Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Horsch

Αγοράστε μεταχειρισμένα Horsch στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Horsch Cruiser 6 SL - neues Modell! Vorführmaschine
9
Horsch Cruiser 6 SL - neues Modell! Vorführmaschine
Καλλιεργητής, 4874346 4874346
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, ...
25.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Focus 4 TD (DEMO)
10
Horsch Focus 4 TD (DEMO)
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4878838 4878838
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Δίχαλο σποράς, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ISOBUS, ...
79.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Airseeder CO 6.25
6
Horsch Airseeder CO 6.25
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4883992 4883992
  33129 Delbrück-Westenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Τροχός βάθους, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, ...
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC
10
Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4905282 4905282
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
53.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 6 RT Top zustand
20
Horsch Joker 6 RT Top zustand
Δισκοσβάρνες, 4930024 4930024
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 30.09.2012, ...
22.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch
7
Horsch
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4927167 4927167
  78194 Mauenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ...
75.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 3 CT - DEMO
8
Horsch JOKER 3 CT - DEMO
Περιστροφικές σβάρνες, 4820963 4820963
  2331 Pragersko, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βοηθητικό: Κύλινδρος τραπεζοειδών δίσκων
10.220 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch Terrano 4 FX
4
Horsch Terrano 4 FX
Καλλιεργητής, 4928160 4928160
  58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch Terrano 3 FX
4
Horsch Terrano 3 FX
Καλλιεργητής, 4928157 4928157
  58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 6 RT Top Zustand
20
Horsch Joker 6 RT Top Zustand
Κοντές δισκοσβάρνες, 4918926 4918926
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 30.08.2012, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 460 mm, ...
22.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Express 3TD
6
Horsch Express 3TD
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4927853 4927853
  31234 Peine, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 10.05.2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 3 FX - Vorführmaschine
9
Horsch Terrano 3 FX - Vorführmaschine
Καλλιεργητής, 4802178 4802178
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Βοηθητικό: Λοιπά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 3CT
6
Horsch Joker 3CT
Κοντές δισκοσβάρνες, 4778778 4778778
  49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 520 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 4 DC
6
Horsch Pronto 4 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4916000 4916000
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, ...
19.744,14 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 4 AS
20
Horsch Tiger 4 AS
Καλλιεργητής, 4913693 4913693
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, ...
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 3 DC
20
Horsch Pronto 3 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4768319 4768319
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, ...
47.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Express 3 KR
11
Horsch Express 3 KR
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4621669 4621669
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, ISOBUS, ...
40.336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 3 DC
9
Horsch Pronto 3 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4628061 4628061
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, ...
44.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Maestro u. Maistro, Zwillingsräder
5
Horsch Maestro u. Maistro, Zwillingsräder
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4596900 4596900
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.575 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 AS
19
Horsch Pronto 6 AS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4337766 4337766
  8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
47.533,79 €
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC Muller Electronic
11
Horsch Pronto 6 DC Muller Electronic
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4777213 4777213
  26-008 Górno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Δίχαλο σποράς, ...
27.874,08 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
ενοικίαση από 17,42 €
ανά εκτάριο
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6DC - G+F
6
Horsch Pronto 6DC - G+F
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4500348 4500348
  5708BD Helmond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch Pronto 6 DC PPF
16
Horsch Pronto 6 DC PPF
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4541501 4541501
  8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
83.686,25 €
Δείτε αγγελία
Horsch Joker 5CT Minidrill
18
Horsch Joker 5CT Minidrill
Κοντές δισκοσβάρνες, 4431159 4431159
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 520 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch Terrano 4.4 GX
8
Horsch Terrano 4.4 GX
Καλλιεργητής, 4621863 4621863
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, ...
39.243,70 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 410