Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Lely

Αγοράστε μεταχειρισμένα Lely στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lely Splendimo
5
ΝΈΑ Lely Splendimo
Θεριστικές, 4770333 4770333
  6035 AC Ospel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lely SPLENDIMO PC330 TRAILED MOWER CONDTIONER
6
ΝΈΑ Lely SPLENDIMO PC330 TRAILED MOWER CONDTIONER
Θεριστικές, 4769966 4769966
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
9.225,61 €
Δείτε αγγελία
Lely HIBISCUS 455S
11
ΝΈΑ Lely HIBISCUS 455S
Χορτοσυλλεκτική, 4769956 4769956
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 4.55 m, Τύπος: Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely 6m Arbeitsbreite mit neuen Zinken
13
ΝΈΑ Lely 6m Arbeitsbreite mit neuen Zinken
Περιστροφικές σβάρνες, 4769539 4769539
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Ersatzteile für Lely Kreiselegge Serie 22 und 32
4
ΝΈΑ Lely Ersatzteile für Lely Kreiselegge Serie 22 und 32
Περιστροφικές σβάρνες, 4769512 4769512
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lely 300-22SF
3
ΝΈΑ Lely 300-22SF
Περιστροφικές σβάρνες, 4768721 4768721
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely 300-25
4
ΝΈΑ Lely 300-25
Περιστροφικές σβάρνες, 4768638 4768638
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.890 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely LOTUS 770
8
Lely LOTUS 770
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4768051 4768051
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
7.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely splendimo 240 classic
5
Lely splendimo 240 classic
Θεριστικές, 4767977 4767977
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 240.00 m
4.500 €
Δείτε αγγελία
Lely 725CD
12
Lely 725CD
Θεριστικές, 4767574 4767574
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
6.150,41 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely RP 220 Master Cut
4
Lely RP 220 Master Cut
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4767085 4767085
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999
5.311,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Hibiscus 815 CD Vario
5
ΝΈΑ Lely Hibiscus 815 CD Vario
Χορτοσυλλεκτική, 4766625 4766625
  16792 Zehdenick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.95 m
12.456 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Lotus 770
4
ΝΈΑ Lely Lotus 770
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4766622 4766622
  16792 Zehdenick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
9.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely TERRA 300 25
4
Lely TERRA 300 25
Περιστροφική σβάρνα, 4766531 4766531
  62136 LESTREM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Splendimo 320
6
Lely Splendimo 320
Θεριστικές, 4764924 4764924
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lely Hibiscus 915CD Vario
11
Lely Hibiscus 915CD Vario
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4764743 4764743
  PO18 9AR Chichester, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αριθμός ρότορων: 2
12.804,03 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely A4
8
Lely A4
Αρμεκτική μηχανή, 4764477 4764477
  6200 Aabenraa, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lely Hibiscus 485T Hay Rake
4
Lely Hibiscus 485T Hay Rake
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4763916 4763916
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
4.696,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Terra 300-33 / Amazone D8-30
6
Lely Terra 300-33 / Amazone D8-30
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4763736 4763736
  78609 Tuningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Juno 100 Futterschieber
3
Lely Juno 100 Futterschieber
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4763710 4763710
  83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
7.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely HIBISCUS 725 Rake, 2008, trailed
6
Lely HIBISCUS 725 Rake, 2008, trailed
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4762199 4762199
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
9.047,64 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Polymat 6 metre Airseeder for folding power harrow, with front F2 Hopper
13
Lely Polymat 6 metre Airseeder for folding power harrow, with front F2 Hopper
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762115 4762115
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
5.633,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely 4 Metre Combination, later model
8
Lely 4 Metre Combination, later model
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762114 4762114
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
6.202,47 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Splendimo 360 T
9
Lely Splendimo 360 T
Θεριστικές, 4761422 4761422
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 36.00 m
5.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely V 160
8
Lely V 160
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4760346 4760346
  17166 Teterow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Συσκευασία σε δίχτυ, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 425