Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Krone

Αγοράστε μεταχειρισμένα Krone στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone KR 160 B
5
ΝΈΑ Krone KR 160 B
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724393 4724393
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X770
20
ΝΈΑ Krone BIG X770
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4724231 4724231
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 570 kW, Ώρες λειτουργίας: 602 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετα βάρη, Μετρητής χώρου, Κάμερα οπίσθιας εικόνας, Ημερομηνία εγγραφής: 23.09.2016, ...
349.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 5.50/4x7
3
ΝΈΑ Krone KW 5.50/4x7
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4724133 4724133
  84155 Bodenkirchen, Γερμανία
Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 5.50 m, Αριθμός ρότορων: 4, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
3.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BP 120/80 MC
10
ΝΈΑ Krone BP 120/80 MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724120 4724120
  78187 Geisingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Χορτοδετικό, ...
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 40-GL
9
ΝΈΑ Krone ZX 40-GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4724078 4724078
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 800/40R26,5
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 7,70
7
ΝΈΑ Krone KW 7,70
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4723993 4723993
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KR 130 S
8
ΝΈΑ Krone KR 130 S
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723879 4723879
  93199 Zell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Πλάτος συλλέκτη: 1.95 m, Πλήθος δεματίων: 11300 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης, ...
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone EasyCollect 750-2
3
ΝΈΑ Krone EasyCollect 750-2
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4723672 4723672
  84155 Bodenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone EC B 750
7
ΝΈΑ Krone EC B 750
Θεριστικές, 4723556 4723556
  4484 Kronstorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone TANDEM V155XC EXTREME
9
ΝΈΑ Krone TANDEM V155XC EXTREME
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723512 4723512
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
39.734,51 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone KW 11.02/10 T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4723479 4723479
  27804 Berne-Neuenkoop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 10.95 m
7.480,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone KW 7.70/6X7
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4723458 4723458
  29664 Walsrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Easy Cut 320
5
ΝΈΑ Krone Easy Cut 320
Θεριστικές, 4723133 4723133
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλατύς διανομέας, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
4.200,54 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Big M 400
18
ΝΈΑ Krone Big M 400
Θεριστικές, 4723092 4723092
  96152 Burghaslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 9.70 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
89.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ROTOR 2500 NORDSTEN  CLG 250
10
ΝΈΑ Krone ROTOR 2500 NORDSTEN CLG 250
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4723008 4723008
  92507 Nabburg, Γερμανία
Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
1.252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Swadro 881  #328
7
ΝΈΑ Krone Swadro 881 #328
Χορτοσυλλεκτική, 4723005 4723005
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.80 m
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone AM 283S
Θεριστικές, 4722876 4722876
  35104 Lichtenfels-Goddelsheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone AM 240 maaier
5
ΝΈΑ Krone AM 240 maaier
Θεριστικές, 4722789 4722789
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Easycut 32 CV
6
ΝΈΑ Krone Easycut 32 CV
Θεριστικές, 4722774 4722774
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.14 m
3.839,21 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Swadro 1010
Χορτοσυλλεκτική, 4722772 4722772
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 9.70 m, Πλευρικό θεριστικό
9.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Swadro 12.01
Χορτοσυλλεκτική, 4722773 4722773
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 6.30 m, Πλευρικό θεριστικό
4.787,71 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Comprima V 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722770 4722770
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.15 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Ελαστικά: 500/55-20, Διαστάσεις δεματίων: 0,90-1,50m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Vario Pack 1500
10
ΝΈΑ Krone Vario Pack 1500
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722633 4722633
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 1.90 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 15.0/55-17
12.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V 150 XC
10
ΝΈΑ Krone Comprima V 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722625 4722625
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/55-20
37.815,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V 180 XC
10
ΝΈΑ Krone Comprima V 180 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722622 4722622
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/50-17 AW Vred.
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1631