Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Kverneland

Αγοράστε μεταχειρισμένα Kverneland στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kverneland
4
ΝΈΑ Kverneland
Καλλιεργητής, 5152564 5152564
  71263 Weil der Stadt, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2001, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Λοιπά, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
1.900 €
Δείτε αγγελία
Kverneland BB 100 Schare 6
6
ΝΈΑ Kverneland BB 100 Schare 6
Άροτρα, 5152503 5152503
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
3.299 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Actiroll 830 Classic
4
ΝΈΑ Kverneland Actiroll 830 Classic
Κύλινδροι, 5152370 5152370
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.30 m, Διάμετρος: 530.00 mm, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 4305 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland LB 100/300/28 HD
9
ΝΈΑ Kverneland LB 100/300/28 HD
Άροτρα, 5152361 5152361
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland Packerfangarm, elektr. Ausklinkung
5
ΝΈΑ Kverneland Packerfangarm, elektr. Ausklinkung
Άροτρα, 5152338 5152338
  34414 Daseburg, Γερμανία
275 €
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland DXG-VA54AC Interne Nr. 3838
20
ΝΈΑ Kverneland DXG-VA54AC Interne Nr. 3838
Δισκοσβάρνες, 5152309 5152309
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 20.06.2007, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, ...
9.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland QUALIDISC FARMER
8
ΝΈΑ Kverneland QUALIDISC FARMER
Δισκοσβάρνες, 5152250 5152250
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
9.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Vicon Unicorn SD
5
ΝΈΑ Kverneland Vicon Unicorn SD
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5152112 5152112
  06193 Wettin-Löbejün, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, GPS, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 45 cm, Αριθμός σειρών: 12, ...
27.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland UN 7582
4
ΝΈΑ Kverneland UN 7582
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5152106 5152106
  24589 Dätgen, Γερμανία
Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
4.873,95 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland KR301H
5
ΝΈΑ Kverneland KR301H
Περιστροφική τσάπα, 5152104 5152104
  63589 Linsengericht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
9.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Einzelkorndrillmasc
9
ΝΈΑ Kverneland Einzelkorndrillmasc
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5151747 5151747
  25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ιχνηθέτης, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
13.361,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Einzelkorndrillmasc
12
ΝΈΑ Kverneland Einzelkorndrillmasc
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5151746 5151746
  25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ιχνηθέτης, ISOBUS, Απόσταση σειρών: 50 cm, Αριθμός σειρών: 12, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
21.428,57 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland TS Evo
7
ΝΈΑ Kverneland TS Evo
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5150702 5150702
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
26.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland NGH 301 Drill pro
14
ΝΈΑ Kverneland NGH 301 Drill pro
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5150676 5150676
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
14.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland EG 85-200-5
Άροτρα, 5150576 5150576
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
16.387 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland EG 85 5-Schar
3
ΝΈΑ Kverneland EG 85 5-Schar
Άροτρα, 5150503 5150503
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Απόσταση σώματος: 85 cm
10.800 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland
6
ΝΈΑ Kverneland
Άροτρα, 5150364 5150364
  9333 PA Langelo, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland CLE
5
ΝΈΑ Kverneland CLE
Καλλιεργητής, 5150341 5150341
  06406 Bernburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
2.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Ikarus S 38
8
ΝΈΑ Kverneland Ikarus S 38
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5150339 5150339
  06406 Bernburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
11.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Drillmaschine DA mit CX-Scheibenscharen
10
Kverneland Drillmaschine DA mit CX-Scheibenscharen
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5149682 5149682
  59609 Anröchte, Γερμανία
Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, ...
6.750 €
Δείτε αγγελία
Kverneland un3100
2
Kverneland un3100
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5149678 5149678
  59670 Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991
1.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Qualidisc 3000
6
Kverneland Qualidisc 3000
Κοντές δισκοσβάρνες, 5148681 5148681
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.084,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland UN7655
7
Kverneland UN7655
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5148675 5148675
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
9.200 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Optima PH 6m 16 HD-e
6
Kverneland Optima PH 6m 16 HD-e
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5148648 5148648
  26169 Thüle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 0.06 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland CLC-PRO
2
Kverneland CLC-PRO
Καλλιεργητής, 5147532 5147532
  85120 ANTIGNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
8.900 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1076