Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Manitou

Αγοράστε μεταχειρισμένα Manitou στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Manitou 200 ATJ
6
ΝΈΑ Manitou 200 ATJ
Λοιπά μηχανήματα έργων, 5152486 5152486
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013
44.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MRT 1840 Easy
7
ΝΈΑ Manitou MRT 1840 Easy
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5152488 5152488
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2589 h, Ύψος ανύψωσης: 18.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
78.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MRT 1840 Easy
7
ΝΈΑ Manitou MRT 1840 Easy
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5152487 5152487
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 4145 h, Ύψος ανύψωσης: 18.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
69.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLA628 TURBO POWER PLUS
6
ΝΈΑ Manitou MLA628 TURBO POWER PLUS
Περονοφόρο, 5152068 5152068
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
16.305 €
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 935 H
7
ΝΈΑ Manitou MLT 935 H
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5150749 5150749
  25030 Orzivecchi, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 11350 h, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MT1840
13
ΝΈΑ Manitou MT1840
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5150572 5150572
  14913 Niederer Fläming OT Riesdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 287 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 18.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
67.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou Mlt 526 compact
7
ΝΈΑ Manitou Mlt 526 compact
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5150334 5150334
  6787 Zákányszék, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 12541 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 22.10.2004, ...
11.000 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT625-75H (1980 BStunden) 5,9 m Hubhöhe, 2.500 kg Hubgewicht, 4 Zylinder Kubota Motor, JSM Joystick, Klimaanlage, Palettengabel
Βίντεο
20
ΝΈΑ Manitou MLT625-75H (1980 BStunden) 5,9 m Hubhöhe, 2.500 kg Hubgewicht, 4 Zylinder Kubota Motor, JSM Joystick, Klimaanlage, Palettengabel
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5150284 5150284
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1980 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 12.5-80-18
44.700 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MT1840 (2956 BStunden) 17,5 m Hubhöhe, 4.000 kg Hubgewicht, Perkins Motor, JSM Joystick, Palettengabel, Stabilisatoren
Βίντεο
20
ΝΈΑ Manitou MT1840 (2956 BStunden) 17,5 m Hubhöhe, 4.000 kg Hubgewicht, Perkins Motor, JSM Joystick, Palettengabel, Stabilisatoren
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5150166 5150166
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2956 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 440/80-24 Michelin
50.700 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MUSTANG AL 406
6
Manitou MUSTANG AL 406
Φορτωτάκια, 5148869 5148869
  26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 25 h, Ελαστικά: 425/55 R17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 840-137 PS Elite
8
Manitou MLT 840-137 PS Elite
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5148719 5148719
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 101 kW, Ώρες λειτουργίας: 3510 h, Ύψος ανύψωσης: 8.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 737-130 PS+ PREMIUM
7
Manitou MLT 737-130 PS+ PREMIUM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5148718 5148718
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 550 h, Ύψος ανύψωσης: 0.70 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3700 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 635-130 PS+ PREMIUM
8
Manitou MLT 635-130 PS+ PREMIUM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5148717 5148717
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 150 h, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 630-105 CLASSIC (DEMO)
5
Manitou MLT 630-105 CLASSIC (DEMO)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5148715 5148715
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Ύψος ανύψωσης: 0.60 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634 CLASSIC
4
Manitou MLT 634 CLASSIC
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5148716 5148716
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Ύψος ανύψωσης: 0.60 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3400 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou Manitou MT 523 ** 4x4x4 / 5m / 2.3t ** vgl. MT 625
20
Manitou Manitou MT 523 ** 4x4x4 / 5m / 2.3t ** vgl. MT 625
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5148665 5148665
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 2653 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.81 m, Ύψος κατασκευής: 1.97 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2300 kg, ...
28.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou Teleskoparmstapler Manitou MT 523 ** 4x4x4 / 5m / 2.3t ** vgl. MT 625 Teleporter Telestapler
20
Manitou Teleskoparmstapler Manitou MT 523 ** 4x4x4 / 5m / 2.3t ** vgl. MT 625 Teleporter Telestapler
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5148658 5148658
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 2653 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.81 m, Ύψος κατασκευής: 1.97 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2300 kg, ...
28.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 629 Telehandler (ST5999)
18
Manitou MLT 629 Telehandler (ST5999)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5147695 5147695
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
28.400 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT735
2
Manitou MLT735
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5147488 5147488
  85120 ANTIGNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Ελαστικά: /
32.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MT625
3
Manitou MT625
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5147486 5147486
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 2300 h, Ελαστικά: /
37.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Manitou Lier
8
Manitou Lier
Εργαλεία φορτωτή, 5147026 5147026
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 840-137 Elite
4
Manitou MLT 840-137 Elite
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5146967 5146967
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h
49.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1337 SL
3
Manitou MT 1337 SL
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5146962 5146962
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 19700 h
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 741-120 LSU Turbo
6
Manitou MLT 741-120 LSU Turbo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5146960 5146960
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h
24.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 627 T
4
Manitou MLT 627 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5146958 5146958
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h
22.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 598