Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Krone

Αγοράστε μεταχειρισμένα Krone στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone Swadro 421
3
ΝΈΑ Krone Swadro 421
Χορτοσυλλεκτική, 4591545
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
2.017 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone EASYCUT F 320
7
ΝΈΑ Krone EASYCUT F 320
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4591491
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.20 m
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 580
6
ΝΈΑ Krone BIG X 580
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591461
  94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
155.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Vario Pack 1800
10
ΝΈΑ Krone Vario Pack 1800
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591364
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεντρική λίπανση, Χορτοδετική πρέσα, Πλάτος συλλέκτη: 1.95 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 180
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 9.02/8T
8
ΝΈΑ Krone KW 9.02/8T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4591348
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
2.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 8.50 /8
6
ΝΈΑ Krone KW 8.50 /8
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4591001
  Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Αριθμός ρότορων: 8
2.200 €
Δείτε αγγελία
Krone KW 7.70
11
ΝΈΑ Krone KW 7.70
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4590998
  Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
2.200 €
Δείτε αγγελία
Krone Easy Cut F 320 M Frontmähwerk TOP Zustand
3
ΝΈΑ Krone Easy Cut F 320 M Frontmähwerk TOP Zustand
Θεριστικές, 4590959
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.16 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
6.512,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 1100
2
ΝΈΑ Krone BIG X 1100
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4590532
  54675, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 793 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, ...
135.000 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Easy Cut 400
Θεριστικές, 4590517
  65582 Diez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone ZX 400 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590510
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
38.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Big Pack 1270 XC High Speed BJ. 2012 ca. 64.500 balen
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4589909
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ελαστικά: 620?40R-22,5
29.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Swadro 700
Χορτοσυλλεκτική, 4589906
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 0.68 m
7.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Flachwagen 18000
10
ΝΈΑ Krone Flachwagen 18000
Ανατρεπόμενο, 4589893
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Ελαστικά: 385/65R22.5
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone SWADRO 810
6
ΝΈΑ Krone SWADRO 810
Χορτοσυλλεκτική, 4589821
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 8.10 m
10.504 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 530
ΝΈΑ Krone BIG X 530
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4589820
  93413 Cham, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone KW 7.70 / 6x7
6
ΝΈΑ Krone KW 7.70 / 6x7
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4589469
  49456, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
2.950 €
Δείτε αγγελία
Krone Comprima CV 150 XC
3
ΝΈΑ Krone Comprima CV 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4589437
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
41.597 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone Combi Pack V 1500 MC
2
ΝΈΑ Krone Combi Pack V 1500 MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4589436
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
19.328 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone CV 150 XC X-treme
2
ΝΈΑ Krone CV 150 XC X-treme
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4589435
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
38.487 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone Vario Pack 1800 MC
5
ΝΈΑ Krone Vario Pack 1800 MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4589434
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
25.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone Comprima CV 150 XC
3
ΝΈΑ Krone Comprima CV 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4589433
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
45.294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone BIG M 420 CV
6
ΝΈΑ Krone BIG M 420 CV
Θεριστικές, 4589082
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Προετοιμαστής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 9.40 m, Αυτοκινούμενη χορτοκοπτική
118.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KW 5.52
4
ΝΈΑ Krone KW 5.52
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4588854
  49716 (K)Rühle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 5.50 m
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone KW 7.70 / 6x7
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4588853
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 7.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1656