Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kubota

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kubota στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kubota g21 diesel ride on mower
6
ΝΈΑ Kubota g21 diesel ride on mower
Θεριστικές, 5152624 5152624
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
3.552 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kubota KX 019-4
4
ΝΈΑ Kubota KX 019-4
Εκσκαφείς, 5152552 5152552
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 890 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 1855 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
8.500 €
Δείτε αγγελία
Kubota B2231 mit Frontlader
6
ΝΈΑ Kubota B2231 mit Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5152303 5152303
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
17.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota U48-4
5
ΝΈΑ Kubota U48-4
Εκσκαφείς, 5152126 5152126
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 101 h, Συνολικό βάρος: 4800 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
43.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota KX080-4 DIGGER
7
ΝΈΑ Kubota KX080-4 DIGGER
Εκσκαφείς, 5152072 5152072
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
63.975 €
Δείτε αγγελία
Kubota XMS 110
12
ΝΈΑ Kubota XMS 110
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5150890 5150890
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota WR 1250C Ballenwickler
9
ΝΈΑ Kubota WR 1250C Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5150889 5150889
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota RM 3000V 5-Schar Vorführ
7
ΝΈΑ Kubota RM 3000V 5-Schar Vorführ
Άροτρα, 5150887 5150887
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Απόσταση σώματος: 100 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota M5091
10
ΝΈΑ Kubota M5091
Τρακτέρ, 5150795 5150795
  LA6 1DX Carnforth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 462 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota KX016-4 minigraver BJ 2014 737 uur
15
ΝΈΑ Kubota KX016-4 minigraver BJ 2014 737 uur
Εκσκαφείς, 5150656 5150656
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 737 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
16.900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota RTVX 1110
6
ΝΈΑ Kubota RTVX 1110
ATV/Quads, 5150509 5150509
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 1123 cm³, Απόσταση σε μίλια: 40 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
16.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M128 M108 M130 M135
4
ΝΈΑ Kubota M128 M108 M130 M135
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5150297 5150297
  57462 Olpe, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινό pto
3.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota STV32
7
ΝΈΑ Kubota STV32
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5150281 5150281
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 320 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota G 26 ll Hochleistungsmesser
9
Kubota G 26 ll Hochleistungsmesser
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148972 5148972
  96052 Bamberg, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
126,05 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kubota F3680 POWER UNIT
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148903 5148903
  CB8 8QT Kennett, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kubota Aste A-15
Τρακτέρ, 5148740 5148740
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 123 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kubota Bulltra B-10
Τρακτέρ, 5148741 5148741
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kubota Aste A-17
Τρακτέρ, 5148739 5148739
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 408 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kubota B1400D
Τρακτέρ, 5148738 5148738
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 2040 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kubota GR 1600 III
7
Kubota GR 1600 III
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148098 5148098
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota M7060 Tractor (ST6000)
20
Kubota M7060 Tractor (ST6000)
Τρακτέρ, 5147693 5147693
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
24.902 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M 7040
7
Kubota M 7040
Τρακτέρ, 5147299 5147299
  87420 SAINT VICTURNIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 3060 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
27.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Kubota M 130 X
7
Kubota M 130 X
Τρακτέρ, 5147297 5147297
  87420 SAINT VICTURNIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
31.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Kubota M135GXS
6
Kubota M135GXS
Τρακτέρ, 5147272 5147272
  61350 PASSAIS LA CONCEPTION, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 5220 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kubota L 3200
7
Kubota L 3200
Τρακτέρ, 5147224 5147224
  62910 MOULLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 1100 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
11.500 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 674