Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Kuhn

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kuhn στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn TBE-S 250
4
ΝΈΑ Kuhn TBE-S 250
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4724408 4724408
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
3.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 3501 Super
7
ΝΈΑ Kuhn GA 3501 Super
Χορτοσυλλεκτική, 4724267 4724267
  36110 Schlitz, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
1.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn KOSIARKA FC 28 DYSKOWA ROZTRZĄSACZ POKOSU GMD
8
ΝΈΑ Kuhn KOSIARKA FC 28 DYSKOWA ROZTRZĄSACZ POKOSU GMD
Θεριστικές, 4724165 4724165
  67-320 Małomice, Πολωνία
2.765,00 €
Δείτε αγγελία
Kuhn BS300
5
ΝΈΑ Kuhn BS300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4724063 4724063
  67520 MARLENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn FC 283 GII
8
ΝΈΑ Kuhn FC 283 GII
Θεριστικές, 4724018 4724018
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
7.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 602
6
ΝΈΑ Kuhn GMD 602
Θεριστικές, 4724011 4724011
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 302 D
7
ΝΈΑ Kuhn HRB 302 D
Περιστροφική σβάρνα, 4724007 4724007
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn LOGISEM M3000
5
ΝΈΑ Kuhn LOGISEM M3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4723983 4723983
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
5.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn BP 305
6
ΝΈΑ Kuhn BP 305
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4723956 4723956
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
6.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 5202 MH
4
ΝΈΑ Kuhn GF 5202 MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4723954 4723954
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 7702
8
ΝΈΑ Kuhn GF 7702
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4723949 4723949
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010
7.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn 4734M
ΝΈΑ Kuhn 4734M
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4723950 4723950
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
10.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Multi-Leader 7-Schar NEU
10
ΝΈΑ Kuhn Multi-Leader 7-Schar NEU
Άροτρα, 4723931 4723931
  48712 Gescher, Γερμανία
Τροχός βάθους, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Απόσταση σώματος: 102 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 7, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Multimaster 123 5- Schar
7
ΝΈΑ Kuhn Multimaster 123 5- Schar
Άροτρα, 4723890 4723890
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 90 cm, Ύψος πλαισίου: 77 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 7501
5
ΝΈΑ Kuhn GA 7501
Χορτοσυλλεκτική, 4723888 4723888
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας
3.700 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 802F
7
ΝΈΑ Kuhn GMD 802F
Θεριστικές, 4723752 4723752
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn Single Rotor Rake - £1,950
3
ΝΈΑ Kuhn Single Rotor Rake - £1,950
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4723602 4723602
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2003
2.208,88 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn 6 Rotor Tedder - £3,450
2
ΝΈΑ Kuhn 6 Rotor Tedder - £3,450
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4723601 4723601
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.908,02 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GF 7601
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4723480 4723480
  27804 Berne-Neuenkoop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
4.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GF 6401 MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4723481 4723481
  27804 Berne-Neuenkoop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
3.277,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GA 4321 GM
Χορτοσυλλεκτική, 4723462 4723462
  53359 Rheinbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δίδυμος άξονας
4.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HR 3502
ΝΈΑ Kuhn HR 3502
Περιστροφικές σβάρνες, 4723433 4723433
  NG32 2LX Spilsby, PE23 5HQ, Μεγ. Βρετανία
2.775,26 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn TLT150 Flail Deck
7
ΝΈΑ Kuhn TLT150 Flail Deck
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4723419 4723419
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
1.812,42 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn BPR280 Front & Rear Flail Mower
6
ΝΈΑ Kuhn BPR280 Front & Rear Flail Mower
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4723286 4723286
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
2.548,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 6520
7
ΝΈΑ Kuhn GA 6520
Χορτοσυλλεκτική, 4723077 4723077
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2520