Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα JCB

Αγοράστε μεταχειρισμένα JCB στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB 403 AGRI FSD HL DEMO
6
ΝΈΑ JCB 403 AGRI FSD HL DEMO
Λοιπά μηχανήματα έργων, 5145445 5145445
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
24.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 8052
9
ΝΈΑ JCB 8052
Εκσκαφείς, 5145063 5145063
  27432 Oerel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
17.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8050 RTS
6
ΝΈΑ JCB 8050 RTS
Εκσκαφείς, 5145060 5145060
  5342 PV Oss, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2789 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 8310
4
ΝΈΑ JCB Fastrac 8310
Τρακτέρ, 5144894 5144894
  1814 Askim, Νορβηγία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 3220
5
ΝΈΑ JCB Fastrac 3220
Τρακτέρ, 5144760 5144760
  57-402 Nowa Ruda, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006
28.252 €
Δείτε αγγελία
JCB Teleskoplader 541-70 Agri Super
6
ΝΈΑ JCB Teleskoplader 541-70 Agri Super
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5144727 5144727
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 535-95 Agri Super (1352 BStunden) 9,5 m Hubhöhe, 3.500 kg Hubgewicht, Klimaanlage, luftgef. Sitz, Joystick, SRS, Michelin, Palettengabel
Βίντεο
20
ΝΈΑ JCB 535-95 Agri Super (1352 BStunden) 9,5 m Hubhöhe, 3.500 kg Hubgewicht, Klimaanlage, luftgef. Sitz, Joystick, SRS, Michelin, Palettengabel
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5144514 5144514
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 1352 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m, ...
68.700 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 (1744 BStunden) 7 m Hubhöhe, 3100 kg Hubgewicht, 4/4 Powershift, Joystick, Palettengabel, Klimaanlage
Βίντεο
20
ΝΈΑ JCB 531-70 (1744 BStunden) 7 m Hubhöhe, 3100 kg Hubgewicht, 4/4 Powershift, Joystick, Palettengabel, Klimaanlage
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5144496 5144496
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1744 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, ...
41.700 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 8014 CTS (1490 BStunden) Kompaktbagger, 20 PS Perkins Motor, Böschungslöffel, Tieflöffel, Joystick, 23 cm Laufbaender, guter Zustand
20
ΝΈΑ JCB 8014 CTS (1490 BStunden) Kompaktbagger, 20 PS Perkins Motor, Böschungslöffel, Tieflöffel, Joystick, 23 cm Laufbaender, guter Zustand
Εκσκαφείς, 5144472 5144472
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 1490 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
11.900 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 (1328 BStunden) 7 m Hubhöhe, 3.100 kg Hubgewicht, Klimaanlage, Palettengabel, Joystick, 360 Grad Kamerasystem, guter Zustand
Βίντεο
20
ΝΈΑ JCB 531-70 (1328 BStunden) 7 m Hubhöhe, 3.100 kg Hubgewicht, Klimaanlage, Palettengabel, Joystick, 360 Grad Kamerasystem, guter Zustand
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5144455 5144455
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1328 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, ...
42.700 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB JS145W (9179 BStunden) Mobilbagger, hydr. Böschungslöffel, Dozer, Stabilisatoren, aut. Schmierung, Klimaanlage, 14.500 kg, breite Reifen
Βίντεο
20
ΝΈΑ JCB JS145W (9179 BStunden) Mobilbagger, hydr. Böschungslöffel, Dozer, Stabilisatoren, aut. Schmierung, Klimaanlage, 14.500 kg, breite Reifen
Εκσκαφείς, 5144440 5144440
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 9179 h, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Σταθεροποιητές, Τύπος: Λοιπά
39.700 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 530-70
9
ΝΈΑ JCB 530-70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5144305 5144305
  7741 NR Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 7800 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 527-55 4WS
6
ΝΈΑ JCB 527-55 4WS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5144240 5144240
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 63 kW
19.327,73 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB 8330
Τρακτέρ, 5144083 5144083
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB MT 310
13
ΝΈΑ JCB MT 310
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5143447 5143447
  83-031 RÓŻYNY, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 7864 h, Ύψος κατασκευής: 5.20 m, Βάρος λειτουργίας: 8400 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3200 kg
23.600 €
Δείτε αγγελία
JCB TM 310 S
10
ΝΈΑ JCB TM 310 S
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5143398 5143398
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 108 kW, Ώρες λειτουργίας: 10205 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 500/70R24
27.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 3230/80
8
ΝΈΑ JCB 3230/80
Τρακτέρ, 5143382 5143382
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 4620 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
68.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 3230/80
8
ΝΈΑ JCB 3230/80
Τρακτέρ, 5143381 5143381
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 5174 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
66.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 1135 (11481 BStunden) 65 km/h Selectronic POWERSHIFT Getriebe, gefederte Achsen, Druckluftanlage, neuwertige Reifen
Βίντεο
20
ΝΈΑ JCB Fastrac 1135 (11481 BStunden) 65 km/h Selectronic POWERSHIFT Getriebe, gefederte Achsen, Druckluftanlage, neuwertige Reifen
Τρακτέρ, 5143162 5143162
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 11481 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Ράβδος ζεύξης, ...
14.900 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB TM 320 S
6
ΝΈΑ JCB TM 320 S
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 5143060 5143060
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 1665 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό
68.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 AGRI XTRA
9
ΝΈΑ JCB 541-70 AGRI XTRA
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5142900 5142900
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 4617 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, ...
46.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 4220
8
ΝΈΑ JCB 4220
Τρακτέρ, 5142824 5142824
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 163 kW, Ώρες λειτουργίας: 1150 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
139.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 7270
8
ΝΈΑ JCB 7270
Τρακτέρ, 5142803 5142803
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
45.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 19 C-1
4
ΝΈΑ JCB 19 C-1
Εκσκαφείς, 5142678 5142678
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 Agri Super (3978 BStunden) 7 m Hubhöhe, 4.100 kg Hubkapazitaet, Klimaanlage, Palettengabel, Joystick, 140 Liter Pumpe
Βίντεο
20
ΝΈΑ JCB 541-70 Agri Super (3978 BStunden) 7 m Hubhöhe, 4.100 kg Hubkapazitaet, Klimaanlage, Palettengabel, Joystick, 140 Liter Pumpe
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5142658 5142658
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 3978 h, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4100 kg, ...
39.700 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1119