Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kongskilde

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kongskilde στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kongskilde Suc 700
10
Kongskilde Suc 700
Λοιπά, 4905790 4905790
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kongskilde RVX280QXG
8
Kongskilde RVX280QXG
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4832621 4832621
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kongskilde Rollhacke6reihig Hydr.Klappung mit Reihendüngung
Βίντεο
15
Kongskilde Rollhacke6reihig Hydr.Klappung mit Reihendüngung
Hackstriegel/Hackmaschine, 4791696 4791696
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Τύπος: Περιστροφική τσάπα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kongskilde Bodenfräse 4m mit Kerner Rotavator   Rotalabour HR43 405 DU
Βίντεο
18
Kongskilde Bodenfräse 4m mit Kerner Rotavator Rotalabour HR43 405 DU
Φρέζες, 4561664 4561664
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.05 m, Βάθος εργασίας: 22 cm, Μαχαίρι φρέζας: 96, Τύπος φρέζας: Φρέζες γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kongskilde HK31 Rotorkopeg
6
Kongskilde HK31 Rotorkopeg
Περιστροφικές σβάρνες, 4382696 4382696
  8314 RD Bant (N.O.P), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3000.00 m
13.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde 6 Reihige Vibro Beta Hackgerät 45cm Reihe mit Hohlscheiben
Βίντεο
11
Kongskilde 6 Reihige Vibro Beta Hackgerät 45cm Reihe mit Hohlscheiben
Hackstriegel/Hackmaschine, 4728144 4728144
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kongskilde 12 rk bagmont.
8
Kongskilde 12 rk bagmont.
Hackstriegel/Hackmaschine, 4769238 4769238
  7200 Grindsted, Δανία
Έτος κατασκευής: 2015
49.274,46 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde Kongskilde-Becker Gefederte Gänsefussschare Maishacke 4 reihig
Βίντεο
9
Kongskilde Kongskilde-Becker Gefederte Gänsefussschare Maishacke 4 reihig
Hackstriegel/Hackmaschine, 4760150 4760150
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kongskilde 5M Centor Discs
5
Kongskilde 5M Centor Discs
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4406407 4406407
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
3.425,60 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde SP500 Germinator Cultivator
11
Kongskilde SP500 Germinator Cultivator
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4406404 4406404
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
2.854,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde 12 Reihige Kongskilde Vibro Beta  Hacke Type VBTF
Βίντεο
12
Kongskilde 12 Reihige Kongskilde Vibro Beta Hacke Type VBTF
Hackstriegel/Hackmaschine, 4635268 4635268
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kongskilde TRIPLE
8
Kongskilde TRIPLE
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4652313 4652313
  9131 Grafenstein, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
619,47 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde Vibro Beta    Typ VBT 7 Reihig Hydr.Klappung
Βίντεο
20
Kongskilde Vibro Beta Typ VBT 7 Reihig Hydr.Klappung
Hackstriegel/Hackmaschine, 4218744 4218744
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kongskilde Maishacke auf 8 Reihig Erweiterbar Hydr Klappung
Βίντεο
10
Kongskilde Maishacke auf 8 Reihig Erweiterbar Hydr Klappung
Hackstriegel/Hackmaschine, 4725907 4725907
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kongskilde Förderband, Transportband, Futterband, Querförderband, Futtermischwagen Siloking, Kuhn, Strautmann, Trioliet, Faresin, Storti, BvL, Mayer, Stoll, Keenan, Peecon, Seko, Sgariboldi, Walker, Hirl, Zago, Uno, Sitrex, Shelbourne, Schuitemaker, Gioli, Himel, Ko
Βίντεο
12
Kongskilde Förderband, Transportband, Futterband, Querförderband, Futtermischwagen Siloking, Kuhn, Strautmann, Trioliet, Faresin, Storti, BvL, Mayer, Stoll, Keenan, Peecon, Seko, Sgariboldi, Walker, Hirl, Zago, Uno, Sitrex, Shelbourne, Schuitemaker, Gioli, Himel, Ko
Τεχνολογία μεταφοράς, 2615710 2615710
  58507 Lüdenscheid, Γερμανία
Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 7.60 m, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
201 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde Vibra Corn  reihenkultivator
6
Kongskilde Vibra Corn reihenkultivator
Hackstriegel/Hackmaschine, 2391913 2391913
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kongskilde Güllegrubber 4,20m
7
Kongskilde Güllegrubber 4,20m
Μπεκ λυμμάτων, 4680239 4680239
  97499 Donnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Πλάτος εργασίας: 4.30 m
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kongskilde Delta 3m Stubble Cultivator
8
Kongskilde Delta 3m Stubble Cultivator
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4417786 4417786
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
4.510,37 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde N/A
6
Kongskilde N/A
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4762029 4762029
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
3.939,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde Rake R365 DS
8
Kongskilde Rake R365 DS
Χορτοσυλλεκτική, 4688866 4688866
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
4.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kongskilde AEROMAT PROFILINE 12DTE + Fronttank NS
8
Kongskilde AEROMAT PROFILINE 12DTE + Fronttank NS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4540269 4540269
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 12, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde N/A
10
Kongskilde N/A
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4780075 4780075
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
2.455,01 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde Perci sem 06
7
Kongskilde Perci sem 06
Φυτευτικές μηχανές, 4703902 4703902
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Αριθμός σειρών: 6
2.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde Z-8805
8
Kongskilde Z-8805
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4688865 4688865
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
11.344,54 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kongskilde R+460
7
Kongskilde R+460
Χορτοσυλλεκτική, 4688862 4688862
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 20.18 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 134