Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kubota

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kubota στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kubota BX 2350 D - VOLLKABINE W26TC50641+KAB
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4360353
  33161 Hövelhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 67 h, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h
13.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota ZX17-2 YLR
6
ΝΈΑ Kubota ZX17-2 YLR
Εκσκαφείς, 4360151
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3910 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kubota GR1600 II
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359439
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m
6.106 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota TF60
6
ΝΈΑ Kubota TF60
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4359437
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
1.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B 2530
8
ΝΈΑ Kubota B 2530
Τρακτέρ, 4358236
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 4315 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: 23X8.50-12, Ελαστικά πίσω: 15.0/55-17
12.900 €
Δείτε αγγελία
Kubota BARONESS LM2700
4
ΝΈΑ Kubota BARONESS LM2700
ATV/Quads, 4357530
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
12.489 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota  b2650
4
ΝΈΑ Kubota b2650
ATV/Quads, 4357498
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
12.485 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota  RTV900
4
ΝΈΑ Kubota RTV900
ATV/Quads, 4357497
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
5.676 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota  BX2350
4
ΝΈΑ Kubota BX2350
ATV/Quads, 4357496
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
9.083 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota  G1600 SERIES 2
ΝΈΑ Kubota G1600 SERIES 2
ATV/Quads, 4357494
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
3.741 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B1700 COMPACT TRACTOR FOR HIRE
3
ΝΈΑ Kubota B1700 COMPACT TRACTOR FOR HIRE
Τρακτέρ, 4357315
  PE22 7LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota B1-10
5
Kubota B1-10
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4356734
  29140 Malaga, Ισπανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota B-6001
5
Kubota B-6001
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4356731
  29140 Malaga, Ισπανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota STV 40
5
Kubota STV 40
Τρακτέρ, 4356587
  2235 Sv. Trojic, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 4099 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
12.000 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota GZD21 HD W26TK01103
4
Kubota GZD21 HD W26TK01103
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4356523
  48163 Münster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota Used Schaffer 6390T Articulated Telehandler
Kubota Used Schaffer 6390T Articulated Telehandler
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4356272
  YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
27.252 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kubota B2150
12
Kubota B2150
Τρακτέρ, 4355454
  66130 Saarbrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 352 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 02.10.1992, Συνολικό βάρος: 1780.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1, ...
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota
10
Kubota
Τρακτέρ, 4352446
  48455 Bad Bentheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 817 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Συνολικό βάρος: 1600.00 t, Κενό βάρους: 783.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
7.600 €
Δείτε αγγελία
Kubota SMC TL35 Lighting Tower
5
Kubota SMC TL35 Lighting Tower
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4352109
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota  1140 4x4 RTV
5
Kubota 1140 4x4 RTV
ATV/Quads, 4352086
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota RTV900 4WD
6
Kubota RTV900 4WD
ATV/Quads, 4351952
  2225 Gösting, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 04.01.2011, Κυβισμός: 898 cm³, Απόσταση σε μίλια: 21 km, Diesel
13.990 €
Δείτε αγγελία
Kubota SCHNEESCHILD Traktor Schlepper Iseki Kioti Hako John Deere
8
Kubota SCHNEESCHILD Traktor Schlepper Iseki Kioti Hako John Deere
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4351916
  4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
690 €
Δείτε αγγελία
Kubota GCD 600
5
Kubota GCD 600
Λοιπά, 4351756
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
1.597 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B 1241 mit MX Frontlader
7
Kubota B 1241 mit MX Frontlader
Τρακτέρ, 4351059
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 24 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 9, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota M 7151 KVT
14
Kubota M 7151 KVT
Τρακτέρ, 4351056
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 680 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
76.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 611