Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kramer

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kramer στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kramer TH412
Βίντεο
11
Kramer TH412
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4863826 4863826
  5201 Seekirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ημερομηνία εγγραφής: 05.08.2019, ...
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kramer 550 - 850
Βίντεο
13
Kramer 550 - 850
Τροχοφόροι φορτωτές, 4863771 4863771
  5201 Seekirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2019, ...
2.480 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer Bressel & Lade RBZ8
4
Kramer Bressel & Lade RBZ8
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4764191 4764191
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.650 €
Δείτε αγγελία
Kramer KL 25.5T - Teleskop!
9
Kramer KL 25.5T - Teleskop!
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4468649 4468649
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kramer KL35.8T #16277
6
Kramer KL35.8T #16277
Εργαλεία φορτωτή, 4452197 4452197
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kramer 1245 wie 4512 TH412 KT124
8
Kramer 1245 wie 4512 TH412 KT124
Φορτωτάκια, 1207975 1207975
  01723 Grumbach b. Dresden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 1350 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.58 m, ...
27.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer Tuchel Schneeschild, Kramer;Atlas;CAT;VOLVO;Liebherr;JCB
6
Kramer Tuchel Schneeschild, Kramer;Atlas;CAT;VOLVO;Liebherr;JCB
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 2297077 2297077
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 512 SL
5
Kramer 512 SL
Τροχοφόροι φορτωτές, 4807875 4807875
  23826 Todesfelde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.86 m, Ύψος κατασκευής: 2.65 m, Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, ...
9.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 950  1150 850
16
Kramer 950 1150 850
Τροχοφόροι φορτωτές, 3873915 3873915
  25779 Heide, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 2380 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.95 m, ...
29.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer Allrad 721
9
Kramer Allrad 721
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4559174 4559174
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 5910 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 10.03.2003, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, Ύψος κατασκευής: 3.00 m, ...
14.950,04 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer Tuchel Schneeschild, passend Kramer Radlader Typ 350
6
Kramer Tuchel Schneeschild, passend Kramer Radlader Typ 350
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 2297076 2297076
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 318
7
Kramer 318
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4813738 4813738
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 9100 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 10.06.2000, Εξωτερικό πλάτος: 1.70 m, ...
10.036,60 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 312
5
Kramer 312
Τροχοφόροι φορτωτές, 4509532 4509532
  23826 Todesfelde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.76 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 2.85 m, Κενό βάρους: 4230.00 t, ...
11.500 €
Δείτε αγγελία
Kramer Allrad KL 360
4
Kramer Allrad KL 360
Τρακτέρ αντίκες, 4624768 4624768
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 7768 h, Τετρακίνητο, Μπάρα κοπής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ταχύτητα pto: 540, ...
12.000 €
Δείτε αγγελία
Kramer 1,95m passend zu KL & TKL
3
Kramer 1,95m passend zu KL & TKL
Τροχοφόρος φορτωτής, 4744430 4744430
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
1.554,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 750 T
18
Kramer 750 T
Τροχοφόροι φορτωτές, 4836744 4836744
  94133 Röhrnbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 140 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, ...
45.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 380
13
Kramer 380
Τροχοφόροι φορτωτές, 4840794 4840794
  74321 Bietigheim-Bissingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.75 m, Ύψος κατασκευής: 2.45 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 12,5-18
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KT 447
8
Kramer KT 447
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4855015 4855015
  98634 Wasungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, ...
87.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KT 407
11
Kramer KT 407
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4853228 4853228
  98634 Wasungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 135 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, ...
84.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KT557 T4 SERIE2
9
Kramer KT557 T4 SERIE2
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4900960 4900960
  49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Ώρες λειτουργίας: 215 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kramer 5065
9
Kramer 5065
Τροχοφόροι φορτωτές, 4842575 4842575
  49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.65 m, Ύψος ανύψωσης: 2.90 m, Ελαστικά: 12.0-18 ALLIANCE
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kramer 480 T
13
Kramer 480 T
Τροχοφόροι φορτωτές, 4895927 4895927
  7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.85 m, Ύψος κατασκευής: 170.00 m, Ελαστικά: 12.5-20
27.350,43 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KT 557 DEMO-Maschine
7
Kramer KT 557 DEMO-Maschine
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4814523 4814523
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ελαστικά: 500/70R24 Alliance
86.134,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 5085T
17
Kramer 5085T
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4797992 4797992
  95515 Plankenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 495 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος κατασκευής: 2.60 m, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, ...
44.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kramer KL350
8
Kramer KL350
Τρακτέρ, 4786635 4786635
  72285 Pfalzgrafenweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1967, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 8186 h, Ημερομηνία εγγραφής: 11.01.1968, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 10, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
4.800 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 183