Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα John Deere

Αγοράστε μεταχειρισμένα John Deere στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 14 SB
3
John Deere 14 SB
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4868977 4868977
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Πλάτος εργασίας: 530.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 630X
10
John Deere 630X
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4871134 4871134
  98634 Wasungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Ελαστικά, Πλάτος εργασίας: 9.15 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere Z994R
5
John Deere Z994R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4867565 4867565
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere X 354 4WD Mulch
6
John Deere X 354 4WD Mulch
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4879102 4879102
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.874 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1585
3
John Deere 1585
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4884202 4884202
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.83 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 630 C
6
John Deere 630 C
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4884478 4884478
  8271 RW Ijsselmuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συλλέκτης
13.500 €
Δείτε αγγελία
John Deere T660 mit 7,60m Schneidwerk 625R
13
John Deere T660 mit 7,60m Schneidwerk 625R
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4884384 4884384
  18513 Holthof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 277 kW, Ώρες λειτουργίας: 1546 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
86.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 4755
13
John Deere 4755
Τρακτέρ, 4879302 4879302
  04626 Schmölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 139 kW, Ώρες λειτουργίας: 7888 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
42.000 €
Δείτε αγγελία
John Deere ZBIORNIK PALIWA AdBlue DIESEL BAK FRANZ
5
John Deere ZBIORNIK PALIWA AdBlue DIESEL BAK FRANZ
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4879246 4879246
  67-320 Małomice, Πολωνία
464,34 €
Δείτε αγγελία
John Deere LTR180
4
John Deere LTR180
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4853348 4853348
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.795 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 832 24M Trailed Sprayer
12
John Deere 832 24M Trailed Sprayer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4862404 4862404
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
10.562,26 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X940
4
John Deere X940
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4853344 4853344
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
10.915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 4110
10
John Deere 4110
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4876367 4876367
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.000 €
Δείτε αγγελία
John Deere R47V
5
John Deere R47V
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4876298 4876298
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.47 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
742,97 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7200 PrecisionCut Trim And Surround Mower
12
John Deere 7200 PrecisionCut Trim And Surround Mower
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4872489 4872489
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
11.412,95 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7200 PrecisionCut Trim And Surrounds Mower
5
John Deere 7200 PrecisionCut Trim And Surrounds Mower
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4872488 4872488
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
26.257,21 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere C52KS
4
John Deere C52KS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4862046 4862046
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 520.00 m
1.175,63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6300
4
John Deere 6300
Τρακτέρ, 4856816 4856816
  72525 Münsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 9900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.1995, Κενό βάρους: 4.70 t, ...
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Frontladerkonsolen
8
John Deere Frontladerkonsolen
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4855913 4855913
  48683 Ahaus, Γερμανία
714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6130R --2018--1235h-- AQ EcoShift--
20
John Deere 6130R --2018--1235h-- AQ EcoShift--
Τρακτέρ, 4863776 4863776
  59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 1235 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
73.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere X950R - Hochentleerung
6
John Deere X950R - Hochentleerung
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4853410 4853410
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 8700 Precision Cut
12
John Deere 8700 Precision Cut
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4862598 4862598
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
14.838,55 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T560i
13
John Deere T560i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4865929 4865929
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 277 kW, Ώρες λειτουργίας: 953 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
135.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8700
11
John Deere 8700
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4858779 4858779
  7751 BG Dalen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014
17.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere W 540
10
John Deere W 540
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4869564 4869564
  31691 Helpsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 1704 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
75.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 7811