Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα JCB

Αγοράστε μεταχειρισμένα JCB στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JCB 4220 Fastrac Tractor (ST2838)
20
ΝΈΑ JCB 4220 Fastrac Tractor (ST2838)
Τρακτέρ, 4723427 4723427
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
128.923,64 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 T4i Telehandler (ST2289)
18
ΝΈΑ JCB 531-70 T4i Telehandler (ST2289)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4723416 4723416
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
34.185,60 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 3230
5
ΝΈΑ JCB 3230
Τρακτέρ, 4722799 4722799
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 9500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 70 km/h
51.356 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 AGRI XTRA
6
ΝΈΑ JCB 541-70 AGRI XTRA
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722735 4722735
  59494 Soest, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 3340 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 0.07 m, Ελαστικά: 500/70 R24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB FASTRAC 8250
7
ΝΈΑ JCB FASTRAC 8250
Τρακτέρ, 4722185 4722185
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 8734 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 520-40
6
ΝΈΑ JCB 520-40
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722128 4722128
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 520-40
7
ΝΈΑ JCB 520-40
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722111 4722111
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 2992 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 8008 CTS
ΝΈΑ JCB 8008 CTS
Εκσκαφείς, 4721914 4721914
  52249 Eschweiler - Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1209 h, Μίνι εκσκαφέας
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8008 CTS
ΝΈΑ JCB 8008 CTS
Εκσκαφείς, 4721915 4721915
  52249 Eschweiler - Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1088 h, Μίνι εκσκαφέας
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8008 CTS
ΝΈΑ JCB 8008 CTS
Εκσκαφείς, 4721913 4721913
  52249 Eschweiler - Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1250 h, Μίνι εκσκαφέας
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB 8018 CTS
Εκσκαφείς, 4721912 4721912
  52249 Eschweiler - Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 1331 h, Μίνι εκσκαφέας
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB 8018 CTS
Εκσκαφείς, 4721911 4721911
  52249 Eschweiler - Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 1853 h, Μίνι εκσκαφέας
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB 8018 CTS
Εκσκαφείς, 4721910 4721910
  52249 Eschweiler - Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 1855 h, Μίνι εκσκαφέας
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 3CX Site Master Digger (ST2258)
20
ΝΈΑ JCB 3CX Site Master Digger (ST2258)
Τροχοφόροι φορτωτές, 4721645 4721645
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
39.949,78 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536 60 AGRI SUPER
11
ΝΈΑ JCB 536 60 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4721367 4721367
  YO7 2BP, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 9279 h
21.972,38 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Teleskoplader Jcb 530-70
3
ΝΈΑ JCB Teleskoplader Jcb 530-70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4720620 4720620
  3721 Limberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Ελαστικά: /
15.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 434S
8
ΝΈΑ JCB 434S
Τροχοφόροι φορτωτές, 4720433 4720433
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 8477 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ελαστικά: 750/65 R 26 MI
53.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 560-80 AGRI SUPER
8
ΝΈΑ JCB 560-80 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4720432 4720432
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 2135 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 79.00 m, Ελαστικά: 480/80 R 26
78.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB 560-80 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4720431 4720431
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 4048 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 79.00 m, Ελαστικά: 480/80 R 26
69.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 426 HT AGRI
8
ΝΈΑ JCB 426 HT AGRI
Τροχοφόροι φορτωτές, 4720422 4720422
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 7375 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ελαστικά: 620/75 R26
55.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 446 HT AGRI 7800h Volvo-SW (kein 436 456)
20
ΝΈΑ JCB 446 HT AGRI 7800h Volvo-SW (kein 436 456)
Τροχοφόροι φορτωτές, 4720421 4720421
  87490 Haldenwang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 7890 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
43.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 3CXSM
3
ΝΈΑ JCB 3CXSM
Εκσκαφείς, 4720391 4720391
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 7703 h, Φορτωτής με πτύο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 3CXSM
4
ΝΈΑ JCB 3CXSM
Εκσκαφείς, 4720390 4720390
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5207 h, Φορτωτής με πτύο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 3CX
10
ΝΈΑ JCB 3CX
Εκσκαφείς, 4720277 4720277
  TA12 6AL Martock, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Συνολικό βάρος: 4000.00 t
12.555,64 €
Δείτε αγγελία
JCB 86C-1
7
ΝΈΑ JCB 86C-1
Εκσκαφείς, 4720244 4720244
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2251 h, Συνολικό βάρος: 8.60 t, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
38.950 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 938