Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Manitou

Αγοράστε μεταχειρισμένα Manitou στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Manitou MLT735 120LSU
7
ΝΈΑ Manitou MLT735 120LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456268
  36800 LE PONT CHRETIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ελαστικά: /
22.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou 634-120 LSU
3
ΝΈΑ Manitou 634-120 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456266
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ελαστικά: /
31.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MLT626T
8
ΝΈΑ Manitou MLT626T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456068
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 6249 h, Ημερομηνία εγγραφής: 11.11.1992
11.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MB 25C
10
ΝΈΑ Manitou MB 25C
Περονοφόρο, 4455691
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1982, Ώρες λειτουργίας: 7225 h, Ύψος ανύψωσης: 3.60 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg
3.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1840
ΝΈΑ Manitou MT 1840
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4455480
  NN6 9UA Northampton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3467 h, Ύψος ανύψωσης: 18.00 m, Βάρος λειτουργίας: 11010 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Ελαστικά: 80%
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou Handstapler, Hubwagen, Manitou Ameise, Typ ES614, TOP Zustand
5
ΝΈΑ Manitou Handstapler, Hubwagen, Manitou Ameise, Typ ES614, TOP Zustand
Περονοφόρο, 4455424
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Ύψος ανύψωσης: 3.40 m, Ηλεκτρική μονάδα
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MLT741V+ELIT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4455242
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 923 h
74.500,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou 735-120 LSU
5
ΝΈΑ Manitou 735-120 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4454076
  61550 GLOS LA FERRIERE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ελαστικά: /
27.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MT625 2ks
Βίντεο
3
ΝΈΑ Manitou MT625 2ks
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4453930
  27061 Lány, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3220 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Ύψος κατασκευής: 1.80 m, ...
31.254,89 €
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1436R
ΝΈΑ Manitou MT 1436R
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4453872
  NN6 9UA Northampton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Βάρος λειτουργίας: 9105 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3600 kg, Ελαστικά: 90
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 731 LSU
Βίντεο
10
ΝΈΑ Manitou MLT 731 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4453387
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 4725 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 731
3
Manitou MLT 731
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4452340
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ελαστικά: /
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou mlt 633
5
Manitou mlt 633
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4452339
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ελαστικά: /
27.450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1337 SL
5
Manitou MT 1337 SL
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4452338
  22100 DINAN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ελαστικά: /
22.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MT 420
Βίντεο
8
Manitou MT 420
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4452154
  NN6 9UA Northampton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 85 h, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Βάρος λειτουργίας: 4260 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MT1840A VERREIKER
15
Manitou MT1840A VERREIKER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4451575
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 852 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 0.17 m
77.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou EP 15
5
Manitou EP 15
Περονοφόρο, 4451408
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MLT 840 137 PS Elite
11
Manitou MLT 840 137 PS Elite
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4450763
  24409 Stoltebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 102 kW, Ώρες λειτουργίας: 5951 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
38.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou 160 ATJ
14
Manitou 160 ATJ
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4450692
  5377 Baillonville, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2012
23.000 €
Δείτε αγγελία
Manitou MLT634-120LSU
8
Manitou MLT634-120LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4450586
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 6550 h, Ύψος ανύψωσης: 0.06 m, Ελαστικά: 460/70 R24
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Manitou MLT 737 130 PS Elite
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4449802
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
73.960 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou CBG 2450 MS
7
Manitou CBG 2450 MS
Εργαλεία φορτωτή, 4449712
  48465 (K)Isterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος:
2.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou Adapterrahmen
2
Manitou Adapterrahmen
Τροχοφόρος φορτωτής, 4449601
  49844 Bawinkel, Γερμανία
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou 741-120
9
Manitou 741-120
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4449360
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 3793 h, Ελαστικά: 460/70R24
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MI 25D
5
Manitou MI 25D
Περονοφόρο, 4448669
  31790 SAINT JORY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Ελαστικά: /
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 587