Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Manitou

Αγοράστε μεταχειρισμένα Manitou στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Manitou MT 420 COMFORT
6
ΝΈΑ Manitou MT 420 COMFORT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5292254 5292254
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 40 h, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Manitou MLT961
9
ΝΈΑ Manitou MLT961
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291988 5291988
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 200 h, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 6100 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Manitou MLA 533-145V Elite
5
ΝΈΑ Manitou MLA 533-145V Elite
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291986 5291986
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 5000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Manitou ML 625 H Klima
17
ΝΈΑ Manitou ML 625 H Klima
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5291748 5291748
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2016, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, ...
29.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou NEU Geländestapler Stapler 3t ALLRAD ähnlich Manitou 2m Gabeln
3
ΝΈΑ Manitou NEU Geländestapler Stapler 3t ALLRAD ähnlich Manitou 2m Gabeln
Περονοφόρο, 5291719 5291719
  55592 Rehborn, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Manitou MLT840-137 ELITE
18
ΝΈΑ Manitou MLT840-137 ELITE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5290356 5290356
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 5130 h, Ελαστικά: 460/70R24
52.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou KNICKLADER MLA 1-25
6
ΝΈΑ Manitou KNICKLADER MLA 1-25
Φορτωτάκια, 5290323 5290323
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 17 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Manitou KNICKLADER MLA 3-35
6
ΝΈΑ Manitou KNICKLADER MLA 3-35
Φορτωτάκια, 5290322 5290322
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 26 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Manitou GEHL-MANITOU KNICKLADER AL540
6
ΝΈΑ Manitou GEHL-MANITOU KNICKLADER AL540
Φορτωτάκια, 5290320 5290320
  2100 Korneuburg , Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 35 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Manitou MLT 742 HLSU
9
Manitou MLT 742 HLSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5289874 5289874
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 3920 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 6.90 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ελαστικά: 460/70 R24 Michelin
34.033,61  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MLT 840 - 145 PS Premium
7
Manitou MLT 840 - 145 PS Premium
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5289281 5289281
  01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 80 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Τετρακίνηση, ...
88.750  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou Manitou MLT 634-120 Stage3B
13
Manitou Manitou MLT 634-120 Stage3B
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5289218 5289218
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 89 kW, Ώρες λειτουργίας: 4250 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3400 kg, ...
36.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Manitou MLT 523 Turbo / BUCKET / FORKS / LOW HOURS
Βίντεο
20
Manitou MLT 523 Turbo / BUCKET / FORKS / LOW HOURS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5288889 5288889
  8316 GG Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2811 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, ...
21.750  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MLA3 kniklader shovel Mustang Gehl
5
Manitou MLA3 kniklader shovel Mustang Gehl
Φορτωτάκια, 5288576 5288576
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Κενό βάρους: 2.30 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Manitou MLT 730 PREMIUM
6
Manitou MLT 730 PREMIUM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5288368 5288368
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Σύστημα κλιματισμού
76.200  €
Στείλτε email
Manitou MLT 630
4
Manitou MLT 630
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5288367 5288367
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 700 h
58.500  €
Στείλτε email
Manitou MLT 630 V ELITE
6
Manitou MLT 630 V ELITE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5288366 5288366
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Σύστημα κλιματισμού
72.600  €
Στείλτε email
Manitou MLT 741 PREMIUM
9
Manitou MLT 741 PREMIUM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5288365 5288365
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Σύστημα κλιματισμού
84.500  €
Στείλτε email
Manitou MLT 840 PREMIUM
8
Manitou MLT 840 PREMIUM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5288364 5288364
  2100 Korneuburg , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 120 h, Σύστημα κλιματισμού
76.700  €
Στείλτε email
Manitou MLT 634
6
Manitou MLT 634
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5287291 5287291
  08-140 Mordy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
30.120  €
Στείλτε email
Manitou MLT 840
10
Manitou MLT 840
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5287191 5287191
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 102 kW, Ώρες λειτουργίας: 1577 h, Ελαστικά: 460/70R24
52.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MLT 735 LSU
10
Manitou MLT 735 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5287020 5287020
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3850 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
39.900  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MLT741V+ELITE
11
Manitou MLT741V+ELITE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5286765 5286765
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 316 h
80.350  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou Manihoe MLB 625T EX Telescopic Backhoe (ST5810)
20
Manitou Manihoe MLB 625T EX Telescopic Backhoe (ST5810)
Τροχοφόροι φορτωτές, 5286473 5286473
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
33.894  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MT1030S Telehandler (ST6878)
18
Manitou MT1030S Telehandler (ST6878)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5284650 5284650
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
18.956  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 659