Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα JCB

Αγοράστε μεταχειρισμένα JCB στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JCB 536-70 AGRI SUPER
6
ΝΈΑ JCB 536-70 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456267
  76807 Saint Etienne du Rouvray cedex, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ελαστικά: /
39.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 407 BZX
9
ΝΈΑ JCB 407 BZX
Τροχοφόροι φορτωτές, 4456076
  23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 3263 h
23.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 530 70 Super
ΝΈΑ JCB 530 70 Super
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4455756
  4013 CP Kapel-Avezaath, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 4220
3
ΝΈΑ JCB Fastrac 4220
Τρακτέρ, 4455426
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 400 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI PLUS
5
ΝΈΑ JCB 531-70 AGRI PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4454074
  44130 Blain, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ελαστικά: /
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 Agri Xtra
18
ΝΈΑ JCB 541-70 Agri Xtra
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4454015
  91599 Dentlein am Forst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB JCB 535-95 T4i 110HP AC Joystick
9
ΝΈΑ JCB JCB 535-95 T4i 110HP AC Joystick
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4453897
  27061 Lány, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 2664 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
39.078,39 €

ενοικίαση από 100,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
JCB TLT 35 D - Demo
6
ΝΈΑ JCB TLT 35 D - Demo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4453896
  27432 Oerel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 65 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB TLT 35 D
7
ΝΈΑ JCB TLT 35 D
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4453677
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 930-4
5
ΝΈΑ JCB 930-4
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4453655
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
24.500 €
Δείτε αγγελία
JCB JS 145 W
6
ΝΈΑ JCB JS 145 W
Εκσκαφείς, 4453649
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1680 h, Τροχοφόρος εκσκαφέας
99.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB TLT 25 D - mit Garantie
6
ΝΈΑ JCB TLT 25 D - mit Garantie
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4453640
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
33.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8250 Fastrac
6
ΝΈΑ JCB 8250 Fastrac
Τρακτέρ, 4453562
  78357 Mühlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 6978 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
75.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8008
9
ΝΈΑ JCB 8008
Εκσκαφείς, 4453544
  NG32 3PY Grantham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 11 h
12.360,31 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8016
8
ΝΈΑ JCB 8016
Εκσκαφείς, 4453541
  NG32 3PY Grantham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1683 h, Μίνι εκσκαφέας
11.852,35 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8035 ZTS - TOP ZUSTAND
6
ΝΈΑ JCB 8035 ZTS - TOP ZUSTAND
Εκσκαφείς, 4453503
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 385 h
29.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8030 ZTS
6
ΝΈΑ JCB 8030 ZTS
Εκσκαφείς, 4453501
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3100 h
18.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8014 CTS
5
ΝΈΑ JCB 8014 CTS
Εκσκαφείς, 4453494
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 992 h
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 67C-1
6
ΝΈΑ JCB 67C-1
Εκσκαφείς, 4453377
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
63.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB TM 180
5
ΝΈΑ JCB TM 180
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4453367
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 336 h
39.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 437 HT - mit JCB Select Garantie
4
ΝΈΑ JCB 437 HT - mit JCB Select Garantie
Τροχοφόρος φορτωτής, 4453340
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
71.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB JS360LC
Εκσκαφείς, 4453119
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 10500 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB JS290LC
Εκσκαφείς, 4453116
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5345 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 8250
6
ΝΈΑ JCB 8250
Τρακτέρ, 4453072
  6000 Стара Загора, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 194 kW, Ώρες λειτουργίας: 5190 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
76.694,96 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Fimaks LT 50
4
ΝΈΑ JCB Fimaks LT 50
Φορτωτάκια, 4453060
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h
25.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 850