Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Slurry separators
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Lamborghini

Αγοράστε μεταχειρισμένα Lamborghini στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lamborghini R 6.180
9
ΝΈΑ Lamborghini R 6.180
Τρακτέρ, 4759845 4759845
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 4260 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 45 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 45 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, Κύλινδρος: 6, ...
43.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini RF 70 Trend
18
ΝΈΑ Lamborghini RF 70 Trend
Τρακτέρ, 4759816 4759816
  77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
20.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 6.190
4
ΝΈΑ Lamborghini R 6.190
Τρακτέρ, 4757087 4757087
  1138 Sofia, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 2270 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
71.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 850 Premium mit neuen Reifen, neuem Sitz - und Motor schon einmal überholt - aus erster Hand
20
Lamborghini 850 Premium mit neuen Reifen, neuem Sitz - und Motor schon einmal überholt - aus erster Hand
Τρακτέρ, 4755849 4755849
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 9583 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
15.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 6.160 mit Herder Grenadier MBK120 LS
7
Lamborghini R 6.160 mit Herder Grenadier MBK120 LS
Τρακτέρ, 4750565 4750565
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 122 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, ...
27.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini CF90
18
ΝΈΑ Lamborghini CF90
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4749209 4749209
  4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 194 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 15.00 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 99 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
23.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini Crono 90 DT
5
Lamborghini Crono 90 DT
Τρακτέρ, 4747739 4747739
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 15, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lamborghini Spark 165
18
Lamborghini Spark 165
Τρακτέρ, 4744725 4744725
  77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, υδραυλικό τιμόνι, Ανίχνευση φορτίου, ...
88.067,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 095
11
Lamborghini 095
Τρακτέρ, 4743393 4743393
  75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 7950 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
14.705,88 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini Sprint 664-65
7
Lamborghini Sprint 664-65
Τρακτέρ, 4737857 4737857
  52031 Anghiari, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
19.500 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini RF90
7
Lamborghini RF90
Τρακτέρ, 4737794 4737794
  35370 Argentré-du-Plessis, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 550 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 280/70R20 / 280/70R20, ...
28.000 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini R7.200
2
Lamborghini R7.200
Τρακτέρ, 4737678 4737678
  06135 Perugia, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Κιβώτιο: Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini FORMULA 135
4
Lamborghini FORMULA 135
Τρακτέρ, 4737494 4737494
  40500 Saint Severs, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 8883 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 540/65R28 / 540/65R28, ...
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini STRIKE 105.4
5
Lamborghini STRIKE 105.4
Τρακτέρ, 4737359 4737359
  32160 St Aunix Lengros, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 420/70R24 / 420/70R24, Ελαστικά πίσω: 480/70R34 / 480/70R34
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini R3 evo 85
2
Lamborghini R3 evo 85
Τρακτέρ, 4737117 4737117
  06135 Perugia, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 380/85-24 / 380/85-24, Ελαστικά πίσω: 480/85-34 / 480/85-34
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 3-90
5
Lamborghini R 3-90
Τρακτέρ, 4737030 4737030
  9403 VA Assen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 2818 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 40, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 40, ...
19.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 1060 VDT
9
Lamborghini 1060 VDT
Τρακτέρ, 4733359 4733359
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 9329 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
12.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini G 50 H
8
Lamborghini G 50 H
Τρακτέρ, 4731436 4731436
  94330 Salching bei Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 252 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, ...
24.369,75 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 874 -90 DT
5
Lamborghini 874 -90 DT
Τρακτέρ, 4729086 4729086
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 6551 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Κενό βάρους: 3.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...
8.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini Spire 100  Aktion
6
Lamborghini Spire 100 Aktion
Τρακτέρ, 4727823 4727823
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 30, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lamborghini R6 135 DCR/4V
10
Lamborghini R6 135 DCR/4V
Τρακτέρ, 4726166 4726166
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 5120 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
35.714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini RF 90 GS DT E3
10
Lamborghini RF 90 GS DT E3
Τρακτέρ, 4726097 4726097
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 9.5R20 BKT, Ελαστικά πίσω: 14.9R28 BKT
31.526,65 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 5.130
14
Lamborghini R 5.130
Τρακτέρ, 4722371 4722371
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 2950 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
37.647,06 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini SPARK 155.4
7
Lamborghini SPARK 155.4
Τρακτέρ, 4716888 4716888
  97340 Martinsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
72.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini SPARK 185 VRT
4
Lamborghini SPARK 185 VRT
Τρακτέρ, 4716742 4716742
  97340 Martinsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 138 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 169