Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kuhn

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kuhn στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn GA 300 GM-9
2
ΝΈΑ Kuhn GA 300 GM-9
Χορτοσυλλεκτική, 4808797 4808797
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 280-FF
6
ΝΈΑ Kuhn GMD 280-FF
Θεριστικές, 4808795 4808795
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn Mähwerk GMD 3125 F-FF
Θεριστικές, 4808796 4808796
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn FC 8830 D-FF
4
ΝΈΑ Kuhn FC 8830 D-FF
Θεριστικές, 4808794 4808794
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 8.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 4011-FF
3
ΝΈΑ Kuhn GMD 4011-FF
Θεριστικές, 4808793 4808793
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.95 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 4321 GM
3
ΝΈΑ Kuhn GA 4321 GM
Χορτοσυλλεκτική, 4808792 4808792
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
6.149,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HR6003DR 6m folding Power Harrow
3
ΝΈΑ Kuhn HR6003DR 6m folding Power Harrow
Περιστροφικές σβάρνες, 4808684 4808684
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn Combiliner Integra 3003-24SD + HRB 303 D
8
ΝΈΑ Kuhn Combiliner Integra 3003-24SD + HRB 303 D
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4808437 4808437
  91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
21.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn POLYCROK 3850
11
ΝΈΑ Kuhn POLYCROK 3850
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4808435 4808435
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.622 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 7601
7
ΝΈΑ Kuhn GF 7601
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4808415 4808415
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Αριθμός ρότορων: 8
3.571 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn 2,40 METER
4
ΝΈΑ Kuhn 2,40 METER
Θεριστικές, 4808413 4808413
  84030 Landshut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
1.471 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn FC 280 mit Aufbereit
2
ΝΈΑ Kuhn FC 280 mit Aufbereit
Θεριστικές, 4808310 4808310
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 2820 F-FF
5
ΝΈΑ Kuhn GMD 2820 F-FF
Λοιπά, 4808137 4808137
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.563,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 350-FF
8
ΝΈΑ Kuhn GMD 350-FF
Θεριστικές, 4808089 4808089
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Τύπος: Λοιπά, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn RW 1410M
7
ΝΈΑ Kuhn RW 1410M
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4808072 4808072
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12
12.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 7301
10
ΝΈΑ Kuhn GA 7301
Χορτοσυλλεκτική, 4808067 4808067
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
3.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 801
6
ΝΈΑ Kuhn GMD 801
Θεριστικές, 4808063 4808063
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Τύπος: Λοιπά, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 702
7
ΝΈΑ Kuhn GMD 702
Θεριστικές, 4808060 4808060
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος: Λοιπά, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Multimaster 112 NSH
6
ΝΈΑ Kuhn Multimaster 112 NSH
Άροτρα, 4808048 4808048
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προστασία από πέτρες, Προϋνίο, Τύπος: Άροτρο κατασκευής αυλάκων
14.285,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Optimer 4002 R
9
ΝΈΑ Kuhn Optimer 4002 R
Δισκοσβάρνες, 4808034 4808034
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn VB 2265
4
ΝΈΑ Kuhn VB 2265
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4807922 4807922
  NG32 2LX Barnack, Stamford, PE93DW, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
18.938,03 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 381 GM
9
ΝΈΑ Kuhn GA 381 GM
Χορτοσυλλεκτική, 4807871 4807871
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.80 m, Τύπος: Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
1.386,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn 8712
5
ΝΈΑ Kuhn 8712
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4807868 4807868
  27367 Taaken, Γερμανία
13.436,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA4321GM
3
ΝΈΑ Kuhn GA4321GM
Χορτοσυλλεκτική, 4807831 4807831
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Τύπος: Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 4410 FF
10
ΝΈΑ Kuhn GMD 4410 FF
Θεριστικές, 4807734 4807734
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 4.35 m
6.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2348