Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Komatsu

Αγοράστε μεταχειρισμένα Komatsu στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Claas New Holland Case IH Fendt Deutz-Fahr Kuhn Massey Ferguson
Komatsu HM300-1
3
ΝΈΑ Komatsu HM300-1
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 5213797 5213797
  33960 Pirkkala, Φιλλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Komatsu HM300-2
4
Komatsu HM300-2
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 5182668 5182668
  38520 Le Bourg-d'Oisans, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Komatsu D65 EX- 15 Planierraupe Raupe Schubraupe
20
Komatsu D65 EX- 15 Planierraupe Raupe Schubraupe
Ερπύστριες, 4820077 4820077
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 153 kW, Ώρες λειτουργίας: 4857 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu PC 09 inkl. Hydraulikhammer & Löffel
11
Komatsu PC 09 inkl. Hydraulikhammer & Löffel
Εκσκαφείς, 4727838 4727838
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Ώρες λειτουργίας: 170 h, Συνολικό βάρος: 1080 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu PC 55 MR-5 inkl. Powertilt & Löffelset
11
Komatsu PC 55 MR-5 inkl. Powertilt & Löffelset
Εκσκαφείς, 4727837 4727837
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 120 h, Συνολικό βάρος: 5580 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu PC210LC-8
13
Komatsu PC210LC-8
Εκσκαφείς, 2491821 2491821
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 1750 h, Συνολικό βάρος: 21000 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu 855
20
ΝΈΑ Komatsu 855
Προωθητές, 5216856 5216856
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 9660 h, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 14.00 t, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Αριθμός αξόνων: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu 865
8
ΝΈΑ Komatsu 865
Προωθητές, 5217155 5217155
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 15.00 t, Εμβέλεια γερανού: 7.80 m, Ωφέλιμο φορτίο: 15.00 t, Αριθμός αξόνων: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu 830.3
19
Komatsu 830.3
Προωθητές, 5161726 5161726
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 14500 h, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 9.00 t, Εμβέλεια γερανού: 9.30 m, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t, Αριθμός αξόνων: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu 845
6
Komatsu 845
Προωθητές, 5161715 5161715
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 6750 h, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 12.00 t, Εμβέλεια γερανού: 9.50 m, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Αριθμός αξόνων: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Komatsu 855.1
20
Komatsu 855.1
Προωθητές, 4876242 4876242
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 16000 h, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 14.00 t, Εμβέλεια γερανού: 7.80 m, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Αριθμός αξόνων: 4
90.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu PC 80 MR
17
Komatsu PC 80 MR
Εκσκαφείς, 5212069 5212069
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 3150 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
37.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu PC228USLC-3E0
16
Komatsu PC228USLC-3E0
Εκσκαφείς, 5176869 5176869
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 116 kW, Ώρες λειτουργίας: 8220 h, Σύστημα κλιματισμού, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
39.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu 911
9
Komatsu 911
Θεριστικές, 5101756 5101756
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 170 kW, Ώρες λειτουργίας: 11600 h, Εμβέλεια γερανού: 11.00 m, μεγ. διάμετρος επεξεργαστή: 600 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu PC 240 NLC 11
10
Komatsu PC 240 NLC 11
Εκσκαφείς, 5131407 5131407
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 142 kW, Ώρες λειτουργίας: 3457 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
148.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu PC 450 LCHD - 8
9
Komatsu PC 450 LCHD - 8
Εκσκαφείς, 5068358 5068358
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 8903 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
98.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu 901TX
8
Komatsu 901TX
Θεριστικές, 4920849 4920849
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Εμβέλεια γερανού: 11.00 m
92.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu PC55MR-3
20
Komatsu PC55MR-3
Εκσκαφείς, 4746155 4746155
  5611CA Eindhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1831 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu PC 26 MR-3 inkl. Powertilt & Löffelset
11
Komatsu PC 26 MR-3 inkl. Powertilt & Löffelset
Εκσκαφείς, 4727840 4727840
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Συνολικό βάρος: 2600 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu PC 16 R-3HS inkl. Powertilt & Löffelset
12
Komatsu PC 16 R-3HS inkl. Powertilt & Löffelset
Εκσκαφείς, 4727839 4727839
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Συνολικό βάρος: 1920 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu PC 138 US-8
12
ΝΈΑ Komatsu PC 138 US-8
Εκσκαφείς, 5218992 5218992
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 5170 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu PC 118MR-8
10
ΝΈΑ Komatsu PC 118MR-8
Εκσκαφείς, 5218895 5218895
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 5050 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu D65
7
Komatsu D65
Ερπύστριες, 4832043 4832043
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 142 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h
39.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu 845
19
Komatsu 845
Προωθητές, 4927163 4927163
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 7680 h, Εμβέλεια γερανού: 7.80 m, Αριθμός αξόνων: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu FD25D-11T FD25D-11T
17
Komatsu FD25D-11T FD25D-11T
Περονοφόρο, 4928748 4928748
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
5.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 109