Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kubota

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kubota στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kubota KX018-4 Digger (ST1991)
11
ΝΈΑ Kubota KX018-4 Digger (ST1991)
Εκσκαφείς, 4584294
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
11.252,16 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota GR2120
3
ΝΈΑ Kubota GR2120
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4583026
  64100 Bayonne, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο
4.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M 7171 Premium KVT
3
ΝΈΑ Kubota M 7171 Premium KVT
Τρακτέρ, 4582696
  94419 Reisbach, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 200 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
91.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota KX36-3 Digger (ST2010)
10
Kubota KX36-3 Digger (ST2010)
Εκσκαφείς, 4578223
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota M7171 PREMIUM TRACTOR EX HIRE
12
Kubota M7171 PREMIUM TRACTOR EX HIRE
Τρακτέρ, 4578042
  PE22 7LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1736 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota GZD 21 HD
4
Kubota GZD 21 HD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4576396
  03096 Werben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota U48-4
9
Kubota U48-4
Εκσκαφείς, 4576271
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3849 h, Συνολικό βάρος: 4.80 t
24.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M108S
7
Kubota M108S
Τρακτέρ, 4576270
  68210 DANNEMARIE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 79 kW, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
28.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M9960 TRACTOR WITH LOADER
3
Kubota M9960 TRACTOR WITH LOADER
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4574681
  IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1479 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota U10-3 SL
Kubota U10-3 SL
Εκσκαφείς, 4573966
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Συνολικό βάρος: 1.12 t, Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kubota GR 2120 II
Kubota GR 2120 II
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4573935
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.22 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kubota KX016-4
8
Kubota KX016-4
Εκσκαφείς, 4573820
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2114 h, Συνολικό βάρος: 1.60 t
12.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M7132 Premium
4
Kubota M7132 Premium
Τρακτέρ, 4573678
  7271LH Borculo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 190 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota G23 Mark 2 high dump
10
Kubota G23 Mark 2 high dump
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4573572
  Gl56 9qr Gloucestershire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
8.655,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M 7040 CAB
3
Kubota M 7040 CAB
Τρακτέρ, 4573293
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 360 h
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota G23 Mark 2 high dump
8
Kubota G23 Mark 2 high dump
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4573262
  Gl56 9qr Gloucestershire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.655,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota G21
5
Kubota G21
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4572443
  64100 Bayonne, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 15 kW
5.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M8560
8
Kubota M8560
Τρακτέρ, 4572337
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 1003 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
40.560 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M 130 X
6
Kubota M 130 X
Τρακτέρ, 4570485
  68210 DANNEMARIE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 2300 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
31.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota L5740
5
Kubota L5740
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4570373
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ελαστικά μπροστά: Kommunal, Ελαστικά πίσω: Kommunal
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota KX121-3
7
Kubota KX121-3
Εκσκαφείς, 4570264
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 4875 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kubota KX71 3 TRACKED DIGGER
7
Kubota KX71 3 TRACKED DIGGER
Εκσκαφείς, 4569638
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
19.613,39 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota F 1900 Diesel
16
Kubota F 1900 Diesel
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4568928
  48612 Horstmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
5.700 €
Δείτε αγγελία
Kubota B2311
3
Kubota B2311
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4568909
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kubota GR 1600-II
Kubota GR 1600-II
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4568625
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 648