Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Lemken

Αγοράστε μεταχειρισμένα Lemken στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken Zirkon 10/450
5
ΝΈΑ Lemken Zirkon 10/450
Περιστροφικές σβάρνες, 4724150 4724150
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken DKA 3000
5
ΝΈΑ Lemken DKA 3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4724060 4724060
  24290 MONTIGNAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken SMARAGD 9/600 GÜLLE
11
ΝΈΑ Lemken SMARAGD 9/600 GÜLLE
Καλλιεργητής, 4723894 4723894
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Κοίλο
6.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Karat 9 KA 500U
5
ΝΈΑ Lemken Karat 9 KA 500U
Καλλιεργητής, 4723761 4723761
  09661 Haimichen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, ...
35.000 €
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd
7
ΝΈΑ Lemken Smaragd
Καλλιεργητής, 4723507 4723507
  23795 Traventhal, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 7, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Απλό
3.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Karat 9KA 500U
ΝΈΑ Lemken Karat 9KA 500U
Καλλιεργητής, 4723057 4723057
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 9/450 + DKA 4500
7
ΝΈΑ Lemken Zirkon 9/450 + DKA 4500
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4723011 4723011
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
6.294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken VARI-OPAL 120
8
ΝΈΑ Lemken VARI-OPAL 120
Άροτρα, 4723009 4723009
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 85 cm
3.773 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd 9/500 K
5
ΝΈΑ Lemken Smaragd 9/500 K
Καλλιεργητής, 4722861 4722861
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
10.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken EurOpal 7 X
5
ΝΈΑ Lemken EurOpal 7 X
Άροτρα, 4722850 4722850
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
11.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300 U
5
ΝΈΑ Lemken Rubin 9/300 U
Δισκοσβάρνες, 4722837 4722837
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Packerarm
ΝΈΑ Lemken Packerarm
Άροτρα, 4722687 4722687
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Korund 8/600 MAR
4
ΝΈΑ Lemken Korund 8/600 MAR
Συνδυασμοί σπορείων, 4722653 4722653
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Συνδυασμοί σπορείων
15.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Heliodor 9/600 K
4
ΝΈΑ Lemken Heliodor 9/600 K
Κοντές δισκοσβάρνες, 4722594 4722594
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken KOMPAKTOR
9
ΝΈΑ Lemken KOMPAKTOR
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722517 4722517
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken
6
ΝΈΑ Lemken
Καλλιεργητής, 4722494 4722494
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken ROUE DE JAUGE
3
ΝΈΑ Lemken ROUE DE JAUGE
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4722399 4722399
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken RUBIN 9/400UE
11
ΝΈΑ Lemken RUBIN 9/400UE
Δισκοσβάρνες, 4722186 4722186
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Lemken Gigant 10
10
ΝΈΑ Lemken Gigant 10
Δισκοσβάρνες, 4722000 4722000
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
29.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Albatros 9/6000
4
ΝΈΑ Lemken Albatros 9/6000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4721867 4721867
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 0.30 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
44.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken PFLUGKÖRPER
3
ΝΈΑ Lemken PFLUGKÖRPER
Άροτρα, 4721725 4721725
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken ZIRKON 12/600 K
8
ΝΈΑ Lemken ZIRKON 12/600 K
Περιστροφικές σβάρνες, 4721721 4721721
  26441 Jever, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
33.067,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken SMARAGD 80-260
6
ΝΈΑ Lemken SMARAGD 80-260
Καλλιεργητής, 4721122 4721122
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
2.101 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd
7
ΝΈΑ Lemken Smaragd
Καλλιεργητής, 4721121 4721121
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300
5
Lemken Rubin 9/300
Δισκοσβάρνες, 4720495 4720495
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
5.798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1112