Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kverneland

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kverneland στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kverneland Visio 200
5
ΝΈΑ Kverneland Visio 200
Δισκοσβάρνες, 4724389 4724389
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland Unicorn 9m
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4724194 4724194
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
20.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland CTC 400
6
ΝΈΑ Kverneland CTC 400
Καλλιεργητής, 4724109 4724109
  03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland 4 METRES
8
ΝΈΑ Kverneland 4 METRES
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4724000 4724000
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
2.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland LO85-300 Onland + in Furche
11
ΝΈΑ Kverneland LO85-300 Onland + in Furche
Άροτρα, 4723918 4723918
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τροχός βάθους, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 6, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
13.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Einzelkorndrillmasc
7
ΝΈΑ Kverneland Einzelkorndrillmasc
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4723470 4723470
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, ISOBUS, Απόσταση σειρών: 37 cm, Αριθμός σειρών: 16
47.058,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland cultivator
8
ΝΈΑ Kverneland cultivator
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4722806 4722806
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Ballenwickler
8
ΝΈΑ Kverneland Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4722648 4722648
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Φωτισμός, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
3.480 €
Δείτε αγγελία
Kverneland S DRILL
10
ΝΈΑ Kverneland S DRILL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722428 4722428
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
13.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland EXACTA-TL
6
ΝΈΑ Kverneland EXACTA-TL
Λιπασματοδιανομείς, 4722410 4722410
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 45.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3225.00 l
14.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Optima V e-drive
5
ΝΈΑ Kverneland Optima V e-drive
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4722318 4722318
  47-400 Racibórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, GPS, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 80 cm, Αριθμός σειρών: 6
34.620,57 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Taranis 600 CW
10
ΝΈΑ Kverneland Taranis 600 CW
Δισκοσβάρνες, 4722314 4722314
  27333 Schweringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απλό
10.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland 1 PB 100-9 6-Schar mit Tigges Packer
11
ΝΈΑ Kverneland 1 PB 100-9 6-Schar mit Tigges Packer
Άροτρα, 4722301 4722301
  04509 Wiedemar OT Lissa, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, ...
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Optima 12-reihig, 75cm, 9m AB
13
ΝΈΑ Kverneland Optima 12-reihig, 75cm, 9m AB
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4722281 4722281
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 12
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland EG85/300 6F PLOUGH
6
ΝΈΑ Kverneland EG85/300 6F PLOUGH
Άροτρα, 4721968 4721968
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
19.200,27 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland LB 100 Vario ** 5-furchig **
4
ΝΈΑ Kverneland LB 100 Vario ** 5-furchig **
Άροτρα, 4721245 4721245
  86720 Nördlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Ινίο αρότρου, Απόσταση σώματος: 100 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland 150 B
4
ΝΈΑ Kverneland 150 B
Άροτρα, 4721240 4721240
  86720 Nördlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δισκομάχαιρο, Ινίο αρότρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland PHW 11/300 / AD 302
5
Kverneland PHW 11/300 / AD 302
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4720493 4720493
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή
3.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland 3-SCHAR
3
Kverneland 3-SCHAR
Άροτρα, 4720401 4720401
  94124 Büchlberg, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Λοιπά
3.161,70 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland TLC 510 F
3
Kverneland TLC 510 F
Συνδυασμοί σπορείων, 4720186 4720186
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.10 m, Συνδυασμοί σπορείων
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland EXACTA HL
4
Kverneland EXACTA HL
Λιπασματοδιανομείς, 4720182 4720182
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 42.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2550.00 l
9.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland VD 100 - 160
7
Kverneland VD 100 - 160
Άροτρα, 4720176 4720176
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland S DRILL
7
Kverneland S DRILL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4720114 4720114
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland OPTIMA HD
10
Kverneland OPTIMA HD
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4720099 4720099
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland MC Drill Pro NGH101
9
Kverneland MC Drill Pro NGH101
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4720074 4720074
  89-110 Smielin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
13.917,93 €
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1153