Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα JCB

Αγοράστε μεταχειρισμένα JCB στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB 536-60 AGRI
8
ΝΈΑ JCB 536-60 AGRI
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5071283 5071283
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3318 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.20 m, Ελαστικά: 15.5-25 BKT
31.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB TM320S T4 IV Telehandler
18
ΝΈΑ JCB TM320S T4 IV Telehandler
Τροχοφόροι φορτωτές, 5070191 5070191
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
71.003 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 8310
4
ΝΈΑ JCB Fastrac 8310
Τρακτέρ, 5069527 5069527
  1814 Askim, Νορβηγία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 416 Wiellader
20
ΝΈΑ JCB 416 Wiellader
Τροχοφόροι φορτωτές, 5069388 5069388
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 7193 h, Κενό βάρους: 8.00 t, Ελαστικά: 1
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB S1930E Hoogwerker
20
ΝΈΑ JCB S1930E Hoogwerker
Λοιπά μηχανήματα έργων, 5069387 5069387
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB Vibromax VMT160 Wals
20
ΝΈΑ JCB Vibromax VMT160 Wals
Κύλινδροι, 5069386 5069386
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Βάρος: 1600 kg
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 532-120 Verreiker
20
ΝΈΑ JCB 532-120 Verreiker
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5069385 5069385
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 10277 h, Ύψος ανύψωσης: 12.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3200 kg, Ελαστικά: 1
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 527-58AG Verreiker
20
ΝΈΑ JCB 527-58AG Verreiker
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5069384 5069384
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 2105 h, Ύψος ανύψωσης: 5.80 m, Ελαστικά: 1
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 527-58AG Verreiker
20
ΝΈΑ JCB 527-58AG Verreiker
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5069383 5069383
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 1129 h, Ύψος ανύψωσης: 5.80 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2700 kg, Ελαστικά: 1
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 406 B Mini Wiellader
20
ΝΈΑ JCB 406 B Mini Wiellader
Τροχοφόροι φορτωτές, 5069382 5069382
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 3156 h, Κενό βάρους: 4.00 t, Ελαστικά: 1
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 407
3
ΝΈΑ JCB 407
Τροχοφόροι φορτωτές, 5069331 5069331
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 6810 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 405/70R20
16.422 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 3200 plus
4
ΝΈΑ JCB Fastrac 3200 plus
Τρακτέρ, 5069230 5069230
  6787 Zákányszék, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 144 kW, Ώρες λειτουργίας: 9740 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
29.500 €
Δείτε αγγελία
JCB 535-95 AGRI SUPER 130PS
14
ΝΈΑ JCB 535-95 AGRI SUPER 130PS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5069225 5069225
  5377 Baillonville, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 4409 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.29 m, Ύψος κατασκευής: 2.49 m, ...
40.000 €
Δείτε αγγελία
JCB 67C-1
6
ΝΈΑ JCB 67C-1
Εκσκαφείς, 5069181 5069181
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 105 h
57.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 57C-1
5
ΝΈΑ JCB 57C-1
Εκσκαφείς, 5069044 5069044
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 98 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
48.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 48Z-1
5
ΝΈΑ JCB 48Z-1
Εκσκαφείς, 5069036 5069036
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 95 h
44.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 2155
9
ΝΈΑ JCB 2155
Τρακτέρ, 5068988 5068988
  99735 Werther, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
45.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536-60 AGRI PLUS
9
ΝΈΑ JCB 536-60 AGRI PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5068875 5068875
  LL13 9XS Wrexham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB FASTRAC 4220
11
ΝΈΑ JCB FASTRAC 4220
Τρακτέρ, 5068866 5068866
  LL13 9XS Wrexham, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 515-40
5
ΝΈΑ JCB 515-40
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5068472 5068472
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 414 h
35.700 €
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 Agri Plus (5894 BStunden) 7 m Hubhöhe, 3.100 kg Hubgewicht, Klimaanlage, 131 PS Motor, Joystick, grosse Hydraulikpumpe, Michelin
Βίντεο
20
ΝΈΑ JCB 531-70 Agri Plus (5894 BStunden) 7 m Hubhöhe, 3.100 kg Hubgewicht, Klimaanlage, 131 PS Motor, Joystick, grosse Hydraulikpumpe, Michelin
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5067991 5067991
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 5894 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, ...
32.200 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB FASTRAC 150
3
ΝΈΑ JCB FASTRAC 150
Τρακτέρ, 5067963 5067963
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 6330 h
19.583,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8014 CTS (1490 BStunden) Kompaktbagger, 20 PS Perkins Motor, Böschungslöffel, Tieflöffel, Joystick, 23 cm Laufbaender, guter Zustand
20
ΝΈΑ JCB 8014 CTS (1490 BStunden) Kompaktbagger, 20 PS Perkins Motor, Böschungslöffel, Tieflöffel, Joystick, 23 cm Laufbaender, guter Zustand
Εκσκαφείς, 5067953 5067953
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 1490 h, Συνολικό βάρος: 1481 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.900 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 (1328 BStunden) 7 m Hubhöhe, 3.100 kg Hubgewicht, Klimaanlage, Palettengabel, Joystick, 360 Grad Kamerasystem, guter Zustand
Βίντεο
24
ΝΈΑ JCB 531-70 (1328 BStunden) 7 m Hubhöhe, 3.100 kg Hubgewicht, Klimaanlage, Palettengabel, Joystick, 360 Grad Kamerasystem, guter Zustand
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5067806 5067806
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1328 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, ...
42.700 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB JS145W (9179 BStunden) Mobilbagger, hydr. Böschungslöffel, Dozer, Stabilisatoren, aut. Schmierung, Klimaanlage, 14.500 kg, breite Reifen
Βίντεο
20
ΝΈΑ JCB JS145W (9179 BStunden) Mobilbagger, hydr. Böschungslöffel, Dozer, Stabilisatoren, aut. Schmierung, Klimaanlage, 14.500 kg, breite Reifen
Εκσκαφείς, 5067798 5067798
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 9179 h, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Σταθεροποιητές, Τύπος: Λοιπά
39.700 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1049