Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Lemken

Αγοράστε μεταχειρισμένα Lemken στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken VARI-OPAL 160 4 N 100
7
ΝΈΑ Lemken VARI-OPAL 160 4 N 100
Άροτρα, 4808744 4808744
  58730 Fröndenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Δισκομάχαιρο, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
6.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken VARIOPAL 8 PLOUGH
3
ΝΈΑ Lemken VARIOPAL 8 PLOUGH
Άροτρα, 4808516 4808516
  PE22 7LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Sirius 9/1300
10
ΝΈΑ Lemken Sirius 9/1300
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4808101 4808101
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken JUWEL 8 VARIO 5 N100
ΝΈΑ Lemken JUWEL 8 VARIO 5 N100
Άροτρα, 4807989 4807989
  25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα
16.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken EurOpal 7
10
ΝΈΑ Lemken EurOpal 7
Άροτρα, 4807911 4807911
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd
2
ΝΈΑ Lemken Smaragd
Καλλιεργητής, 4807860 4807860
  54439 Saarburg, Γερμανία
5.420,05 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Labrador 160
4
ΝΈΑ Lemken Labrador 160
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4807611 4807611
  3840 Borgloon, Βέλγιο
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Quartz 7
7
ΝΈΑ Lemken Quartz 7
Καλλιεργητής, 4807607 4807607
  3840 Borgloon, Βέλγιο
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken KORUND 8/600 LEMKEN
2
ΝΈΑ Lemken KORUND 8/600 LEMKEN
Συνδυασμοί σπορείων, 4806918 4806918
  86609 Donauwörth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
13.277 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Kristall 9/300
3
ΝΈΑ Lemken Kristall 9/300
Καλλιεργητής, 4806912 4806912
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος δίσκου: Απλό
6.806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Karat 9/300
3
ΝΈΑ Lemken Karat 9/300
Καλλιεργητής, 4806911 4806911
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος δίσκου: Απλό
11.092,44 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Turmalin X mit Silowolf Packer
10
ΝΈΑ Lemken Turmalin X mit Silowolf Packer
Άροτρα, 4806755 4806755
  14641 Nauen, Γερμανία
Τύπος: Μονόυνο άροτρο
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Juwel 7 MV 4 N100 im Zulauf
8
ΝΈΑ Lemken Juwel 7 MV 4 N100 im Zulauf
Άροτρα, 4806668 4806668
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Τύπος: Λοιπά
19.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Juwel 8 TCP Vario 5schar
8
ΝΈΑ Lemken Juwel 8 TCP Vario 5schar
Άροτρα, 4806667 4806667
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Τύπος: Λοιπά
41.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken RUBIN 9/500 KUA
8
ΝΈΑ Lemken RUBIN 9/500 KUA
Κοντές δισκοσβάρνες, 4806659 4806659
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
28.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Heliodor 8/300
5
ΝΈΑ Lemken Heliodor 8/300
Κοντές δισκοσβάρνες, 4806655 4806655
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
10.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300
4
ΝΈΑ Lemken Rubin 9/300
Κοντές δισκοσβάρνες, 4806654 4806654
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Karat 9/600
8
ΝΈΑ Lemken Karat 9/600
Καλλιεργητής, 4806652 4806652
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
26.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Karat 9/400
4
ΝΈΑ Lemken Karat 9/400
Καλλιεργητής, 4806651 4806651
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
21.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Solitär 9 H
9
ΝΈΑ Lemken Solitär 9 H
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4806147 4806147
  29439 Lüchow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, ISOBUS, ...
43.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken ROUE DE JAUGE
3
ΝΈΑ Lemken ROUE DE JAUGE
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4806019 4806019
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Heliodor 8/500 KA, Bj,14, Scheiben NEU
12
ΝΈΑ Lemken Heliodor 8/500 KA, Bj,14, Scheiben NEU
Κοντές δισκοσβάρνες, 4805813 4805813
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
16.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd 90 300
10
ΝΈΑ Lemken Smaragd 90 300
Καλλιεργητής, 4805733 4805733
  84069 Schierling, Γερμανία
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Vario-Diamant, 6-Schar
15
ΝΈΑ Lemken Vario-Diamant, 6-Schar
Άροτρα, 4805725 4805725
  84069 Schierling, Γερμανία
Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Λοιπά
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Opal, 4-Schar - SONDERPREIS
9
ΝΈΑ Lemken Opal, 4-Schar - SONDERPREIS
Άροτρα, 4805716 4805716
  84069 Schierling, Γερμανία
Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
1.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1126