836944 4836944
  79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 2897 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.07.1992, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
14.500 €
Δείτε αγγελία
Holder A558
6
Holder A558
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5144887 5144887
  79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 3178 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 04.08.2003, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
30.084 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A 750
7
Holder A 750
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5150434 5150434
  79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 5091 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.04.1995, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
17.478,99 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder 524
12
Holder 524
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4239067 4239067
  78187 Geisingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 3345 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, ...
16.000 €
Δείτε αγγελία
Holder IN 250
12
Holder IN 250
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4953191 4953191
  48683 Ahaus, Γερμανία
Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Απόδοση: 320 l/min, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
4.201,68 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder IS 43
7
Holder IS 43
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5064976 5064976
  72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 10.00 m, Απόδοση: 120 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας, ...
1.500 €
Δείτε αγγελία
Holder AS 600 inkl. TÜV!!
8
Holder AS 600 inkl. TÜV!!
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5116175 5116175
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Απόδοση: 110 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
798,32 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder IS 1000
4
Holder IS 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4914821 4914821
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, ...
1.638,66 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder IN 250
13
Holder IN 250
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3586167 3586167
  91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Φράγμα πλύσης, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Απόδοση: 320 l/min, ...
4.117,65 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder IS 800
7
Holder IS 800
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4573411 4573411
  97232 Euerhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 1.20 m, Απόδοση: 160 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder IS1000
6
Holder IS1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4417618 4417618
  48727 Billerbeck, Γερμανία
Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 129 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
2.352,94 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A 45 Schmalspurtraktor Allrad Knicklenker Servo 42 PS
17
Holder A 45 Schmalspurtraktor Allrad Knicklenker Servo 42 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5148734 5148734
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
5.850 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holder A550S
11
Holder A550S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5134919 5134919
  21037 Hamburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 7200 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 04.04.2001, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
14.500 €
Δείτε αγγελία
Holder NI 800
8
Holder NI 800
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 4631653 4631653
  88094 Oberteuringen, Γερμανία
2.981,03 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder Multipark C 65 SC
4
Holder Multipark C 65 SC
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4404490 4404490
  23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 37 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, ...
66.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C242 Digital
5
Holder C242 Digital
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4885957 4885957
  23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 1725 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, ...
19.500 €
Δείτε αγγελία
Holder IN 250
8
Holder IN 250
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4971596 4971596
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, ...
2.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder IS 800
4
Holder IS 800
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3200282 3200282
  21376 Salzhausen, Γερμανία
Φωτισμός, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
2.017 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 188