Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Husqvarna

Αγοράστε μεταχειρισμένα Husqvarna στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Husqvarna Profi Rider P525D
16
Husqvarna Profi Rider P525D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5021403 5021403
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
18.333 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 565
5
Husqvarna 565
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 5130145 5130145
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
293 €
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider 214TC 2 Zylinder
7
Husqvarna Rider 214TC 2 Zylinder
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5130995 5130995
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.94 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.325 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider 216T Awd 103cm Mähdeck
9
Husqvarna Rider 216T Awd 103cm Mähdeck
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5130987 5130987
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 1.03 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.491,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Mulcher
3
Husqvarna Mulcher
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4973343 4973343
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
1.166,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna P525 D
9
Husqvarna P525 D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4947655 4947655
  23919 Rondeshagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
17.647,06 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna TC 139 T
8
Husqvarna TC 139 T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4979954 4979954
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.97 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.491,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna P525 D
4
Husqvarna P525 D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4932516 4932516
  41239 Mönchengladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
18.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna PF21AWD
5
Husqvarna PF21AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4912414 4912414
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1220.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna RC 320 TS AWD
5
Husqvarna RC 320 TS AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5086767 5086767
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.491,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna LC347V
8
Husqvarna LC347V
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5072967 5072967
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.47 m
499,17 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider R420 TsX AWD
8
Husqvarna Rider R420 TsX AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809511 4809511
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
9.575 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Aufsitzmäher Profi Rider P524
8
Husqvarna Aufsitzmäher Profi Rider P524
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809499 4809499
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
11.241 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider R214 TC
9
Husqvarna Rider R214 TC
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809486 4809486
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.94 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.325 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Aufsitzmäher Rider R112C
8
Husqvarna Aufsitzmäher Rider R112C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809464 4809464
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.408,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Aufsitzmäher Rider R316TXs AWD
8
Husqvarna Aufsitzmäher Rider R316TXs AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809441 4809441
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 0.94 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider R419TsX AWD
13
Husqvarna Rider R419TsX AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809521 4809521
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.03 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider RC320Ts AWD inkl. Hochdruckreiniger
8
Husqvarna Rider RC320Ts AWD inkl. Hochdruckreiniger
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809422 4809422
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 1.03 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.325 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Anhänger Profi
10
Husqvarna Anhänger Profi
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809407 4809407
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
440,83 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider RC320Ts AWD NEU!!
8
Husqvarna Rider RC320Ts AWD NEU!!
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809401 4809401
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.03 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.325 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider R216 T AWD
17
Husqvarna Rider R216 T AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809371 4809371
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 0.94 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.491,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Profi Rider P 524
8
Husqvarna Profi Rider P 524
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809359 4809359
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
11.241 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Aufsitzmäher R216 AWD + Combi 103
8
Husqvarna Aufsitzmäher R216 AWD + Combi 103
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809350 4809350
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 1.03 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.583,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider R 419TsX AWD
14
Husqvarna Rider R 419TsX AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809348 4809348
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλάτος εργασίας: 1.03 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider R316 TX AWD
11
Husqvarna Rider R316 TX AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809283 4809283
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 0.94 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.825 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 183