Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Slurry separators
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kramer

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kramer στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kramer KL19.5L
4
ΝΈΑ Kramer KL19.5L
Τροχοφόροι φορτωτές, 4763017 4763017
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 108 h, Ελαστικά: 325/70R18
36.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KT 559
8
ΝΈΑ Kramer KT 559
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4762328 4762328
  56732 Flammersfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m
85.042,02 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 350 (348-01)
9
ΝΈΑ Kramer 350 (348-01)
Τροχοφόροι φορτωτές, 4760137 4760137
  52249 Eschweiler - Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 850 h
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kramer KL 60.8
Τροχοφόροι φορτωτές, 4759952 4759952
  26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Ώρες λειτουργίας: 213 h, Ελαστικά: 500/70R24
168.470 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 342
4
ΝΈΑ Kramer 342
Τροχοφόροι φορτωτές, 4756928 4756928
  2490 Balen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 2639 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kramer 750
Kramer 750
Τροχοφόροι φορτωτές, 4756297 4756297
  86925 Fuchstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 15.09.2006, Εξωτερικό πλάτος: 2.00 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, ...
24.980 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer ALLRAD 750T TELEHANDLER
10
Kramer ALLRAD 750T TELEHANDLER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4755672 4755672
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
31.317,74 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer Radlader KL 580 T
4
Kramer Radlader KL 580 T
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4752660 4752660
  78194 Immendingen, Γερμανία
29.500 €
Δείτε αγγελία
Kramer 30.5 T
10
Kramer 30.5 T
Τροχοφόροι φορτωτές, 4751951 4751951
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ελαστικά: 335/80R20
40.756,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 480
14
Kramer 480
Τροχοφόροι φορτωτές, 4751712 4751712
  26871 Herbrum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 1058 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.70 m, Ύψος κατασκευής: 2.51 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, ...
40.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 4507
5
Kramer 4507
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4751507 4751507
  9481 Sopron, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 13.06.2019, Ύψος κατασκευής: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4500 kg
42.500 €
Δείτε αγγελία
Kramer KT 447
8
Kramer KT 447
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4749882 4749882
  2111 Tresdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m
98.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 420
6
Kramer 420
Τροχοφόροι φορτωτές, 4749365 4749365
  24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 12215 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Κενό βάρους: 4.80 t, ...
13.098,46 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer Palettengabel
3
Kramer Palettengabel
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4746056 4746056
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 1,95m passend zu KL & TKL
3
Kramer 1,95m passend zu KL & TKL
Τροχοφόρος φορτωτής, 4744430 4744430
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
1.554,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 3006
5
Kramer 3006
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4744202 4744202
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 5180 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Ελαστικά: 460/70 R24
25.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kramer 320 Allrad erst 6177 Stunden Radlader Hoflader
16
Kramer 320 Allrad erst 6177 Stunden Radlader Hoflader
Τροχοφόροι φορτωτές, 4744126 4744126
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 6177 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
13.655,46 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kramer KL 10.5
9
Kramer KL 10.5
Τροχοφόροι φορτωτές, 4742614 4742614
  16845 Neustadt (Dosse), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 2.45 m
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer KL 300
5
Kramer KL 300
Τρακτέρ, 4741797 4741797
  59387 Ascheberg, Γερμανία
5.400 €
Δείτε αγγελία
Kramer 5509
8
Kramer 5509
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4740566 4740566
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 3675 h
71.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 5075
5
Kramer 5075
Τροχοφόροι φορτωτές, 4736138 4736138
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
38.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 418 Serie 2
4
Kramer 418 Serie 2
Τροχοφόροι φορτωτές, 4733169 4733169
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3840 h, Καμπίνα, Ελαστικά: 12.5-20
25.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 480
5
Kramer 480
Τροχοφόροι φορτωτές, 4732450 4732450
  06193 Wettin Löbejün, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 253 h
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 457
5
Kramer 457
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4729666 4729666
  94339 Leiblfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 6570 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Ελαστικά: 500/70R24
31.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kramer 880 345-01 / !! Achsschaden vorne Links - fahrbereit !!
10
Kramer 880 345-01 / !! Achsschaden vorne Links - fahrbereit !!
Τροχοφόροι φορτωτές, 4726037 4726037
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 7195 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.25 m, Ύψος κατασκευής: 2.95 m, ...
16.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 164