Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Lemken

Αγοράστε μεταχειρισμένα Lemken στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken RUBIN 9/400 KU
8
ΝΈΑ Lemken RUBIN 9/400 KU
Καλλιεργητής, 4456283
  31230 L'ISLE EN DODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
16.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Europal 5 4 schaar
2
ΝΈΑ Lemken Europal 5 4 schaar
Άροτρα, 4456226
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
9.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Juwel 8 VT-5L 100
7
ΝΈΑ Lemken Juwel 8 VT-5L 100
Άροτρα, 4456087
  18573 Altefähr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
22.570 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300 U
5
ΝΈΑ Lemken Rubin 9/300 U
Δισκοσβάρνες, 4456024
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Sirius 9/1300
10
ΝΈΑ Lemken Sirius 9/1300
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455946
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Eurotrain TC 5000
10
ΝΈΑ Lemken Eurotrain TC 5000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455830
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, ...
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken EuroDiamant 10 X
6
ΝΈΑ Lemken EuroDiamant 10 X
Άροτρα, 4455728
  23738 Lensahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 7
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Kompaktor K 600 A
6
ΝΈΑ Lemken Kompaktor K 600 A
Συνδυασμοί σπορείων, 4454576
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Συνδυασμοί σπορείων
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken RUBIN 9/300
7
ΝΈΑ Lemken RUBIN 9/300
Καλλιεργητής, 4454082
  16350 BENEST, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lemken VarioPack 110 300-90
6
ΝΈΑ Lemken VarioPack 110 300-90
Συμπιεστές εδάφους, 4453754
  52445 Ameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Gigant Rubin 10S 800
10
ΝΈΑ Lemken Gigant Rubin 10S 800
Κοντές δισκοσβάρνες, 4453717
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Gigant Rubin 800
8
ΝΈΑ Lemken Gigant Rubin 800
Κοντές δισκοσβάρνες, 4453716
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Albatros 50
3
ΝΈΑ Lemken Albatros 50
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4453310
  27616 Beverstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
35.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lemken LandStal Gruber AP 260
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4453058
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
2.450 €
Δείτε αγγελία
Lemken OPAL 090
4
ΝΈΑ Lemken OPAL 090
Άροτρα, 4453049
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2018
4.460 €
Δείτε αγγελία
Lemken Kreiselegge ZIRKON 7/250
2
ΝΈΑ Lemken Kreiselegge ZIRKON 7/250
Περιστροφικές σβάρνες, 4453045
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
6.500 €
Δείτε αγγελία
Lemken OPAL 090
4
ΝΈΑ Lemken OPAL 090
Άροτρα, 4453044
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2018
5.999 €
Δείτε αγγελία
Lemken Albatros 40/33
ΝΈΑ Lemken Albatros 40/33
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4452736
  41366 Schwalmtal-Waldniel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l
27.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Scheibenegge RUBIN 9/50
3
ΝΈΑ Lemken Scheibenegge RUBIN 9/50
Συνδυασμοί σπορείων, 4452726
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
16.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lemken RUBIN 12/300 U
Δισκοσβάρνες, 4452721
  46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken VARIOPACK 80 WDP
3
ΝΈΑ Lemken VARIOPACK 80 WDP
Συμπιεστές εδάφους, 4452717
  33161 Hövelhof, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.25 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken ZIRKON 7/300
15
ΝΈΑ Lemken ZIRKON 7/300
Περιστροφικές σβάρνες, 4452710
  30890 Barsinghausen-Göxe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
15.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Variopal 8-4 N 100
11
ΝΈΑ Lemken Variopal 8-4 N 100
Άροτρα, 4452476
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
6.600 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken 110 WDP 200 + NRP / T 200
3
ΝΈΑ Lemken 110 WDP 200 + NRP / T 200
Συμπιεστές εδάφους, 4452471
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
3.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Vari-Opal 5 4-schaar B40
2
ΝΈΑ Lemken Vari-Opal 5 4-schaar B40
Άροτρα, 4452470
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
8.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 997