Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Manitou

Αγοράστε μεταχειρισμένα Manitou στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MLT960ELITE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4716340 4716340
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 7470 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT634-120
7
ΝΈΑ Manitou MLT634-120
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4716149 4716149
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 3622 h, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m
42.810,66 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 625
6
ΝΈΑ Manitou MLT 625
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4715313 4715313
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 625
6
ΝΈΑ Manitou MLT 625
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4715287 4715287
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou 100 VJR
5
ΝΈΑ Manitou 100 VJR
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες, 4715284 4715284
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MT 625 H - DEMO
9
ΝΈΑ Manitou MT 625 H - DEMO
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4715202 4715202
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou ME 435
ΝΈΑ Manitou ME 435
Περονοφόρο, 4715201 4715201
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Ηλεκτρική μονάδα, Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou 150 AET JC
6
ΝΈΑ Manitou 150 AET JC
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4715199 4715199
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT630 VERREIKER
10
ΝΈΑ Manitou MLT630 VERREIKER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4715153 4715153
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ελαστικά: 500/45R20
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLA-T533-145 VERREIKER
9
ΝΈΑ Manitou MLA-T533-145 VERREIKER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4715152 4715152
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1440 SLT
20
ΝΈΑ Manitou MT 1440 SLT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4714980 4714980
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 844 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, ...
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 741-120 PS
10
Manitou MLT 741-120 PS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4714593 4714593
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1214 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Manitou MSI25D
Περονοφόρο, 4714456 4714456
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 625 CLASSIC
8
Manitou MLT 625 CLASSIC
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4714309 4714309
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
49.083,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 625-75 H PREMIUM
10
Manitou MLT 625-75 H PREMIUM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4713241 4713241
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 840 - 145 PS+ ELITE
11
Manitou MLT 840 - 145 PS+ ELITE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4713240 4713240
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 104 kW, Ύψος ανύψωσης: 7.55 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou ATJ 160
4
Manitou ATJ 160
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4713237 4713237
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou 280 TJ
7
Manitou 280 TJ
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4713236 4713236
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 625-75 H CLASSIC
8
Manitou MLT 625-75 H CLASSIC
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4713238 4713238
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 625-75 H PREMIUM
8
Manitou MLT 625-75 H PREMIUM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4713239 4713239
  9180 Moerbeke, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1840
Βίντεο
7
Manitou MT 1840
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4713140 4713140
  NN6 9UA Northampton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4491 h, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Ελαστικά: 90%
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou MLT 741-120 LSU Powershift
11
Manitou MLT 741-120 LSU Powershift
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4713109 4713109
  81829 München, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 2960 h, Σύστημα κλιματισμού, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.11.2011, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, Ύψος κατασκευής: 2.30 m, Ύψος ανύψωσης: 6.84 m, ...
38.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT625PREM
5
Manitou MLT625PREM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4712393 4712393
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 1215 h
46.806,32 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT625
14
Manitou MT625
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4711183 4711183
  14913 Niederer Fläming OT Riesdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 780 h, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg
38.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT630 VERREIKER
8
Manitou MLT630 VERREIKER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4710485 4710485
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 78 kW, Ώρες λειτουργίας: 165 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m
62.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 582