Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Manitou

Αγοράστε μεταχειρισμένα Manitou στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Manitou MI35D HEFTRUCK
10
ΝΈΑ Manitou MI35D HEFTRUCK
Περονοφόρο, 4807893 4807893
  2973 AN Molenaarsgraaf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 5425 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MT932
7
ΝΈΑ Manitou MT932
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4807790 4807790
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3524 h, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3200 kg
19.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MT1030EASY
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4807498 4807498
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MT1840 Comfort Telehandler (ST2455)
20
ΝΈΑ Manitou MT1840 Comfort Telehandler (ST2455)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4807057 4807057
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
45.383,60 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT932
6
ΝΈΑ Manitou MT932
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4806630 4806630
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 3970 h, Ελαστικά: /
27.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MLT 961-145
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4805475 4805475
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 731 LSU TURBO
7
ΝΈΑ Manitou MLT 731 LSU TURBO
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4804668 4804668
  63-440 RASZKÓW, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 4932 h
20.862,58 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MUSTANG AL 306
6
ΝΈΑ Manitou MUSTANG AL 306
Φορτωτάκια, 4804639 4804639
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 12 h, Ύψος ανύψωσης: 1.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou Gabelträger
3
Manitou Gabelträger
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4803850 4803850
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou AL360
5
Manitou AL360
Τροχοφόροι φορτωτές, 4803683 4803683
  6042 KZ Roermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MT1440 Telehandler (ST2411)
19
Manitou MT1440 Telehandler (ST2411)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4803382 4803382
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
34.867,89 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 731 LSU Telehandler (ST5070)
20
Manitou MLT 731 LSU Telehandler (ST5070)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4803380 4803380
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
16.603,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT1840 Telehandler (ST2407)
19
Manitou MT1840 Telehandler (ST2407)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4803378 4803378
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
41.509,39 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634-120 LSU Turbo Premium Telehandler
15
Manitou MLT 634-120 LSU Turbo Premium Telehandler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4803347 4803347
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1335
Manitou MT 1335
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4802895 4802895
  NN6 9UA Northampton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1658 h, Ύψος ανύψωσης: 13.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 741-120H
10
Manitou MLT 741-120H
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4802617 4802617
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 2370 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 6.90 m, Ελαστικά: 460/70R24 Mich. XMCL
45.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou Telelader Telestapler Manitou MT 1337 SL 4x4x4 ** 13m / 3.7t. ** vgl. 1335 Teleporter Teleskoparmstapler Teleskoplader
20
Manitou Telelader Telestapler Manitou MT 1337 SL 4x4x4 ** 13m / 3.7t. ** vgl. 1335 Teleporter Teleskoparmstapler Teleskoplader
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4802403 4802403
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 3017 h, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.42 m, Ύψος κατασκευής: 2.56 m, Ύψος ανύψωσης: 13.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3700 kg, ...
26.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou Telestapler Telelader Manitou MT 1337 SL 4x4x4 ** 13m / 3.7t. ** vgl. 1335 Teleporter Teleskoparmstapler
20
Manitou Telestapler Telelader Manitou MT 1337 SL 4x4x4 ** 13m / 3.7t. ** vgl. 1335 Teleporter Teleskoparmstapler
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4802401 4802401
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 3017 h, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.42 m, Ύψος κατασκευής: 2.56 m, Ύψος ανύψωσης: 13.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3700 kg, ...
26.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634
4
Manitou MLT 634
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4801329 4801329
  47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2628 h
50.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT735T120
10
Manitou MLT735T120
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4801230 4801230
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 124 kW, Ώρες λειτουργίας: 5185 h
34.314,43 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou 741-120 LSU Turbo Telehandler
14
Manitou 741-120 LSU Turbo Telehandler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4800808 4800808
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
19.924,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT845-120 Premium Telehandler
13
Manitou MLT845-120 Premium Telehandler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4800807 4800807
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
35.421,34 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 627 T
7
Manitou MLT 627 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4799983 4799983
  36093 Künzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Καμπίνα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο
23.949,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT 732
7
Manitou MT 732
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4799979 4799979
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 3820 h, Ελαστικά: 15.5/80-24
29.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou 150AETJC
20
Manitou 150AETJC
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 4799733 4799733
  30620 Fortuna, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Αρθρωτό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 609