Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kotte

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kotte στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kotte SlurryInjector 600
5
Kotte SlurryInjector 600
Μπεκ λυμμάτων, 4932682 4932682
  49597 Rieste, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte Gülletechnik (sonstige) Turbofüller
7
Kotte Gülletechnik (sonstige) Turbofüller
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4854625 4854625
  26670 Großsander, Γερμανία
2.436,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kotte Garant VT 18000
5
Kotte Garant VT 18000
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4874330 4874330
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
21.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte TSA
14
Kotte TSA
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, 4840197 4840197
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 05.08.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 100 km/h, Συνολικό βάρος: 37000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
79.900 €
Δείτε αγγελία
Kotte VT 16700 Ecoline Plus
11
Kotte VT 16700 Ecoline Plus
Βυτία κοπριάς, 4736196 4736196
  35104 Lichtenfels-Goddelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 12.05.2015, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 15500 l/min, ...
43.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Rollkultivator6Reihig oder 8Reihig Hydr Klappung Rollhacke Rollhackgerät
Βίντεο
15
Kotte Rollkultivator6Reihig oder 8Reihig Hydr Klappung Rollhacke Rollhackgerät
Hackstriegel/Hackmaschine, 3446851 3446851
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte Garant Tandem 7cbm
10
ΝΈΑ Kotte Garant Tandem 7cbm
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4938208 4938208
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985
4.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT 18.300 + BOMECH FARMER 15 M
10
Kotte VT 18.300 + BOMECH FARMER 15 M
Βυτία κοπριάς, 4894548 4894548
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 17300.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 15200 l/min, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kotte VT 14000/5
16
Kotte VT 14000/5
Βυτία κοπριάς, 4900659 4900659
  49219 Glandorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Ημερομηνία εγγραφής: 26.02.2001, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 12800 l/min, Συνολικό βάρος: 20000 kg, ...
24.900 €
Δείτε αγγελία
Kotte VT 14000
8
Kotte VT 14000
Βυτία κοπριάς, 4900791 4900791
  37647 Vahlbruch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 12200 l/min, Συνολικό βάρος: 21000 kg, ...
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Güllefaß
10
Kotte Güllefaß
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4845780 4845780
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
3.400 €
logo
Δείτε αγγελία
Kotte VT 18.300
18
Kotte VT 18.300
Βυτία κοπριάς, 4912893 4912893
  27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18300.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 12200 l/min, Συνολικό βάρος: 23000 kg, ...
23.938,57 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Frontpacker FP 16-900
7
Kotte Frontpacker FP 16-900
Συμπιεστές εδάφους, 4632816 4632816
  49456 Bakum, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte 10000Liter Garant Güllefass Güllewagen VT 10000 Kotte Garant Tandemachse
Βίντεο
19
Kotte 10000Liter Garant Güllefass Güllewagen VT 10000 Kotte Garant Tandemachse
Βυτία κοπριάς, 4870884 4870884
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 10000 l/min, Συνολικό βάρος: 15000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte VT 19700 + Bomech Farmer 15
7
Kotte VT 19700 + Bomech Farmer 15
Βυτία κοπριάς, 4812927 4812927
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18800.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 15200 l/min, Συνολικό βάρος: 24000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte Flügelschargrubber 3 m
6
Kotte Flügelschargrubber 3 m
Καλλιεργητής, 4785780 4785780
  48346 Ostbevern, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 80 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte FLG 300
9
Kotte FLG 300
Καλλιεργητής, 2165989 2165989
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 7, μεγ. βάθος εργασίας: 300 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
2.749 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte
4
Kotte
Συμπιεστές εδάφους, 2548196 2548196
  46325 Borken-Rhedebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte VT 12600
8
Kotte VT 12600
Βυτία κοπριάς, 4188878 4188878
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12600.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 12200 l/min, Συνολικό βάρος: 19000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kotte Kotte Garant VE6000   Güfllefass mit 6000Liter
10
Kotte Kotte Garant VE6000 Güfllefass mit 6000Liter
Βυτία κοπριάς, 3299551 3299551
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 8000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Πτερύγιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte PreMaister 8 Gülleverteiler
5
Kotte PreMaister 8 Gülleverteiler
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4321743 4321743
  26683 Scharrel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
13.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte STF 35/75 TA
13
Kotte STF 35/75 TA
Βυτία κοπριάς, 4935070 4935070
  49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2009, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 5.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Συνολικό βάρος: 35500 kg, ...
47.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Kotte Garant VTR 24000
9
Kotte Kotte Garant VTR 24000
Βυτία κοπριάς, 4679364 4679364
  28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 24000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 15500 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Σασί με τρίδυμο άξονα διεύθυνσης, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Λοιπά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kotte PTW 16700
8
Kotte PTW 16700
Βυτία κοπριάς, 3895996 3895996
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 16700.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
45.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT 14000
11
Kotte VT 14000
Βυτία κοπριάς, 3970619 3970619
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 13900.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 12400 l/min, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 152