Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Humbaur

Αγοράστε μεταχειρισμένα Humbaur στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Humbaur HT 25 41 18
3
Humbaur HT 25 41 18
Λοιπά, 4618723 4618723
  59609 Anröchte-Altengeseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.359,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur HA 75 21 11 ALU 1372
3
Humbaur HA 75 21 11 ALU 1372
Λοιπά, 4618722 4618722
  59609 Anröchte-Altengeseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
720,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur FTK 274020 Fahrzeugtransporter kippbar, 2,7to
14
Humbaur FTK 274020 Fahrzeugtransporter kippbar, 2,7to
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4574325 4574325
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.688,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Tandem Hochlader UNIVERSAL 3000 Holz NEU 2019
5
Humbaur Tandem Hochlader UNIVERSAL 3000 Holz NEU 2019
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4574294 4574294
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.150,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur FTK 153520 Auto- und Motorradtransporter kippbar
14
Humbaur FTK 153520 Auto- und Motorradtransporter kippbar
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4574281 4574281
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.184,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Autotransporter Imola, Tandem Tieflader 2019
8
Humbaur Autotransporter Imola, Tandem Tieflader 2019
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4574245 4574245
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.520,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur KFT 1500 Smarttransportanhänger Smart Quad
5
Humbaur KFT 1500 Smarttransportanhänger Smart Quad
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4574225 4574225
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.595,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur KFT1500 Kleinfahrzeugtransporter f. Smart, Quad
7
Humbaur KFT1500 Kleinfahrzeugtransporter f. Smart, Quad
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4574219 4574219
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.595,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur HA 13 25 13
2
Humbaur HA 13 25 13
Λοιπά, 4618724 4618724
  59609 Anröchte-Altengeseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Zephir Aero 2-Pferdeanhänger Vollpoly SK Schwarz
11
Humbaur Zephir Aero 2-Pferdeanhänger Vollpoly SK Schwarz
Ρυμούλκα επιβατικού, 4932155 4932155
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2019, Συνολικό βάρος: 2400 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
6.133,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Notos Tria S 3-Pferdeanhänger 3,5to Sattelkammer
9
Humbaur Notos Tria S 3-Pferdeanhänger 3,5to Sattelkammer
Ρυμούλκα επιβατικού, 4932154 4932154
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2019, Συνολικό βάρος: 3500 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
12.436,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Rapid Spirit 2-Pferdeanhänger Holz/Poly 2to SK
9
Humbaur Rapid Spirit 2-Pferdeanhänger Holz/Poly 2to SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4932149 4932149
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2010, Συνολικό βάρος: 2000 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
3.999 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Spirit 2-Pferdeanhänger 2to ALUMINIUM
10
Humbaur Xanthos Spirit 2-Pferdeanhänger 2to ALUMINIUM
Ρυμούλκα επιβατικού, 4861412 4861412
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2018, Συνολικό βάρος: 2000 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
5.999 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Balios Aero 1,9to ALUBODEN Dreh/Schwenkklappe SK
12
Humbaur Balios Aero 1,9to ALUBODEN Dreh/Schwenkklappe SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4904901 4904901
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2017, Συνολικό βάρος: 1900 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
5.041,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Notos 2-Pferdeanhänger 2,4to SK Silber ALU
11
Humbaur Notos 2-Pferdeanhänger 2,4to SK Silber ALU
Ρυμούλκα επιβατικού, 4782712 4782712
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2015, Συνολικό βάρος: 2400 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
7.999 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Notos Plus 2-Pferdeanhänger ALU 3,0to SK
12
Humbaur Notos Plus 2-Pferdeanhänger ALU 3,0to SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4782696 4782696
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.11.2015, Συνολικό βάρος: 3000 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
10.799 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Atis 2-Pferdeanhänger Vollpoly 2t SK ALUBODEN!
11
Humbaur Atis 2-Pferdeanhänger Vollpoly 2t SK ALUBODEN!
Ρυμούλκα επιβατικού, 4782674 4782674
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2011, Συνολικό βάρος: 2000 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
5.999 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos AERO 2400, EZ:2017,SK
7
Humbaur Xanthos AERO 2400, EZ:2017,SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4710538 4710538
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2017, Συνολικό βάρος: 2400 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
7.450 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Aero 2,4to ALU 2-Pferdeanhänger
8
Humbaur Xanthos Aero 2,4to ALU 2-Pferdeanhänger
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574330 4574330
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2018, Συνολικό βάρος: 2400 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
7.299 €
Δείτε αγγελία
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,NEUES MODEL
10
Humbaur MAXIMUS 2700 Vollpoly, SK,Aluboden,NEUES MODEL
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574396 4574396
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Συνολικό βάρος: 2700 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
9.499 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
13
Humbaur Xanthos Aero 2400, ALU 2-Pferdeanhänger, SK
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574384 4574384
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2017, Συνολικό βάρος: 2400 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
7.299 €
Δείτε αγγελία
Humbaur Zephir Aero 2-Pferdeanhänger Vollpoly, 2,4to
11
Humbaur Zephir Aero 2-Pferdeanhänger Vollpoly, 2,4to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574381 4574381
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2017, Συνολικό βάρος: 2400 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
6.133,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Maximus 2.0 2-Pferdeanhänger, 2,7to
8
Humbaur Maximus 2.0 2-Pferdeanhänger, 2,7to
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574379 4574379
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2017, Συνολικό βάρος: 2700 kg, Τύπος: Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
8.150,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur ZUBEHÖR
2
Humbaur ZUBEHÖR
Λοιπά, 2912243 2912243
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
48,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Humbaur Baumaschinentransporter HS 654020 BS
13
Humbaur Baumaschinentransporter HS 654020 BS
Επίπεδη ρυμούλκα, 4574289 4574289
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ωφέλιμο φορτίο: 4900.00 t, Συνολικό βάρος: 6500 kg
10.083,19 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 122