Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Horsch

Αγοράστε μεταχειρισμένα Horsch στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Horsch Pronto 3 DC PPF
5
ΝΈΑ Horsch Pronto 3 DC PPF
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4591553
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 8RT
15
ΝΈΑ Horsch Joker 8RT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4591536
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 12 RT
19
ΝΈΑ Horsch Joker 12 RT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4591535
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 12.00 m
44.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 8 DC PPF
11
ΝΈΑ Horsch Pronto 8 DC PPF
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4591534
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Σπαρτική μηχανή
54.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC
14
ΝΈΑ Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4591533
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Σπαρτική μηχανή
37.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Maistro 8 CC
7
ΝΈΑ Horsch Maistro 8 CC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4590731
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Σπαρτική μηχανή
22.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Horsch TIGER 6MT
Καλλιεργητής, 4590618
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Horsch TERRANO 3 FX
Καλλιεργητής, 4590499
  28857 Syke-Heiligenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Maestro 8.75 CC
8
ΝΈΑ Horsch Maestro 8.75 CC
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4589643
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
37.731 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 3 AS
5
ΝΈΑ Horsch Tiger 3 AS
Καλλιεργητής, 4589458
  32369 Rahden Langendamm 10, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Κοίλο
14.950 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 3DC
8
ΝΈΑ Horsch Pronto 3DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4589456
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
31.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch PRONTO 3DC - MIHG LÖBNITZ
7
ΝΈΑ Horsch PRONTO 3DC - MIHG LÖBNITZ
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4588860
  18196 Dummerstorf OT Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
27.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch Terrano 4 FX
8
ΝΈΑ Horsch Terrano 4 FX
Καλλιεργητής, 4588435
  Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Ημερομηνία εγγραφής: 23.03.2014, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Λοιπά, Με ραβδώσεις
14.285,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch CO8
6
Horsch CO8
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4588076
  28800 BOUVILLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
13.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 5 FX
5
Horsch Terrano 5 FX
Καλλιεργητής, 4587926
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
9.995 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC
4
Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4587867
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
48.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Optipack 6 DD
2
Horsch Optipack 6 DD
Συμπιεστές εδάφους, 4587862
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Airseeder CO 6
2
Horsch Airseeder CO 6
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4587861
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 5 AS
3
Horsch Tiger 5 AS
Καλλιεργητής, 4587860
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4
11.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 3CT
2
Horsch JOKER 3CT
Δισκοσβάρνες, 4587763
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 6RT
Horsch JOKER 6RT
Δισκοσβάρνες, 4587761
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
44.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 3CT
2
Horsch JOKER 3CT
Δισκοσβάρνες, 4587743
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 6 RT
6
Horsch JOKER 6 RT
Δισκοσβάρνες, 4586699
  31224 Peine, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch EXPRESS 3td Combi Drill
9
ΝΈΑ Horsch EXPRESS 3td Combi Drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584947
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch SPRINTER 6 ST Seed Drill, 6 metre Tine Min-Till or Direct Drill
9
Horsch SPRINTER 6 ST Seed Drill, 6 metre Tine Min-Till or Direct Drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584299
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
28.167,18 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 447