Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Krone

Αγοράστε μεταχειρισμένα Krone στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Krone Mustang 120/3
4
ΝΈΑ Krone Mustang 120/3
Άροτρα, 5152044 5152044
  6093 AC Heythuysen, Ολλανδία
Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Ινίο αρότρου, Υνί διάταξης, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 70 cm, Αριθμός αυλακιών: 3, πλάτος αυλακιού: 40 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
1.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 1201
8
ΝΈΑ Krone SWADRO 1201
Χορτοσυλλεκτική, 5151894 5151894
  3350 Haag, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
5.300,88 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 700
5
ΝΈΑ Krone BIG X 700
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5151734 5151734
  21781 Cadenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 496 kW, Ώρες λειτουργίας: 2751 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
168.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO TC 880
7
ΝΈΑ Krone SWADRO TC 880
Χορτοσυλλεκτική, 5151724 5151724
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 8.80 m
18.487,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone KW 7.92/8
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5151715 5151715
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
8.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 900, 8,8 m.
11
ΝΈΑ Krone Swadro 900, 8,8 m.
Χορτοσυλλεκτική, 5151287 5151287
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2006
8.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone swardo 807 zij afleg
Χορτοσυλλεκτική, 5150904 5150904
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 7.40 m
6.900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone GEBR. SCHWADER KRONE TS 740
4
ΝΈΑ Krone GEBR. SCHWADER KRONE TS 740
Χορτοσυλλεκτική, 5150893 5150893
  92237 Sulzbach-Rosenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.40 m
14.496 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Krone Swadro 1000
ΝΈΑ Krone Krone Swadro 1000
Χορτοσυλλεκτική, 5150405 5150405
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 10.00 m
14.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone EasyCut 6210 CV
14
ΝΈΑ Krone EasyCut 6210 CV
Θεριστικές, 5150295 5150295
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Krone EASYCUT 9140 CV COLL
6
Krone EASYCUT 9140 CV COLL
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5149860 5149860
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
12.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone VarioPack 1800 MultiCut
9
Krone VarioPack 1800 MultiCut
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5149756 5149756
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Δίδυμος άξονας, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
7.950,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone Round Pack 1250
5
Krone Round Pack 1250
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5149731 5149731
  16775 Gransee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2002, Πλάτος συλλέκτη: 1.95 m, ...
6.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 7.70
2
Krone KW 7.70
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5149478 5149478
  25782 Tellingstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
3.350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 8.82/8
10
Krone KW 8.82/8
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5149240 5149240
  31675 Bückeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone AMT 5000 CV
20
Krone AMT 5000 CV
Θεριστικές, 5148963 5148963
  04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
4.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Krone Comprima V150
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5148854 5148854
  84076 Holzhausen/Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, ...
26.500 €
Δείτε αγγελία
Krone Krone ZX 560 GD
4
Krone Krone ZX 560 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148835 5148835
  33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, ...
89.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SD
20
Krone SD
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 5148756 5148756
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 2200
7
Krone Turbo 2200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148689 5148689
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
1.129,18 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone MX 370 GL Snijwagen
Krone MX 370 GL Snijwagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148447 5148447
  9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: 710/45 R26.5
59.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima CV 150 XC
8
Krone Comprima CV 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5148368 5148368
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/55-20
17.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 470 GL
Krone ZX 470 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148333 5148333
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 47.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 48, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Packerarm
2
Krone Packerarm
Άροτρα, 5148211 5148211
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Τύπος: Άροτρο κατασκευής αυλάκων
300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone ACTIVEMOW R 320
3
Krone ACTIVEMOW R 320
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5148186 5148186
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1690