Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Joskin

Αγοράστε μεταχειρισμένα Joskin στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Joskin Tetraliner 26000 T
9
Joskin Tetraliner 26000 T
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 5071112 5071112
  26169 Thüle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Joskin Silospace 26/50
9
Joskin Silospace 26/50
Βαγόνι ζωοτροφών, 5053759 5053759
  88454 Hochdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, ...
43.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Pendislide 150/50PS2
10
Joskin Pendislide 150/50PS2
Μπεκ λυμμάτων, 5071046 5071046
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex EB 600 R5S
7
Joskin Scariflex EB 600 R5S
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4995778 4995778
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Volumetra 14500D
6
Joskin Volumetra 14500D
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4980819 4980819
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
75.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Drakkar Avskjutarvagn
6
Joskin Drakkar Avskjutarvagn
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4980637 4980637
  26272 Eslöv, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2014
47.362 €
εξ. 25% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Joskin Trans-EX 7T, 7500 kg.
5
Joskin Trans-EX 7T, 7500 kg.
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4988912 4988912
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2007
4.500 €
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex 720 R6S5
6
Joskin Scariflex 720 R6S5
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4851673 4851673
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Τύπος δίχαλου: Σπαρτική μηχανή
8.655,46 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex 600 R6S5
9
Joskin Scariflex 600 R6S5
Σβάρνα λιβαδιών, 4913967 4913967
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
8.823,53 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin 26/50
4
Joskin 26/50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4918904 4918904
  45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 53.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
44.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin DRAKKAR
9
Joskin DRAKKAR
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4928831 4928831
  19300 Grabow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
44.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex R6S5
10
Joskin Scariflex R6S5
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4977445 4977445
  6721 NJ Bennekom, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
8.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex EB 600
Βίντεο
3
Joskin Scariflex EB 600
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4812940 4812940
  52146 Wuerselen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin TR 270 Weidepflegemäher
Βίντεο
3
Joskin TR 270 Weidepflegemäher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4812892 4812892
  52146 Wuerselen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Ρότορες, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Tornado T6516/19BV
Βίντεο
7
Joskin Tornado T6516/19BV
Κοπροδιανομείς, 4778758 4778758
  4630 Soumagne, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 16.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 600/55R26.5
40.417 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Trns CAP 4500-10
9
Joskin Trns CAP 4500-10
Ανατρεπόμενο, 4861964 4861964
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 12.50 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 13000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin PENDISLIDE-PRO 120/48PS2
6
Joskin PENDISLIDE-PRO 120/48PS2
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4710156 4710156
  28790 Brundorf-Schwanewede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Wago TR10000 T20
9
Joskin Wago TR10000 T20
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4728270 4728270
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.2019, Μήκος Πλατφόρμας: 10.00 m, Πλήθος δεματίων: 32, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 24000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Wago TR8000 D15
13
Joskin Wago TR8000 D15
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4728268 4728268
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.2019, Μήκος Πλατφόρμας: 8.00 m, Πλήθος δεματίων: 24, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin WAGO TR10000 T15
3
Joskin WAGO TR10000 T15
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4764748 4764748
  24589 Dätgen, Γερμανία
15.980 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Joskin Trans CAP 5500/18 BC150
6
Joskin Trans CAP 5500/18 BC150
Ανατρεπόμενο, 4496837 4496837
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Modulo 2 16000 MEB
11
Joskin Modulo 2 16000 MEB
Βυτία κοπριάς, 4423636 4423636
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.12.2018, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 13000 l/min, Συνολικό βάρος: 21000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Solodisc 5160/24
8
Joskin Solodisc 5160/24
Μπεκ δίσκου λυμάτων, 4687715 4687715
  9231 HW Surhuisterveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.16 m
5.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin EB540 R3S beluchter sleep hydr. 5.4m
3
Joskin EB540 R3S beluchter sleep hydr. 5.4m
Σβάρνα λιβαδιών, 4603838 4603838
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Αναδίπλωση, Πλάτος εργασίας: 5.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Siroko S5010/11V
9
Joskin Siroko S5010/11V
Κοπροδιανομείς, 4643881 4643881
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 244