Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kuhn

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kuhn στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kuhn GA 8020
4
ΝΈΑ Kuhn GA 8020
Χορτοσυλλεκτική, 5152920 5152920
  17291 Prenzlau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Τύπος: Πλευρικό θεριστικό, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HRB 302
6
ΝΈΑ Kuhn HRB 302
Περιστροφικές σβάρνες, 5152822 5152822
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn 3,5 m.
ΝΈΑ Kuhn 3,5 m.
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5152761 5152761
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1996
1.250 €
Δείτε αγγελία
Kuhn Venta 3030-24 ISOBUS
6
ΝΈΑ Kuhn Venta 3030-24 ISOBUS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152376 5152376
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ...
37.647,06 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HR300 mit Zahnpackerwalze, 3 m AB
13
ΝΈΑ Kuhn HR300 mit Zahnpackerwalze, 3 m AB
Περιστροφικές σβάρνες, 5152317 5152317
  34414 Daseburg, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.100 €
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn PRECIS PK 1100
10
ΝΈΑ Kuhn PRECIS PK 1100
Λιπασματοδιανομείς, 5152221 5152221
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l
1.650 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn PRECIS 1100
7
ΝΈΑ Kuhn PRECIS 1100
Λιπασματοδιανομείς, 5152218 5152218
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
1.350 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HA 4000
8
ΝΈΑ Kuhn HA 4000
Δονούμενη σβάρνα, 5152200 5152200
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
1.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Mähwerk
ΝΈΑ Kuhn Mähwerk
Θεριστικές, 5151945 5151945
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995
1.833,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 280 G
3
ΝΈΑ Kuhn GA 280 G
Χορτοσυλλεκτική, 5151847 5151847
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992
350 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 3501 GM
5
ΝΈΑ Kuhn GA 3501 GM
Χορτοσυλλεκτική, 5151843 5151843
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
1.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GF 8501
12
ΝΈΑ Kuhn GF 8501
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5150870 5150870
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Αριθμός ρότορων: 8
5.420,05 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 7501
19
ΝΈΑ Kuhn GA 7501
Χορτοσυλλεκτική, 5150869 5150869
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.45 m
8.807,59 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 8730 FF
2
ΝΈΑ Kuhn GMD 8730 FF
Θεριστικές, 5150843 5150843
  91717 Wassertrüdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.50 m
21.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Optimer+5003
5
ΝΈΑ Kuhn Optimer+5003
Κοντές δισκοσβάρνες, 5150772 5150772
  24217 Schoenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn KUHN
6
ΝΈΑ Kuhn KUHN
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5150769 5150769
  40500 Saint Severs, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GA 6632
Χορτοσυλλεκτική, 5150767 5150767
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn GF 7601 MH
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5150762 5150762
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn OPTIMER Select 303+
2
ΝΈΑ Kuhn OPTIMER Select 303+
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 5150559 5150559
  25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
12.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn FC 280 F
7
ΝΈΑ Kuhn FC 280 F
Θεριστικές, 5150548 5150548
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.900 €
εξ. 17% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn ESPRO 3000
6
ΝΈΑ Kuhn ESPRO 3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5150546 5150546
  49-200 Grodków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 07.08.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
41.578 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn FC 313 DF-FF
5
ΝΈΑ Kuhn FC 313 DF-FF
Θεριστικές, 5150540 5150540
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn GMD 8730-FF
9
ΝΈΑ Kuhn GMD 8730-FF
Λοιπά, 5150474 5150474
  39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
12.800,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn FC883-FF-FC3125DF-FF
15
ΝΈΑ Kuhn FC883-FF-FC3125DF-FF
Θεριστικές, 5150452 5150452
  18573 Altefähr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 88.00 m, Τύπος: Λοιπά
29.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn MAXIMA 2
3
Kuhn MAXIMA 2
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5150272 5150272
  68127 Sainte-Croix-en-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6
12.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2488