Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα John Deere

Αγοράστε μεταχειρισμένα John Deere στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere S690i 4x4 HM
7
ΝΈΑ John Deere S690i 4x4 HM
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4361405
  89-115 Mrocza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Πλάτος κεφαλής: 9.15 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2000 h
101.085 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6140 R Allrad Traktor mit FKH & FZW
14
ΝΈΑ John Deere 6140 R Allrad Traktor mit FKH & FZW
Τρακτέρ, 4361394
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 6430 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
56.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere John Deere 3650
4
ΝΈΑ John Deere John Deere 3650
Εργαλεία φορτωτή, 4361366
  TA13RQ Taunton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1988
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 6620 PQ
5
ΝΈΑ John Deere 6620 PQ
Τρακτέρ, 4361318
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 7766 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 480/70r28, Ελαστικά πίσω: 600/65x38
28.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2030
2
ΝΈΑ John Deere 2030
Τρακτέρ, 4361309
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1978, Ελαστικά πίσω: 12x 24
5.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 744 Premium Pers-wikkel-combinatie
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4361281
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
19.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2650
6
ΝΈΑ John Deere 2650
Τρακτέρ, 4361164
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει
8.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 955
6
ΝΈΑ John Deere 955
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4361092
  5360 St.Wolfgang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 6170R
2
ΝΈΑ John Deere 6170R
Τρακτέρ, 4361082
  16909 Wittstock, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 4400 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
72.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6430 Premium TLS, (5569 BStunden)
17
ΝΈΑ John Deere 6430 Premium TLS, (5569 BStunden)
Τρακτέρ, 4361037
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 5569 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
47.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6410 PQ + voorlader
12
ΝΈΑ John Deere 6410 PQ + voorlader
Τρακτέρ, 4361035
  8701 MC Bolsward, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ελαστικά μπροστά: Vredestein 540/65 R24, Ελαστικά πίσω: Vredestein 600/65 R38
25.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 832
10
ΝΈΑ John Deere 832
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4360994
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6195M
10
ΝΈΑ John Deere 6195M
Τρακτέρ, 4360980
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 854
10
ΝΈΑ John Deere 854
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4360970
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Πλήθος δεματίων: 13500 Stk.
13.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6170R
Βίντεο
10
ΝΈΑ John Deere 6170R
Τρακτέρ, 4360962
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 7763 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
49.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 990 HC
10
ΝΈΑ John Deere 990 HC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4360960
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 19000 Stk.
30.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 550
10
ΝΈΑ John Deere 550
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4360953
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος συλλέκτη: 1.30 m, Πλήθος δεματίων: 20000 Stk.
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 592
10
ΝΈΑ John Deere 592
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4360945
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Πλήθος δεματίων: 16000 Stk.
12.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6530 PREMIUM
10
ΝΈΑ John Deere 6530 PREMIUM
Τρακτέρ, 4360941
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
31.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6630
7
ΝΈΑ John Deere 6630
Τρακτέρ, 4360934
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...
55.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6530
8
ΝΈΑ John Deere 6530
Τρακτέρ, 4360926
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 2300 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
45.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6120M
6
ΝΈΑ John Deere 6120M
Τρακτέρ, 4360925
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
59.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 864
7
ΝΈΑ John Deere 864
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4360906
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 7100 Stk.
23.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 864
4
ΝΈΑ John Deere 864
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4360907
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 13000 Stk.
20.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6210R
7
ΝΈΑ John Deere 6210R
Τρακτέρ, 4360902
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
75.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 6632