Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα John Deere

Αγοράστε μεταχειρισμένα John Deere στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 6155M CommandQuad
6
ΝΈΑ John Deere 6155M CommandQuad
Λοιπά, 4808801 4808801
  9723 JK Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 6215R Ultimate CommandPro
4
ΝΈΑ John Deere 6215R Ultimate CommandPro
Λοιπά, 4808800 4808800
  9723 JK Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 6175 R
Τρακτέρ, 4808728 4808728
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 2246 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 7920
7
ΝΈΑ John Deere 7920
Τρακτέρ, 4808705 4808705
  WR11 2QT Worcestershire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 4663 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ταχύτητα pto: 540/1000
49.016,09 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2056 LL
5
ΝΈΑ John Deere 2056 LL
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4808706 4808706
  WR11 2QT Worcestershire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 2991 h
22.274,47 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7310R
9
ΝΈΑ John Deere 7310R
Τρακτέρ, 4808512 4808512
  92283 Lauterhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Ώρες λειτουργίας: 2138 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
132.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6130 R
15
ΝΈΑ John Deere 6130 R
Τρακτέρ, 4808511 4808511
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 1238 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
92.140,92 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6420S
12
ΝΈΑ John Deere 6420S
Τρακτέρ, 4808498 4808498
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6504 h
17.267,03 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 5075E
8
ΝΈΑ John Deere 5075E
Τρακτέρ, 4808491 4808491
  93354 Siegenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 24 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 580 C
7
ΝΈΑ John Deere 580 C
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808484 4808484
  83139 Söchtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πλάτος συλλέκτη: 1.81 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
8.581,75 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere W 540C
8
ΝΈΑ John Deere W 540C
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4808479 4808479
  84174 Eching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 902 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
88.235,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6820
9
ΝΈΑ John Deere 6820
Τρακτέρ, 4808477 4808477
  39171 Sülzetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 7300 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Precision Cut 2653 B Sportplatzmäher Universalmäher
8
ΝΈΑ John Deere Precision Cut 2653 B Sportplatzmäher Universalmäher
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4808475 4808475
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
16.749,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 5090 GF
5
ΝΈΑ John Deere 5090 GF
Τρακτέρ, 4808429 4808429
  88094 Oberteuringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 3400 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
27.551,94 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6150 R
12
ΝΈΑ John Deere 6150 R
Τρακτέρ, 4808330 4808330
  IP28 6QZ Bury St. Edmunds, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3825 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
52.915,10 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7430 Autopowr
11
ΝΈΑ John Deere 7430 Autopowr
Τρακτέρ, 4808331 4808331
  IP28 6QZ Bury St. Edmunds, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανάρτηση καμπίνας, ...
38.934,37 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6910
8
ΝΈΑ John Deere 6910
Τρακτέρ, 4808320 4808320
  26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
32.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6215R
9
ΝΈΑ John Deere 6215R
Τρακτέρ, 4808316 4808316
  49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 188 kW, Ώρες λειτουργίας: 2845 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
104.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7530 Premium
6
ΝΈΑ John Deere 7530 Premium
Τρακτέρ, 4808311 4808311
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 7310R
20
ΝΈΑ John Deere 7310R
Τρακτέρ, 4808281 4808281
  5611CA Eindhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 228 kW, Ώρες λειτουργίας: 1212 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κύλινδρος: 6
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere Rasentraktor X 166R
4
ΝΈΑ John Deere Rasentraktor X 166R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4808234 4808234
  26349 Jade, Γερμανία
Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6920 S
9
ΝΈΑ John Deere 6920 S
Τρακτέρ, 4808110 4808110
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 3850 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
46.218,49 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 920
10
ΝΈΑ John Deere 920
Τρακτέρ, 4808090 4808090
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: 6.00-16 Firestone, ...
4.500 €
Δείτε αγγελία
John Deere 550
10
ΝΈΑ John Deere 550
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808087 4808087
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.15 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
3.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6630 premium
5
ΝΈΑ John Deere 6630 premium
Τρακτέρ, 4808075 4808075
  WR6 6YT WORCESTER, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 5122 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ράβδος ζεύξης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 7740