Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Joskin

Αγοράστε μεταχειρισμένα Joskin στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Joskin KTP 22-50
10
Joskin KTP 22-50
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3796531 3796531
  09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 10.90 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
31.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Siroko S4010/9V
8
Joskin Siroko S4010/9V
Κοπροδιανομείς, 3796014 3796014
  09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 8.10 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 21.3R24
24.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Tetraliner 26000 T
9
Joskin Tetraliner 26000 T
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4938240 4938240
  26169 Thüle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Pendislide 150/50PS2
10
Joskin Pendislide 150/50PS2
Μπεκ λυμμάτων, 4938183 4938183
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Trans KTP 22/50
7
Joskin Trans KTP 22/50
Ανατρεπόμενο, 4139594 4139594
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 10.90 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Τύπος: Πίσω ανατρεπόμενα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin SCARIFLEX Turbo 960
Βίντεο
6
Joskin SCARIFLEX Turbo 960
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 2370071 2370071
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 9.60 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.40 m
17.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Betimax RDS 5000
4
Joskin Betimax RDS 5000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 2354174 2354174
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 435/45 R19.5, Διαστάσεις: L:5,00m B:2,23m H:2,10m
15.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin SCARIFLEX 600
4
Joskin SCARIFLEX 600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 1745555 1745555
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.60 m
9.244 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin BETIMAX RDS 6000
5
Joskin BETIMAX RDS 6000
Όχημα μεταφοράς ζώων, 2870655 2870655
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίκυκλa, Φρένα: Αερόφρενο, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 435/50R19.5, Διαστάσεις: 6m
14.790 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Trns CAP 4500-10
9
Joskin Trns CAP 4500-10
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4861964 4861964
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 12.50 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 13000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex EB 600
Βίντεο
3
Joskin Scariflex EB 600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4812940 4812940
  52146 Wuerselen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex 720 R6S5
6
Joskin Scariflex 720 R6S5
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4851673 4851673
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Τύπος δίχαλου: Σπαρτική μηχανή
8.655,46 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Joskin TR 270 Weidepflegemäher
Βίντεο
3
Joskin TR 270 Weidepflegemäher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4812892 4812892
  52146 Wuerselen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Ρότορες, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin 26/50
4
Joskin 26/50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4918904 4918904
  45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 53.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
44.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex 600 R6S5
9
Joskin Scariflex 600 R6S5
Σβάρνα λιβαδιών, 4913967 4913967
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
8.823,53 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin TR185C2 weiland bloter
3
Joskin TR185C2 weiland bloter
Θεριστικές, 4912991 4912991
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Trans-EX 7T, 7500 kg.
5
Joskin Trans-EX 7T, 7500 kg.
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4903893 4903893
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2007
4.500 €
Δείτε αγγελία
Joskin WAGO TR10000 T15
3
Joskin WAGO TR10000 T15
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4764748 4764748
  24589 Dätgen, Γερμανία
15.980 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Ferti-Space 2 7014/25BU Horizon
15
Joskin Ferti-Space 2 7014/25BU Horizon
Κοπροδιανομείς, 4807123 4807123
  23972 Groß Stieten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
70.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Solodisc 5160/24
10
Joskin Solodisc 5160/24
Μπεκ δίσκου λυμάτων, 4687715 4687715
  9231 HW Surhuisterveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.16 m
5.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin PENDISLIDE-PRO 120/48PS2
6
Joskin PENDISLIDE-PRO 120/48PS2
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4710156 4710156
  28790 Brundorf-Schwanewede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Tornado T6516/19BV
Βίντεο
7
Joskin Tornado T6516/19BV
Κοπροδιανομείς, 4778758 4778758
  4630 Soumagne, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 16.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 600/55R26.5
40.417 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Wago TR10000 T20
9
Joskin Wago TR10000 T20
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4728270 4728270
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.2019, Μήκος Πλατφόρμας: 10.00 m, Πλήθος δεματίων: 32, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Wago TR8000 D15
13
Joskin Wago TR8000 D15
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4728268 4728268
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.2019, Μήκος Πλατφόρμας: 8.00 m, Πλήθος δεματίων: 24, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Tornado 3 5011/11V
9
Joskin Tornado 3 5011/11V
Κοπροδιανομείς, 4588109 4588109
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.00 t, Συνολικό βάρος: 13000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 228