Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Manitou

Αγοράστε μεταχειρισμένα Manitou στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Manitou MLT 634 120PS
5
ΝΈΑ Manitou MLT 634 120PS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4583390
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 6348 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MRT1850 Privilege
4
ΝΈΑ Manitou MRT1850 Privilege
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4583368
  28110 Algete, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 5239 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MT1740
20
ΝΈΑ Manitou MT1740
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4582548
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 1040 - 145 PS+L
7
ΝΈΑ Manitou MLT 1040 - 145 PS+L
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4582213
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 104 kW, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 735-120 LSU Telehandler (ST4310)
20
ΝΈΑ Manitou MLT 735-120 LSU Telehandler (ST4310)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4580526
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
31.235,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 730 LST
8
ΝΈΑ Manitou MLT 730 LST
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4580429
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 8281 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 735 LSU
10
ΝΈΑ Manitou MLT 735 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4578938
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
45.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 629 T
5
ΝΈΑ Manitou MLT 629 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4578705
  74639 Tiefensall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou
7
ΝΈΑ Manitou
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4578590
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 4366 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou 741 120 LSU
11
ΝΈΑ Manitou 741 120 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4578164
  YO7 2BP, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 92 kW
27.526,66 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou CBG 2450 MS
7
Manitou CBG 2450 MS
Εργαλεία φορτωτή, 4573689
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος:
2.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 741- 120 LSU
3
Manitou MLT 741- 120 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4573657
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 3914 h, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, Ελαστικά: 460/70R24
35.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou Front Axle
8
Manitou Front Axle
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4573408
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
1.159,02 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT735-120LSU
8
Manitou MLT735-120LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4572188
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3170 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MT1040
6
Manitou MT1040
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4572158
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Manitou MT1235S
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4572133
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MRT2150
7
Manitou MRT2150
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4572130
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 5076 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MUSTANG AL 406
9
Manitou MUSTANG AL 406
Φορτωτάκια, 4571102
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ελαστικά: 425/55 R17
31.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MUSTANG AL 306
9
Manitou MUSTANG AL 306
Φορτωτάκια, 4571101
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 12 h, Ύψος ανύψωσης: 1.40 m, Ελαστικά: 31X15.5-15 SL
27.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MUSTANG AL 106
9
Manitou MUSTANG AL 106
Φορτωτάκια, 4571100
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Ύψος ανύψωσης: 3.18 m
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT1840
4
Manitou MT1840
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4570483
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1242 h, Ύψος ανύψωσης: 18.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
56.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 627 TURBO
8
Manitou MLT 627 TURBO
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4570284
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MLT940-120LSU
7
Manitou MLT940-120LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4570260
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 2877 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 633-120
14
Manitou MLT 633-120
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4569416
  92262 Birgland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 6575 h, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Ελαστικά: 460/70R24
23.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634-120
3
Manitou MLT 634-120
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4569332
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4280 h
36.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 595