Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Slurry separators
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Husqvarna

Αγοράστε μεταχειρισμένα Husqvarna στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Husqvarna TC 342
6
ΝΈΑ Husqvarna TC 342
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4761117 4761117
  29378 Wittingen-Ohrdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 107.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.200 €
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna TC 38
7
ΝΈΑ Husqvarna TC 38
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4760611 4760611
  24214 Neudorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 97.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.390 €
Δείτε αγγελία
Husqvarna P525D
2
ΝΈΑ Husqvarna P525D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4760425 4760425
  24640 Schmalfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
20.588,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna BOX-RIDER RC320TS AWD
7
ΝΈΑ Husqvarna BOX-RIDER RC320TS AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4760021 4760021
  4910 Pattigham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.12 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.158,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna P 525D
16
Husqvarna P 525D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4756150 4756150
  27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna RZ 19
12
Husqvarna RZ 19
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4755452 4755452
  59379 Selm-Bork, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.900 €
Δείτε αγγελία
Husqvarna RC 320 TS AWD
5
Husqvarna RC 320 TS AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4744777 4744777
  4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.12 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 545
4
Husqvarna 545
Πριόνια μηχανικά, 4744250 4744250
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Βάρος: 4 kg, Μήκος λόγχης: 380 mm, Κυβισμός: 50 cm³
375 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Pro Flex 18 * Mulcher * Motor Kawasaki * 120 cm Schnitt
18
Husqvarna Pro Flex 18 * Mulcher * Motor Kawasaki * 120 cm Schnitt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4738551 4738551
  27751 Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.500 €
Δείτε αγγελία
Husqvarna RIDER 214 TC
3
Husqvarna RIDER 214 TC
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4735779 4735779
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.94 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Husqvarna Automower 330X
Ρομποτικό χλοοκοπτικό, 4734967 4734967
  24640 Schmalfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Husqvarna 265 ACX
Ρομποτικό χλοοκοπτικό, 4734968 4734968
  24640 Schmalfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Husqvarna Rider 214T AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4734966 4734966
  24640 Schmalfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.03 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.200 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Husqvarna P520D KABINE
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4734964 4734964
  24640 Schmalfeld, Γερμανία
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna 346 XP
8
Husqvarna 346 XP
Πριόνια μηχανικά, 4734040 4734040
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
290,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Z560X ** Null-Kreis Wendemäher **
4
Husqvarna Z560X ** Null-Kreis Wendemäher **
Θεριστικές, 4733570 4733570
  86675 Buchdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.52 m, Τύπος: Αυτοκινούμενη χορτοκοπτική
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider R 320 AWD
9
Husqvarna Rider R 320 AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4733449 4733449
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.03 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.537,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna CTH 184 T
4
Husqvarna CTH 184 T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4728330 4728330
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 107.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Husqvarna CTH 150 TWIN
5
Husqvarna CTH 150 TWIN
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4727554 4727554
  56751 Polch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.092,44 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna RC 318 T
3
Husqvarna RC 318 T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4726418 4726418
  24640 Schmalfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 1.03 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna
Husqvarna
Λοιπά, 4726417 4726417
  24640 Schmalfeld, Γερμανία
731,09 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna
Husqvarna
Λοιπά, 4726416 4726416
  24640 Schmalfeld, Γερμανία
731,09 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna PT 26D
4
Husqvarna PT 26D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723618 4723618
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Πλάτος εργασίας: 1.17 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 545
8
Husqvarna 545
Πριόνια μηχανικά, 4708165 4708165
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
490,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna TC 139 T
8
Husqvarna TC 139 T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4708149 4708149
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.97 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 179