Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα JCB

Αγοράστε μεταχειρισμένα JCB στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JCB T4i 531-70 Waste Master Telehandler (ST3963)
20
ΝΈΑ JCB T4i 531-70 Waste Master Telehandler (ST3963)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4808694 4808694
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
46.788,08 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB FASTRAC 2155 4WS
12
ΝΈΑ JCB FASTRAC 2155 4WS
Τρακτέρ, 4808672 4808672
  YO7 2BP, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 5715 h
48.459,09 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 3CX Compact
16
ΝΈΑ JCB 3CX Compact
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4808500 4808500
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 67 h
50.130,09 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 520-40
8
ΝΈΑ JCB 520-40
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4808499 4808499
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2102 h
24.508,04 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB Fastrac 2155
Τρακτέρ, 4808447 4808447
  17129 Kruckow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 5300 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 526-56
6
ΝΈΑ JCB 526-56
Τρακτέρ, 4808182 4808182
  BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
36.706,37 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536-60 AGRI SUPER
8
ΝΈΑ JCB 536-60 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4807521 4807521
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 5789 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 60.00 m, Ελαστικά: 460/70 R24 XMCL AS
26.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 T4 Telehandler (ST4790)
20
ΝΈΑ JCB 531-70 T4 Telehandler (ST4790)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4807058 4807058
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
40.939,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 85Z-1 Digger (ST2460)
10
ΝΈΑ JCB 85Z-1 Digger (ST2460)
Εκσκαφείς, 4807056 4807056
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
27.293,05 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536-60 Agri Super
8
ΝΈΑ JCB 536-60 Agri Super
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4807000 4807000
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 3505 h
48.459,09 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI SUPER
10
ΝΈΑ JCB 531-70 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4806758 4806758
  IP28 6QZ Bury St. Edmunds, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 5585 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά: 460/70R24
45.674,08 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Teleskoplader Jcb 530-70
3
ΝΈΑ JCB Teleskoplader Jcb 530-70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4806624 4806624
  3721 Limberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Ελαστικά: /
15.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 4220
7
ΝΈΑ JCB Fastrac 4220
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4806394 4806394
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 4220
6
ΝΈΑ JCB Fastrac 4220
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4806389 4806389
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 4190
2
ΝΈΑ JCB 4190
Δασικά τρακτέρ, 4806193 4806193
  84076 Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 139 kW, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ελκτική δύναμη εργάτη: 8 kn, Κατασκευαστής εργατών: WERNER, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 8020
5
ΝΈΑ JCB 8020
Εκσκαφείς, 4805741 4805741
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 403
5
ΝΈΑ JCB 403
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4805707 4805707
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 320S Agri Telehandler (ST5050)
20
JCB 320S Agri Telehandler (ST5050)
Τροχοφόροι φορτωτές, 4805017 4805017
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
47.902,09 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 4220 Fastrac Tractor *01.03.2019 Reg* (ST4394)
20
JCB 4220 Fastrac Tractor *01.03.2019 Reg* (ST4394)
Τρακτέρ, 4805016 4805016
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
133.624,54 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB TM 220 Agri
16
JCB TM 220 Agri
Τροχοφόροι φορτωτές, 4804852 4804852
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1975 h
42.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 4220
9
JCB Fastrac 4220
Τρακτέρ, 4804728 4804728
  77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 110 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
229.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 526 60 AGRI PLUS
7
JCB 526 60 AGRI PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4804675 4804675
  63-440 RASZKÓW, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008
20.685,19 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 526 56 Agri
6
JCB 526 56 Agri
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4804671 4804671
  63-440 RASZKÓW, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2600 kg
20.450,13 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 406
15
ΝΈΑ JCB 406
Τροχοφόροι φορτωτές, 4804647 4804647
  26810 Westoverledingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
21.000 €
Δείτε αγγελία
JCB 525-60 Hiviz
6
JCB 525-60 Hiviz
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4804559 4804559
  27432 Oerel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
48.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 956