Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Horsch

Αγοράστε μεταχειρισμένα Horsch στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Horsch Pronto 6 DC
9
ΝΈΑ Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4724378 4724378
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
28.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6DC
8
ΝΈΑ Horsch Pronto 6DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4724374 4724374
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
29.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch 10.0-75-15.3, 8 P, IMP, Horsch DS-D 3, 4, 6
4
ΝΈΑ Horsch 10.0-75-15.3, 8 P, IMP, Horsch DS-D 3, 4, 6
Ζαντολάστιχα, 4724190 4724190
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Τροχός
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 4 MT
10
ΝΈΑ Horsch Tiger 4 MT
Καλλιεργητής, 4724091 4724091
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 3 MT
15
ΝΈΑ Horsch Tiger 3 MT
Καλλιεργητής, 4724090 4724090
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 5 MT
6
ΝΈΑ Horsch Tiger 5 MT
Καλλιεργητής, 4724089 4724089
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 3 AS
6
ΝΈΑ Horsch Tiger 3 AS
Καλλιεργητής, 4723770 4723770
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - BEZPOŚREDNI WYSIEW ZBÓŻ - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE
4
ΝΈΑ Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - BEZPOŚREDNI WYSIEW ZBÓŻ - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722819 4722819
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
34.500 €
Δείτε αγγελία
Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE - WYSIEW ZBÓŻ
4
ΝΈΑ Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE - WYSIEW ZBÓŻ
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722803 4722803
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
34.500 €
Δείτε αγγελία
Horsch JOCKER
5
ΝΈΑ Horsch JOCKER
Καλλιεργητής, 4722497 4722497
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
30.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 6 RT
10
ΝΈΑ Horsch Joker 6 RT
Δισκοσβάρνες, 4721995 4721995
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch PRONTO 6 AS
12
ΝΈΑ Horsch PRONTO 6 AS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4721704 4721704
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή
26.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC
4
Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4720296 4720296
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
46.938 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch
5
Horsch
Καλλιεργητής, 4720052 4720052
  29699 Bomlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC
9
Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4719818 4719818
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
28.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 5 FM
9
Horsch Terrano 5 FM
Καλλιεργητής, 4719230 4719230
  97232 Giebelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
25.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC PPF
5
Horsch Pronto 6 DC PPF
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4718297 4718297
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή
36.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch TIGER 5MT
5
Horsch TIGER 5MT
Καλλιεργητής, 4718275 4718275
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
27.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 4 MT
10
Horsch Tiger 4 MT
Καλλιεργητής, 4718273 4718273
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 3 CT MIT MONO TG
3
Horsch JOKER 3 CT MIT MONO TG
Δισκοσβάρνες, 4718145 4718145
  18196 DummerstorfOT Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 520 mm
19.000 €
Δείτε αγγελία
Horsch PRONTO 6 AS
9
Horsch PRONTO 6 AS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4715311 4715311
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
83.949,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 5 MT
6
Horsch Tiger 5 MT
Καλλιεργητής, 4714961 4714961
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 6RT
17
Horsch JOKER 6RT
Δισκοσβάρνες, 4714524 4714524
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 3 MT
15
Horsch Tiger 3 MT
Καλλιεργητής, 4714405 4714405
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 3DC
2
Horsch Pronto 3DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4712994 4712994
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
17.226,89 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 465