Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα JCB

Αγοράστε μεταχειρισμένα JCB στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JCB Hydradig 110W mit Garantie
4
JCB Hydradig 110W mit Garantie
Εκσκαφείς, 4623524 4623524
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 2260 h, Συνολικό βάρος: 11000 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
69.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 414S Loading Shovel
12
JCB 414S Loading Shovel
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4935867 4935867
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JCB Workmaxx 800D
9
JCB Workmaxx 800D
ATV/Quads, 4934272 4934272
  8152BN Lemelerveld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 10.10.2019, Κυβισμός: 784 cm³, Απόσταση σε μίλια: 5474 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
8.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB PALETTENGABEL 1200 MM
5
JCB PALETTENGABEL 1200 MM
Εργαλεία φορτωτή, 4576446 4576446
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Περόνη παλέτας
252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB JS200 20 Tonne Excavator
12
JCB JS200 20 Tonne Excavator
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4628447 4628447
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
15.415,19 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 Agri Plus
7
JCB 541-70 Agri Plus
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4446811 4446811
  27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 550 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
71.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 403 Agri
10
JCB 403 Agri
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4507529 4507529
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
27.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 407
5
JCB 407
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4493240 4493240
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
41.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 550-80 Wastemaster Telehandler
12
JCB 550-80 Wastemaster Telehandler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4489935 4489935
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
35.968,78 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 403
8
JCB 403
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4673329 4673329
  77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 3cx
19
JCB 3cx
Λοιπά, 4665755 4665755
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1987
6.565,73 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 1135
16
JCB Fastrac 1135
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4591512 4591512
  42477, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 112 kW, Ώρες λειτουργίας: 9440 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
25.500 €
Δείτε αγγελία
JCB 434 S Agri
8
JCB 434 S Agri
Τροχοφόροι φορτωτές, 4886425 4886425
  01662 Meißen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 164 kW, Ώρες λειτουργίας: 3066 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
93.000 €
Δείτε αγγελία
JCB Minibagger 16
3
JCB Minibagger 16
Εκσκαφείς, 4891446 4891446
  39261 Zerbst/Anhalt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Συνολικό βάρος: 1600 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 540-170 Telehandler
10
JCB 540-170 Telehandler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4890918 4890918
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
23.979,19 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8030 ZTS
13
JCB 8030 ZTS
Εκσκαφείς, 4926558 4926558
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 4336 h, Συνολικό βάρος: 3200 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.401,61 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8055 RTS
13
JCB 8055 RTS
Εκσκαφείς, 4926554 4926554
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 60105 h, Συνολικό βάρος: 5500 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
16.027,60 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Fastrac 3185
16
JCB Fastrac 3185
Τρακτέρ, 4915074 4915074
  73540 Heubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 138 kW, Ώρες λειτουργίας: 7775 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
33.900 €
Δείτε αγγελία
JCB 535-60 Farm Special Super Telehandler
13
JCB 535-60 Farm Special Super Telehandler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4765541 4765541
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
22.266,39 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8020 Mini Digger
10
JCB 8020 Mini Digger
Λοιπά, 4741792 4741792
  Μεγ. Βρετανία
19.410,58 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 19-C1
Βίντεο
16
JCB 19-C1
Εκσκαφείς, 4873536 4873536
  86-300 Grudziądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 344 h, Συνολικό βάρος: 1900 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
18.466,58 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 403 AGRI FSD HL DEMO
6
JCB 403 AGRI FSD HL DEMO
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4816408 4816408
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
26.302,52 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Kompaktlader JCB 135 eco T4 vgl. 170, 160, S 130
18
JCB Kompaktlader JCB 135 eco T4 vgl. 170, 160, S 130
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4799485 4799485
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
23.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Hydradig 110W
5
JCB Hydradig 110W
Εκσκαφείς, 4914562 4914562
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 390 h, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 26.09.2019, Συνολικό βάρος: 11000 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
105.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB TELETRUK 35D CONSTRUCTION MASTER
7
JCB TELETRUK 35D CONSTRUCTION MASTER
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4800811 4800811
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
43.389,77 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 998