Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα John Deere

Αγοράστε μεταχειρισμένα John Deere στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 6155R
7
ΝΈΑ John Deere 6155R
Τρακτέρ, 4456300
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 850 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
109.210,97 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV855D
6
ΝΈΑ John Deere XUV855D
ATV/Quads, 4456298
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Απόσταση σε μίλια: 2100 km
10.328,48 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 960
11
ΝΈΑ John Deere 960
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456295
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλήθος δεματίων: 20000 Stk., ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 2266
10
ΝΈΑ John Deere 2266
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456287
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 3220 h, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 7.60 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 6, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 8370R
8
ΝΈΑ John Deere 8370R
Τρακτέρ, 4456242
  23936 (K)Upahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 272 kW, Ώρες λειτουργίας: 2509 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 650/60R34, ...
155.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1365
12
ΝΈΑ John Deere 1365
Θεριστικές, 4456237
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική
9.594,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1360
4
ΝΈΑ John Deere 1360
Θεριστικές, 4456236
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική
6.603,45 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8400
8
ΝΈΑ John Deere 8400
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456224
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 331 kW, Ώρες λειτουργίας: 950 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
185.686,87 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6115M
8
ΝΈΑ John Deere 6115M
Τρακτέρ, 4456222
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 1650 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ράβδος ζεύξης, ...
53.899,99 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV855D
7
ΝΈΑ John Deere XUV855D
ATV/Quads, 4456217
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 422 km, Diesel
9.876,96 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere C440R
ΝΈΑ John Deere C440R
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456211
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Δίδυμος άξονας, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλήθος δεματίων: 23000 Stk., ...
33.863,87 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6830P
7
ΝΈΑ John Deere 6830P
Τρακτέρ, 4456207
  25660 Saone, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
47.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6100MC
6
ΝΈΑ John Deere 6100MC
Τρακτέρ, 4456200
  49700 DOUE LA FONTAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1450 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
39.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6830 PREMIUM
6
ΝΈΑ John Deere 6830 PREMIUM
Τρακτέρ, 4456187
  31230 L'ISLE EN DODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
38.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 7230 R J-D 7230 R
4
ΝΈΑ John Deere 7230 R J-D 7230 R
Τρακτέρ, 4456174
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5775 h, Τετρακίνητο, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 600/70/30 / 600/70/30, Ελαστικά πίσω: 710/70/42 / 710/70/42
58.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6430 TRACTEUR 6430
3
ΝΈΑ John Deere 6430 TRACTEUR 6430
Τρακτέρ, 4456171
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420/70/28 / 420/70/28, Ελαστικά πίσω: 520/70/38 / 520/70/38
45.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6930 PREMIUM
3
ΝΈΑ John Deere 6930 PREMIUM
Τρακτέρ, 4456161
  76440 Mauquenchy, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 7380 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
37.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 975
8
ΝΈΑ John Deere 975
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456148
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ώρες λειτουργίας: 3443 h, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, ...
8.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6250R
10
ΝΈΑ John Deere 6250R
Τρακτέρ, 4456143
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 307 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere T660
10
ΝΈΑ John Deere T660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456142
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 237 h, Πλάτος κεφαλής: 7.60 m, Ελαστικά μπροστά: 680/85R32, Ελαστικά πίσω: 500/80R28
231.513 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 5100M
8
ΝΈΑ John Deere 5100M
Τρακτέρ, 4456141
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1047 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
48.320 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 955
8
ΝΈΑ John Deere 955
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456140
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 5055 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, Ελαστικά μπροστά: 18.4-26, Ελαστικά πίσω: 7.50-16
9.240 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere S690i
10
ΝΈΑ John Deere S690i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456130
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 1310 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere X740
9
ΝΈΑ John Deere X740
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4456129
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 770 h, Υδροστατική κίνηση, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540
7.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1630
4
ΝΈΑ John Deere 1630
Τρακτέρ, 4456058
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 8154 h
3.750 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 7772