Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Horsch

Αγοράστε μεταχειρισμένα Horsch στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Horsch PRONTO 6 AS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4808726 4808726
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ιχνηθέτης, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
76.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 9DC, 9m drill
4
ΝΈΑ Horsch Pronto 9DC, 9m drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4808681 4808681
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch Express 3 TD (250 ha)
ΝΈΑ Horsch Express 3 TD (250 ha)
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4808225 4808225
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, ...
23.270,84 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC
10
ΝΈΑ Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4807885 4807885
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, ...
54.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 3 MT
15
ΝΈΑ Horsch Tiger 3 MT
Καλλιεργητής, 4807125 4807125
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 3 DC
8
ΝΈΑ Horsch Pronto 3 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4806702 4806702
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 4CT
6
ΝΈΑ Horsch Joker 4CT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4806656 4806656
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης
20.833 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6DC
4
ΝΈΑ Horsch Pronto 6DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4806464 4806464
  63-040 Nowe Miasto, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
42.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Maestro 12 SW
8
ΝΈΑ Horsch Maestro 12 SW
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4806452 4806452
  63-040 Nowe Miasto, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 73 cm, Αριθμός σειρών: 12, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
85.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Cultro 3 TC
ΝΈΑ Horsch Cultro 3 TC
Συμπιεστές εδάφους, 4806432 4806432
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 KE
9
ΝΈΑ Horsch Pronto 6 KE
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4805945 4805945
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC
7
ΝΈΑ Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4805636 4805636
  23936 (K)Upahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
20.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch TERRANO 3 FX
5
Horsch TERRANO 3 FX
Καλλιεργητής, 4805173 4805173
  37154 Northeim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστασία από πέτρες
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch TERRANO 3 FX
6
Horsch TERRANO 3 FX
Καλλιεργητής, 4805166 4805166
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch JOCKER
5
Horsch JOCKER
Καλλιεργητής, 4804099 4804099
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
30.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Cruiser 4SL
6
Horsch Cruiser 4SL
Καλλιεργητής, 4803637 4803637
  2130 Mistelbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 6 HD
16
Horsch JOKER 6 HD
Κοντές δισκοσβάρνες, 4803158 4803158
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm
41.176 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch Joker 8RT
4
Horsch Joker 8RT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4802693 4802693
  37345 Sonnenstein/OT Epschenrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 15.07.2011, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διάμετρος δίσκου: 500 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 3 FX - Vorführmaschine
9
Horsch Terrano 3 FX - Vorführmaschine
Καλλιεργητής, 4802178 4802178
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Βοηθητικό: Λοιπά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch CO4 4m drill
4
Horsch CO4 4m drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4802169 4802169
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
6.405,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch PRONTO DC 6 metre seed drill, 2006, wheel eradicators
12
Horsch PRONTO DC 6 metre seed drill, 2006, wheel eradicators
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4800840 4800840
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
20.428,32 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch TERRANO 6FG
6
Horsch TERRANO 6FG
Καλλιεργητής, 4800362 4800362
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 5 FX
7
Horsch Terrano 5 FX
Καλλιεργητής, 4800343 4800343
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Maistro 12 CC
7
Horsch Maistro 12 CC
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4800337 4800337
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 12, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch DS/D3
Horsch DS/D3
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4799914 4799914
  55599 Gau-Bickelheim, Γερμανία
Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1999, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
11.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 466