Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα JCB

Αγοράστε μεταχειρισμένα JCB στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JCB ADAPTERR.JCB-CLAAS (
2
ΝΈΑ JCB ADAPTERR.JCB-CLAAS (
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4585627
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.110 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI PLUS
16
ΝΈΑ JCB 531-70 AGRI PLUS
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4585445
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 5580 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, Τηλεσκόπιο, ...
30.602,47 €
Δείτε αγγελία
JCB 3185
8
ΝΈΑ JCB 3185
Τρακτέρ, 4585325
  25578 Daegeling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 12200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Ελαστικά μπροστά: 540 / 65 R 34, ...
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 426 S
5
ΝΈΑ JCB 426 S
Τροχοφόροι φορτωτές, 4585258
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h
38.500 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB 530/70 Farm Special
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585230
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 550-80 Agri Plus (5954 BStunden)
Βίντεο
16
ΝΈΑ JCB 550-80 Agri Plus (5954 BStunden)
Τροχοφόρος φορτωτής, 4585212
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 8.00 m
47.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 530-70
7
ΝΈΑ JCB 530-70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585207
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 4920 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3 kg
18.500 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-140 Hi Viz
15
ΝΈΑ JCB 535-140 Hi Viz
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4585164
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2197 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15.5 - 25
36.442,64 €
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 Loadall
17
ΝΈΑ JCB 531-70 Loadall
Φορτωτάκια, 4584927
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-125 Telehandler
19
ΝΈΑ JCB 535-125 Telehandler
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4584898
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8085 Eco 8.5T Hydraulic Excavator
18
ΝΈΑ JCB 8085 Eco 8.5T Hydraulic Excavator
Εκσκαφείς, 4584876
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8030 3T Excavator
18
ΝΈΑ JCB 8030 3T Excavator
Εκσκαφείς, 4584857
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 5300 h
15.002,89 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8026 2.6T Excavator
13
ΝΈΑ JCB 8026 2.6T Excavator
Εκσκαφείς, 4584842
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2892 h
17.311,02 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 406
8
ΝΈΑ JCB 406
Τροχοφόροι φορτωτές, 4584829
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 6051 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ελαστικά: 365/70 R18
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB SC240, Kehrmaschine
8
ΝΈΑ JCB SC240, Kehrmaschine
Εργαλεία φορτωτή, 4584695
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Λοιπά
8.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB
6
ΝΈΑ JCB
Εκσκαφείς, 4584546
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 3200 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 Agri Plus
8
ΝΈΑ JCB 541-70 Agri Plus
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4584375
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h
69.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB TM 300
ΝΈΑ JCB TM 300
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4584302
  NG32 2LX Horncastle, LN9 6JN, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 12200 h
13.848,82 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 418s (DX15 WMP)
11
ΝΈΑ JCB 418s (DX15 WMP)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4584255
  BA10 0NH Somerset, Μεγ. Βρετανία
83.092,90 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB JCB
11
ΝΈΑ JCB JCB
Εργαλεία φορτωτή, 4583429
  NG32 3PY Grantham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 2.40 m
1.269,47 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 3CXSM
4
ΝΈΑ JCB 3CXSM
Εκσκαφείς, 4583344
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 7703 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 3CXSM
4
ΝΈΑ JCB 3CXSM
Εκσκαφείς, 4583343
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5832 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 3CXSM
4
ΝΈΑ JCB 3CXSM
Εκσκαφείς, 4583342
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5207 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 3CXSM
4
ΝΈΑ JCB 3CXSM
Εκσκαφείς, 4583341
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5378 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 3CXSM
4
ΝΈΑ JCB 3CXSM
Εκσκαφείς, 4583340
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4551 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 857