Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Lemken

Αγοράστε μεταχειρισμένα Lemken στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken Diamant 11 V 6+1 L 100  Onland  Traction incr.
9
ΝΈΑ Lemken Diamant 11 V 6+1 L 100 Onland Traction incr.
Άροτρα, 4936812 4936812
  62042 NEA ZICHNI, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Προϋνίο, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 85 cm, Αριθμός αυλακιών: 7, Τύπος: Περιστροφικό άροτρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken RUBIN 9/600 KUA
6
ΝΈΑ Lemken RUBIN 9/600 KUA
Δισκοσβάρνες, 4936819 4936819
  62042 NEA ZICHNI, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Euro Opal 4
4
Lemken Euro Opal 4
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4928775 4928775
  86122 Bukowiec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Lemken ROUE DE JAUGE
3
Lemken ROUE DE JAUGE
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4931882 4931882
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Solitair 8/300 DS 125 mit Zirkon 8/300
5
Lemken Solitair 8/300 DS 125 mit Zirkon 8/300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4861627 4861627
  66571 Eppelborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
32.773,11 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Compact-Solitair 9/300 Z167
8
Lemken Compact-Solitair 9/300 Z167
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4838444 4838444
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ISOBUS, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.2018, ...
52.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 8/300
4
Lemken Zirkon 8/300
Περιστροφικές σβάρνες, 4893128 4893128
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.655,46 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 12
10
Lemken Zirkon 12
Περιστροφικές σβάρνες, 4905724 4905724
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken VariOpal 7 Hydrix 4 L 100
11
Lemken VariOpal 7 Hydrix 4 L 100
Άροτρα, 4912086 4912086
  97993 Creglingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Ινίο αρότρου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2015, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
17.163,50 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken JUWEL 8 M V 4+1 N 100
9
Lemken JUWEL 8 M V 4+1 N 100
Άροτρα, 4905434 4905434
  97993 Creglingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τροχός βάθους, Φωτισμός, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Ινίο αρότρου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2018, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, ...
19.747,90 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Albatros 9
10
Lemken Albatros 9
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4905428 4905428
  25764 Wesselburener-Deichhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
21.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 8/300 // Saphir 7/300 20 DS
9
Lemken Zirkon 8/300 // Saphir 7/300 20 DS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4831964 4831964
  75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1917, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300 U
4
Lemken Rubin 9/300 U
Κοντές δισκοσβάρνες, 4833711 4833711
  65594 Runkel-Ennerich, Γερμανία
Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 04.05.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 580 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
12.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/600 KUA
3
Lemken Rubin 9/600 KUA
Κοντές δισκοσβάρνες, 4817330 4817330
  04916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
42.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Helidor 9/500K
3
Lemken Helidor 9/500K
Κοντές δισκοσβάρνες, 4814031 4814031
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd 7/260
3
Lemken Smaragd 7/260
Καλλιεργητής, 4812639 4812639
  97280 Remlingen, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Τύπος δίσκου: Κοίλο
3.523,04 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken SIRIUS 10/1600  27 mtr.
9
Lemken SIRIUS 10/1600 27 mtr.
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4621006 4621006
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Απόδοση: 260 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/ 300 U
11
Lemken Rubin 9/ 300 U
Κοντές δισκοσβάρνες, 4781396 4781396
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
14.706 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Rubin 9/300 Ü
7
Lemken Rubin 9/300 Ü
Κοντές δισκοσβάρνες, 4745293 4745293
  75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 7/300
7
Lemken Zirkon 7/300
Περιστροφικές σβάρνες, 4754933 4754933
  75382 Althengstett, Γερμανία
Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βοηθητικό: Οδοντωτός κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Saphir 7/ 300 Zirkon 8/300
15
Lemken Saphir 7/ 300 Zirkon 8/300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4794105 4794105
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
29.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken VARIOPACK 110   WEP 90,Krümelwalze
6
Lemken VARIOPACK 110 WEP 90,Krümelwalze
Συμπιεστές εδάφους, 4763007 4763007
  29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken VariOpal 9  5 Schar
8
Lemken VariOpal 9 5 Schar
Άροτρα, 4698764 4698764
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Προϋνίο, Υνί διάταξης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 76 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, ...
6.880 €
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 10/450
5
Lemken Zirkon 10/450
Περιστροφικές σβάρνες, 4724150 4724150
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Europal 7 4+1 N100
6
Lemken Europal 7 4+1 N100
Άροτρα, 4585240 4585240
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1030