Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Manitou

Αγοράστε μεταχειρισμένα Manitou στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Manitou New Holland mestriek 2,80mtr breed merk Wifo
3
ΝΈΑ Manitou New Holland mestriek 2,80mtr breed merk Wifo
Λοιπά, 4361342
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
2.100 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou new Holland  hekamp volumebak 2,50
3
ΝΈΑ Manitou new Holland hekamp volumebak 2,50
Λοιπά, 4361343
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou New Holland stro riek 4 pinnen
2
ΝΈΑ Manitou New Holland stro riek 4 pinnen
Λοιπά, 4361344
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
600 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT741 120LSU
4
ΝΈΑ Manitou MLT741 120LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4361341
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Ελαστικά: 16,9r24 michelin
28.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou tereinheftruck MSI25
9
ΝΈΑ Manitou tereinheftruck MSI25
Εργαλεία φορτωτή, 4361285
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
9.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou Manitou Adapterrahmen auf Dreipunkthydraulik
3
ΝΈΑ Manitou Manitou Adapterrahmen auf Dreipunkthydraulik
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4361110
  02625 Bautzen, Γερμανία
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou FPM Schaufel / Manitou
4
ΝΈΑ Manitou FPM Schaufel / Manitou
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4361100
  02625 Bautzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT845-120
6
ΝΈΑ Manitou MLT845-120
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4360303
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2995 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 960 ELITE
8
ΝΈΑ Manitou MLT 960 ELITE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4359447
  7503 Großpetersdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 1053 h
99.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 630-105 V CP
2
ΝΈΑ Manitou MLT 630-105 V CP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4359396
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou 4 IN 1 SCHAUFEL 1525 MM
ΝΈΑ Manitou 4 IN 1 SCHAUFEL 1525 MM
Εργαλεία φορτωτή, 4358602
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
2.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 735 CLASSIC
5
ΝΈΑ Manitou MLT 735 CLASSIC
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4358555
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 296 h
62.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 635 CLASSIC
7
ΝΈΑ Manitou MLT 635 CLASSIC
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4358550
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 626 h
59.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou PALETTENGABEL 1.200 MM
2
ΝΈΑ Manitou PALETTENGABEL 1.200 MM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4358512
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
820 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou HOCHKIPPSCHAUFEL
2
ΝΈΑ Manitou HOCHKIPPSCHAUFEL
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4358513
  27419 Sittensen, Γερμανία
700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou SCHUTZDACH
2
ΝΈΑ Manitou SCHUTZDACH
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4358508
  27419 Sittensen, Γερμανία
1.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT625
6
ΝΈΑ Manitou MT625
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4358463
  3354 Wolfsbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 5.85 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Τηλεσκόπιο
45.900 €
Δείτε αγγελία
Manitou KROKODILGEBIß
2
ΝΈΑ Manitou KROKODILGEBIß
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4358263
  27419 Sittensen, Γερμανία
780 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou BRACKETS PAIR
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4357629
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou
4
ΝΈΑ Manitou
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4357608
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
789 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT1135
5
ΝΈΑ Manitou MT1135
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4357241
  6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 330 h, Ύψος ανύψωσης: 11.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg
55.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1840 ST3B    EZ 2014!!   18 METER!!
10
Manitou MT 1840 ST3B EZ 2014!! 18 METER!!
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4357095
  48455 Bad Benthein - Gildehaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2423 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 18.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
48.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MVT 628
8
Manitou MVT 628
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4356510
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 2277 h
39.930 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou 634-120 LSU TURBO
19
Manitou 634-120 LSU TURBO
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4354130
  5377 Baillonville, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 7920 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, ...
29.000 €
Δείτε αγγελία
Manitou 634-120 LSU TURBO TELESCOPIC FORKLIFT
2
Manitou 634-120 LSU TURBO TELESCOPIC FORKLIFT
Περονοφόρο, 4354086
  YO11 3UH Scarborough, Μεγ. Βρετανία
26.968 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 619