Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Krone

Αγοράστε μεταχειρισμένα Krone στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone SWADRO 800/26 PLUS
Χορτοσυλλεκτική, 4808770 4808770
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 7.60 m
5.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone 127 VFS
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808732 4808732
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 27000 h, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
37.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Big X 650
8
ΝΈΑ Krone Big X 650
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4808518 4808518
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 1900 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone GEBR. SCHWADER SWADRO38
11
ΝΈΑ Krone GEBR. SCHWADER SWADRO38
Χορτοσυλλεκτική, 4808509 4808509
  85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
3.800 €
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V 180 XC
6
ΝΈΑ Krone Comprima V 180 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808478 4808478
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, ...
25.042,02 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima X-Treme CV 150 XC
3
ΝΈΑ Krone Comprima X-Treme CV 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808393 4808393
  92331 Lupburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.35 m, ...
36.966 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone AM 166 Cyclo maaier
15
ΝΈΑ Krone AM 166 Cyclo maaier
Θεριστικές, 4808270 4808270
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Krone Easy Cut 28
9
ΝΈΑ Krone Easy Cut 28
Θεριστικές, 4808164 4808164
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Λοιπά, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
840,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 45 GD
6
ΝΈΑ Krone ZX 45 GD
Λοιπά, 4808163 4808163
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
30.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 6.70/6
5
ΝΈΑ Krone KW 6.70/6
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4808152 4808152
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.70 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
4.065,04 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone EC 32 P
4
ΝΈΑ Krone EC 32 P
Θεριστικές, 4808148 4808148
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλατύς διανομέας, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BigPack 127 MultiCut
7
ΝΈΑ Krone BigPack 127 MultiCut
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808145 4808145
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 0.02 m, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
22.583,56 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Vario Pack 1500 MC
7
ΝΈΑ Krone Vario Pack 1500 MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808144 4808144
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 1.90 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 15.0/55-17, ...
11.291,78 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone 4XL-GD
10
ΝΈΑ Krone 4XL-GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808106 4808106
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 39, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/45-22.5
16.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG M 420 CV
10
ΝΈΑ Krone BIG M 420 CV
Λοιπά, 4808095 4808095
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
134.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/40 GL
10
ΝΈΑ Krone Titan 6/40 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808084 4808084
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Κεντρική λίπανση, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 17, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17 BKT
7.983,19 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL
8
ΝΈΑ Krone Titan 6/48 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808083 4808083
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 35, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17 Vredestein
11.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V 150 XC
10
ΝΈΑ Krone Comprima V 150 XC
Λοιπά, 4808080 4808080
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
37.815,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 8.50/8
9
ΝΈΑ Krone KW 8.50/8
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4808071 4808071
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
4.033,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V 180 XC
7
ΝΈΑ Krone Comprima V 180 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808059 4808059
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 2.15 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
45.378,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Big X 700
10
ΝΈΑ Krone Big X 700
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4808043 4808043
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 515 kW, Ώρες λειτουργίας: 3608 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Βελτιωτικό, ...
149.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V 180 XC
10
ΝΈΑ Krone Comprima V 180 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808045 4808045
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 1400
6
ΝΈΑ Krone Swadro 1400
Χορτοσυλλεκτική, 4808036 4808036
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 8.82
10
ΝΈΑ Krone KW 8.82
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4808029 4808029
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 40-GL
9
ΝΈΑ Krone ZX 40-GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808023 4808023
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 800/40R26,5
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1495