Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kotte

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kotte στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kotte Garant Tandem 7cbm
10
Kotte Garant Tandem 7cbm
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 5071052 5071052
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985
4.117,65 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotte VT18300
5
Kotte VT18300
Βυτία κοπριάς, 5074402 5074402
  27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πληρωτικό τούρμπο, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Ημερομηνία εγγραφής: 14.02.2013, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, ...
65.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT 16500
5
Kotte VT 16500
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 5019119 5019119
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
61.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Garant VT 18000
5
Kotte Garant VT 18000
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 5018839 5018839
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
21.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT 20000S
3
Kotte VT 20000S
Βυτία κοπριάς, 5010025 5010025
  49637 Menslage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 17.12.2012, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 19300.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 0.50 bar, ...
70.000 €
Δείτε αγγελία
Kotte PT 18500/5
5
Kotte PT 18500/5
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 5019385 5019385
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
31.150 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte SlurryInjector 600
5
Kotte SlurryInjector 600
Μπεκ λυμμάτων, 4932682 4932682
  49597 Rieste, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte PTR 22
19
Kotte PTR 22
Κοπροδιανομείς, 4987581 4987581
  14542 Werder / Havel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
65.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Rollkultivator6Reihig oder 8Reihig Hydr Klappung Rollhacke Rollhackgerät
Βίντεο
15
Kotte Rollkultivator6Reihig oder 8Reihig Hydr Klappung Rollhacke Rollhackgerät
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 3446851 3446851
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kotte Güllefaß
10
Kotte Güllefaß
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4845780 4845780
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
3.400 €
logo
Δείτε αγγελία
Kotte VT 18.300 + BOMECH FARMER 15 M
10
Kotte VT 18.300 + BOMECH FARMER 15 M
Βυτία κοπριάς, 4894548 4894548
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 17300.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 15200 l/min, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotte VT 20.000
6
Kotte VT 20.000
Βυτία κοπριάς, 5048407 5048407
  26340 Zetel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Κεντρική λίπανση, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Ημερομηνία εγγραφής: 18.03.2016, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, ...
72.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte
12
Kotte
Βυτία κοπριάς, 5022749 5022749
  49770 Herzlake, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Κεντρική λίπανση, Πληρωτικό τούρμπο, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Ημερομηνία εγγραφής: 03.07.2003, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, ...
45.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Garant PT 19700
6
Kotte Garant PT 19700
Βυτία κοπριάς, 5010427 5010427
  78166 Donaueschingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18800.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotte PTL 20000 + Bomech Multi 15m
20
Kotte PTL 20000 + Bomech Multi 15m
Βυτία κοπριάς, 4991869 4991869
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Κεντρική λίπανση, Πληρωτικό τούρμπο, ISOBUS, Ημερομηνία εγγραφής: 09.08.2016, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 20200.00 l, ...
118.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kotte Garant kotte mesttank DTL 190001B bemester
14
Kotte Garant kotte mesttank DTL 190001B bemester
Βυτία κοπριάς, 4990258 4990258
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 19000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
79.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotte VT 20000
7
Kotte VT 20000
Βυτία κοπριάς, 4974052 4974052
  41751 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Κεντρική λίπανση, Πληρωτικό τούρμπο, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Ημερομηνία εγγραφής: 06.05.2013, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 19700.00 l, ...
82.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte 10000Liter Garant Güllefass Güllewagen VT 10000 Kotte Garant Tandemachse
Βίντεο
19
Kotte 10000Liter Garant Güllefass Güllewagen VT 10000 Kotte Garant Tandemachse
Βυτία κοπριάς, 4870884 4870884
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 10000 l/min, Συνολικό βάρος: 15000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kotte Marchner kein Kotte Garant VE6000 Güllefass mit 6000Liter Fassungsvermögen
16
Kotte Marchner kein Kotte Garant VE6000 Güllefass mit 6000Liter Fassungsvermögen
Βυτία κοπριάς, 4920678 4920678
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Πτερύγιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kotte Kotte Garant VT 12000 mit Lenkachse Druckluftanalge
12
Kotte Kotte Garant VT 12000 mit Lenkachse Druckluftanalge
Βυτία κοπριάς, 4941618 4941618
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 10000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kotte VT 19700 + Bomech Farmer 15
7
Kotte VT 19700 + Bomech Farmer 15
Βυτία κοπριάς, 4812927 4812927
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18800.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 15200 l/min, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte VT 12600
8
Kotte VT 12600
Βυτία κοπριάς, 4188878 4188878
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12600.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 12200 l/min, Συνολικό βάρος: 19000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kotte
4
Kotte
Συμπιεστές εδάφους, 2548196 2548196
  46325 Borken-Rhedebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte FLG 300
9
Kotte FLG 300
Καλλιεργητής, 2165989 2165989
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 7, μεγ. βάθος εργασίας: 300 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
2.749 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kotte Kotte Garant VE6000   Güfllefass mit 6000Liter
10
Kotte Kotte Garant VE6000 Güfllefass mit 6000Liter
Βυτία κοπριάς, 3299551 3299551
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 8000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Πτερύγιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 160