Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Komatsu

Αγοράστε μεταχειρισμένα Komatsu στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Komatsu 840.4
4
Komatsu 840.4
Προωθητές, 4894152 4894152
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 15200 h, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 12.00 t, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Αριθμός αξόνων: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu D65 EX- 15 Planierraupe Raupe Schubraupe
20
Komatsu D65 EX- 15 Planierraupe Raupe Schubraupe
Ερπύστριες, 4820077 4820077
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 153 kW, Ώρες λειτουργίας: 4857 h
99.998,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu 855.1
18
Komatsu 855.1
Προωθητές, 4876242 4876242
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 16000 h, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 14.00 t, Εμβέλεια γερανού: 7.80 m, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Αριθμός αξόνων: 4
90.000 €
Δείτε αγγελία
Komatsu 840TX
5
Komatsu 840TX
Προωθητές, 4870804 4870804
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 12500 h, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 12.00 t, Εμβέλεια γερανού: 9.60 m, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Αριθμός αξόνων: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu Krautuvas paletėms
10
Komatsu Krautuvas paletėms
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4903740 4903740
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2000
1.200 €
Δείτε αγγελία
Komatsu PC210 LC8
11
Komatsu PC210 LC8
Εκσκαφείς, 2558963 2558963
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 3650 h, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu PC210LC-8
13
Komatsu PC210LC-8
Εκσκαφείς, 2491821 2491821
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 1750 h, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu D65PX-15E0
4
Komatsu D65PX-15E0
Ερπύστριες, 4734279 4734279
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 153 kW, Ώρες λειτουργίας: 12500 h
50.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu Wa 270
5
Komatsu Wa 270
Τροχοφόροι φορτωτές, 4892149 4892149
  49201 Dissen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 11220 h, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.50 m, Ύψος κατασκευής: 3.20 m, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Χωρητικότητα φτυαριού: 2.30 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
19.999 €
Δείτε αγγελία
Komatsu WH716
19
Komatsu WH716
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4745264 4745264
  35394 Gießen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3073 h, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, Ύψος κατασκευής: 2.45 m, Ύψος ανύψωσης: 16.10 m, Βάρος λειτουργίας: 11590 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, ...
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Komatsu Komatsu PC 50 MR2
4
Komatsu Komatsu PC 50 MR2
Εκσκαφείς, 4824478 4824478
  63864 Glattbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 7435 h, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
17.900 €
Δείτε αγγελία
Komatsu 901TX.1
9
Komatsu 901TX.1
Θεριστικές, 4870900 4870900
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 16000 h, Εμβέλεια γερανού: 11.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu PC 80 MR
17
Komatsu PC 80 MR
Εκσκαφείς, 4687022 4687022
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 3150 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
37.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu PC55MR-3
20
Komatsu PC55MR-3
Εκσκαφείς, 4746155 4746155
  5611CA Eindhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 1831 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
29.100 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu PW75R
6
Komatsu PW75R
Εκσκαφείς, 3992776 3992776
  72229 Rohrdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Συνολικό βάρος: 9.00 t, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
26.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu D65
7
Komatsu D65
Ερπύστριες, 4832043 4832043
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 142 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu FD25D-11T
14
Komatsu FD25D-11T
Περονοφόρο, 4830976 4830976
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
5.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu FG15T-17 duplo330 SIDESHIFT 2001 4350uur LPG
15
Komatsu FG15T-17 duplo330 SIDESHIFT 2001 4350uur LPG
Περονοφόρο, 4866201 4866201
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 4350 h, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu FD25D-11T FD25D-11T
17
Komatsu FD25D-11T FD25D-11T
Περονοφόρο, 4837164 4837164
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
5.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu D155AX-5
12
Komatsu D155AX-5
Ερπύστριες, 4853986 4853986
  76506 Saue, Tallinn, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 12844 h
39.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu 931.1
20
Komatsu 931.1
Θεριστικές, 4894140 4894140
  LV-5070 Lielvarde, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 193 kW, Ώρες λειτουργίας: 11300 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Komatsu PW220-7
4
Komatsu PW220-7
Εκσκαφείς, 4897780 4897780
  66538 Neunkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 8383 h, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Komatsu PC14R3-GHS
7
Komatsu PC14R3-GHS
Εκσκαφείς, 4896061 4896061
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 958 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Komatsu PC138USLC-10
4
Komatsu PC138USLC-10
Εκσκαφείς, 4897752 4897752
  38650 Monestier de Clermont, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 6223 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Komatsu FD 30 T-14
6
Komatsu FD 30 T-14
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4474796 4474796
  LV-1063 Rīga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2005
6.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 168