Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kubota

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kubota στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kubota RA1039
3
Kubota RA1039
Χορτοσυλλεκτική, 4919831 4919831
  59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.90 m, Τύπος: Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota SD1300 M
19
Kubota SD1300 M
Συνδυασμοί σπορείων, 4919823 4919823
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Οδοντωτός κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota RTV 900  mit  Schneeschild und Streuer
12
Kubota RTV 900 mit Schneeschild und Streuer
ATV/Quads, 4915097 4915097
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 28.11.2012, Κυβισμός: 898 cm³, Τύπος καυσίμου: Diesel
12.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota GZD 15-III LD
8
Kubota GZD 15-III LD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4865710 4865710
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
10.084 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota F3890 Frontmäher
9
Kubota F3890 Frontmäher
Θεριστικές, 4850850 4850850
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Αυτοκινούμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota ZD 1211 Zeroturn
4
Kubota ZD 1211 Zeroturn
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4836441 4836441
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλάτος εργασίας: 1.52 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota DM3040
8
Kubota DM3040
Θεριστικές, 4910552 4910552
  PO18 9AR Chichester, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
6.565,73 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota KX080-3
7
Kubota KX080-3
Εκσκαφείς, 4918276 4918276
  20-481 Lublin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 5642 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 8195 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
22.996,12 €
Δείτε αγγελία
Kubota Kubota Frontlader LA1154
-13%
3
Kubota Kubota Frontlader LA1154
Τροχοφόρος φορτωτής, 4894910 4894910
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Joystick, Παράλληλη διεύθυνση, Πολυζεύκτης, Αποσβεστήρας κραδασμών, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.70 m, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
5.400 €
6.200 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota M6060
10
Kubota M6060
Τρακτέρ, 4900889 4900889
  51519 Odenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 9 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
35.210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota Minibagger KX101-3
8
Kubota Minibagger KX101-3
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4891086 4891086
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
13.025,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota RCK 60-35 ST
6
Kubota RCK 60-35 ST
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4828379 4828379
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
2.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota RCK 60-35 ST
6
Kubota RCK 60-35 ST
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4828375 4828375
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
2.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota ZD 23 zero turn maaier diesel
4
Kubota ZD 23 zero turn maaier diesel
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4830738 4830738
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota GR2120 Aufsitzmäher
4
Kubota GR2120 Aufsitzmäher
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4825763 4825763
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.28 m
9.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota GR 1600 III
6
Kubota GR 1600 III
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4829899 4829899
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1070.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota SD2301 MP
13
Kubota SD2301 MP
Συνδυασμοί σπορείων, 4928167 4928167
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota G26 - II HD mit Hochentleerung
15
Kubota G26 - II HD mit Hochentleerung
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4916389 4916389
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota PH 1500F
20
Kubota PH 1500F
Περιστροφικές σβάρνες, 4917315 4917315
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota PH 2500F Vorführ
7
Kubota PH 2500F Vorführ
Περιστροφικές σβάρνες, 4917313 4917313
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kubota KX080-4
4
Kubota KX080-4
Εκσκαφείς, 4924095 4924095
  84371 Triftern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 8500 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
41.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota RASENTRAKTOR GR 1600 II
14
Kubota RASENTRAKTOR GR 1600 II
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4797344 4797344
  4786 Brunnenthal , Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.708,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota DM3087
10
Kubota DM3087
Θεριστικές, 4800963 4800963
  93149 Nittenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλατύς διανομέας, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota G 23 HD mit Hochentllerung
10
Kubota G 23 HD mit Hochentllerung
Θεριστικές, 4630610 4630610
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Αυτοκινούμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota G 26 HD mit Hochentleerung
8
Kubota G 26 HD mit Hochentleerung
Θεριστικές, 4630608 4630608
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Αυτοκινούμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 658